Témata
Zdroj: Pixabay

Exportní inkubátor v Indii

V indickém Bengalúru se tento podzim otevřela první pobočka Exportních inkubátorů agentury CzechTrade. Služba je určena firmám, které již mají zkušenosti s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček.

Reklama

Nová služba Exportní inkubátor umožní českým firmám po dobu šesti měsíců ve vybraných zemích využívat služby agentury CzechTrade a zároveň vybavené zázemí. Pomáhat firmám přímo v teritoriích formou inkubátorů je v souladu se zaměřením připravované Exportní strategie ČR. Mezi její cíle bude patřit i posilování trvalé přítomnosti a působení českých firem na zahraničních trzích. A zvlášť inkubátory představují koncept podpory internacionalizace českých firem.

Právě investice do lokalizace výroby od expandujících českých firem jim umožní lépe se prosadit a trvale působit na daném trhu. V samotném důsledku to přispěje ke snížení nákladů, a případně i k získání místní podpory pro výrobní investici v dané zemi. Do projektu budou zařazováni zájemci postupně podle času přihlášení. Sledovaným měřítkem bude podíl firem, které budou po využití služby nadále působit v teritoriu.

Reklama
Reklama

Exportní inkubátor v Indii je pilotním projektem. Již v únoru 2022 bude otevřena další pobočka v americkém Chicagu. V dohledné době se pak počítá s dalšími inkubátory v Brazílii, Turecku a Kazachstánu.

„Exportní inkubátory požadovali především naši zkušení exportéři a CzechTrade jejich požadavkům vyšel vstříc. Službu jsme spustili v úzké spolupráci s nimi a navzdory složité době. Inkubátor reflektuje jejich konkrétní očekávání a umožňuje dostatečnou flexibilitu. Kromě indické pobočky je navíc těsně před otevřením i další v americkém Chicagu,“ vysvětluje Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry v agentuře CzechTrade.

„Otevření inkubátoru ve městě Bengalúru velmi vítám. Považuji jej za logické pokračování aktivit velvyslanectví a agentury CzechTrade, jejichž cílem je zprostředkovat obchodní a investiční příležitosti jednoho z nejvyspělejších indických svazových států. Věřím, že synergie plynoucí ze společného působení na jednom místě pomůže českým firmám najít nové obchodní partnery pro jejich exportní a investiční aktivity,“ řekl k události český velvyslanec v Indii Milan Hovorka během slavnostního otevření Exportního inkubátoru. (Zdroj: CzechTrade)

Konkrétně v Indii může celkem pět exportérů současně využívat plně vybavené kancelářské prostory, místní adresu při registraci firmy, a především poradenské a asistenční služby zahraniční kanceláře CzechTrade, která sídlí ve stejné budově. Ty zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajišťování obchodních schůzek. Celý projekt se bude odehrávat v objektu, který se nachází na rozhraní dvou velkých průmyslových zón orientovaných na letecký průmysl a kovovýrobu. Firmy se tak ocitnou přímo v centru hospodářského dění.

Projekt Exportního inkubátoru v Indii se zrodil již před třemi roky, ale pandemická situace ho celý přesunula až do dnešních dní, kdy lze po uklidnění situace do Indie již bez velkých obav přicestovat a provádět zde obchodní činnost. Obzvláště ve státě Karnátaka a v jeho hlavním městě Bengalúru vykazuje situace standardní poměry, takže nic nebrání, aby se firmy vypravily do Indie a začaly realizovat své obchodní a výrobní plány.

Indická ekonomika se rychle vzpamatovává z pandemie

Indická ekonomika se až překvapujícím tempem dostává zpět do předcovidové formy. Obrovská ambice hrát ve světě roli supervelmoci Indii vede k realizaci projektů, které modernizují její hospodářství a průmysl. Aktivity výrobců a obchodníků jsou indickou vládou směrovány k využívání nejmodernějších technologií, což je také zacílení českých firem. Indie nemá zájem o zboží běžného užití, domácí sektor je v této oblasti velmi silný, ale usilují o špičkové produkty a snaží se, aby je mohly vyrábět samy nebo přesvědčit partnery, aby zahájili v Indii výrobu. Tím se naplňuje strategie indické vlády k modernizaci ekonomiky Make in India.

České firmy již nemusí Indii vidět jako byrokratický stát, kde veškeré procesy probíhají složitě a dlouze. Indie provedla daňovou reformu v roce 2017 a doslova každý den se ubírá cestou pozitivních změn, které podnikání ulehčují. Veškeré snahy českých firem se mohou transformovat do dlouhodobých zakázek ve velmi uspokojivých objemech. Nespočet indických firem by také rádo spolupracovalo s českými firmami na vývoji jejich technologií nebo české technologické firmy na indickém trhu zastupovalo.

Indie nadále zůstává složitým trhem, ale trhem s velkou budoucností, kterou by české firmy měly využívat. O tom, že to lze, svědčí i účast švédských, německých, nebo i asijských států na zdejším trhu.

Indie pokračuje v masivním očkování. Byla tu již aplikována více než miliarda dávek vakcíny. Přes veškerou snahu má dokončené očkování pouze 30 % populace. Pozitivním faktem je klesající počet nových případů nákazy.

První čtyři společnosti inkubátor začnou využívat od 1. ledna 2022. Jedná se o firmy z oblasti sanace fasád, čističek odpadních vod, strojírenství či průmyslových klapek. „Měli jsme na stejný termín, jako se chystá otevření Exportního inkubátoru, plán založit lokální firmu v Bengalúru, což se nakonec podařilo. Tato služba nám umožní využít zázemí během prvních šesti měsíců na trhu, etablovat se zde, sestavit místní pracovní tým z místních odborníků a postavit základní pilíře společnosti tak, abychom následně mohli úspěšně rozvíjet naše působení na indickém trhu,“ přibližuje jednatel Smart Coatings Radek Kubálek, jedné ze společností, které služeb Exportního inkubátoru využijí.

Reklama

„Obrovskou výhodou projektu pro české firmy je možnost sdílet své zkušenosti, což urychlí jejich aklimatizaci na místní poměry. Exportérům doporučujeme, aby si před příchodem do Indie promysleli svoje postupy a očekávání. Agentura CzechTrade jim může být partnerem právě třeba při sestavování byznys plánů pro expanzi na zdejší trh. A hlavně, pokud přijdete do českého inkubátoru, nebudete zde sami, a to se na novém trhu hodně cení,“ dodává Ivan Kameník, který měl přípravu indického inkubátoru od počátku na starosti a bude i v budoucnu styčným kontaktem pro české exportéry přímo na místě.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte jejího garanta Vladimíra Degťara.

Související články
Chcete uspět v USA? Začněte na veletrhu!

Strojírenská výroba a zpracování kovů je ve Spojených státech důležitým ekonomickým odvětvím. Tradičně se toto odvětví soustředí převážně do oblasti kolem velkých jezer amerického Středozápadu. Podle posledních dostupných dat amerického Ministerstva obchodu z roku 2021 strojírenská výroba a zpracování kovů přinesly do americké ekonomiky 2,3 bilionu dolarů, a představovaly tak 12 % z celkového HDP.

Destinace pro strojírenské exportéry, Čína

Celosvětová pandemie covid-19 mění svět a vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích, vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu a upevnění pozice na trhu.

Partnerství s přidanou hodnotou

O tom, že vše jde lépe, máte-li partnera, na kterého se můžete spolehnout, asi není potřeba nikoho přesvědčovat. A právě proto existuje agentura CzechTrade. Jejím hlavním cílem je praktická pomoc českým exportérům na zahraničních trzích. Využívá k tomu především síť 52 zahraničních kanceláří, které realizují asistenční služby pro české vývozce a získávají informace týkající se příslušného trhu. Na podrobnosti jsme se zeptali Miroslava Manďáka, exportního konzultanta pro oblasti strojírenství a kovovýroba.

Související články
Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit