Témata
Reklama

Dodavatel automobilového průmyslu expanduje v Číně

Celkem s 24 miliony vozidel zakoupených v roce 2015 je nyní Čína největším automobilovým trhem na světě a stala se hlavním místem podnikání mnoha známých výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Aby se v tomto slibném, ale silně konkurenčním prostředí firma Schlote Group, německý sériový dodavatel pro automobilový průmysl a dodavatelský průmysl, prosadila, snaží se využívat vysoce automatizovaných strojních řešení, která zaručují rychlejší a tím i efektivnější výrobu kvalitních produktů.

Naprogramovaná obráběcí centra snižují výrobní časy

Společnost, která se specializuje na mechanické obrábění komplexních součástí motorů, podvozků a převodovek, si pořídila 48 vysoce přesných obráběcích center od společnosti Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) pro svůj výrobní závod v Tianjinu v Číně, který byl založen v roce 2013, což jí umožnilo snížit obráběcí časy na polovinu. Používají se dva různé typy center – jednovřetenové BA one6 a dále vícevřetenové provedení BA W06-22, což je nejrychlejší stroj dané velikosti na trhu s rychloposuvem až 100 m.min-1 a zrychlením 2g. Konstrukce těchto vysoce automatizovaných systémů vede k výraznému snížení zakládacích a upínacích procesů, a tím k úspoře požadovaného množství práce a nákladů.

V roce 2013 otevřela skupina Schlote, hlavní dodavatel známých výrobců automobilů včetně VW, BMW, Audi a Porsche, svůj vlastní výrobní závod v severní Číně, aby mohla expandovat na největším automobilovém trhu na světě a současně dokázala rozvíjet užší vztahy se svými zákazníky. Předpokládaný nárůst objemu objednávek jak od stávajících, tak i od čínských nových zákazníků si vyžádal obzvláště vysoké kapacity obrábění, které byly částečně pokryty pomocí vysoce automatizované a výkonné obráběcí a výrobní linky od SW. „Společnost Schlote je mimořádně dobře známá pro výrobu komplexních automobilových dílů, jako je převodovka. Jsme schopni zaručit, že kvalitní produkty budou vyráběny rychleji, což nám dává obrovskou konkurenční výhodu,“ vysvětluje Heiko Thuene, projektový manažer společnosti Schlote Automobile Parts (Tianjin) Co. Ltd. „Pro zajištění potřebného vysokého výrobního výkonu s vysokou kvalitou a efektivitou – sám VW nakupuje zhruba 900 tisíc převodovek za rok – musíme používat obráběcí zařízení s vynikajícím výkonem a neustále zvyšovat úroveň automatizace a výroby.“

Reklama
Reklama

Vysoká přesnost, nižší náklady

V Tianjinu používáme celkem 48 obráběcích center SW,“ říká Thuene. „Používají se dva různé typy, BA W06-22 a BAone6.“ BA W06-22 je typ „dvouvřetenový + dvoupaletový“, tedy vícevřetenové obráběcí centrum. Díky rychlému rychloposuvu až 100 m.min-1 a zrychlení 2g je v současné době nejrychlejším strojem této velikosti na trhu. „Na rozdíl od strojů s jedním vřetenem je vždy schopen obrábět dva obrobky paralelně,“ konstatuje Thomas Mäntele, key account manager u společnosti SW zodpovědný za projekt. Upínací přípravek lze namontovat na čtvrtou nebo pátou osu, přičemž obě osy jsou poháněny torzním motorem. Je vybaven vlastním systémem přímého měření. Kromě vysoké přesnosti obrábění a dynamických vlastností nabízí zařízení BAW06-22 také tu výhodu, že díly lze zakládat a vykládat paralelně k hlavnímu obráběcímu času. Tím se značně snižují režijní náklady a náklady na práci.

„Stroje SW se dvěma vřeteny výrazně zvyšují účinnost oproti strojům s jedním vřetenem: Zatímco běžný stroj vyrobí obrobek za pět minut, stroje SW potřebují jen dvě a půl minuty. Tato účinnost se rovná přímému zisku pro nás,“ vysvětluje Thuene. Systém také šetří místo a energii, snižuje náklady na údržbu a mzdové náklady a výrazně snižuje průměrné výrobní náklady na obrobek díky jejich efektivitě a lepšímu toku výroby.

Skupina Schlote je dodavatelem automobilových dílů se specializací na mechanické obrábění komplexních součástí motorů, podvozků a převodovek pro automobilový průmysl. (Zdroj: Schlote Group)

Automatické zakládání a vykládání

Zařízení BA one6, nové vysoce přesné jednovřetenové obráběcí centrum od společnosti SW, bylo přizpůsobeno specifickým požadavkům společnosti Schlote.
Používá se jako doplněk ke strojům BA W06-22 této společnosti.

Vzhledem k tomu, že oba stroje jsou provedeny identicky, je zařízení BA one6 ideální pro kombinované propojení. Rychlost vřetena činí až 17 500 ot.min-1, zatímco zrychlení na maximální rychlost trvá méně než 0,7 s. Lineární a torzní motory v podávacích osách zaručují tu nejvyšší možnou přesnost s tolerancí polohy menší než 0,005 mm spolu s maximální dynamikou a krátkými pomocnými procesními časy. Čas chip-to-chip činí pouze 2,5 sekundy.

Zařízení BA one6 je vybaveno systémem dvou otočných palet, který je typický pro společnost SW. Toto konstrukční řešení umožňuje zakládání a vykládání obrobku souběžně s časem obrábění. Díky tomu stroj nemusí čekat při zakládání polotovaru, což umožňuje nepřerušené obrábění obrobku a automatické zakládání a vykládání. Tím je zajištěna vysoká stabilita a spolehlivost při současném zvýšení efektivity výroby.

Vývoj integrovaných řešení

Společnost SW také poskytuje podporu společnosti Schlote při plánování výroby. „V odvětví automatizované výroby dílů je stále důležitější využít kratší výrobní časy na získání velkých zakázek. Současně však musí být cena za obrobek nižší,“ vysvětluje Jiangang Gao, ředitel společnosti Schlote Automobile Parts (Tianjin) Co. Ltd. „Proto také společnost SW úzce spolupracuje se společností Schlote v oblasti výpočtů nákladů na součástky.“ Proto se výrobní čas počíta již v okamžiku, kdy zákazník sdělí firmě Schlote požadovaný roční počet kusů. „Výpočet je velmi podrobný,“ poznamenává Mäntele. „Například pokud je třeba vyrobit 10 000 dílů za rok, společnost Schlote a SW vypočítají, kolik dní to bude trvat a kolik minut denně bude zapotřebí.“ Aby bylo možné provést výrobní zadání podle této kalkulace, musejí být procesy navrženy jako automatizovaná výroba, což představuje velkou výzvu pro mnoho dodavatelů obráběcích center.

Kromě vysoce výkonných obráběcích center nabízí společnost SW také automatizované integrované řešení: „Ve spolupráci s naším dceřiným podnikem SW Automation vyvíjíme širokou škálu produktů pro naše zákazníky od výrobních procesů až po hotový produkt,“ vysvětluje Mäntele. Tak mohou například dveře do zakládacího prostoru stroje zůstat zavřené a robotový portál, umístěný na vysoce položené sedmé ose, může dílce zakládat a vykládat shora. To má obrovskou výhodu v tom, že celý stroj zůstává volně přístupný. Speciální technologie uchopení, která byla vyvinuta pro tento projekt, je rovněž schopna ukládat a otáčet díly prostřednictvím meziskladování. Byla sestavena samostatná linka pro odhrotování, montáž, kontroly netěsností a jemného praní, takže na konci jsou k dispozici kompletně dokončené díly.

Společnost Schlote (Tianjin) používá dva typy obráběcího centra SW: BAW06-22 a BA one6. Celkem bylo nainstalováno 48 zařízení SW. (Zdroj: Schlote Group)

Plány na zkrácení výrobního cyklu

Řešení instalované společností SW a SW Automation zahrnuje celkem osm vysoce automatizovaných výrobních jednotek, od uchopení polotovaru až po konečnou optickou detekci hotového dílu. Zaměstnanci jsou v současné době navíc zapotřebí jen na dvou stanicích po celé výrobní lince. K zajištění tohoto plynulého procesu a spolehlivosti produktů jsou technici společnosti SW pravidelně v Tianjinu na školení zaměstnanců, aktualizují program nebo provádějí preventivní údržbu zařízení. „Abychom mohli tuto službu nabídnout na místě našim zákazníkům v Číně, otevřela společnost SW na konci října 2016 závod v Zuzhou,“ vysvětluje Mäntele. Společnost bude společně s firmou Schlote v budoucnu průběžně zlepšovat efektivitu výroby. „Náš plán pro další projekt je snížit výrobní cyklus o 15 procent,“ říká Thuene. „Stanovili jsme si ambiciózní cíl stát se největším závodem ve skupině a pro rozvíjející se čínský trh.“


Schwäbische Werkzeugmaschinen

d.duffekova@sw-machines.de
d.duffekova@sw-machines.de

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 170634
Datum: 07. 06. 2017
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Automatická optimalizace posuvů a pohonů obráběcích strojů

Před více než rokem uvedla společnost Siemens do prodeje nový, podstatně funkčně vylepšený software 4.7 pro NC řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D. Na nové funkce softwaru, které výrazně vylepšují vlastnosti řídicího systému Sinumerik v oblasti programování a obsluhy, jsme se soustředili v článku ve vydání č. 1,2/2017 (viz. www.mmspekturm.com/170148). V tomto příspěvku se budeme věnovat detailněji výrazné změně softwaru 4.7 v oblasti seřizování a optimalizace posuvů a hlavních pohonů.

Související články
Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky laserového předehřevu při obrábění

Stále častější využívání vysokopevnostních slitin a jiných těžkoobrobitelných materiálů, včetně keramických, vyžaduje pro jejich efektivní obrábění i nových technologií. Uplatňují se tu především laserové technologie přinášející lokální povrchové snížení pevnosti a tvrdosti materiálu. Výhodou takového předehřevu materiálu před břitem nástroje je navíc i snížení opotřebení nástroje při obrábění a možnost obrábět i vyšší řeznou rychlostí.

Sofistikované PLC systémy

Automatizační technika zaznamenala v posledních letech značný pokrok na poli hardwarových i softwarových prostředků. Díky miniaturizaci, výkonnosti a dostupnosti pronikla od prvních použití v tehdy moderních výrobních linkách až do běžného života široké veřejnosti.

Produktivní high-end obrábění

V minulém vydání jsme vám přinesli referenci rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků, konkrétně z laakirchenského závodu na výrobu rotačných dílů firmy Miba Gleitlager Austria GmbH. V Rakousku nadále zůstáváme a dnes se vydáme se do salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber, která se vedle sestav specializuje na výrobu kusovou až velkosériovou.

Komponenty pro vyšší efektivitu a produktivitu obráběcích strojů

Chcete realizovat stavbu obráběcích strojů rychleji a jednodušeji, nebo chcete stroje provozovat efektivněji a pravidelně je optimalizovat a zvyšovat jejich produktivitu? Výkonný CNC systém Sinumerik nabízí řešení pro výrobní dílny, kusovou výrobu i výroby velkých sérií, ať už se jedná o jednoduché, nebo složité obrobky. Nová softwarová verze 4.7 pro řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D přinesla řadu nových funkcí, které usnadňují a rozšiřují operátorské a programátorské možnosti řídicího systému. Odpověď na otázku, jaké jsou hlavní změny a trendy v oblasti rozvoje hardwaru Siemens pro řízení obráběcích strojů, přináší tento článek.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelí při opr

Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, její hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

Zlatý věk letecké výroby

Historie vývoje NC číslicového řízení je úzce spjata s vzestupem leteckého průmyslu ve Spojených státech a s technickými nároky, kterým čelili konstruktéři, když dostali za úkol navrhovat a vyrábět letadla a hnací ústrojí dosahující vyšších rychlostí, větší výšky letu, delšího doletu a větší bezpečnosti. Stavitelé letadel tlačili na své dodavatele a na nějakou dobu nastala situace, kdy technické nároky předběhly výrobní možnosti.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Zerobot - efektivní způsob automatizace

V minulém příspěvku (www.mmspektrum.com/180112) jsme popsali tzv. nulový bod upínání (Zero point systém). Ukazuje se, že při dnešních trendech, kdy automatizace a zejména pak robotizace opět zažívají velkou renesanci, je výhodné spojit Zero point systém a robot. O trendech takového spojení pojednává tento příspěvek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit