Témata
Reklama

Na zkušené u japonských výrobců obráběcích strojů

O japonských závodech produkujících obráběcí stroje toho bylo mnoho publikováno. i na stránkách tohoto časopisu. Vzhledem k velikosti této země zalité sluncem, je zde velmi velká koncentrace a konkurence výrobců obráběcích strojů zvučných jmen. Technické veřejnosti je zajisté známo, že dnes patří jejich CNC obráběcí stroje ke světové špičce.

Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Autor této reportáže přemýšlel o tom, jak takové špičkové stroje vznikají a hlavně jak pracují ti, kteří tyto stroje vyrábějí. Leccos slyšel a četl, nicméně je stará pravda, že jednou vidět je lepší než tisíckrát slyšet. Na přelomu června a července mu bylo umožněno prostřednictvím firmy Newtech navštívit podstatnou část výrobních a montážních závodů uskupení Jtekt lokalizovaných v Japonsku zejména v prefektuře Aichi. Následovala návštěva výrobce brusek Houko, Toyoda van Moppes (výrobce brusných nástrojů z kubického nitridu boru) a Mitsui Seiki. Předkládaný text a úvahy jsou složeny z dostupného prospektového materiálu, autorových poznámek a poznatků tak, jak si je během návštěvy zaznamenal. Nutno podotknout, že vždy vás japonští výrobci překvapí něčím, co vám doslova vyrazí dech a takzvaně vás položí na lopatky.

Obchodní společnost Newtech, historicky spjatá s značkou Mori Seiki, nyní nově zastupuje výše uvedené společnosti na českém a slovenském trhu.

Reklama
Reklama

Vše se řídí monozukuri

Jak uvedl jedné ze svých reportáží z Japonska šéfredaktor MM Průmyslového spektra Roman Dvořák: „Na každém kroku je vidět, že japonští inženýři představují světový fenomén, díky kterému obdivuhodným a často až neuvěřitelným způsobem dostávají své produkty s vynikajícím inovačním potenciálem a kvalitou zpracování daleko před světový standard a v celé řadě oborů tak nastavují směr vývoje. Tajemství úspěchu se ukrývá ve filozofii vývojářů, konstruktérů, výrobců a managementu, kteří mají ve svém srdci vryty zásady, jako je vzájemná úcta, respekt, poctivost či loajálnost. Historické milníky jejich země je semkly dohromady, vždy pracují jako jeden tým, jedné národnosti, jednoho jazyka.“

Pojem monozukuri má obsahově velmi široký význam a není možné jej jedním slovem vystihnout. Ve své podstatě jde o znalostní aplikaci vědy, řemeslnickou zručnost a nadšení pracovníků pro reálnou tvorbu produktu v celém jeho životním cyklu. Monozukuri se promítá i do firemních zásad. Jako příklad uvádíme firemní zásady sdružení JTEKT.

Naše zásady

Deset zásad, které by měl mít na paměti každý zaměstnanec společnosti JTEKT

Tvorba hodnoty: základní cesta myšlení
1. Uspokojit zákazníka
Dívat se na věci z pohledu zákazníka a poskytovat zboží a služby, které ho uspokojí.

Tvorba hodnoty: základní myšlenka
2. Být ambiciózní
Osvojení si silné touhy zlepšit svět a společnost, což vede ke zvyšování kvality práce.

Myšlenka „monozukuri“
3. Osobně se angažovat
Myslet a jednat podle své osobní zodpovědnosti a vykonávat tak dobře svou práci.

Myšlenka „monozukuri“
4. Pracovat poctivě
Pokorně naslouchat názorům druhých a učit se, jak soustředěně řešit úkoly a pracovat poctivě.

Myšlenka „monozukuri“
5. Přijímat výzvy
Mít sny, stanovit si vysoké cíle a neúnavně na nich pracovat.

Pracovní metoda
6. Myslet globálně
Vidět věci v širším záběru, zvažovat, které postupy jsou nejlepší pro všechny, a sledovat je.

Pracovní metoda
7. Genchi genbutsu … ověřovat situaci na místě
Osobně navštěvovat pracoviště k prošetření různých situací a využívat metody „5x proč?“.

Pracovní metoda
8. Myslet inovativně
Nepřetržitě a vytrvale usilovat o zlepšení a inovace.

Pracovní metoda
9. Reagovat neprodleně
Svět se mění rychle, proto je třeba začít hledat optimální řešení a snažit se je vyzkoušet.

Pracovní metoda
10. Pracovat týmově
Pracovat na dosažení týmových cílů, plněním svých úkolů a povinností a zároveň pomáhat jeden druhému.

Firmy sdružení JTEKT vyrábějí obráběcí stroje, ložiska a v neposlední řadě řízení a hnací ústrojí pro automobily Toyota.

Korporace JTEKT

JTEKT je sdružením několika japonských podniků. Historie některých sahá bezprostředně ke světoznámé firmě Toyota ve městě Nagoya. Před 80 lety, přesněji před druhou světovou válkou, nebylo možné importovat do Japonska dobrý obráběcí stroj ze zámoří. Automobilová divize v Toyoda Automatic Loom Works (současná Toyota Industries Corp.) byla vytvořena v době, kdy existovalo v Japonsku velmi málo automatických obráběcích strojů.

Výroba obráběcích strojů byla ovlivněna jednoduchou myšlenkou, a sice, že pro výrobu dobrých automobilů jsou nutné dobré materiály a dobré obráběcí stroje. To se psal rok 1933. V roce 1938 je založen výrobní závod na obráběcí stroje v Toyota Motor Comp. Poté dochází v roce 1941 k oddělení firmy s názvem Toyoda Machine Works a za rok je založen závod v Karyia. V roce 2006 dochází ke vzniku skupiny JTEKT.

Zkratku JTEKT nebudeme překládat (není to ani možné), ale v anglickém jazyku naznačíme filozofii jejího vzniku:
J: Joint
Joy
Japan

TEKT: Tekton (One possessing superior technical skill)
K: Koyo Seiko
T: Toyoda Koki

Firma Toyoda

V roce 2013 bylo v Toyodě vyrobeno celkem 300 obráběcích center a  635 brousicích strojů. Obráběcí stroje se vyrábějí a montují ve dvou závodech, a sice v Okazaki a Karyia. Závod Kariya má celkovou rozlohu 132 169 m2. Na této ploše pracuje více než tisíc pracovníků a vyrábí se zde především nosné soustavy pro obráběcí centra. Celkem je v Kariya instalováno přes 1 100 obráběcích strojů, z toho je 360 obráběcích center. V obou závodech velmi dbají na vzdělávání pracovníků a získávání tzv. licencí pro různé podnikové procesy, což představuje jakousi formu státních zkoušek, které jsou kvalifikací jednotlivých pracovníků. Tuto licenci má celkem 91 % pracovníků.

Naprostou samozřejmostí je kaizen neboli neustálé zlepšování procesů. Kroužky po pěti pracovnících při sebemenším problému, který narušuje chod jejich procesu, za který zodpovídají, se bezprostředně sejdou a řeší ho. Vše je důsledně vyhodnocováno a neustále vizualizováno, aby pracovníci viděli, co řeší jejich kolegové. Přirozeně je mezi jednotlivými kaizen kroužky vedena zdravá soutěživost. Výroba stěžejních dílců se odehrává v klimatizovaném prostředí. Logistika mezi jednotlivými operacemi třískového obrábění je realizována na dřevěných nebo plastových paletách.

Montáž je důsledně standardizována v deseti krocích. Mezi jednotlivými montážními stanicemi se v určitém taktu přesouvá montovaný stroj. Dílce jsou před zahájením montáže přehledně vychystány na jednom místě 24 hodin předem, aby později pracovník neztrácel čas hledáním scházejících komponentů nutných pro sestavení stroje. Všichni montéři bez výjimky nosí pracovní helmu.

V závodě Okazaki je umístěna slévárna barevných a lehkých kovů včetně slévárny šedé litiny. Kromě toho jsou zde obráběny díly nosné soustavy obráběcích center a jejich hlavní díly. Slévárna je schopna produkovat odlitky do hmotnosti 10 tun. Technologie slévání je založena na furanových formovacích směsích a dřevěných modelech. Závod však vyniká v této oblasti několika udivujícími skutečnostmi. Odlitek o hmotnosti 10 tun včetně modelu je slévárna schopna dodat za 25 dnů. Úkos dřevěných modelů je do jednoho stupně. A konečně posledním doslova šokem pro autora byla skutečnost, jak je možné v prostředí, kde se pracuje s pískem, udržet takový pořádek, že by se dalo pomyslně jíst z podlahy.

Doslova šokující pořádek ve slévárně šedé litiny, kde se formuje do písku.

Obráběcí centra z Toyody

Obráběcí centra na nerotační součásti mají nosnou strukturu vyrobenou ze šedé litiny. V jednotlivých posuvových osách jsou použity zdvojené náhony kuličkovými šrouby, což s sebou přináší výhodné dynamické vlastnosti pohybových os při možnosti dosáhnout velkých posuvových sil. Pro vedení jsou použita buď profilová valivá vedení pro lehčí modely anebo klasická kluzná uložení s obložením kluznými hmotami a nadlehčováním pohyblivých částí aerostaticky. Stroje mají tříbodové uložení na základě, což usnadňuje jeho instalaci. To je umožněno díky tuhé a stabilní konstrukci celého rámu.

Obráběcí centrum Toyoda FCD 600
Pro náhon vřetena centra FCD 600 je použit vestavěný servomotor v tubusu

Vysoké přesnosti při opracování obrobku může být dosaženo pouze přesnou výrobou a precizní montáží. To má však svou hranici, kterou nelze překročit díky stavu techniky, znalostí a nákladů na daný produkt. Posléze je nutné přikročit k vyrovnání nepřesností pomocí elektronických kompenzací. Jednou z mnoha možností je kompenzace úchylek stoupání kuličkového šroubu a jeho teplotní roztažnosti. Stroje Toyoda mají toto ve standardní výbavě.

Ke své stavbě využívají obráběcí stroje Toyoda spolehlivé prvky (ložiska, motory, převodovky, …) umožňující nasazení v náročných podmínkách obrábění, zejména v pružných výrobních soustavách, které mnohdy pracují na tři směny 24 hodin denně. Dále díky promyšlené morfologii konstrukce patří tyto stroje mezi jedny z nejspolehlivějších na světě.

Spolehlivé stavební prvky umožňují nasazení strojů Toyoda v pružných výrobních soustavách.

Závěrem

Japonští pracovníci vědí, že jsou to inovace, které je budou živit, a takto přistupují i ke všem pracovním úkolům. Kouzlo úspěchu japonských firem spočívá ne ve velkých cílech, ale v detailech a malých cílech, které je třeba dotáhnout do realizačního konce. V práci jim nejde jenom o peníze – velkou roli hraje i morální ocenění a jsou hrdí, pokud jsou například zveřejněni v podnikovém časopise a vyhodnoceni jako nejlepší pracovníci. V některých našich průmyslových podnicích by to bylo bráno spíše jako přítěž a „ostuda“ před spolupracovníky. Je zřejmé, že se máme co učit.

prof. Dr. Ing. Jiří Marek, FENg.
prefektura Aichi, Japonsko

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 140944
Datum: 04. 09. 2014
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit