Témata
Reklama

Formule 1 ve školách

Formule 1 ve školách je celosvětově uznávaná soutěž s částečnou propagací a podporou FIA Formule 1. Je určena pro mladé konstruktéry a manažery ze středních škol, kteří musí získat nejen potřebnou podporu pro vytvoření projektu, ale sestrojit model formule, zvládnout propagaci týmu a soupeřit s ostatními týmy v jednotlivých kolech soutěže.

Mezinárodní středoškolská soutěž byla založena v roce 1999 ve Velké Británii a jejím úkolem je vyvinout model formule. Soutěžní model je vyroben z balzového dřeva a je poháněn CO2 bombičkou. Hlavním kritériem studentů v soutěži je využít CAD software a CNC obráběcí stroje a je třeba využít software, který je denně používán ve strojírenském průmyslu. Do soutěže je zapojeno více než 9 milionů studentů z 31 zemí světa.

Reklama
Reklama

Tým reprezentující Střední průmyslovou školu Přerov

Střední průmyslovou školu v Přerově reprezentuje v této soutěži tým čtyř studentů. Každý z nich studuje jiný obor a i díky tomu tvoří sehranou partu, v němž jsou přesně rozdělené pozice a všichni vědí, jak bezchybně splnit jednotlivá zadání.

Kromě snahy o co nejlepší umístění v letošním ročníku soutěže si také uvědomují, že zvláště při jednáních s firmami se získávají cenné zkušenosti do budoucího profesního života.

Složení týmu

Michal Hruška je manažer, konstruktér a výrobní́ technik. Jako manažer zodpovídá za celý tým a aktivně se zapojuje do práce každého člena, avšak jeho hlavním úkolem je návrh a výroba modelů. Další je Jiří́ Míša, zástupce manažera a konstruktér. Zastupující manažer se stará o marketingovou strategii a komunikaci se sponzory, jako konstruktér má za úkol navrhovat a vytvářet komponenty k modelům. Jiří́ Halíř̌ je výrobní́ inženýr, jako výrobní inženýr má za úkol najít a realizovat nejvhodnější povrchovou úpravu modelů, během práce musí úzce spolupracovat s výrobním technikem. Posledním členem je grafik Jan Kotas. Ten zajišťuje nejen návrh a úpravu webových stránek, vzhled stánku a všech marketingových prostředků, ale především usiluje o zajímavý design soutěžního modelu.

Celý tým zleva: Jan Kotas, Michal Hruška, Jiří Halíř a Jiří Míša. (Foto: Konica Přerov)

Ambice v soutěži

Cílem celého týmu je vyhrát semifinále i finále v České republice, poté reprezentovat zemi ve světě a ukázat, že jsou kvalitní tým s velkými ambicemi, s chutí vyhrávat, ale především se smyslem pro využití všech novinek ve vývoji modelů. Jejich prioritou je zkonstruovat nejlepší formuli v České republice a vyhrát tak pohár konstruktérů.

Zázemí týmu

Pro přesnější výsledky aerodynamiky a vzhledu testovacích modelů využívá tým 3D tiskárny. Celkový tisk jednoho modelu trvá okolo tří hodin, což je pouze zlomek času, který by jinak strávili při klasickém obrábění. Tento způsob výroby prototypů je finančně velice úsporný, jelikož cena každého takto vyrobeného modelu se pohybuje v řádech desítek korun.

Na základě spolupráce s firmou v oboru může tým při měření závodního modelu využívat technologii 3D skeneru. Jedná se o typ Atos Triple Scan, který je jedním z nejlepších v celé České republice. Na podkladě velice přesných výsledků měření se může každý testovaný model upravit tak, aby jeho rozměry byly co nejpřesnější.

Tým si je jist, že pouhé simulace aerodynamiky v softwarových programech nejsou vždy stoprocentní, a proto si studenti sestrojili vlastní větrný tunel, ve kterém budou schopni testovat a sledovat vlivy aerodynamiky na všech monopostech. Díky tomuto tunelu tým posouvá celý vývoj a dostává se dopředu před ostatní soutěžící týmy.

Při výrobě monopostů může tým díky partnerům téměř neomezeně využívat obráběcí technologie. Má k dispozici tříosá i pětiosá obráběcí centra, na kterých bude vyrábět testovací a později i závodní modely. Dále může využít několika CNC soustruhů, které se uplatní hlavně při výrobě rotačních součástí.

Prezentační model formule

Pro samotný návrh se používají hned dva CAD programy – Autodesk Inventor a Solidworks. I přesto, že jsou tyto aplikace velice podobné, v některých nepatrných detailech se liší a tým tak využívá výhod obou programů k co nejlepšímu návrhu závodního modelu. Dalším nezbytným procesem při vytváření nejrychlejšího modelu je testování ve virtuálním větrném tunelu. Díky tomuto softwaru tým získá přibližné výsledky aerodynamiky modelu.

Ještě před samotnou výrobou je potřeba vytvořit G-kód pro CNC obráběcí centrum. K tomu se využívá CAM systém HSM Works, který se ve své třídě řadí mezi nejpropracovanější a uživatelsky nejpřístupnější.

Při výrobě testovacích a závodních modelů z balzového dřeva využívá tým hlavně tříosého obráběcího centra MCFV 1680 NT od Zlínské společnosti Tajmac-ZPS. Díky úzké spolupráci s tímto partnerem je možný téměř neomezený přístup ke stroji, čehož se využívá k výrobě více modelů a jejich testování na dráze. Největší komplikace při obrábění spočívaly právě ve správném upnutí balzového polotovaru. Tato komplikace byla odstraněna výrobou přesného a univerzálního přípravku, který lze využít u všech modelů.

Team manager: Michal Hruška
info@teamfuze.cz

www.teamfuze.cz

Reklama
Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Ambiciózní projekt: Vývoj a výzkum nanomateriálů

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů současnosti jsou obory zabývající se nanomateriály a nanotechnologiemi. Tato velmi perspektivní disciplína nachází široké uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Jde však o vědní obor velmi mladý, takže principy výroby, aplikací a jejich zkoušení nejsou dosud dostatečně popsány. A to byl právě impulz pro vznik Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Bakterie a olej od hranolek zachraňují svět

Svět má slušnou šanci být zbaven jednoho ze svých nejtíživějších problémů. Týmu z Vysokého učení technického v Brně se totiž podařilo přijít s technologickou inovací, která dokáže zastavit pokrývání zeměkoule odpadem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit