Témata
Zdroj: Ceratizit

Do nového roku s novými produkty

Společnost Ceratizit opět rozšiřuje svůj sortiment o nové nástroje. Do tohoto článku jsme vybrali dva zajímavé produkty z nového katalogu Up2Date. Do modulárního systému MaxiChange s výměnnými hlavami přibyla nová řada MaxiChange GX pro zapichování a upichování, druhou novinkou je mechanický systém MNG mini pro přesné a rychlé upínání malých obrobků.

Jan Gryč

Vystudoval VUT v Brně v oboru Strojírenská technologie v bakalářském programu a následně v magisterském programu obor Výrobní technologie a průmyslový management. Jeho specializací byly technologie obrábění a tváření, avšak k obrábění měl po celou dobu jeho praxe blíže. Jeho praxe sahá až do doby, kdy existovaly firmy Praga Vysočany a Avia Letňany, kde se vyučil a následně složil maturitní zkoušku v oboru Technologie obrábění. Praktickým životem si prošel několika pozicemi v oboru strojírenství.
V současné době již 14. rokem pracuje ve firmě Ceratizit na pozici technický ředitel a věnuje se všemu kolem třískového obrábění, ve kterém je firma Ceratizit lídrem na trhu.
Jeho největším koníčkem je nezahálet a to praktikuje v pracovním i osobním životě. Nevyhýbá se žádnému pohybu a ve volném čase aktivním pohybem kompenzuje hodiny strávené v kanceláři. Vynikající zázemí mu k tomu všemu vytváří rodina, bez které by to prý dobře nefungovalo, jak sám dodává.

Reklama

Modulární systém MaxiChange s výměnnými hlavami od společnosti Ceratizit je ucelenou řadou pro oblast soustružení, doplněnou o nové rozměry, držáky a výměnné hlavy, a to včetně nové řady MaxiChange GX pro zapichování a upichování. Rozšířený výběr základních držáků a vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací nyní nabízí flexibilní řešení pro širokou škálu soustružnických operací.

Když je třeba vyrábět složité součásti v malých až středních sériích, je obvykle zapotřebí mnoho různých obráběcích operací na obrobku. V těchto případech je osazení revolverové hlavy potřebnými nástroji limitováno počtem dostupných pozic. Jako vhodné řešení se nabízejí držáky s výměnnými hlavami, jako je právě systém MaxiChange od společnosti Ceratizit. Tyto držáky se osvědčily úsporou místa a času a snížením nákladů na skladování díky kompatibilitě napříč sortimentem. Úkolem obsluhy je pouze vyměnit hlavu, aby mohla proběhnout další operace. Výsledkem je efektivní a spolehlivé řešení.

Systém výměnných hlav MaxiChange je známý svou rychlou a snadnou výměnou koncových hlav. Aplikační technik společnosti Ceratizit Milan Kořínek říká: „Konstrukční zpracování je skutečné navržené optimálně a kromě snadné výměny hlav nabízí také vysokou opakovanou přesnost upnutí a výjimečnou stabilitu. Modulární konstrukce zároveň znamená, že je vysoce flexibilní a že díky širokému výběru výměnných hlav, nově i pro zapichování a upichování s přímým chlazením na břit, ji lze použít pro širokou oblast aplikací. Uživatele potěšíme i novými držáky s kvadratickou stopkou, určenými pro upínače VDI a BMT. A při operacích, kdy je nutné volit dlouhé vyložení, spolehlivě poslouží držáky s aktivním tlumením vibrací.

Nový systém MaxiChange GX je stvořen pro zapichování

Výše uvedené výhody byly převzaty i pro nový systém MaxiChange GX, koncipovaný pro axiální i radiální zapichování a upichování. Velkým bonusem je optimalizovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny přímo na břit – nástroj je tak schopen udržet si „chladnou hlavu“ i v náročných podmínkách. To také napomáhá snadnějšímu odplavování třísek z místa řezu a výsledkem je vysoká spolehlivost během obrábění, podtržená vyšší životností nástroje. Nové hlavy GX jsou samozřejmě kompatibilní se všemi držáky z řady MaxiChange, a to včetně zmíněných antivibračních držáků. Lze tedy spolehlivě obrábět také zápichy ve velkých hloubkách, vyžadující velké vyložení nástroje, a dosáhnout tak přesného rozměru a dobrého opracování.

Nová řada MaxiChange GX nabízí vnější i vnitřní obrábění, axiální i radiální zapichování, stejně jako podélné soustružení. (Zdroj: Ceratizit)

Plné označení nových hlav je GX-DC: zkratka DC pro zavedený název Direct Cooling symbolizuje přímé chlazení na břit, které bylo popsáno výše. Nový systém MaxiChange GX se nabízí ve dvou typových řadách, a to GX-DC 16 a GX-DC 24. Hlava GX16 umožňuje vnitřní i vnější obrábění a radiální zapichování, upichování, stejně jako podélné soustružení. Hlavy GX 16 jsou k dispozici pro velikost rozhraní 25 a 32 mm a pro šířku drážek od 2 do 6 mm. Výměnné hlavy MaxiChange GX-DC 24 jsou k dispozici v šířkách drážek 3 a 4 mm pro velikost rozhraní 40 mm a jsou konstruovány pro axiální zapichování a obrábění.

S vhodnou geometrií břitové destičky je možné i podélné soustružení. V případě velkého vyložení pomohou držáky s tlumením vibrací. (Zdroj: Ceratizit)

Hlavními přednostmi systému MaxiChange jsou vysoká modularita, flexibilita a komplexnost. Tyto přednosti mohou naši zákaznici převést do uživatelských výhod.

Řešení pro přesné a rychlé upínání malých obrobků

MNG mini je nový mechanický upínací systém s nulovým bodem pro malé rozměry obrobků. Vysoce přesné obrábění se již neobejde bez referenčních bodů v obráběcím stroji. To platí zejména v případě, že je třeba minimalizovat náklady na seřízení a také výrobní časy při výrobě malých sérií s širokým rozsahem obrobků. Mechanické a pneumatické upínací systémy s nulovým bodem se pro tento účel staly osvědčenými nástroji, protože dokážou rychle a přesně polohovat upínací přípravky a obrobky v jedné operaci. Společnost Ceratizit má ve svém programu široký výběr nulových bodů a strojních svěráků pro velké i malé obrobky, avšak na základě požadavků trhu posiluje sortiment pro upínání malých obrobků novým mechanickým nulovým bodem MNG mini v několika provedeních.

Díky dostatečnému vnitřnímu přívodu a průtoku chladicí kapaliny jsou třísky při zapichování uskutečněném prostřednictvím systému MaxiChange GX snadno odplavovány z drážky a dalším bonusem je vyšší životnost destičky. (Zdroj: Ceratizit)

Splnění požadavků
Současné požadavky na nejmodernější technologii upínání obrobků vypadají trochu jako nesplnitelné přání. Vyžaduje se, aby upínací zařízení upínalo obrobek přesně, pevně, bez deformací a bez vibrací při obrábění. Upnutí by mělo umožňovat vysokou opakovatelnost, snadnou obsluhu, rychlou výměnu, univerzálnost a dlouhou životnost, a to vše s minimálními náklady. Ačkoli se zdá, že souhrn všech požadavků je nereálný, řešení poskytované společností Ceratizit všechny tyto požadavky splňuje a uživatelé mohou navíc vybírat z mnoha systémů, u nichž jsou nulové body k dispozici v mechanickém a pneumatickém provedení, MNG a PNG, a které společně s pestrou paletou strojních svěráků a příslušenství uspokojí téměř každý uživatelský požadavek.

Produktivita začíná už při upínání
Optimální upnutí obrobku zkracuje dobu seřizování a zvyšuje tak produktivitu. „Každý, kdo se předem zamyslí nad manipulací s obrobky, bude okamžitě odměněn: Například při upínání a flexibilním přestavování upínacího zařízení lze reprodukovatelně dosáhnout minimálně 30procentního navýšení produktivity a v některých případech dokonce až 90procentního. Standardizovaná řešení, která lze použít univerzálně namísto specializovaných, také udržují pořizovací a skladovací náklady v přijatelných mezích,“ říká Jan Úlovec, obchodní ředitel pro společnost Ceratizit ČR a SR.

Snadná a rychlá výměna hlavy s vysokou opakovatelnou přesností. (Zdroj: Ceratizit)

Ale jak může něco takového fungovat? Jakmile je ve stroji nastaven referenční bod, lze obrobky, přípravky a upínací zařízení upnout s opakovatelnou přesností v jedné operaci. Zatímco stroj obrábí první paletu obrobků, ostatní obrobky se upínají mimo stroj na další paletě. Když obrábění skončí, palety se v nulovém bodu zamění a proces obrábění pokračuje na jedno stisknutí, aniž dojde k seřizovacím prostojům.

MNG mini s maximálním výkonem
To, co se osvědčilo při obrábění velkých a středně velkých obrobků, lze nyní použít i pro malé obrobky: s MNG mini uvádí společnost Ceratizit na trh konzoly, pyramidy a upínací věže s optimalizovanou hmotností a s integrovaným nulovým bodem pro malá upínací zařízení. Díky základním tělesům z tvrdě eloxovaného hliníku je mechanický upínací systém s nulovým bodem nákladově efektivním a lehkým řešením „vše v jednom“ a slouží zejména pro manipulaci s paletami.

Nulový bod MNG mini společně se svěráky z řady mini je efektivním řešením pro upínání malých obrobků. (Zdroj: Ceratizit)

Obrábění malých dílů je často spojeno s obtížnou manipulací při upínání a to má negativní dopad na hospodárnost. Nulové body MNG mini společně se svěráky z řady mini jsou vhodným řešením, které přináší zkrácení vedlejších časů a zefektivnění celého procesu upínání. Výměna svěráku je díky unikátnímu upínacímu systému s jedním šroubem snadná, rychlá a přesná. Vysoká upínací vtahová síla 15 kN, vyvozená utahovacím momentem 30 Nm, je zárukou pevného upnutí a vysoká opakovatelnost < 0,01 mm garantuje bezchybné, přesné upnutí.

Optimalizujte vytížení strojů
Poloprázdný obráběcí prostor ve stroji je méně hospodárný než plně vytížený, a tak proč neupnout několik malých obrobků najednou? S tím snadno pomůže právě nulový systém MNG mini, který navíc umožní výrobním podnikům zvýšit produktivitu a maximalizovat využití strojů. Zde by měli zpozornět projektoví manažeři, kteří racionalizují pracovní postupy a minimalizují úzká místa ve výrobě.

Systém MNG mini je kompatibilní s dalšími nulovými body z programu společnosti Ceratizit. (Zdroj: Ceratizit)

Například upínací věže, pyramidy a upínací konzoly umožňují paralelní obrábění více obrobků se stejným upínacím nastavením. Zatímco stroj obrábí, lze mimo něj připravit a osadit další pyramidu či věž a posléze pyramidu či věž pustit znovu do řezu. Modulární, flexibilní a kompatibilní řešení napříč celým sortimentem nulových bodů a strojních svěráků od společnosti Ceratizit nabízí uživatelům konkurenční výhody. Navíc 52mm rozhraní nulového bodu NMG mini rozšiřuje použití u konkurenčních systémů.

Související články
Velké upínací síly - nutnost moderního obrábění

Hydraulické nástrojové upínače se díky své mimořádné přesnosti a efektivitě etablovaly jako opravdový průkopník v obrábění. Současná technologie upínání nástrojů již není myslitelná bez hydraulických nástrojových upínačů. Využitím pozitivních vlastností hydraulického upínání lze dosáhnout spolehlivého a přesného upnutí nástrojů. Ve srovnání s jinými upínacími systémy nabízejí hydraulické upínače snížení vibrací, delší životnost nástrojů, lepší kvalitu obrobených povrchů a snadnou manipulaci.

Efektivní nástroje na vrtání a rovinné frézování

Společnost Ceratizit rozšiřuje svoje portfolio řezných nástrojů o další novinky z oblasti vrtání a rovinného frézování. Představuje vrták WPC-Change s výměnnou TK hlavou, který nabízí moderní řešení pro udržitelné a nákladově hospodárné vrtání při zachování maximálního výkonu, a novou řadu čelních fréz MaxiMill 273-08 s vyměnitelnými břitovými destičkami s 16 břity a s hloubkou řezu až 5 mm. Tyto nové nástroje kombinují vysoký obráběcí výkon, optimální životnost nástroje, flexibilitu, přesnost a dobrou kvalitu povrchu.

Nástroje nepřetržitě k dispozici

Proces nákupu nástrojů může být v mnoha malých i středních výrobních podnicích výraznou administrativní zátěží. Řešení Tool Supply od společnosti Ceratizit může tuto administrativní zátěž výrazně snížit a uspořit náklady s tímto procesem spojené.

Související články
Nové řezné a upínací nástroje z Vysočiny

Společnost Ceratizit představuje novinky ve své nabídce obráběcích a upínacích nástrojů a rovněž plány pro své technické centrum na rok 2023. V únoru firma přichází s letošním doplňkovým katalogem Up2Date, který představí rozšíření portfolia společnosti Ceratizit. Mezi novinkami jsou například flexibilní upínací řešení v podobě PolyClamp – Verso nebo nové sorty ISO-P vyměnitelných břitových destiček pro multifunkční nástroj EcoCut.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rušný podzim u výrobce řezných nástrojů

Září bylo pro společnost Ceratizit hektickým měsícem, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nejenže představili novinky a získali prestižní ocenění na veletrhu AMB v německém Stuttgartu, ale zároveň proběhl s velkým úspěchem v Technickém centru ve Velkém Meziříčí druhý ročník Veletrhu obrábění.

Podzimní novinky z Vysočiny

V Technickém centru společnosti Ceratizit ani přes léto nezaháleli. Rozšířili vybavení dílny o nový stroj Mazak Integrex i200H a intenzivně pracovali na přípravě zajímavých akcí pro podzimní období.

Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Nástroje pro obrábění a upínací technologie

Tým Cutting Tools skupiny Ceratizit prezentuje nový katalog, který nabízí ucelenou řadu řešení pro třískové obrábění. Najdete v něm vše od vřetena až po stůl. Díky novému katalogu mají jeho uživatelé přístup k širokému portfoliu nástrojů, v oblasti obrábění jedinečnému. Kromě řady inovací katalog i podstatně optimalizuje a rozšiřuje stávající portfolio nástrojů, které umožňují najít správné řešení pro téměř každou aplikaci.

Nástroje s chladnou hlavou

Obrábění bez chladicího média? To je často téměř nepředstavitelné, neboť médium efektivně chladí, promazává a odvádí třísky. Ještě lepší variantu pro zajištění optimálního obrábění nyní nabízí Ceratizit se systémem Direct Cooling, kdy dvě trysky v držáku směřují paprsek chladicího média přímo na břit.

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Vysokorychlostní vystružování

Ceratizit Fullmax UNI, univerzální výstružníky ze slinutého karbidu pro vysokorychlotní vystružování, jsou nyní k dispozici také v krátké verzi.

Novinky v upínání

Výrobce nástrojů pro třískové obrábění, společnost Ceratizit, představuje nové trendy v upínání nástrojů i obrobků. Hydraulické sklíčidlo s rozhraním VDI a válcovou stopkou eliminuje vibrace, optimalizuje povrchy a přináší delší životnosti nástrojů. Strojní svěrák WNT X5G-Z je novým přírůstkem pro obráběcí pětiosé centra. Nabízí vysoce efektivní a přesné upínání obrobků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit