Témata
Reklama

Elektromechanické pohony zvyšují flexibilitu

Masové přizpůsobovaní výrobků individuálním potřebám uživatelů a neustálé zkracování jejich životního cyklu se odráží i do strojů, na nichž se vyrábějí a sestavují – musejí být mimořádně výkonné, flexibilní, všestranné a v krátkém čase překonfigurovatelné. Takovým nárokům lze často jen velmi obtížně vyhovět pouze prostřednictvím pneumatických pohonů, a to je důvod, proč firma Camozzi vytvořila ve své interní struktuře novou divizi pro vývoj elektromechanických pohonů. Tato nová divize se zabývá zaváděním elektrických pohonných systémů, kdy nabízí řešení zahrnující elektromechanické válce a osy s příslušnými motory, pohony a doplňkovými komponenty, zkombinovanými do konfigurovatelných portálů tak, aby byla uživateli zaručena maximální flexibilita.

Společnost Camozzi realizuje již déle než 50 let řešení pro průmyslovou automatizaci a v průběhu těchto let se stala jedním z významných mezinárodních subjektů působících v odvětví pneumatických prvků pro automatizaci. Celková kvalita výrobků, efektivita výrobních procesů, flexibilita a nepřetržitý výzkum nových technologií – to jsou pilíře, na nichž firma staví a které lze vyjádřit jako miniaturizace, energetická účinnost, řešení plug&play a mechatronická zařízení schopná fungovat i z pohledu Průmyslu 4.0.

Současné požadavky trhu ohledně kompetencí a technologií utvářely vývojové strategie společnosti Camozzi: na jedné straně vedly k tomu, že se společnost specializovala na další dvě oblasti, tedy dopravu a life science, na druhé straně k vývoji nových technologií pohonu.

Reklama
Reklama
Reklama

Jaké pohony jsou lepší?

Obecně vzato, pneumatické pohony se používají pro jednoduchou manipulaci s průměrně velkým zatížením, kde se nevyžaduje přesnost nebo zvláštní pohybové profily. Údržba pneumatických obvodů je často jednoduchá a díky tomu se snižují i budoucí náklady na opravy. Na opačné straně jsou pak elektromechanické pohony, které umožňují přesným a důkladným způsobem řídit pohybový profil osy nebo válce a zlepšovat výkony (například maximální zrychlení a rychlost), ale za citelně vyšší cenu, a to jak z hlediska pořízení, tak z hlediska projektování a údržby.

Firma Camozzi vychází z předpokladu, že neexistuje taková technologie pohonu, která by byla z absolutního hlediska lepší než všechny ostatní. Je jejím přesvědčením, že každá aplikace má své odlišné nároky, kterým lze nejlépe vyhovět díky použití konkrétní technologie: pneumatické nebo elektromechanické.
Elektromechanická technologie je tedy přirozeným doplňkem pneumatické technologie.

Nové válce jsou na světě

A tak se rodí elektromechanické válce řady 6E, mechanické lineární pohony s dříkem, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb dříku prostřednictvím kuličkového šroubu s recirkulací. Řada 6E, která je v současné době k dispozici v šesti velikostech (32, 40, 50, 63, 80 a 100), má rozměry založené na standardu ISO 15552, a proto je možné využít upínací příslušenství používané pro pneumatické válce. Pro každou velikost lze zvolit některý z těchto stoupání závitu: 5, 10, 16, 20, 25, 32 a 40 mm.

Elektromechanické válce řady 6E jsou mechanické lineární pohony s dříkem, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb dříku prostřednictvím kuličkového šroubu s recirkulací.

Nabízené standardní zdvihy začínají na 100 mm, u nejvyšších velikostí dosahují až 1 500 mm. Válce jsou vybaveny magnetem, který umožňuje použití externích snímačů přiblížení, díky nimž lze provádět funkce homing (nájezd na výchozí polohu) nebo detekce zdvihu mimo polohu.

Standardní verze je schopna zaručit stupeň ochrany IP40 podle normy IEC 60529, zatímco tam, kde se vyskytuje agresivní pracovní prostředí (prašné nebo s výskytem znečišťujících látek), je možné použít variantu IP65.

Technická řešení a kvalita použitých součástek zaručují vysokou výkonnost, pokud jde o přesnost a opakovatelnost polohování i osovou vůli, u nichž se dosahuje hodnot pod 0,02 mm.

Pro doplnění nabídky byly realizovány speciální sady rozhraní, díky nimž je možné k válci připojit jak omezovače, motory Brushless a Stepper Camozzi, tak zařízení dostupná na trhu, kdy se takové připojení provádí přímo (in line) nebo paralelně.

Osy řady 5E jsou mechanické lineární pohony, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu.

Dostupná výrobní řada, vysoká přesnost a snadnost montáže dělají z řady 6E ideální řešení pro nejrůznější aplikace, v nichž je vyžadována kontrola polohy a/nebo dynamiky pohybu, jako například pick & place, třídění, paletizace, napínání, lisování. V oborech, jako je balicí a obalová technika, montáže, gaming a simulátory se využívají válce řady 6E např. pro aplikace zvedání.

Varianta s ozubeným řemenem

Osy řady 5E jsou mechanické lineární pohony, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu. Rada 5E, dostupná ve třech velikostech (50, 65 a 80), je realizována za pomoci speciálního samonosného profilu čtvercového průřezu, do nějž byly jednotlivé prvky zcela zaintegrovány, čímž je zaručena čistota, kompaktnost a lehkost.

Použití vedení s recirkulací kuliček poskytuje vysokou tuhost a odolnost při externích zatíženích. K ochraně vnitřních součástí před potenciální kontaminací pocházející z vnějšího prostředí byl profil uzavřen pomocí plíšku z nerezové oceli, který systému zajišťuje stupeň ochrany IP40.

Osa je vybavena magnetem, který umožňuje použití externích snímačů přiblížení (řada CSH), díky nimž mohou být prováděny funkce homing nebo detekce zdvihu mimo polohu. Tyto akční členy jsou rovněž vybaveny příslušenstvím pro použití indukčních snímačů. Řada 5E je vybavena sadami rozhraní, díky nimž je možné provádět připojení motorů nebo omezovačů na všech čtyřech stranách.

Aby bylo možné poskytovat stále optimalizovanější řešení, byly realizovány následující varianty: standardní pojezd, dlouhý pojezd, dvojitý pojezd a verze s vysokou tuhostí, na níž bylo přidáno druhé vedení tak, aby se ještě více zvýšila pevnost v točivých momentech, což z ní dělá ideální řešení pro použití jako osy Y v gantry systémech nebo jako osy X a Y v systémech cantilever.

Použití pro vysokou dynamiku a možnost realizovat multiosové systémy znamenají, že řada 5E je mimořádně vhodná v oborech balicí techniky, montáže a obráběcích strojů v aplikacích, jakými jsou paletizátory, změny formátu a pick & place pro nakládání a vykládání stroje.

A ještě jeden nováček

Nejnovější z rodiny akčních členů jsou osy řady 5V, což jsou mechanické lineární akční členy, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu.

Díky specifickému systému řemenic v uspořádání omega lze upnout motor na pevnou část (jezdec), omezit tak hmoty v pohybu a tím snížit setrvačné síly a vibrace systému.

Řada 5V, dostupná ve třech velikostech (50, 65 a 80), je realizována za použití speciálního samonosného profilu se čtvercovým průřezem, který dokáže dodat současně robustnost i lehkost. Použití jednoho nebo více (verze s vysokou tuhostí) vedení s recirkulací kuliček zaručuje vysokou tuhost a odolnost při extrémních zatíženích.

K dispozici je příslušenství, které umožňuje použití externích snímačů přiblížení (CST a CSH), díky nimž mohou být prováděny funkce homing nebo detekce zdvihu mimo polohu.

Na obou hlavách jsou závitové otvory, k nimž lze připojit případné uchopovací koncovky, jako například systémy s kleštěmi a/nebo vakuové zařízení. Kromě toho vede po celé délce profilu drážka, do níž je možné vložit pneumatické hadice nebo elektrické kabely určené pro připojení k uchopovací koncovce. Posledně jmenované řešení znamená, že je vše daleko čistější a bezpečnější.

Elektromechanická osa 5V představuje ideální řešení pro pohyb vertikálních os (Z) systémů X, Y, Z gantry nebo cantilever v aplikacích, které vyžadují vertikální přesuny – ať už se jedná o pick & place, dávkování, nakládání/vykládání stroje (lisování plastů, montáž, strojní obrábění), nebo paletizátory.

Při realizaci válců řady 6E a osy řad 5E a 5V byla mimořádná pozornost kladena na výběr materiálů; všechny odpovídají nařízení REACH a směrnici ROHS.
Jako doplnění přehledu výrobků určených pro elektromechanický pohon jsou zde motory brushless řady MTB ve velikostech 100 W, 400 W, 750 W a 1 kW, motory Stepper řady MTS ve velikostech NEMA 23, 24 a 34 a pohony ve dvou verzích DRWB ss a DRCS: první pohon slouží k řízení motorů brushless, druhý pak k řízení motorů stepper. Systém DRCS je rovněž vybaven technologií NFC, jejímž prostřednictvím je možné získat ze samotného systému údaje týkající se použití pohonu, a tedy výkonnosti motorů, které řídí.

Osy řady 5V jsou mechanické lineární akční členy, v nichž je rotační pohyb generovaný motorem převáděn na lineární pohyb prostřednictvím ozubeného řemenu. Díky specifickému systému řemenic v uspořádání omega lze upnout motor na pevnou část (jezdec), omezit tak hmoty v pohybu a tím snížit setrvačné síly a vibrace systému.

Software pomůže s konfigurací

Pro zjednodušení přechodu od pneumatického pohonu k elektromechanickému byl mimo jiné vyvinut software QSET, který umožňuje snadným způsobem nakonfigurovat systém motoru a elektromechanického akčního členu. QSET je přirozeným rozhraním pro pohony Camozzi a umožňuje jejich naprogramování mimořádně zjednodušeným způsobem, kdy není nezbytně nutné znát složité volby a parametry, které by zvyšovaly doby nastavení na úkor jiných činností s vysokou přidanou hodnotou. Fáze vývoje rozhraní člověk–stroj byla předmětem cíleného výzkumu: cílem je získat intuitivní a snadno použitelný program tak, aby byly významně sníženy časy nastavení prostřednictvím snadného a rychlého řízeného výběru.

Široká škála řešení nabízených společností Camozzi zajišťuje, a to počínaje podmínkami aplikace, tj. zátěží, s níž se má pohybovat, rychlostí a zrychlením, které se mají realizovat, aby řešení bylo jednoduché, spolehlivé a orientované na maximální optimalizaci.

Camozzi

Fabio Giacobbi

fgiacobbi@camozzi.cz

http://www.camozzi.cz/cs/camozzigroup/automation/camozzi/camozzi-cz/home

Reklama
Související články
Ready made lineární osy s ozubeným řemenem

Pomocí lineární osy je realizován pohyb v přímém směru a jedná se tak o výborný výchozí konstrukční prvek pro stavbu strojů, automatizačních linek a polohovacích zařízení s potřebou přesného lineárního pohybu ve více osách (typicky například CNC stroje). V posledních letech došlo navíc k výraznému snížení cen a lineární osy se tak stávají dostupné i pro dosud zapovězené oblasti. V neposlední řadě je podstatnou výhodou u tzv. ready made produktů dodávka již smontovaného dílu připraveného k okamžitému použití v zákaznické aplikaci.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit