Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> HIGH END soustružení na stisknutí tlačítka
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

HIGH END soustružení na stisknutí tlačítka

CNC PILOT 640 je koncipován jako multiprocesní řízení s vysokou výpočetní kapacitou využitou pro velmi přesné vedení dráhy nástroje při vysokých rychlostech obrábění a s grafickou podporou na úrovni výkonných PC.

Typickým příkladem využití jsou soustružnická obráběcí centra pro obrábění komplexních rotačních dílců technologií soustružení a frézování s vysokými nároky na kvalitu povrchu a rozměrovou přesnost.

Společně se sofistikovanou podporou programování, která slučuje tvarový popis dílce s výkonným technologickým procesorem, představuje CNC PILOT 640 optimální řešení pro programování, ovládání a řízení stroje. To je fakt, jenž přispěl k rozhodnutí společnosti EMCO, která jako specializovaný výrobce soustružnických strojů nasadila CNC PILOT 640. Konkrétně se jedná o soustružnická centra EMCOTURN E45 a EMCOTURN E65.


CNC PILOT 640 kombinuje optimalizované vedení dráhy s vysoce efektivním generováním programu.

CNC PILOT 640 kombinuje pro HH typickou optimalizaci vedení dráhy s výkonným generováním programu, který šetří až 80 % času při programování. Tento paket se stará o efektivitu i provozní spolehlivost a zajistí uživatelům vysokou kvalitu produkce už od první dávky, včetně komplexní geometrie obrobku.


CNC PILOT 640 ve verzi s 15,6“ displejem na stroji EMCOTURN E65

Můžete se při tom spolehnout na následující funkce a opce řídicího systému:

TURN PLUS – k NC programu stiskem tlačítka

Pomocí TURN PLUS sestavujete NC program v kratším čase. Poté, co zadáte kontury polotovaru a hotového obrobku a zvolíte materiál dílce a způsob upnutí, tak všechno ostatní za vás již automaticky vyřeší TURN PLUS:

 • analýzu kontur
 • volbu pracovního postupu
 • volbu nástrojů a řezných podmínek
 • generování NC kódu

Výsledkem tohoto postupu je strukturovaný komentovaný smart Turn program s pracovními operacemi. Tato funkce je zcela automatická rovněž pro komplexní obrábění s vrtáním a frézováním, stejně jako pro obrábění na čele, na zadní straně a na plášti. A výhoda? Poté co definujete geometrii, ušetříte až 90 % času, který byste potřebovali na klasický způsob programování.


Inteligentní sledování: Load Monitoring umožňuje grafické vyhodnocení sledovaných veličin

 

Interaktivní konturové programování ICP

U komplexních dílců nebo u chybějících rozměrů obrobků pomůže konturové programování ICP. Jednoduše popíšete elementy kontury tak, jak jsou označeny ve výkresu, nebo můžete importovat konturu přímo z výkresu ve formátu dxf. Chybějící souřadnice, přerušení, středy a další data si CNC PILOT 640 dopočítá, pokud jsou matematicky definovány. Při více možnostech nabídne řídicí systém možné matematické varianty, z kterých si uživatel může vybrat optimální řešení. Existující konturu můžete samozřejmě kdykoliv doplnit nebo změnit.

Vizualizace – kontrola před vlastním obráběním

Přesná 3D simulace ve vysokém rozlišení umožní uživateli řídicího systému CNC Pilot 640 ještě před vlastním obráběním detailní náhled na finální obrobek pro soustružení, vrtání nebo frézování. V simulaci se pohybujete velmi jednoduše a intuitivně. Můžete si volit různé náhledy, otáčet kolem os, podívat se na polotovar, hotový obrobek a kontrolovat díl ze všech úhlů. V detailu lze použít funkci zoom – samozřejmě také u kontur osy C, na plášti, na čele, v nakloněné rovině nebo u kontur osy Y. 3D simulace tak pomáhá uživatelům ještě před vlastním obráběcím procesem rozpoznat drobné chyby a nedostatky. Také pro vícekanálové programování je možné vyvolat simulaci pohybů nástroje.

Identifikace opotřebení a zlomení nástroje při obrábění

Load monitoring sleduje výkon pohonů – výkon na vřeteni, posuvových osách a porovnává tyto hodnoty s hodnotami referenčního obrábění. Tyto hodnoty znázorňuje graficky CNC PILOT 640 přehledně v separátním okně. K tomu si můžete libovolně zvolit dvě další hraniční hodnoty, jejichž překročení může způsobit různé typy chybových hlášení:

 • po překročení první hraniční hodnoty označí CNC PILOT 640 aktuální nástroj jako opotřebený a automaticky ho vymění při dalším vyvolání nástroje,
 • po překročení druhé hraniční hodnoty vychází CNC PILOT 640 z nepovoleného zatížení (např. zlomení nástroje) a zastaví obrábění.

Tato funkce výrazně přispívá k bezpečnosti při obrábění zejména pokud jde o provozy, kdy ve směně není přítomna obsluha stroje.

Komplexní obrábění s B-osou a protivřetenem

Stroje s B-osou umožňují vrtací a frézovací operace na šikmém loži. CNC Pilot 640 řeší toto zadání jednoduše a rychle. Programujete totiž stejně tak, jak jste zvyklí v základní rovině s využitím těchto výhod:

 • sestavení programu pomocí smart.Turn
 • integrované cykly pro soustružení, frézování a vyvrtávání
 • komplexní obrábění ze šesti stran
 • redukce času pro obrábění a zvýšení produktivity


CNC Pilot 640 – jednoznačně přesvědčivé výsledky v technologii soustružení

Moderní obsluha a přehledné zobrazení

Řídicí systém CNC PILOT 640 je k dispozici také s variantou dotykového displeje. Obrazovka je odolná proti vodě i poškrábání a vyhovuje plně náročným dílenským podmínkám, pro které byla navržena. Při obsluze stroje používáte stejná gesta jako např. při práci s tabletem nebo při použití chytrého telefonu. K tomu CNC PILOT 640 dále nabízí kontextovou nápovědu, kterou právě potřebujete pro programování, obsluhu nebo prostě pro kontrolu a kterou lze na dotykovém displeji jednoduchým způsobem vyvolat:

 • při zadání programu se objeví pomocné obrázky s potřebnými parametry
 • v simulaci vidíte všechny pohyby nástroje reálně a v detailu
 • v průběhu programu ukazuje CNC PILOT 6410 veškeré informace týkající se pozice nástroje, počtu otáček a zatížení pohonů stejně tak jako aktuální stav stroje

 

Heidenhain, umístění na MSV: Hala P, stánek 077

Eva Klocová

klocova@heidenhain.cz
 

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: