Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Korozní problémy při zámořské lodní přepravě
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Korozní problémy při zámořské lodní přepravě

Přeprava kovových výrobků jakéhokoliv typu bez ohledu na vzdálenost místa určení je vždy spojena s rizikem koroze těchto výrobků. Míra tohoto rizika se pochopitelně liší v závislosti na typu kovu, způsobu opracování a povrchové úpravy, době přepravy i podmínkách, jako je např. aktuální roční období. Obecně však lze říct, že nejnáročnější zkouškou kvality je zámořská lodní přeprava

Nejnepříznivější prostředí

Zámořská přeprava je totiž specifickým komplexem mnoha negativních prostředí, která navíc působí na produkt relativně dlouho. Teplotní změny na lodi se podle umístění kontejneru a klimatického pásma, kterým loď projíždí, mohou měnit v rozmezí od -20 do +60 oC. Tyto teploty navíc nikdy nelze při návrhu obalového systému předpovědět, a proto je potřeba počítat s nejhoršími možnými parametry. Praktické testy dokázaly, že teplota se může skokově v rámci jednoho cyklu den - noc měnit řádově o desítky stupňů Celsia. Takové výkyvy téměř vždy znamenají srážení vodních par obsažených uvnitř balení a následnou kondenzaci vody na povrchu materiálu. Konvenční obalové systémy pro zámořskou přepravu obvykle obsahují vysoušedla, která mají za úkol pojmout vlhkost uvnitř obalové jednotky a následně odstraňovat vlhkost přicházející zvnějšku přes obal. Vysoušedlo má ale pouze určitou kapacitu a po dosažení saturace již další vodní páry nezadržuje. Pro návrh dostatečného množství vysoušedla uvnitř obalové jednotky je nutná praktická zkušenost a tam, kde je to možné, i praktická zkouška. Tato zkouška se vždy skládá z kontroly podmínek balení (stav materiálu, technologická kázeň, relativní vzdušná vlhkost atd.), kontroly klimatických podmínek přepravy za pomocí dataloggeru a kontroly skladování u konečného příjemce před rozbalením.
Každý obalový systém (snad s výjimkou hliníkových fólií) má však jistou propustnost par a výměna vlhkého vzduchu mezi vnitřkem a okolím se navíc zvyšuje s prudkými změnami teplot, kdy termodynamické jevy vytvářejí změny interního a externího tlaku. Toto neustálé "přisycování" vnitřního prostředí vodními parami zvenčí může mít při špatném návrhu za následek vyčerpání vysoušedla. V takovém případě je však povrch přepravovaného produktu okamžitě exponován agresivnímu koroznímu prostředí, které na moři navíc komplikuje vysoký obsah chloridů.

Obalové materiály

Důležitou roli hraje i vlhkost všech prvků systému v okamžiku balení. Je nutno se vždy vyvarovat jakéhokoliv přímého zdroje vlhkosti, zejména pak organických materiálů uvnitř baleného prostoru. Materiály, jako např. dřevo, lepenka nebo papír, mohou obsahovat velmi vysoký podíl vody, která při extrémních změnách teplot a parciálních tlaků přechází ve formě páry do okolního prostředí a tím zvyšuje riziko koroze. V případě nutnosti použití takových materiálů se klade velký důraz na kontrolu jejich vlhkosti, především pak u dřeva. Vysoké opatrnosti je třeba dbát u lepenky, často používané jako prokladový materiál. Především je nutné zamezit přímému kontaktu lepenky a povrchu výrobků. Typickou ukázkou této chyby jsou obr. 2 a obr. 3, které ukazují hliníkové výrobky po cestě z Indie do USA. V tomto případě navíc zřejmě do hry vstoupily také organické složky lepidla, které v kombinaci s vodou vytvořily silně kyselé prostředí v blízkém okolí kontaktu lepenka - hliníkový povrch.

Vypařovací inhibitory koroze

Průmyslový rozvoj si především s ohledem na ekologii a zdravotní nezávadnost výrobků vyžádal vývoj nových technologií také v oblasti obalových prostředků, které mají za úkol nahradit dosud používaná a často ekologicky ne zcela šetrná řešení protikorozní ochrany při zámořské přepravě. Jedním z nejefektivnějších způsobů je zcela jistě použití vypařovacích inhibitorů koroze (VCI) na vhodném nosiči. Zejména ve spojení s polyetylenovou fólií jsou VCI velmi účinné, fólie totiž nahrazuje obalový materiál (např. běžnou PE fólii) a zároveň zajišťuje kvalitní protikorozní ochranu, trvající po dobu stanovenou výrobcem - většinou až 5 let. Fólie je navíc homogenní materiál, který lze velmi snadno použít i následně odstranit, na rozdíl od komplikovaného odstraňování nanášených ochranných systémů v kombinaci s běžným obalovým prostředkem.
Spolehlivost ochrany pomocí VCI je dnes prověřena stovkami společností používajících tyto systémy po celém světě, Česká republika již v této oblasti není žádnou výjimkou. Technologickým lídrem na trhu antikorozních prostředků s vypařovacími inhibitory koroze je společnost NTI (v Čechách působící jako Fatra - NTI), jejíž produkty jsou známé pod obchodní značkou Zerust a zahrnují obalové prostředky obsahující VCI z PE fólií nebo papíru, ale také VCI kapsle pro ochranu uzavřených prostorů, zejména pak elektrických a komunikačních zařízení za chodu.
Ing. Jakub Hájek

Další články

Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: