Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jaké otázky si pokládat při volbě ERP systému?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jaké otázky si pokládat při volbě ERP systému?

Největší výzvou současnosti je změna. Trh je neustále v pohybu a výrobní podniky stejně jako high-tech společnosti se už neobejdou bez kvalitního podnikového softwaru. ERP systémy se tak stávají nezbytnou platformou, která podporuje efektivní fungování společnosti od výroby, obchodu až po servis.

Účinný software musí být schopný na změny na trhu reagovat efektivně. Ve výrobním sektoru společnosti omezuje například množství regulací a nařízení. Podle Národní asociace výrobců tak společnostem narůstají náklady. Čím více se trh globalizuje, tím důležitější jsou i mezinárodní regule.

Tlak je vyvíjen i na výši marže. V případě výrobních společností hned z několika stran. Ty vynakládají nemalé částky na samotné mzdy, ale i zdražující se komodity. Zaplatit je třeba také distribuci. To vše jsou náklady, které se musejí odrážet ve strategii společnosti.

Firmy žádají transparentní procesy

Stejně jako v politice a dalších odvětvích, i ve výrobě je stále důležitější mít informace. Dnešní výrobní společnosti nechtějí brát práci inženýrů a designérů jen jako režijní položku, ale chtějí vědět, kolik času a úsilí stojí za vývojem konkrétního nového produktu. Společnosti žádají informace o tom, kolik času bylo věnováno jednotlivým zdrojům, jaký je rozpočet na daný projekt i to, kolik času designéři strávili například konzultací se zákazníky. Výroba musí zase prokazovat informace o ekologické stopě. Je tak nezbytné reportovat informace o uhlíkové stopě nebo například využití recyklovatelných obalů.

Na co se při výběru systému zaměřit?

Obchodní i strategická rozhodnutí úspěšných společností pak stojí kromě jiného na kvalitní práci s daty. „Vhodně zvolený podnikový software podporuje schopnost reagovat na nové výzvy a změny na trhu,“ říká Jozef Kováčik, ředitel společnosti InfoConsulting Czech, která je hlavním partnerem společnosti IFS, jež se vývojem ERP systému dlouhodobě zabývá.

Ti, kdo rozhodují o koupi systému pro svůj podnik, by se měli ptát také na to, zda daný software poskytuje ta správná data, a to správným lidem a ve správný čas. To je zcela zásadní. Společnost by měla například přirozeně počítat s růstem a využitím nových technologií. Tomu by měl být přizpůsoben i podnikový systém. Mezi důležité otázky, které by si společnosti před výběrem toho správného systému měly klást, patří „Je možné software modifikovat?“ nebo „Jak snadné bude reagovat na změny a kolik to bude stát?“.

Důležité jsou tak nejen vlastnosti systému, ale i náklady, které by časem mohlo být nutné investovat.

Technické inovace hýbou výrobou

Růst společností je spojen i s technologickým vývojem. V případě tzv. disruptive innovations jde o technologické změny, které vedou k vytvoření nových obchodních příležitostí na dosud nevytěžovaných trzích. Úspěšné společnosti rozumějí tomu, že růst je spojen právě s implementováním inovativních řešení. Takovým může být v současnosti rozšířený 3D tisk. Výrobní společnosti by tak nemusely potřebné komponenty kupovat a skladovat, protože si je poměrně snadno a v krátkém čase mohou vytisknout. Takových inovativních řešení je celá řada, od implementace IoT technologií po nanotechnologie. O všech těchto aktivitách je třeba uchovávat určitá konkrétní data. Tok i zpracování těchto dat pak probíhá na vhodném podnikovém systému.

ERP jako technologická strategie firem

Podnikové systémy známe už desítky let, nicméně označení ERP používají odborníci podle společnosti Gartner od roku 1990. Původně se ERP systémy zabývaly především oblastmi, jako jsou finance a účetnictví, nákup, řízení lidských zdrojů, prodeje, ale i řízení objednávek zákazníků a řízení samotného provozu. Gartner v současné době pracuje s postmoderní definicí. Podnikové systémy jsou nyní považovány za technologickou strategii, která automatizuje a propojuje administrativu s provozními a obchodními aktivitami. Kvalitní podnikový systém se tak stává nezbytnou součástí konkurenceschopných společností.

IFS Applications

Aby bylo podnikání úspěšné, je třeba neustále se přizpůsobovat a pružně reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. ERP software IFS Applications kombinuje přední technologii s jedinečnou znalostí konkrétních průmyslových odvětví a tím pomáhá držet krok s trendy, jako jsou internet věcí (IoT), digitální transformace, servitizace a individualizace. Nabízí komplexní funkce k optimalizaci zákaznických operací a také výjimečné uživatelské rozhraní, díky kterému budou zaměstnanci systém rádi používat.

IFS v České republice

Společnost InfoConsulting Czech poskytuje komplexní dodávky švédského ERP systému IFS Applications – od implementace systému přes jeho špičkovou podporu až po kontinuální rozvoj podle potřeb zákazníka. Společnost vznikla v roce 2000 jako přímé zastoupení IFS v České republice pod názvem IFS Czech. Od roku 2019 působí na trhu jako hlavní partner společnosti IFS v České republice a používá název InfoConsulting Czech. Díky kombinaci špičkového produktu, týmu zkušených konzultantů a certifikovaných vývojářů pomáhá firmám snížit výdaje a zajistit vyšší produktivitu i zisk.

InfoConsulting Czech

Dana Kovačovičová

dana.kovacovicova@infoconsulting.eu

https://infoconsulting.eu/cs/

Další články

Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: