Témata
Zdroj: Profika

Jak připravit CNC stroj na odstávku?

Každý velký stroj občas vyžaduje generální údržbu či výměnu důležitých součástek. Firmy také přerušují provoz, ať se jedná o plánovanou pauzu s nařízenou dovolenou pro zaměstnance, nebo přestávku vynucenou okolnostmi. Řada podniků však přípravu svých technologií na delší nečinnost podceňuje. Podle společnosti Profika je zásadní tento krok u obráběcích strojů nezanedbat a pohlídat zálohování důležitých informací, správně vše vyčistit i sledovat úpravy teplot. V opačném případě se mohou objevit problémy s opětovným zprovozněním technologie, může dojít i ke ztrátě dat a dalším potížím. Jak tedy přípravu nezanedbat?

Reklama

Odstávkou jednou za čas projde většina strojírenských provozů. Někdy se jedná o plánovanou pauzu ve výrobě danou sezonním snížením poptávky, jindy si přestávku vynutí vnější okolnosti, jako například nedostatek potřebného materiálu či nemožnost udržení vhodného tepelného prostředí pro provoz stroje. „Svou roli mohou sehrát i dopady ruské války proti Ukrajině, a to v případě skokového omezení dodávek plynu. V případě jeho nedostatku a neexistence alternativy mohou mít strojírenské provozy problémy. Především v jednosměnných provozech, ve starých nezateplených halách, kde vlivem výkyvů teplot nebude CNC stroj schopen pracovat ve vysokých přesnostech, může nastat potíž s nastavením teplotního komfortu pro výkon CNC stroje. To si vyžádá odstávku, na kterou je třeba ho kvalitně připravit,“ radí Jakub Kaufman ze společnosti Profika, která se 30 let zaměřuje na CNC stroje. Neregulované ochlazení a následný ohřev dovedou způsobit rosení, kvůli kterému budou degradovat oleje, tuky a sníží se životnost sestav.

Kroky, které nelze vynechat

I při krátké odstávce, např. v době vánočních svátků, mohou vznikat problémy s následným spuštěním stroje do výroby. „Vždy proto našim zákazníkům připomínáme, aby u CNC strojů vyměnili baterie, zazálohovali data stroje i výrobní programy, stroje vyčistili, promazali čerstvým tukem a vyměnili oleje,“ uvádí Kaufman. Je nezbytné zaměřit se na vypuštění olejů v hydraulických systémech, dodat nové, ošetřit všechny pohyblivé sestavy a při delší odstávce v řádu měsíců zařídit i kvalitní konzervaci stroje.

„Především v jednosměnných provozech, ve starých nezateplených halách, kde vlivem výkyvů teplot nebude CNC stroj schopen pracovat ve vysokých přesnostech, může nastat potíž s nastavením teplotního komfortu pro výkon CNC stroje,“ radí Jakub Kaufman (Zdroj: Profika)

Elektro skříně špičkových CNC strojů pracují v uzavřeném režimu, k ochlazení rozvodů a elektroniky se používá výměníkový systém chlazení, u některých řídicích systémů popřípadě i systém s aktivním chlazením vzduchu. Zvláštní péče, minimálně dotažení svorkovnic a kontrola funkčnosti relátek, popř. jejich výměna, by se zde měla věnovat i rozvodům elektřiny ve stroji, a řídicímu systému. Do elektro skříně se po dobu odstávky vkládají materiály, které absorbují vlhkost. Je potřeba udržovat funkční a čisté ventilátory. I přes výměníkový systém chlazení elektro skříně totiž dochází vlivem času k zanesení ventilačních systémů mastným prachem.

Ochlazování okolí stroje spojené s plánovanou odstávkou obvykle negeneruje žádný budoucí problém, zvláště u strojů, které jsou na odstávku připravené. „Potíž může vzniknout při následném ohřátí po ‚zatopení‘ v hale, kde stroje po dobu odstávky odpočívaly. Ohřev mnohatunového CNC stroje zapříčiní, že na chladných površích kondenzuje vzdušná vlhkost, stejně tak i v ložiscích vřeten a lineárních soustavách,“ říká Kaufman. Olejové a tukové náplně vlivem vlhkosti degradují a snižují se jim jejich dlouhodobé mazací vlastnosti.

Reklama
Reklama

Zanedbaná příprava se vymstí

V případě, že se příprava na odstávku podcení, mohou vzniknout poměrně velké škody. Jestliže dojde ke ztrátě dat stroje při prázdných záložních bateriích, musí odborný servis přijet a data stroje znovu nahrát do řídicího systému. V případě, že odborný servis nedisponuje originálními daty stroje, bývá takovýto krok zpravidla velice drahý a stroj již nikdy není schopen pracovat „továrně“ kvalitně. „Jestliže podnik zapomene na odstranění chladicí a řezné kapaliny ze stroje a na jeho vyčištění, případně i vydezinfikování, pak hrozí, že se u systému chlazení nástroje a oplachu prostoru stroje CNC stroje a jeho součástí rozběhnou hnilobné procesy. I v takovém případě jsou náklady na opravdu nezanedbatelné,“ varuje Kaufman.

Ochlazování okolí stroje spojené s plánovanou odstávkou obvykle negeneruje žádný budoucí problém, zvláště u strojů, které jsou na odstávku připravené. (Zdroj: Profika)

Zapomenutá konzervace např. kužele vřetena obráběcího centra a jeho následné odkonzervování po odstávce může generovat následný problém s výměnou nástroje (pro představu např. u stroje Hyundai-WIA KF5600II proběhne samotná výměna nástrojů, každý o hmotnosti 8 kg za jiný za 1,3 sec!).

Správné uvádění stroje do provozu

Stroj, který je po delší odstávce uváděn do provozu, je nutné zbavit konzervace a zároveň zajistit vhodné tepelné prostředí v hale. Firma by neměla zapomenout znovu podle potřeby promazat pohyblivé uzly. CNC stroj po zapnutí zpravidla na základě své samodiagnostiky upozorní na některé možné problémy za pomoci svých čidel. Na tyto je potom nutné servisně reagovat. „Nikdy tato varování nepodceňte, a to ani ve chvíli, kdy vás k opětovnému rozjetí provozu tlačí čas a nové zakázky. V opačném případě byste mohli stroj nenávratně poškodit,“ apeluje Jakub Kaufman.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Související články
Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Robotizace a automatizace:
řešení na míru

Česká společnost Profika se na tuzemském trhu pohybuje dlouhodobě, letos slaví 30. výročí. Za tu dobu se stala jedním z největších odborníků na CNC stroje a rovněž výhradním dealerem pro spolehlivé jihokorejské značky Hyundai WIA a Hanwha Precision Machinery. Profika má svou vlastní divizi robotiky, která vyvíjí automatické robotické buňky. Nově rovněž dokáže poskytnout robotizaci přímo na míru. Podle Jakuba Kaufmana, experta na CNC stroje a robotizaci této společnosti, je pro celou řadu firem automatizace nutností, která jim přinese řadu benefitů.

Repasování ložisek a vřeten

Vřetena obráběcích strojů v současné době vyžadují velmi specifický přístup. Ideální cesta pro repasi vřeten spočívá v použití těch nejmodernějších technologií v kvalitním a odborném zázemí.

Vhodná ochrana na správném místě

Zaměstnavatelé nesou na základě platných zákonů a právních nařízení vysokou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, pokud jde o bezpečnost na pracovišti. Zvýšení bezpečnosti slibuje multifunkční oblečení pyšnící se řadou certifikátů, které tak zdánlivě pokrývá široké spektrum ochranných funkcí. Při výběru vhodné ochrany je ale vždy třeba zvážit skutečnou potřebu na místě určení.

Kompenzace teplotních úhlových chyb strojů

Teplotní chování obráběcích strojů je jen jedním z mnoha faktorů, ovlivňující celkovou výrobní přesnost stroje. Ta je navíc dána také statickým a dynamickým chování stroje, geometrickou přesností, řídicím systémem stroje, odměřováním, zvoleným výrobním postupem atd. Nicméně právě teplotní chyby (resp. teplotní deformace na špičce nástroje) způsobují v dnešní době převážnou část výrobních odchylek a jejich dopad na výrobní přesnost strojů v posledních letech neustále vzrůstá.

Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

Nové modely odlučovačů aerosolů

V nedávné době oznámil přední evropský výrobce dynamických odlučovačů olejové mlhoviny a emulzních aerosolů, firma Filtermist International. z Velké Británie, poměrně velkou inovaci ve svém portfoliu výrobků - na trh přichází řada odlučovačů serie S.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit