Témata
Reklama

Evoluce na výstavě Mach

Společnost WNT, dodavatel obráběcích nástrojů, představí své produkty na blížící se výstavě Mach 7. - 11.4. v Birminghamu.

Tématem bude evoluce stávajících řad produktů.

Reklama
Reklama
Reklama

Břitové destičky HCR 1135

Mezi vyvíjenými produkty je i řada destiček HCR 1135 pro soustružení v obtížných a nestabilních podmínkách.. Spadají do skupiny ISO P35 a jsou vhodné pro obrábění součástí s proměnlivým nebo obtížně obrobitelným povrchem, jako jsou výkovky a odlitky. Typickými materiály pro obrábění s destičkami HCR1135 jsou všechny běžné oceli, litiny a nerezové oceli. Tyto destičky doplňují řady HCX 1115 a HCX 1125.

Břitová destička HCN 2125Výhodou destiček HCR 1135 je prodloužená životnost, která je výsledkem použitého karbidu, povlaku Dragonskin a u některých konkrétních destiček i úplně nové geometrie. V typickém použití při obrábění dílu turbíny z oceli 1.4351 (X3CrNi13-4) přerušovaným řezem se životnost destičky zvýšila o 200 procent v porovnání s předchozí generací.

Nástroje Eco-Cut

Známým produktem od společnosti WNT je řada multifunkčních nástrojů Eco-Cut, které kombinují několik nástrojů pro různé soustružnické operace v jednom. Výhodou těchto nástrojů je obsazení menšího počtu pozic v revolverových hlavách menších soustruhů, snížení seřizovacích časů a také zkrácení kusového času menším počtem výměn nástroje. Na výstavě Mach 2014 budou nově představena další zlepšení obrábění použitím nového karbidu a povlaku, zvýšení stability procesu použitím šroubků TorxPlus pro uchycení destičky a také použitím unikátního povlaku Highlight na těle nástroje, který zvyšuje jeho životnost a zlepšuje odvod třísek.

Tvrdokovová fréza MonstermillUživatelé mají nyní možnost volby ze tří nových karbidů, které pokrývají široké spektrum materiálů a obráběcích aplikací. Pro obrábění běžných ocelí a litin je vhodná třída Dragonskin HCR1425 s pokročilým Al2O3- Ti CVD povlakem prokazujícím výbornou odolnost proti opotřebení při zvýšených řezných rychlostech. Pro obrábění stejných ocelí, ale s přerušovaným řezem nebo jinak obtížnými podmínkami je vhodná třída Dragonskin Al2O3- Ti CVD, povlakovaná HCR1435. Nakonec je zde i univerzální třída HCN2430 s povlakem TiAlN PVD pro oceli, litiny, korozivzdorné a žáruvzdorné oceli.
Inovativní geometrie nástroje SCR TorusV soustružnické řadě se objevila řada novinek – například nová řada HCN2125 s pozitivní geometrií pro obrábění korozivzdorných ocelí. Tyto nové destičky otevírají nové možnosti zvyšování produktivity a životnosti nástroje. Se dvěma geometriemi pro dokončovací obrábění a středně těžké hrubování jsou destičky schopné pracovat v rozsahu posuvů 0,06–0,35 mm na otáčku při hloubkách řezu až do 4,8 mm. HCN 2125 dosahuje takovýchto výsledků díky použití nového karbidu s PVD povlakem Dragonskin, který nabízí významnou odolnost proti opotřebení při zvýšených řezných podmínkách, což je významný přínos pro uživatele obrábějící korozivzdorné oceli, austenitické, feritické, martenzitické a duplexní oceli.

Karbidové frézy Monstermill

Největší vývoj proběhl na poli tvrdokovových fréz a fréz s nastavitelnými vyměnitelnými břitovými destičkami, kde všechny největší změny zaznamená uživatel. Příkladem může být karbidová stopková fréza MCR Monstermill, která dosahuje významně vyššího výkonu oproti stávajícím frézám. Mezi nimi například čtyřikrát vyšší posuv a třikrát vyšší životnost v porovnání s dalšími nástroji společnosti WNT. MCR Monstermill je součástí WNT vysokovýkonové řady HPC navržených pro hrubování s využitím hrubovacího profilu a speciální řezné geometrie. Tato kombinace s ostřím s nepravidelným stoupáním vytváří optimální řezný výkon a extrémně lehký řez vytvářející malé třísky a menší napětí v nástroji, což je obzvlášť výhodné při použití na strojích s nízkým výkonem.

Fréza HFC06 o průměru až 16 mm

Ideální aplikací pro MCR Mastermill je suché obrábění oceli nebo litiny, kde TiAlN povlak významně prodlužuje životnost nástroje. Nicméně MCR Monstermill může být také za použití chladicí kapaliny použita i pro obrábění korozivzdorných ocelí, také se ukazuje jako vhodný nástroj pro hrubovací obrábění využívajícího strategie Vortex, které zkracují hrubovací cyklus až o 50 %. MCR Monstermill jsou dostupné s průměry mezi jedním až dvaceti milimetry se třemi břity různých délek, nástroje jsou schopné obrábění drážek až do hloubky jedenapůlnásobku průměru.

SCR Torus

Inovativní design vedl ke vzniku nástroje SCR Torus, který spojuje výhody hrubovacího SCR, vysokovýkonového HPC a vysokoposuvového nástroje HFC. SCR Torus kombinuje hrubovací strategie HPC a HFC vytvářející nástroj schopný obrábění drážek až do hloubky rovné průměru a dalších konvenčních frézovacích operací, jako je rampování, profilování a obrábění kapes, a zároveň je schopný vysokoposuvového obrábění. Tímto se redukuje počet nástrojů nutných k provedení těchto dvou hrubovacích strategií, čímž uspoří cyklový čas a také sníží potřebný inventář nástrojů.

Klíčem k úspěchu SCR Torus je geometrie na čele a břitech nástroje. Ta je tvořena dvěma velkými, skutečnými rádiusy a jedním teoretickým na ostří. První, větší rádius poskytuje nástroji schopnost obrábět vysokými posuvy, zatímco menší zvyšuje životnost nástroje ochranou ostří před opotřebováním při nesousledném frézování. Oba dva dohromady vytvářejí teoretický rádius (R3D) použitý při programování drah nástroje v CAD/CAM systému. Schopnost nástroje SCR Torus snášet vysoké posuvy vede ke zkrácení cyklových časů hrubovacích strategií, ale může být také použito při dokončování svislých ploch obvodem nástroje.

Nejmenší fréza s VBD HFC06

Nabídka společnosti WNT v oblasti fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami doznala také změn v podobě nového nástroje HFC06. Nástroje tohoto typu jsou zpravidla nabízeny s nejmenším průměrem 25 mm, HFC06 jde až na úroveň 16 mm při zachování výkonu a cenových úspor. K fréze jsou dodávány destičky ve dvou variantách – jedné pro ocel a druhé pro žárupevné materiály.

Upínací systém Modifix
Frézovací svěrák H5G

Nástrojový držák Modifix

Dalším z rozšíření stávající nabídky společnosti WNT je nástrojový držák Modifix, který je možné upnout do standardního ER kleštinového systému, a tak odpadají náklady s nakupováním nových adaptérů.

Frézovací svěráky

Společnost WNT je také dodavatelem upínacích systémů. Zatímco systém H5G nabízí upínací síly až 40 kN v závislosti na konfiguraci a upínací délku až 499 mm, systém ESG mini je navržen pro upínání menších součástí a je tak schopen vyvodit maximální sílu 12 kN.

Frézovací svěráky ESG

Zajímavým řešením, které nabízí H5G, je možnost přednastavit upínací sílu a tím zabránit přílišnému nebo nedostatečnému utažení. Tak se stává vhodným například pro obrábění tenkostěnných komponent.

Jeden karbid, jedna destička

Vysoce výkonný vrták s výměnnými destičkami C900 od společnosti WNT byl rozšířen o nové řady nástrojů se standardní hloubkou vrtání rovné tří-, čtyř- a pětinásobku průměru. Průměry vrtáků začínají na 14 mm pro všechny délky a končí na 63 mm pro trojnásobek průměru, respektive 54 a 41 mm pro čtyř- a pětinásobek.

Vrták C900 přináší významný výkon dokonce i na těchto prodloužených délkách, a to díky konstrukci těla vrtáku a kapes pro destičky, které jsou navrženy tak, aby zaručily maximální bezpečnost při vysokých posuvech i v hloubkách dosahujících pětinásobku průměru. Tvar vrtáku zaručuje společně s geometrií destiček maximální odvod třísek. Konstrukce C900 je taková, aby bylo možné použít identické destičky jak na středu, tak i na obvodě vrtáku. Takto se významně snižují nutné skladové zásoby a výrobní náklady pro uživatele, zároveň se zjednodušuje sestavení nástroje tím, že seřizovač nemusí vyhledávat pro každou kapsu odpovídající destičku. Dalšího zjednodušení bylo dosaženo použitím jedné karbidové třídy pro všechny typy vrtacích operací.

Vrták C900 s vyměnitelnými břitovými destičkami

Použití jednoho tvaru destičky s jednou třídou karbidu a se stejnou geometrií pomáhá uživatelům snížit výrobní náklady bez dopadu na produktivitu. Každá destička vyrobená z PVD povlakovaného karbidu třídy CCN 1430 se čtyřmi plnohodnotnými břity nabízí optimální kombinaci tuhosti a odolnosti proti opotřebení potřebné pro vrtací operace. Tato kombinace také dává vrtáku C900 dobrou výkonnost a vysokou stabilitu i v náročných podmínkách. Vykazuje dobré výsledky při vrtání na šikmých nebo tvarových plochách, vrtání křížících se děr a návarů.

//www.wnt.de/cs-cs/index.htm

Ing. Radek Pucholt
Radek.pucholt@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit