Témata
Reklama

Monitorování stavu strojů pomáhá výrobě i údržbě

„Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ říká v rozhovoru Roman Bauer.

Výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově začal v únoru letošního roku používat dva nové nástroje pro monitoring strojů – Quick Collect pro pochůzkovou kontrolu a on-line monitorovací systém IMx-8. O tom, jaké byly důvody pro tento způsob monitorování strojů a jak přístroje ovlivňují výrobní procesy, jsme si popovídali s Romanem Bauerem, lean manažerem SKF Lubrication Systems v Chodově.

Reklama
Reklama
Přístroj Quick Collect pro pochůzkovou kontrolu

M. Fikejzová: Proč jste se rozhodli pro monitorování stavu strojů?

R. Bauer: Před několika lety jsme investovali do výstavby nové haly a obnovy haly obrobny. Tím jsme vytvořili nejen lepší pracovní prostředí pro zaměstnance, ale také předpoklad ke zvýšení technologické úrovně a kvality procesů. Například postupně vyměňujeme klasické mechanické poloautomatické a automatické stroje nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty.

On-line monitorovací systém IMx-8

M. Fikejzová: S nahrazením strojů za novější technologie tedy přišla potřeba bedlivěji sledovat jejich stav?

R. Bauer: Přesně tak. Uvědomili jsme si, že musíme změnit náš přístup k údržbě, aby stroje byly stále funkční a abychom co nejvíce prodloužili jejich životnost. Investujeme tedy do zvyšování efektivity výroby a zde hraje prim především prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů. Začínáme se dvěma systémy a logicky jsme sáhli k systémům SKF. Vytvořili jsme novou strategii údržby, stanovili jsme, které stroje jsou kritické a zvolili u nich taktiku takzvané prediktivní údržby. Pro tu je zásadní monitorování stavu zařízení.

M. Fikejzová: V čem monitorování stavu zařízení pomáhá v rámci údržby?

R. Bauer: Sledováním stavu klíčových prvků dokážeme odhalit vznikající vady hned v zárodku, tedy v době, kdy nemusí uživatel stroje při práci poznat, že něco není v pořádku. Můžeme také předvídat, jak dlouho ještě zařízení poběží do poruchy a operativně připravit opravu. Tak máme možnost zkrátit opravu na minimální nutnou dobu a plánovaný provoz tak nemusí být vůbec narušen.

Monitorování stavu strojů v závodě SKF v Chodově zabraňuje ztrátám ve výrobě a snižuje náklady na údržbu.

M. Fikejzová: Pro monitorování stavu strojů užíváte dva přístroje – Quick Collect a IMx-8. Mohl byste osvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl?

R. Bauer: Quick Collect je jednoduchý nástroj pro údržbu, slouží k náhledu, určení trendu hodnot a překročení alarmových úrovní. V případě nějakých odchylek v chování slouží k porovnání s charakteristikami různých typů poškození a závad. V případě IMx-8 se jedná o pokročilou analýzu dat a je zapotřebí mít dovednosti diagnostika. Z tohoto důvodu data sesbíraná přístrojem Imx-8 zasíláme do diagnostického centra SKF v Ostravě, kde velmi kompetentní tým diagnostiků data vyhodnotí a my získáme report. Obě technologie jsou na vynikající úrovni a nemůžeme si je vynachválit.

M. Fikejzová: Co vám kombinace těchto nástrojů a celkový systém monitorování přináší?

R. Bauer: Jistě mohu zmínit finanční přínosy. Zabraňujeme ztrátám ve výrobě a snižujeme náklady na údržbu. Z pohledu výkonu zvyšujeme celkovou spolehlivost zařízení a – jak jsem již zmiňoval – zkracujeme dobu nutnou pro opravy. Z pohledu zákazníka se tím zlepšuje i dodávková spolehlivost. Rád bych také uvedl výhody pro zaměstnance. Rozvíjejí se a zlepšují si dovednosti díky práci s moderními digitálními technologiemi. Je to pro ně nový impulz a motivace.

SKF CZ

Michaela Fikejzová

michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180916
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Ložiska
Autor:
Firmy
Související články
Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace

„Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace,“ říká Ing. Jan Klement, technický ředitel SKF CZ, ve společném rozhovoru s aplikačním inženýrem SKF Ing. Jiřím Kubicem.

Technická podpora očima aplikačního inženýra

V minulém vydání nám Ing. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, představil profesi aplikačního inženýra. Druhá část třídílného seriálu přináší další pohled (nejen) na aplikační inženýrství.

Související články
Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Najít svou konkurenční výhodu

„Najít svou konkurenční výhodu je v dnešní době zásadní,” říká v rozhovoru Ing. Radek Socha, ředitel SKF CZ, a. s.

Asset management průmyslových podniků

Velkým tématem průmyslových podniků na celém světě je řízení provozních nákladů, neboť firmy si uvědomují, že účinná správa provozních prostředků v průběhu celého životního cyklu může snížit celkové náklady na vlastnictví a přinést tak velkou hodnotu.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Nový zdokonalený vizuální IR teploměr

V katalogu výrobků společnosti Fluke Corporation se objevil další přírůstek v kategorii vizuálních IR teploměrů.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu prediktivní údržba. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
S digitalizací a možnostmi prediktivní údržby přibývají ve výrobních zařízení tzv. chytré součásti. Jak se v této souvislosti mění či přizpůsobují komponenty pro stavbu strojů?

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit