Témata
Zdroj: Pixabay

Exportní inkubátor v Indii

V indickém Bengalúru se tento podzim otevřela první pobočka Exportních inkubátorů agentury CzechTrade. Služba je určena firmám, které již mají zkušenosti s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček.

Reklama

Nová služba Exportní inkubátor umožní českým firmám po dobu šesti měsíců ve vybraných zemích využívat služby agentury CzechTrade a zároveň vybavené zázemí. Pomáhat firmám přímo v teritoriích formou inkubátorů je v souladu se zaměřením připravované Exportní strategie ČR. Mezi její cíle bude patřit i posilování trvalé přítomnosti a působení českých firem na zahraničních trzích. A zvlášť inkubátory představují koncept podpory internacionalizace českých firem.

Právě investice do lokalizace výroby od expandujících českých firem jim umožní lépe se prosadit a trvale působit na daném trhu. V samotném důsledku to přispěje ke snížení nákladů, a případně i k získání místní podpory pro výrobní investici v dané zemi. Do projektu budou zařazováni zájemci postupně podle času přihlášení. Sledovaným měřítkem bude podíl firem, které budou po využití služby nadále působit v teritoriu.

Reklama
Reklama

Exportní inkubátor v Indii je pilotním projektem. Již v únoru 2022 bude otevřena další pobočka v americkém Chicagu. V dohledné době se pak počítá s dalšími inkubátory v Brazílii, Turecku a Kazachstánu.

„Exportní inkubátory požadovali především naši zkušení exportéři a CzechTrade jejich požadavkům vyšel vstříc. Službu jsme spustili v úzké spolupráci s nimi a navzdory složité době. Inkubátor reflektuje jejich konkrétní očekávání a umožňuje dostatečnou flexibilitu. Kromě indické pobočky je navíc těsně před otevřením i další v americkém Chicagu,“ vysvětluje Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry v agentuře CzechTrade.

„Otevření inkubátoru ve městě Bengalúru velmi vítám. Považuji jej za logické pokračování aktivit velvyslanectví a agentury CzechTrade, jejichž cílem je zprostředkovat obchodní a investiční příležitosti jednoho z nejvyspělejších indických svazových států. Věřím, že synergie plynoucí ze společného působení na jednom místě pomůže českým firmám najít nové obchodní partnery pro jejich exportní a investiční aktivity,“ řekl k události český velvyslanec v Indii Milan Hovorka během slavnostního otevření Exportního inkubátoru. (Zdroj: CzechTrade)

Konkrétně v Indii může celkem pět exportérů současně využívat plně vybavené kancelářské prostory, místní adresu při registraci firmy, a především poradenské a asistenční služby zahraniční kanceláře CzechTrade, která sídlí ve stejné budově. Ty zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajišťování obchodních schůzek. Celý projekt se bude odehrávat v objektu, který se nachází na rozhraní dvou velkých průmyslových zón orientovaných na letecký průmysl a kovovýrobu. Firmy se tak ocitnou přímo v centru hospodářského dění.

Projekt Exportního inkubátoru v Indii se zrodil již před třemi roky, ale pandemická situace ho celý přesunula až do dnešních dní, kdy lze po uklidnění situace do Indie již bez velkých obav přicestovat a provádět zde obchodní činnost. Obzvláště ve státě Karnátaka a v jeho hlavním městě Bengalúru vykazuje situace standardní poměry, takže nic nebrání, aby se firmy vypravily do Indie a začaly realizovat své obchodní a výrobní plány.

Indická ekonomika se rychle vzpamatovává z pandemie

Indická ekonomika se až překvapujícím tempem dostává zpět do předcovidové formy. Obrovská ambice hrát ve světě roli supervelmoci Indii vede k realizaci projektů, které modernizují její hospodářství a průmysl. Aktivity výrobců a obchodníků jsou indickou vládou směrovány k využívání nejmodernějších technologií, což je také zacílení českých firem. Indie nemá zájem o zboží běžného užití, domácí sektor je v této oblasti velmi silný, ale usilují o špičkové produkty a snaží se, aby je mohly vyrábět samy nebo přesvědčit partnery, aby zahájili v Indii výrobu. Tím se naplňuje strategie indické vlády k modernizaci ekonomiky Make in India.

České firmy již nemusí Indii vidět jako byrokratický stát, kde veškeré procesy probíhají složitě a dlouze. Indie provedla daňovou reformu v roce 2017 a doslova každý den se ubírá cestou pozitivních změn, které podnikání ulehčují. Veškeré snahy českých firem se mohou transformovat do dlouhodobých zakázek ve velmi uspokojivých objemech. Nespočet indických firem by také rádo spolupracovalo s českými firmami na vývoji jejich technologií nebo české technologické firmy na indickém trhu zastupovalo.

Indie nadále zůstává složitým trhem, ale trhem s velkou budoucností, kterou by české firmy měly využívat. O tom, že to lze, svědčí i účast švédských, německých, nebo i asijských států na zdejším trhu.

Indie pokračuje v masivním očkování. Byla tu již aplikována více než miliarda dávek vakcíny. Přes veškerou snahu má dokončené očkování pouze 30 % populace. Pozitivním faktem je klesající počet nových případů nákazy.

První čtyři společnosti inkubátor začnou využívat od 1. ledna 2022. Jedná se o firmy z oblasti sanace fasád, čističek odpadních vod, strojírenství či průmyslových klapek. „Měli jsme na stejný termín, jako se chystá otevření Exportního inkubátoru, plán založit lokální firmu v Bengalúru, což se nakonec podařilo. Tato služba nám umožní využít zázemí během prvních šesti měsíců na trhu, etablovat se zde, sestavit místní pracovní tým z místních odborníků a postavit základní pilíře společnosti tak, abychom následně mohli úspěšně rozvíjet naše působení na indickém trhu,“ přibližuje jednatel Smart Coatings Radek Kubálek, jedné ze společností, které služeb Exportního inkubátoru využijí.

Reklama

„Obrovskou výhodou projektu pro české firmy je možnost sdílet své zkušenosti, což urychlí jejich aklimatizaci na místní poměry. Exportérům doporučujeme, aby si před příchodem do Indie promysleli svoje postupy a očekávání. Agentura CzechTrade jim může být partnerem právě třeba při sestavování byznys plánů pro expanzi na zdejší trh. A hlavně, pokud přijdete do českého inkubátoru, nebudete zde sami, a to se na novém trhu hodně cení,“ dodává Ivan Kameník, který měl přípravu indického inkubátoru od počátku na starosti a bude i v budoucnu styčným kontaktem pro české exportéry přímo na místě.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte jejího garanta Vladimíra Degťara.

Související články
Destinace pro strojírenské exportéry, Čína

Celosvětová pandemie covid-19 mění svět a vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích, vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu a upevnění pozice na trhu.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Související články
Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Automatizace v malých a velkých firmách

Automatizace přináší velké výzvy a příležitosti, ale má i svá úskalí. Jedním z nich je otázka návratnosti investic. Velké a globální společnosti mají v tomto ohledu vždy velkou výhodu oproti malým, lokálním firmám. I menší firmy však mají šanci uspět.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit