Témata
Reklama

Indie zvažuje náklady a hledá optimální podmínky

Mezi země s nejrychlejším růstem ekonomiky patří již více než deset let Indie. Na druhé straně ovšem stále postrádá dostatek energetických zdrojů k tomu, aby takovouto expanzi zvládla. Zvyšující se náklady a stále častější výpadky energie ji nutí přehodnocovat své dosavadní plány.

Podle informací World Nuclear Association (WNA)je v Indii v provozu celkem 21 jaderných reaktorů (2013) a jejich počet se má ve střednědobém horizontu výrazně zvýšit. Podíl jaderné energetiky na celkové výrobě elektrické energie činí v současné době asi 3 % a v dalších letech by to mělo být minimálně 10 %. „Naším hlavním cílem je vybudovat jaderné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 27 000 MWe během příštích deseti let. Má to ale svá určitá specifika..,“ uvedl na konferenci India Nuclear Energy Sumit 2013 zástupce ministerstva pro jadernou energii (DAE) Dr. S.K. Malhotra.

„Chceme nejprve odstranit všechny překážky u současných projektů a teprve potom se přesunout k těm novým. V některých případech budeme muset kvůli vysoké ceně zřejmě odstoupit od původních smluv a dohod se zahraničními partnery,“ dodal bez dalších podrobností.

To se může dotknout JE Džajtapúr, kde francouzská korporace Areva má postavit 6 bloků EPR za 18 mlrd. doll. Státní Úřad pro jadernou energii (DAE) v prosinci loňského roku začal s Arevou jednat o zastropování ceny, za jakou budou reaktory třetí generace v Džajtapúru v ostrém provozu schopny dodávat elektřinu do přenosové soustavy. V představách DAE by jednotková cena za vyrobenou kilowatthodinu energie neměla překonat 6,50 rupie (2,14 Kč).

Pro srovnání - jaderná elektrárna v Kudankulam (KKNPP), kde byl loni v říjnu k síti připojen první reaktor ruského typu VVER, se po přepočítání nákladů na jednotkovou cenu prozatím vejde pod limit čtyři rupie za kilowatthodinu.

Portál ZeeNews spekuluje zejména o cenách za instalovaný výkon (v Indii se pohybuje v rozmezí 2 000 až 3 000 dolarů/kW, v USA může být stejný projekt realizován s náklady mezi 5 000 až 6 000 dolarů/kW). Diskutuje se také o elektřině ze stávajících elektráren, která je prodávána za cenu, která je až 4krát nižší, než je běžné v případě uhelných zdrojů.

Nabízí se rovněž otázka, zda by Indie byla schopna zcela vytlačit z trhu své západní konkurenty, pokud dokáže nabídnout srovnatelnou kvalitu za nižší cenu (působí zde přes 200 aktivních domácích společností).

Aktuálně je ve výstavbě po celé Indii celkem sedm jaderných reaktorů různých typů (4 PHWR, 2 VVER a 1 FBR), plánuje se dalších 17 reaktorů, a Indové bedlivě zvažují, které technologie budou pro jejich dlouhodobé plány nejlepší. Koncepce je ve větší míře založena na vývoji a používání vlastních reaktorů využívajících těžkou vodu a na budoucím využití thoria. Letošní rok bude i zde zlomový v zavádění rychlých reaktorů čtvrté generace chlazených tekutým sodíkem do praxe.

Reklama
Reklama
Reklama

Bezpečnost jaderných reaktorů

Nejdůležitějšími faktory sledovanými u projektů jaderných reaktorů jsou bezpečnost, ekonomická výhodnost provozu a vyloučení vojenského zneužití. Nejčastěji se hovoří o zdokonalených aktivních a pasivních bezpečnostních systémech. Aktivní systémy se prezentují jako takové, které ke své práci vyžadují elektrickou energii, a jejich úkolem je zabránit problémům ve chvíli, kdy se práce reaktoru a jeho parametry začínají odchylovat od běžných provozních hodnot. Jsou schopny zastavit nepříznivý vývoj situace a předejít havárii, nefungují ovšem, pokud nemají k dispozici vnější zdroj elektřiny.

Pasivní bezpečnostní systémy naopak elektřinu nepotřebují. Fungují na základě fyzikálních principů a reagují až ve chvíli, kdy už jsou parametry reaktoru mimo normální hodnoty. Příkladem takového systému jsou elektromagnety, které nad reaktorem udržují záložní sady regulačních tyčí. Jakmile je přerušena dodávka elektrické energie, magnety přestávají působit, regulační tyče padají do reaktoru a řetězová reakce se během dvou vteřin zastavuje.

Opravdu dobré moderní reaktory tedy nepostrádají žádný z výše uvedených prvků. Bývají označovány kategorií III+, přičemž nechybí kromě zmíněného ani lapače taveniny pod reaktorovou nádobou (např. u VVER 1200 v případě prvního a druhého bloku jaderné elektrárny Kudankulam). Řešení zajišťuje stabilní ochlazování taveniny a umožňuje vyloučit úniky radioaktivity do okolí v případě takzvaných těžkých havárií. Lapač taveniny podstatnou měrou redukuje výskyt vodíku během nehody, což je velmi důležité pro eliminaci rizika výbuchu.

Vlastimil Růžička

vlastimil.ruzicka@gmail.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140122
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Servis / Energetické strojírenství
Autor:
Firmy
Související články
Jak ušetřit za energie: Využijte odpadní teplo

Řada průmyslových provozů využívá různé technologie, při nichž vzniká velké množství odpadního tepla. Tato draze získaná energie často uniká bez užitku, například ve formě odvodu horkých spalin komínem. Na druhé straně teplo potřebujeme na ohřívání vody nebo na vytápění. K tomu, abychom unikající teplo zadrželi a využili je tam, kde je ho potřeba, slouží technologie zpětného získávání neboli rekuperace tepelné energie.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Související články
Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 2. díl: Elektromobilita a emise. Regulace vs. poptávka

Ačkoli je přechod na elektromobilitu motivován zejména snahou o celkové snížení emisí CO2, a tím o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, má podle Evropské unie rovněž podpořit konkurenceschopnost unijního trhu. V minulém díle našeho seriálu jsme upozornili na skutečnost, že zavedený regulační rámec, zejména limity emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, má pozitivně motivovat automobilky, aby se čím dál tím víc orientovaly na produkci vozidel s nulovými či nízkými emisemi, tedy na produkci elektrických vozidel a dobíjecích (plug-in) hybridů. V tomto díle se podíváme, zda přechod na elektromobilitu tyto emise skutečně globálně sníží.

Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 2. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 1. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Úspory naruby - Obraťme toky řek

Při útlumu uhelných a jaderných elektráren a s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů energie, především slunce a větru, nastal problém s přenosem a akumulací jejich elektrického výkonu mimo špičku zatížení elektrizační sítě. Tento problém však mohou i v Česku do značné míry a levně vyřešit stávající vodní díla (přehrady, jezy a hráze včetně turbín a kanálů a regulací) s využitím stávající přenosové soustavy.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Inženýrská akademie ČR - Aktuální výzvy české jaderné energetiky

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti či názory mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit