Témata
Reklama

Elektromechanické pohony zvyšují flexibilitu

Masové přizpůsobovaní výrobků individuálním potřebám uživatelů a neustálé zkracování jejich životního cyklu se odráží i do strojů, na nichž se vyrábějí a sestavují – musejí být mimořádně výkonné, flexibilní, všestranné a v krátkém čase překonfigurovatelné. Takovým nárokům lze často jen velmi obtížně vyhovět pouze prostřednictvím pneumatických pohonů, a to je důvod, proč firma Camozzi vytvořila ve své interní struktuře novou divizi pro vývoj elektromechanických pohonů. Tato nová divize se zabývá zaváděním elektrických pohonných systémů, kdy nabízí řešení zahrnující elektromechanické válce a osy s příslušnými motory, pohony a doplňkovými komponenty, zkombinovanými do konfigurovatelných portálů tak, aby byla uživateli zaručena maximální flexibilita.

Společnost Camozzi realizuje již déle než 50 let řešení pro průmyslovou automatizaci a v průběhu těchto let se stala jedním z významných mezinárodních subjektů působících v odvětví pneumatických prvků pro automatizaci. Celková kvalita výrobků, efektivita výrobních procesů, flexibilita a nepřetržitý výzkum nových technologií – to jsou pilíře, na nichž firma staví a které lze vyjádřit jako miniaturizace, energetická účinnost, řešení plug&play a mechatronická zařízení schopná fungovat i z pohledu Průmyslu 4.0.

Současné požadavky trhu ohledně kompetencí a technologií utvářely vývojové strategie společnosti Camozzi: na jedné straně vedly k tomu, že se společnost specializovala na další dvě oblasti, tedy dopravu a life science, na druhé straně k vývoji nových technologií pohonu.

Reklama
Reklama

Jaké pohony jsou lepší?

Obecně vzato, pneumatické pohony se používají pro jednoduchou manipulaci s průměrně velkým zatížením, kde se nevyžaduje přesnost nebo zvláštní pohybové profily. Údržba pneumatických obvodů je často jednoduchá a díky tomu se snižují i budoucí náklady na opravy. Na opačné straně jsou pak elektromechanické pohony, které umožňují přesným a důkladným způsobem řídit pohybový profil osy nebo válce a zlepšovat výkony (například maximální zrychlení a rychlost), ale za citelně vyšší cenu, a to jak z hlediska pořízení, tak z hlediska projektování a údržby.

Firma Camozzi vychází z předpokladu, že neexistuje taková technologie pohonu, která by byla z absolutního hlediska lepší než všechny ostatní. Je jejím přesvědčením, že každá aplikace má své odlišné nároky, kterým lze nejlépe vyhovět díky použití konkrétní technologie: pneumatické nebo elektromechanické.
Elektromechanická technologie je tedy přirozeným doplňkem pneumatické technologie.

Nové válce jsou na světě

A tak se rodí elektromechanické válce řady 6E, mechanické lineární pohony s dříkem, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb dříku prostřednictvím kuličkového šroubu s recirkulací. Řada 6E, která je v současné době k dispozici v šesti velikostech (32, 40, 50, 63, 80 a 100), má rozměry založené na standardu ISO 15552, a proto je možné využít upínací příslušenství používané pro pneumatické válce. Pro každou velikost lze zvolit některý z těchto stoupání závitu: 5, 10, 16, 20, 25, 32 a 40 mm.

Elektromechanické válce řady 6E jsou mechanické lineární pohony s dříkem, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb dříku prostřednictvím kuličkového šroubu s recirkulací.

Nabízené standardní zdvihy začínají na 100 mm, u nejvyšších velikostí dosahují až 1 500 mm. Válce jsou vybaveny magnetem, který umožňuje použití externích snímačů přiblížení, díky nimž lze provádět funkce homing (nájezd na výchozí polohu) nebo detekce zdvihu mimo polohu.

Standardní verze je schopna zaručit stupeň ochrany IP40 podle normy IEC 60529, zatímco tam, kde se vyskytuje agresivní pracovní prostředí (prašné nebo s výskytem znečišťujících látek), je možné použít variantu IP65.

Technická řešení a kvalita použitých součástek zaručují vysokou výkonnost, pokud jde o přesnost a opakovatelnost polohování i osovou vůli, u nichž se dosahuje hodnot pod 0,02 mm.

Pro doplnění nabídky byly realizovány speciální sady rozhraní, díky nimž je možné k válci připojit jak omezovače, motory Brushless a Stepper Camozzi, tak zařízení dostupná na trhu, kdy se takové připojení provádí přímo (in line) nebo paralelně.

Osy řady 5E jsou mechanické lineární pohony, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu.

Dostupná výrobní řada, vysoká přesnost a snadnost montáže dělají z řady 6E ideální řešení pro nejrůznější aplikace, v nichž je vyžadována kontrola polohy a/nebo dynamiky pohybu, jako například pick & place, třídění, paletizace, napínání, lisování. V oborech, jako je balicí a obalová technika, montáže, gaming a simulátory se využívají válce řady 6E např. pro aplikace zvedání.

Varianta s ozubeným řemenem

Osy řady 5E jsou mechanické lineární pohony, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu. Rada 5E, dostupná ve třech velikostech (50, 65 a 80), je realizována za pomoci speciálního samonosného profilu čtvercového průřezu, do nějž byly jednotlivé prvky zcela zaintegrovány, čímž je zaručena čistota, kompaktnost a lehkost.

Použití vedení s recirkulací kuliček poskytuje vysokou tuhost a odolnost při externích zatíženích. K ochraně vnitřních součástí před potenciální kontaminací pocházející z vnějšího prostředí byl profil uzavřen pomocí plíšku z nerezové oceli, který systému zajišťuje stupeň ochrany IP40.

Osa je vybavena magnetem, který umožňuje použití externích snímačů přiblížení (řada CSH), díky nimž mohou být prováděny funkce homing nebo detekce zdvihu mimo polohu. Tyto akční členy jsou rovněž vybaveny příslušenstvím pro použití indukčních snímačů. Řada 5E je vybavena sadami rozhraní, díky nimž je možné provádět připojení motorů nebo omezovačů na všech čtyřech stranách.

Aby bylo možné poskytovat stále optimalizovanější řešení, byly realizovány následující varianty: standardní pojezd, dlouhý pojezd, dvojitý pojezd a verze s vysokou tuhostí, na níž bylo přidáno druhé vedení tak, aby se ještě více zvýšila pevnost v točivých momentech, což z ní dělá ideální řešení pro použití jako osy Y v gantry systémech nebo jako osy X a Y v systémech cantilever.

Použití pro vysokou dynamiku a možnost realizovat multiosové systémy znamenají, že řada 5E je mimořádně vhodná v oborech balicí techniky, montáže a obráběcích strojů v aplikacích, jakými jsou paletizátory, změny formátu a pick & place pro nakládání a vykládání stroje.

A ještě jeden nováček

Nejnovější z rodiny akčních členů jsou osy řady 5V, což jsou mechanické lineární akční členy, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu.

Díky specifickému systému řemenic v uspořádání omega lze upnout motor na pevnou část (jezdec), omezit tak hmoty v pohybu a tím snížit setrvačné síly a vibrace systému.

Řada 5V, dostupná ve třech velikostech (50, 65 a 80), je realizována za použití speciálního samonosného profilu se čtvercovým průřezem, který dokáže dodat současně robustnost i lehkost. Použití jednoho nebo více (verze s vysokou tuhostí) vedení s recirkulací kuliček zaručuje vysokou tuhost a odolnost při extrémních zatíženích.

K dispozici je příslušenství, které umožňuje použití externích snímačů přiblížení (CST a CSH), díky nimž mohou být prováděny funkce homing nebo detekce zdvihu mimo polohu.

Na obou hlavách jsou závitové otvory, k nimž lze připojit případné uchopovací koncovky, jako například systémy s kleštěmi a/nebo vakuové zařízení. Kromě toho vede po celé délce profilu drážka, do níž je možné vložit pneumatické hadice nebo elektrické kabely určené pro připojení k uchopovací koncovce. Posledně jmenované řešení znamená, že je vše daleko čistější a bezpečnější.

Elektromechanická osa 5V představuje ideální řešení pro pohyb vertikálních os (Z) systémů X, Y, Z gantry nebo cantilever v aplikacích, které vyžadují vertikální přesuny – ať už se jedná o pick & place, dávkování, nakládání/vykládání stroje (lisování plastů, montáž, strojní obrábění), nebo paletizátory.

Při realizaci válců řady 6E a osy řad 5E a 5V byla mimořádná pozornost kladena na výběr materiálů; všechny odpovídají nařízení REACH a směrnici ROHS.
Jako doplnění přehledu výrobků určených pro elektromechanický pohon jsou zde motory brushless řady MTB ve velikostech 100 W, 400 W, 750 W a 1 kW, motory Stepper řady MTS ve velikostech NEMA 23, 24 a 34 a pohony ve dvou verzích DRWB ss a DRCS: první pohon slouží k řízení motorů brushless, druhý pak k řízení motorů stepper. Systém DRCS je rovněž vybaven technologií NFC, jejímž prostřednictvím je možné získat ze samotného systému údaje týkající se použití pohonu, a tedy výkonnosti motorů, které řídí.

Osy řady 5V jsou mechanické lineární akční členy, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu. Díky specifickému systému řemenic v uspořádání omega lze upnout motor na pevnou část (jezdec), omezit tak hmoty v pohybu a tím snížit setrvačné síly a vibrace systému.

Software pomůže s konfigurací

Pro zjednodušení přechodu od pneumatického pohonu k elektromechanickému byl mimo jiné vyvinut software QSET, který umožňuje snadným způsobem nakonfigurovat systém motoru a elektromechanického akčního členu. QSET je přirozeným rozhraním pro pohony Camozzi a umožňuje jejich naprogramování mimořádně zjednodušeným způsobem, kdy není nezbytně nutné znát složité volby a parametry, které by zvyšovaly doby nastavení na úkor jiných činností s vysokou přidanou hodnotou. Fáze vývoje rozhraní člověk–stroj byla předmětem cíleného výzkumu: cílem je získat intuitivní a snadno použitelný program tak, aby byly významně sníženy časy nastavení prostřednictvím snadného a rychlého řízeného výběru.

Široká škála řešení nabízených společností Camozzi zajišťuje, a to počínaje podmínkami aplikace, tj. zátěží, s níž se má pohybovat, rychlostí a zrychlením, které se mají realizovat, aby řešení bylo jednoduché, spolehlivé a orientované na maximální optimalizaci.

Camozzi

Fabio Giacobbi

fgiacobbi@camozzi.cz

http://www.camozzi.cz/cs/camozzigroup/automation/camozzi/camozzi-cz/home

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 181115
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Trendy / Pohony
Autor:
Firmy
Související články
Ready made lineární osy s ozubeným řemenem

Pomocí lineární osy je realizován pohyb v přímém směru a jedná se tak o výborný výchozí konstrukční prvek pro stavbu strojů, automatizačních linek a polohovacích zařízení s potřebou přesného lineárního pohybu ve více osách (typicky například CNC stroje). V posledních letech došlo navíc k výraznému snížení cen a lineární osy se tak stávají dostupné i pro dosud zapovězené oblasti. V neposlední řadě je podstatnou výhodou u tzv. ready made produktů dodávka již smontovaného dílu připraveného k okamžitému použití v zákaznické aplikaci.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Související články
Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Pevné základy, tedy výrobky pro každého

Globální trh klade stále větší nároky na všechny výrobce. Vyrábět levně, rychle, ale současně kvalitně. Je možné takové protiklady vůbec skloubit? Je ještě nějaká další cesta, jak snížit výrobní náklady a ceny? Jednu z nejúčinnějších odpovědí na tuto otázku najdete v sortimentu nových pneumatických ventilů firmy Festo.

Inteligentní řešení pro hospodárné obrábění miniaturních dílů

Až do současnosti byla přesná mikroobráběcí centra stavěna především výzkumnými ústavy a některými výrobci obráběcích strojů – s jen malými ohledy na výrobní náklady. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po stroji, který je schopen vyrábět velmi jemné geometrie dílů s vynikající přesností a s přijatelnými úrovněmi nákladů, představila společnost Makino své přesné obráběcí centrum iQ300.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Elektronické vačkové systémy a bruska radiálních vaček

VÚTS, a. s., se více než 30 let zabývá výpočty, konstrukcí a výrobou klasických vačkových mechanismů. Výroba radiálních a axiálních vaček technologiemi frézování, broušení a elektroerozivního obrábění se za tuto dobu stala standardem pro domácí i zahraniční odběratele. V současnosti se VÚTS zabývá také možnostmi aplikací elektronických vaček, jejichž hlavní předností je pružná změna pohybových funkcí.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Zájem o elektromotory roste, řešením je automatizace

Spojením zlatých českých ručiček a německé organizace vzniká ve společnosti JULI Motorenwerk půl milionu elektromotorů ve více než šedesáti modifikacích ročně a všechny do jediného končí pouze a výhradně v manipulační technice mateřských společností Jungheinrich a Kion group, do které patří i např. firma Linde. Více než dvacet pět let staré výrobní prostory v Moravanech u Brna procházejí posledních několik let rozsáhlou transformací automatizace výrobních procesů. Automatické linky na výrobu rotorů a statorů dodala divize MAS Automation společnosti Kovosvit MAS.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit