Témata
Zdroj: Ceratizit

Vyšší úroveň udržitelnosti a výkonu při frézování

Obráběči si oblíbili univerzální frézy, kterými lze frézovat širokou škálu materiálů. Nová řada fréz ProAct-Mill kombinuje udržitelnost s maximálním výkonem a vyniká tak nad ostatními. Vyrábí se z nejekologičtějšího slinutého karbidu Ceratizit CT-GS20Y, který výrazně snižuje emise CO2 u zákazníků. Díky pokročilé geometrii a nejnovějším technologiím povlakování fréza ProAct-Mill zároveň zvyšuje výkon.

Reklama

Během celého procesu vývoje nových frézovacích nástrojů ProAct jsme uplatňovali tři kritéria: aby byly co nejuniverzálnější, aby měly vyšší výkon než jejich předchůdci a aby se snížily emise CO2 tím, že se tyto nástroje budou vyrábět z našeho udržitelného slinutého karbidu třídy CT-GS20Y. V žádném případě nešlo o snadný úkol, ale byli jsme přesvědčeni o tom, že tyto naše frézy dokážou zvýšit produktivitu,“ říká Michael Wucher, globální technický produktový manažer společnosti Ceratizit.

99 % druhotných surovin a 100 % výkonu

Profesionální obráběči dobře vědí, že obrábění oceli, nerezové oceli a litých materiálů může být dost náročné, a to vzhledem k nutnosti neustále měnit nástroje. Jediným způsobem, jak se časově náročným výměnám nástrojů vyhnout, je použít frézy, které jsou univerzální. „Ekonomické hledisko však bylo jen jedním z aspektů – neméně důležitou roli hrála i udržitelnost. Za tímto účelem jsme do našeho portfolia přidali nové frézovací nástroje ProAct-Mill z tvrdokovu jako samostatnou produktovou řadu upGrade. Spojují v sobě neomezený výkon všestranně výkonné frézy s naším nejudržitelnějším substrátem z tvrdokovu,“ říká Wucher. Společnost Ceratizit tak poskytuje svým zákazníkům ekonomický a ekologický přínos v podobě certifikované nízké uhlíkové stopy výrobku (PCF).

Každý, kdo obrábí ocel, nerezovou ocel nebo lité materiály, může potvrdit, že neustálá výměna nástrojů je součástí práce. Aby se tyto časově náročné výměny minimalizovaly, zařadila společnost Ceratizit do svého portfolia novou řadu výkonných plných karbidových fréz ProAct-Mill, vyrobených z udržitelného karbidu. Zákazníci tak mohou zvýšit produktivitu a současně snížit emisní stopu CO2. (Zdroj: Ceratizit)

Nová řada upGrade CT-GS20Y je submikronový karbid s 10 % pojiva a velikostí zrn wolframu od 0,5 do 0,8 µm. Jde o preferovaný materiál pro vrtací a frézovací nástroje z plného karbidu, a proto je ideální pro použití v širokém spektru aplikací. To, čím materiál CT-GS20Y skutečně vyniká, však spočívá v jeho složení. „Používáme 99 % druhotných surovin pocházejících z recyklovaných tvrdokovových řezných nástrojů. Díky tomu se při výrobě tohoto inovativního materiálu uvolňuje mnohem méně emisí CO2 než v případě karbidů vyráběných běžnými výrobními postupy,“ vysvětluje Wucher. Dopad na životní prostředí je dále minimalizován výrobním procesem CT-GS20Y, který je založen na svědomitém využívání energie, efektivním využívání zdrojů a optimalizované logistice.

Reklama
Reklama
Reklama

Špičkový výkon s novým výkonným povlakem

Velké změny se neomezují pouze na karbidové substráty, ale týkají se i technologie broušení. Tato skutečnost je patrná u nových řad fréz ProAct-Mill, kde pokročilé geometrie slouží k dosažení maximálního výkonu v co největším počtu materiálů. „Po testování nových řad jsme se přesvědčili, že vyvážení výkonu a udržitelnosti je všechno, jen ne kompromis. Ve skutečnosti jsme ve srovnání s jinými univerzálními nástroji zaznamenali až 30% nárůst výkonu,“ potvrzuje Wucher. Dalším faktorem, který k vynikajícím výsledkům fréz ProAct-M přispěl, je nová technologie povlakování, která frézy povyšuje na novou, vyšší úroveň z hlediska výkonu a životnosti.

Slinutý karbid upGrade CT-GS20Y se z 99 % skládá z druhotných surovin pocházejících z recyklovaných karbidových řezných nástrojů. (Zdroj: Ceratizit)

Udržitelnost zakódovaná v celém hodnotovém řetězci

Ve společnosti Ceratizit jsou přesvědčeni, že udržitelnost by se měla vztahovat na celý životní cyklus nástroje. Pomocí digitálních aplikací, jako je např. CERAsmart Cockpit a jeho modul ToolCycle, a speciálně vložených laserových kódů DMC lze dopad nástroje na udržitelnost v celém jeho životním cyklu sledovat prostřednictvím špičkových identifikačních a sledovacích nástrojů. Dokonce je možné zobrazit stav každého jednotlivého nástroje. Služba ostření nástrojů ReStart, poskytovaná společností Ceratizit, vdechuje nástrojům druhý život nebo více životů při zachování původní geometrie. To pomáhá zákazníkům omezit potřebné zdroje a výrazně zlepšit jejich PCF. Ostření, nikoliv opětovné nakupování, se vyplatí dvojnásob. Na jedné straně mohou zákazníci snížit náklady na nástroje téměř o polovinu, aniž by došlo k poklesu jejich výkonnosti, a zároveň výrazně snížit uhlíkovou stopu. Když nastane den, kdy nástroj již nelze znovu použít, lze materiály, jako je třeba kobalt a wolfram, získat recyklačním procesem zpět, znovu zpracovat do nových nástrojů a tyto vzácné suroviny tak udržet v životním cyklu.

Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Vždycky myslet o krok napřed

Heslo „Kdo je připraven, není překvapen“ zní jako otřepaná fráze, ale při návštěvě závodů společnosti Ceratizit nám na mysli vytanulo několikrát. Promýšlet vždy několik tahů dopředu musí nejenom dobrý šachista, ale i podnikatel, který chce být světovým lídrem ve svém oboru a toto postavení si udržet. Tomuto výrobci tvrdokovových řezných nástrojů se to zjevně daří, a to již déle než 100 let.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velké upínací síly - nutnost moderního obrábění

Hydraulické nástrojové upínače se díky své mimořádné přesnosti a efektivitě etablovaly jako opravdový průkopník v obrábění. Současná technologie upínání nástrojů již není myslitelná bez hydraulických nástrojových upínačů. Využitím pozitivních vlastností hydraulického upínání lze dosáhnout spolehlivého a přesného upnutí nástrojů. Ve srovnání s jinými upínacími systémy nabízejí hydraulické upínače snížení vibrací, delší životnost nástrojů, lepší kvalitu obrobených povrchů a snadnou manipulaci.

Nástroje nepřetržitě k dispozici

Proces nákupu nástrojů může být v mnoha malých i středních výrobních podnicích výraznou administrativní zátěží. Řešení Tool Supply od společnosti Ceratizit může tuto administrativní zátěž výrazně snížit a uspořit náklady s tímto procesem spojené.

Nové řezné a upínací nástroje z Vysočiny

Společnost Ceratizit představuje novinky ve své nabídce obráběcích a upínacích nástrojů a rovněž plány pro své technické centrum na rok 2023. V únoru firma přichází s letošním doplňkovým katalogem Up2Date, který představí rozšíření portfolia společnosti Ceratizit. Mezi novinkami jsou například flexibilní upínací řešení v podobě PolyClamp – Verso nebo nové sorty ISO-P vyměnitelných břitových destiček pro multifunkční nástroj EcoCut.

Rušný podzim u výrobce řezných nástrojů

Září bylo pro společnost Ceratizit hektickým měsícem, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nejenže představili novinky a získali prestižní ocenění na veletrhu AMB v německém Stuttgartu, ale zároveň proběhl s velkým úspěchem v Technickém centru ve Velkém Meziříčí druhý ročník Veletrhu obrábění.

Podzimní novinky z Vysočiny

V Technickém centru společnosti Ceratizit ani přes léto nezaháleli. Rozšířili vybavení dílny o nový stroj Mazak Integrex i200H a intenzivně pracovali na přípravě zajímavých akcí pro podzimní období.

Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Nástroje pro obrábění a upínací technologie

Tým Cutting Tools skupiny Ceratizit prezentuje nový katalog, který nabízí ucelenou řadu řešení pro třískové obrábění. Najdete v něm vše od vřetena až po stůl. Díky novému katalogu mají jeho uživatelé přístup k širokému portfoliu nástrojů, v oblasti obrábění jedinečnému. Kromě řady inovací katalog i podstatně optimalizuje a rozšiřuje stávající portfolio nástrojů, které umožňují najít správné řešení pro téměř každou aplikaci.

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit