Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní metody upínání
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní metody upínání

Správné a rychlé upnutí polotovaru je každodenním tématem strojařů po celém světě. A často také jediným způsobem zefektivnění výroby. I přesto, že trh je nyní nasycen nejrůznějšími upínači a upínacími prvky, velmi často snaha o moderní upínání ztroskotá na přístupu technologů, kteří většinou nejsou ochotni měnit zaběhnuté postupy a sáhnout k novinkám v oblasti upínání. Tato neochota může vyplývat z jejich vlastního nezájmu, nebo naopak z pracovního přetížení, kdy není možnost ani čas hledat efektivnější metodu upínání.

Každý strojař se někdy setkal se strojním svěrákem – obecně je považován za univerzální upínač a lze jej nalézt v každé dílně. Ovšem doba se mění, produktivita roste, a práci, kterou dříve zvládlo pět výrobních strojů, lze dnes provést v jediné operaci. To ovšem vede ke změně přístupu k upínacím systémům. Pokud má technolog dostatek prostoru a chuť zabývat se moderními metodami upínání, může při správně zvoleném řešení ušetřit značnou část nákladů na výrobu. I přesto, že dnešní trh nabízí mnoho moderních a sofistikovaných upínacích systémů, mnoho provozů se stále drží klasických svěráků, které svou vysokou upínací silou u mnohých lidí budí pocit jistoty upnutí. Dnes je tento přístup považován za zcela mylný.


Centrální upínač KASTR CU-T 77

Požadavky na optimální upínač

Při výběru vhodného upínače je nejprve nutné zamyslet se nad tím, co od upínače chceme a vyžadujeme:

• upínač musí jistě a pevně držet obrobek při minimálních deformacích obrobku;
• upínač musí perfektně držet při minimální upínací hloubce, aby byl plně využit potenciál víceosého obrábění a ušetřeny náklady na materiál;
• upínač musí být prostorově nenáročný, aby bylo možné plně využít pracovní prostor stroje.
Zde se objevuje rozpor mezi tím, co chceme, a co děláme. Klasický strojní svěrák vyvíjí vysokou upínací sílu, která může významně deformovat samotný obrobek. Přesto je v příčném směru obrobek držen pouze malou třecí silou, takže svěrák nabízí jen podprůměrnou kvalitu držení a pro víceosé opracování není vhodný.

Centrální upínač KASTR CU-T 77

Pro splnění všech požadavků lze využít upínač KASTR CU-T 77. Je to zvláštní typ centrického upínače s tvrdými zoubkovanými čelistmi, vyvinutý českou firmou Miloslav Kaderka – KASTR. Upínač byl vyvinut z důvodu nedostatečné nabídky upínacích systémů a zdokonalen do aktuální podoby. Díky svým malým rozměrům plně vyhovuje požadavku na prostorovou nenáročnost, ačkoli je schopen upínat i velké a těžké obrobky. Je uzpůsoben k primárnímu upnutí za hloubku 3 mm bez limitování řezných podmínek a možností stroje. Při posledních testech upínač udržel dvacetinásobek své hmotnosti při upnutí za pouhé 3 mm v jakémkoli naklonění při probíhající hrubovací operaci.


Příklad upnutí polotovaru

Samozřejmě že podobně koncipovaných upínačů je na trhu více. KASTR CU-T 77 je výjimečný tím, že kvalita jeho držení obrobku je bezkonkurenční, disponuje schopností utlumovat vznikající vibrace, a přitom nevyžaduje žádné dodatečné náklady v podobě hydraulického zařízení na předznačení otisku zoubků. Proto je vhodný i pro upínání rozměrově větších nebo tvarově složitých dílců současně do více upínačů. Konfiguraci pro upínání jednoho dílce více upínači sestavíte velice jednoduše, protože upínač KASTR CU-T 77 lze jako jediný na trhu upnout jednoduše do křížové drážky, aniž by tělo upínače přesahovalo šířku čelistí. Postavit přípravkovou bázi je tak velmi jednoduché.

Příslušenství upínače

Životnost zoubkovaných čelistí při upínání slitin hliníku a mědi je prakticky neomezená. U ocelí do tvrdosti 20 HRC se životnost pohybuje v desetitisících upínacích cyklů. Samozřejmě lze do tvrdých zoubkovaných čelistí bezpečně upínat i nerezové oceli a zušlechtěné legované i nelegované oceli do tvrdosti až 40 HRC.

Dokoupením měkkých čelistí lze také jednoduše vytvořit přesný upínací bod pro upínání za již na čisto opracované plochy, čímž lze upnout i tvarově složité součásti. Lze si tedy zafrézovat jakýkoli tvar či jednoduché osazení.


Bezpečné obrábění na víceosém stroji

Skvělé vlastnosti upínače, ze kterých můžete těžit při upínání velkých obrobků, lze rovněž využít i pro malé obrobky. S originální sadou pro středovou čelist lze jednoduše udělat z jednoho upínače dva.


Otisk čelistí na obráběném dílci

Upínač KASTR CU-T 77 tedy splňuje všechny požadované vlastnosti dokonalého upínače. Proto si společnost KASTR za tímto produktem pevně stojí a věří, že se stane i ostatním českým či zahraničním strojírenským firmám užitečným pomocníkem.

Hana Šutová

Miloslav Kaderka – KASTR

sutova@kastr.cz

www.kastr.cz

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: