Témata
Zdroj: SP ČR

Jan Rafaj: Průmysl je připravený, potřebujeme ale odvážnou vládu

Tradičně vám ve veletržním vydání MM Průmyslového spektra, v „předvečer“ konání Sněmu Svazu průmyslu a dopravy, přinášíme komentář jeho prezidenta Jana Rafaje, k sumarizaci stavu, ve kterém se dané oblasti nacházejí, a k nastínění cest nápravy s apelem na konání vlády.

Reklama

Vážení podnikatelé a průmyslníci, předně mi dovolte, abych vám na úvod poděkoval za to, jak jste zvládli těžkou energetickou krizi. Průmysl, byznys obecně, ale i celá společnost procházejí poslední tři roky zkouškou, kdy jedno krizové období střídá druhé. Z každé fáze některé obory profitovaly a jiné se jí prodraly v červených číslech. V celkovém součtu se ale průmyslu dařilo a za to vám patří velký obdiv.

Jak všichni víte, vyhlídky zatím nejsou nejrůžovější. Ekonomika zpomaluje. Financování projektů je v celé Evropě drahé, proto se pozastavují, a v některých oborech už vidíme, že zakázky ubývají. Průmysl se ale nehroutí, nepoložily nás minulé tři roky, i toto období zvládneme.

Když shrnu dosavadní vývoj posledních 30 let, tak Česko se nyní nachází na křižovatce. Má za sebou poměrně úspěšné období transformace, mnoha oborům se daří a máme řadu špičkových firem. Obnovili jsme staré značky jako Tatra, Wikov nebo Prim. Vznikly i úplně nové, jako je Linet nebo Avast. Ale začíná se ukazovat, že musíme do určité míry přenastavit parametry naší ekonomiky, abychom mohli být úspěšní i dál. Protože makroekonomická čísla ukazují, že naše ekonomika ztrácí dech. Jsme společně se Španělskem jediní, kdo nedokázal ještě rozhýbat hospodářství a dostat se na úroveň před pandemií. A je to z jediného důvodu, protože nám chybí odvaha dělat strategická rozhodnutí a posouvat Česko v důležitých úkolech, které na nás čekají už několik let. Víme o nich a zanedbávají je všechny poslední vlády. Mluvím o reformách v oblasti energetiky, infrastruktury, vzdělávání, trhu práce, podpory výzkumu a vývoje.

Ing. Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (Zdroj: SP ČR)

V oblasti energetiky a infrastruktury potřebujeme obecně zrychlit povolovací řízení. Bez toho těžko rychle vybudujeme nové zdroje, a to nejen ty velké jaderné. Už v roce 2027 se může stát, že budeme vyrábět méně energie, než potřebujeme. Musíme také dobudovat celou síť pro připojení obnovitelných zdrojů. V dopravě pak zrychlit výstavbu dálnic i rychlotratí.

Oblast trhu práce a vzdělávání je v tristním stavu už několik let. Máme veškeré demografické údaje o naší populaci jako na talíři, ale nikdo se jimi nechce zabývat. Nikdo nechce kousnout do kyselého jablíčka, zajistit smysluplnou důchodovou reformu, sladit studijní obory s poptávkou firem a zjednodušit zaměstnávání cizinců, abychom překlenuli období, kdy budou z trhu práce ročně odcházet tisíce lidí bez náhrady.

A v neposlední řadě musíme maximálně usnadnit a podporovat aplikovaný výzkum a vývoj. Bez toho se k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou neposuneme. Proto jsme zvlášť citliví na snižování prostředků pro aplikovaný výzkum. Proto se rveme za zjednodušení odpisů nákladů na výzkum a vývoj ve firmách.

Reklama
Reklama

To jsou jen některé z věcí, které budeme prosazovat v rámci vládního výboru pro strategické investice, který premiér Petr Fiala v polovině tohoto roku zřídil. Jeho snahu o vytvoření procesu, který systematicky povede k prosazení některých dlouho odkládaných kroků, velice vítám a oceňuji. V našem zájmu si přeji, aby byl jedním z mála politiků, který své politické sliby promění v konkrétní činy. Pro jakékoliv transformační změny je ale klíčové, aby to byl cíl všech. Bez ohledu na barvu dresu a politickou příslušnost. Proto na politiky apelujeme, aby mysleli za čtyřleté volební období a přesvědčili o změnách i opozici. To nejhorší, co nás může potkat, je náhlé otočení kormidla. Problémy už jsme si pojmenovali, i vláda si je uvědomuje. Teď je čas začít se změnami. První jasné úkoly, které jsou splnitelné do konce volebního období, vládě předáme na našem Sněmu, kterým tradičně zahájíme Mezinárodní strojírenský veletrh.

Uvědomujeme si, že jsme ve složité situaci, není ale čas čekat. Za průmysl jsme připraveni, ale potřebujeme odvážnou vládu, která začne urychleně tyto dlouho zanedbávané problémy řešit. Potřebujeme legislativní smršť potřebných zákonů, které usnadní strategické investice a zjednoduší podnikání. Za Svaz průmyslu jsme na konkrétních návrzích, které jsem popsal, připraveni hned spolupracovat. Bude to nákladné, ale pojďme udělat odvážný krok. Stejně jako ve firmách – oddělme provozní náklady od těch investičních, které by státu měly přinést násobně více, než kolik se vloží.

Nepochybuji o tom, že Česká republika a český průmysl budou mezi top ekonomikami světa. Závisí to ale na tom, jestli zde budou politici odhodlaní dělat reformní kroky. Máme na to. Já chci vidět Česko mezi úspěšnými zeměmi a orientované na západ, a to bez jakýchkoliv pochybností, že tam patříme. Abychom byli zemí, o níž podnikatelé říkají, že tu podnikání má smysl a že jsou tu přátelské podmínky pro podnikání. S ohledem na píli a odhodlání, které u českých podnikatelů vidím, pak úspěch do určité míry přijde sám.

Vážení podnikatelé, těším se na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, na novinky a inovace, které představíte, a především na setkání s vámi. Rád si vyslechnu vaše názory, nápady, jak posunout naši ekonomiku, jak zlepšit a zjednodušit podnikání, abychom mohli dobře hájit zájmy českého průmyslu.


Průmysl je pro Evropu požehnáním

Během roku 2023 hrozí evropské ekonomice recese. Český průmysl, podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje, se na rozdíl od jiných západních zemí potýká s markantním nárůstem cen energií, nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, růstem cen práce a zdlouhavým čekáním na cílené dotace. Přestože situace není jednoduchá, Jan Rafaj věří v sílu a odhodlání českých firem diverzifikovat a transformovat svůj byznys a doufá, že Evropa konečně pochopila důležitost lokálního průmyslu na starém kontinentě.

Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Související články
Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmysl je pro Evropu požehnáním

Během roku 2023 hrozí evropské ekonomice recese. Český průmysl, podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje, se na rozdíl od jiných západních zemí potýká s markantním nárůstem cen energií, nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, růstem cen práce a zdlouhavým čekáním na cílené dotace. Přestože situace není jednoduchá, Jan Rafaj věří v sílu a odhodlání českých firem diverzifikovat a transformovat svůj byznys a doufá, že Evropa konečně pochopila důležitost lokálního průmyslu na starém kontinentě.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Poklona českému průmyslu

Tradičně vám ve veletržním vydání MM Průmyslového spektra v „předvečer“ konání sněmu Svazu průmyslu a dopravy, přinášíme komentář jeho prezidenta Jaroslava Hanáka k předchozímu období, kterým si český průmysl prošel. Tentokráte jsou jeho slova směřovaná podnikatelům a průmyslníkům plna obdivu a respektu.

Promluvy Štefana Kassaye: Období ekonomické nestability

Budoucnost nedokážeme dokonale předvídat, ale získanými zkušenostmi jsme schopni rozpoznávat akceptovatelné, a naopak pro budoucnost nežádoucí, a orientovat se na jejich rozhraní. Můžeme přinášet nové podněty, můžeme se poučit ze světového bohatství, nových objevů, vynálezů a jejich aplikací pro lepší budoucnost. To samé predikuje možnosti zapojovat se do projektů mezinárodního vzdělávacího systému, který v různých profesionálních seskupeních představují prominentní lektoři, vědci a odborníci z praxe.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit