Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mezinárodní strojírenský veletrh 2001
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili oborové celky Elektronika a automatizace a Energetika a silnoproudá elektrotechnika. Dnes vás čeká oborový celek Obrábění, tváření a povrchové úpravy.

Představujeme oborový celek MSV 2001: Obrábění, tváření a povrchové úpravy

... o oboru

Devadesátá léta byla pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů obdobím takřka nepřetržité konjunktury. Klíčovému odvětví, které je ukazatelem stupně průmyslového rozvoje jednotlivých zemí, vévodí nejvyspělejší státy. Na celosvětové produkci obráběcích a tvářecích strojů se podílí 23 % Japonsko, 12 % USA a přibližně 50 % evropské země sdružené v CECIMO (mezi nimi i ČR). Evropskými velmocemi jsou na tomto poli Německo, Itálie a Švýcarsko. Největším spotřebitelem obráběcích a tvářecích strojů jsou USA, z odvětví pak především automobilový průmysl, ve kterém nachází uplatnění přibližně 40 % světové produkce.
Z hlediska vývojových trendů neustále roste význam víceprofesních obráběcích center, dále vysokorychlostního obrábění, modularity strojů, schopnosti laserových aplikací, užití ekologických kapalin atd. Dynamicky se v této oblasti prosazuje průmyslová elektronika, moderní řídicí systémy, měřicí a kontrolní technologie, automatizace a robotizace. Z nových tvářecích technologií se prosazuje zejména tváření za studena, řezání laserovým nebo vodním paprskem, ohýbání jemného plechu, řezání či ohýbání několika vrstev materiálu současně atd.

Situace v ČR

Výroba obráběcích a tvářecích strojů patří k našim nejúspěšnějším průmyslovým odvětvím. Produkce této techniky vždy výrazně převyšovala domácí poptávku a byla z větší části odkázána na vývoz. Ztráta východních odbytišť proto vedla na počátku devadesátých let k výrobnímu propadu. Od roku 1994 však výroba obráběcích a tvářecích strojů v ČR dynamicky roste, přičemž 80 až 90 % vyrobených strojů nalézá uplatnění na zahraničních trzích, v naprosté většině v USA, Kanadě a v zemích EU. Objemem výroby je dnes naše země v daném odvětví na 7. místě v Evropě a na 14. místě na světě.
"České dodavatele si vyberou zákazníci, kteří upřednostňují rychlou dodávku strojů solidní technické úrovně s dobrým servisem a odpovídající cenou. Právě takové pověsti se stále více těší české obráběcí stroje," říká prezident Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a současně generální ředitel TOS Varnsdorf Jan Rýdl. O vysoké technické úrovni, přesnosti a spolehlivosti českých strojů svědčí, že nacházejí uplatnění u nejnáročnějších odběratelů v automobilovém a leteckém průmyslu. Nalezneme je ve výrobních halách firem Boeing, Geae, British Aerospace, Rolls-Royce, Saab, Volkswagen, Wyman Gordon apod.

Členství v CECIMO

Většina našich výrobců obráběcích a tvářecích strojů, zajišťujících přibližně 90 % objemu české produkce, je sdružena ve Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky (SST). Svaz byl založen v roce 1990 a v současnosti je jeho členy 45 podniků z České i Slovenské republiky. Velkým úspěchem SST a zároveň uznáním kvality českého strojírenství bylo v roce 1996 přijetí za člena Evropského sdružení výrobců obráběcích a tvářecích strojů CECIMO.
Tato prestižní organizace sdružuje národní svazy průmyslu obráběcích strojů z 15 zemí. Její členskou výrobní základnu představuje více než 1450 výrobců, z 85 % z kategorie malých a středních firem. V průmyslu obráběcích a tvářecích strojů je v zemích CECIMO zaměstnáno více než 150 000 osob. CECIMO je přidruženým orgánem EU, sídlí v Bruselu a ČR je zde již pátým rokem jediným řádným členem z postkomunistické části Evropy.

IMT 2000

SST je spolupořadatelem specializovaného veletrhu, který je největší přehlídkou obráběcí a tvářecí techniky v regionu střední a východní Evropy. Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT se na brněnském výstavišti koná souběžně se sudými ročníky Mezinárodního strojírenského veletrhu. V roce 2000 se veletrh IMT uskutečnil podruhé, a to za účasti 567 vystavujících firem, z toho 312 zahraničních. Vystavovatelé přijeli z 24 zemí a jejich expozice obsadily čistou výstavní plochu bezmála 15 000 m2. Veletrh IMT 2000 byl spojen s premiérou nového pavilonu V, nejmodernějšího na brněnském výstavišti, který svými špičkovými technickými parametry přesně odpovídá nárokům na prezentaci těžkých strojních exponátů.
Součástí veletrhu byla prestižní soutěž o Zlaté medaile IMT 2000, v níž odborná hodnotitelská komise ocenila celkem šest exponátů. Zlatou medaili si z Brna odvezla firma Penta Trading Praha za japonskou elektroerozivní drátovou řezačku Hitachi 254Y, premiérově uváděnou na světový trh. V kategorii tvářecích strojů byla oceněna novinka společnosti Žďas Žďár nad Sázavou - kontejnerové hydraulické nůžky na šrot CNS 400 K. Zbývající čtyři Zlaté medaile již patřily obráběcím strojům, a to konkrétně vertikálnímu soustružnickému obráběcímu centru VL3 německého výrobce EMAG Maschinenfabrik a vystavovatele CZ.Tech Čelákovice, dále vertikálnímu obráběcímu centru MCV 1270 z Kovosvitu Sezimovo Ústí, obráběcímu centru s posuvným portálem a výměnnými vřetenovými hlavami FRFQ 250 z TOS Kuřim a konečně horizontálnímu frézovacímu a vyvrtávacímu stroji WFN 180 HS Q z TOS Varnsdorf.

Členění oborového celku

Třetí veletrh IMT se uskuteční až v roce 2002, nicméně ani letos nezůstane tento obor stranou. Vzhledem ke konání světové výstavy EMO pravděpodobně budou expozice vystavovatelů obráběcí a tvářecí techniky chudší o některé strojní exponáty. Zkušenosti z roku 1999 ovšem ukazují, že se zeštíhlení lichých let rozhodně netýká počtu vystavujících firem, které se navzdory podmínkám CECIMO neváhají zúčastnit alespoň informačními stánky. Letošní oborový celek Obrábění, tváření a povrchové úpravy by měl navázat na úspěšný veletrh IMT 2000 a představit mezinárodní odborné veřejnosti to nejlepší, čeho český průmysl obráběcích a tvářecích strojů v uplynulém roce dosáhl.
Podobory oborového celku Obrábění, tváření a povrchové úpravy budou tvořit obráběcí stroje, řezné nástroje pro obrábění kovů, upínací a polohovací nástroje a nářadí, brousicí materiály a nástroje, tvářecí stroje, nástroje pro objemové a plošné tváření, ruční mechanizované nářadí, ruční nemechanizované nářadí, zařízení pro povrchovou úpravu kovů, stroje a zařízení pro jemnou mechaniku a optiku, stroje na jiné kovodělné výrobky.
V oborech, které jsou součástí celku Obrábění, tváření a povrchové úpravy, vystavovalo na veletrzích MSV a IMT 2000 celkem 678 firem, tj. 26,9 % z celkového počtu vystavovatelů. Celkem 19,8 % z celkového počtu

Potenciál oboru

registrovaných odborných návštěvníků označilo tuto oblast za hlavní cíl návštěvy veletrhu.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Technologie tváření, slévárenství
Technologie pro povrchové úpravy
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: