Témata
Reklama

Nástrojárna nabitá hi-tec technologií

Strojní park nástrojárny společnosti Weidmüller Rawela je postaven na elektroerozivních strojích GF AgieCharmilles a obráběcích centrech GF Mikron - AgieCharmilles.

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde řadu let zastával pozici odborného redaktora. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracoval od roku 1999 do roku 2021.

Společnost GF AgieCharmilles uspořádala ve spolupráci s firmou Weidmüller Rawela v Žichlínku den otevřených dveří, který představil obráběcí centra a elektroerozivní stroje švýcarské značky GF AgieCharmilles, a to nejen teoreticky, ale i v praxi v provozu nástrojárny firmy Rawela. Její strojní vybavení je totiž poměrně unikátní – zahrnuje 14 strojů uvedeného výrobce, z toho tři obráběcí centra a 11 EDM strojů – od starších až po nejmodernější. Díky tomu i téměř dvěma desítkám let zkušeností společnosti Rawela s elektroerozivním obráběním mohla GF AgieCharmilles představit průřez svým portfoliem rovnou v provozních podmínkách. Spolu s uvedenými stroji byl představen i paletizační robot od firmy System 3R, která je také součástí GF AgieCharmilles, a dále upínání od firmy Erowa, jímž je část strojů vybavena. Zákaznický den, který se v této podobě v České republice konal vůbec poprvé, přijali účastníci díky možnosti návštěvy běžného provozu a výměny zkušeností velmi pozitivně.

Reklama
Reklama

Výrobní program společnosti Rawela

Rawela je dceřinou společností holdingu Weidmüller. Byla založena v roce 1994 jako nástrojárna, která se zabývala výrobou náhradních dílů forem na vstřikování plastů a střižných nástrojů. Pro výrobní prostory byl tehdy adaptován objekt bývalého nákupního střediska v Žichlínku, malé východočeské obci v sousedství Lanškrounu. Výrobní program byl od počátku zaměřen na potřeby německé firmy Weidmüller v oblasti výroby spojovací techniky pro elektrotechnický průmysl.

Frézovací centrum Mikron VCE 800 Pro


Obsluha paletizovaného frézovacího centra Mikron HSM 400 LP

S rostoucími zkušenostmi Rawela rozšiřovala svou výrobu i výrobní program. Přibyla konstrukce nástrojů i kompletní výroba forem a postupových střižných nástrojů, byl zahájen provoz lisovny plastů a lisovny kovových dílů. Díky tomu je nástrojárna v Žichlínku schopna pokrýt celý proces od konstrukce forem přes jejich výrobu až po konečné odladění. Tyto formy jsou určeny pro výrobu komplexních, přesných a tvarově složitých dílců z plastů a kovů, u kterých jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a toleranci. Kromě toho se Rawela stará o údržbu forem pro vlastní výrobu i pro mateřskou firmu v Detmoldu.

Strojní vybavení nástrojárny

Nástrojárna byla v počátcích vybavena staršími konvenčními obráběcími stroji a několika elektroerozivními stroji odkoupenými z výrobního závodu firmy Weidmüller v Detmoldu. Z té doby zde jako reprezentant starého poctivého řemesla dosud slouží dnes již unikátní vyvrtávací stroj Lindner z roku 1940, samozřejmě modernizovaný a vybavený odměřováním. Ostatní konvenční stroje byly v průběhu let nahrazeny moderními CNC frézovacími centry. Dosud zde však poctivě slouží starší EDM stroje, hloubička Charmilles Roboform 200 a dvě drátové řezačky Robofill 2030SI. Od 2004 probíhá transfer moderní technologie z Detmoldu.


Měření vyrobené elektrody na 3D měřicím stroji Mitutoyo

S rozvojem firmy byl strojní park nástrojárny postupně modernizován a doplňován. Nejprve byla zakoupena dvě CNC frézovací centra od tuzemského výrobce. S tím, jak dále stoupaly nároky na výrobu forem, zaměřila se Rawela v oblasti frézování na značku Mikron, nyní patřící švýcarské společnosti GF AgieCharmilles. V současné době v obrobně najdeme menší frézovací stroj Mikron HSM 300 i nové frézovací centrum Mikron VCE 800 Pro, které slouží pro frézování oceli. Třetím strojem této značky je moderní vysokorychlostní frézovací centrum Mikron HSM 400 LP vybavené paletizací, které je využíváno pro obrábění grafitových elektrod a kalených dílů forem až do tvrdosti 63 HRC. Paletizace se následně podílí na vysokém stupni automatizace hloubicích operací při výrobě forem v Rawele.


Automatická výměna elektrody na hloubičce Agietron Hyperspark 2


Paletizační robot provádí výměnu palety s obrobky na hloubičce Agietron Hyperspark 2.

S ohledem na převažující výrobu dílů forem – ať už jde o výrobu tvarových dutin vstřikovacích forem anebo vložek pro střižné postupové nástroje – hrají ve výrobě prim elektroerozivní stroje. Unikátní park jedenácti EDM strojů zahrnuje výhradně značku GF AgieCharmilles. V oblasti drátových řezaček jde o již zmíněnou dvojici strojů Robofill 2030SI, k nimž postupně přibyly dva stroje Agie Progress V2. Následně byla dodána drátová řezačka nejvyšší třídy Cut 3000, kterou nedávno doplnila zcela nová „sesterská“ Cut 2000. Sestavu drátových řezaček doplňuje EDM vrtačka Drill 20 pro výrobu startovacích otvorů nutných pro zavádění drátku u vnitřních řezů. Neméně zajímavá je i sestava hloubiček – od nejstaršího stroje Charmilles Roboform 200 přes Roboform 350 až po dvojici paletizovaných strojů Agietron Hyperspark 2 obsluhovaných robotem.

Paletizovaná pracoviště se stroji Mikron a Hyperspark

Všimněme si blíže alespoň obou paletizovaných pracovišť. Prvním je frézovací centrum Mikron HSM 400 LP s kapacitou sedmi palet se čtyřmi upínacími elementy pro možnost upnutí až čtyř obrobků na jedné paletě, druhým dvojice hloubiček Agietron Hyperspark 2 doplněných paletizačním robotem. Dodavatelem paletizačního systému včetně robota je firma System 3R. Tento robot obsluhuje obě hloubičky a využívá k tomu společný zásobník, do něhož se vejde 10 palet s obrobky a až 250 elektrod. Palety i jednotlivé elektrody jsou pro snadnou identifikaci opatřeny čipem.


Vyjiskřování na hloubičce Agietron Hyperspark 2


Dílna vybavená elektroerozivními stroji: v popředí nová drátová řezačka Cut 2000

Elektrody, které se vyrobí na frézovacím centru HSM 400, jsou odeslány na měřicí pracoviště a po proměření na 3D měřicím stroji Mitutoyo jsou do čipu v nosiči elektrody zapsány informace o právě vyrobeném dílu. Po založení elektrody do zásobníku u hloubiček Hyperspark si stroj tyto informace přečte a přiřadí elektrodu konkrétnímu obrobku upnutému v rovněž očipované paletě. Podle obráběcího programu pak hloubička ví, kterou elektrodu má kdy použít. Celý proces je samozřejmě trochu složitější, než jak je zde ve stručnosti popsáno, nicméně jeho výhodou je značný nárůst produktivity hloubení, v neposlední řadě díky možnosti bezobslužného provozu na odpolední a noční směně, jakož i spolehlivá identifikace elektrod.

Sjednocení technologie s mateřským závodem v Německu

Systém je navíc kompatibilní se systémem používaným v mateřském závodě Weidmüller v Detmoldu, což umožňuje vzájemné vykrývání výrobních kapacit podle aktuálních potřeb. „V roce 2004 jsme zahájili transfer technologie z Detmoldu,“ říká Wili Wächter, operation manager společnosti Weidmüller (Koordinator, Werk Rawela). „Díky tomu nyní jak v Rawele, tak v Detmoldu využíváme stejné CAD/CAM systémy, jako je CATIA, máme stejné technologie a můžeme tudíž používat i stejné materiály. Ale nejen to. Pracujeme i se společnou databází, v níž jsou uložena jak konstrukční data, tak i technologická data procesů. To vše nám umožňuje velice pružně reagovat na požadavky zákazníků. Můžeme například v Detmoldu naplánovat výrobu a v případě nedostatku výrobní kapacity předat některé výrobní operace do Rawely. Usnadňuje nám to i doprava, která se mezi Rawelou a závodem v Detmoldu odehrává pravidelně třikrát týdně.“


Jeden ze starších strojů – drátová řezačka Robofill 2030SI

Drátová řezačka Agie Progress V2, v pozadí hloubičky Charmilles Roboform 200 a Roboform 350

Vše samozřejmě probíhá na běžné obchodní bázi. Nicméně sjednocená předvýrobní a výrobní etapa značně usnadňuje přesun výroby z mateřského závodu i naopak. Proto byl kladen tak velký důraz na sjednocení technologie, ať už jde o stroje GF AgieCharmilles či o oblast CAD/CAM. „Rawela je pro nás mimořádně důležitá,“ doplňuje Wili Wächter. „Díky sjednocení technologie a strojového parku se nejedná o běžného dodavatele, ale mimořádně pružného partnera, který je schopen rychle reagovat na naše požadavky. Kromě toho Rawela zajišťuje i největší podíl výroby náhradních dílů pro naše nástroje.“ A Jiří Kolář, ředitel nástrojárny a lisovny kovů v Rawele, jeho slova potvrzuje: „Díky technologickému zázemí od GF AgieCharmilles a sdílenému know-how můžeme splňovat požadavky na kvalitu i na termíny dodání.“

Vzájemná výměna zkušeností

O tom všem se mohli přesvědčit i návštěvníci zákaznického dne. „Jsem rád, že jsme mohli uspořádat zákaznický den právě v Rawele,“ říká k tomu Ing. Karel Kopp, managing director společnosti Agie Charmilles, s. r. o. „Je zde prakticky celé technologické portfolio strojů naší firmy. Návštěvníci si mohli prohlédnout naše stroje v běžném provozu a vyměnit si zkušenosti s lidmi, kteří na nich denně pracují. To považuji za největší přínos pro všechny účastníky akce.“

Text a foto: Pavel Marek
Agie Charmilles
pavel.marek@mmspektrum.com
www.gfms.com/cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140102
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Související články
Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Nový showroom představuje trendy v obrábění

Ani obrábění už není to, co bývalo... Kdeže jsou ty hromady zašpiněných montérek a všudypřítomný šmír. Obrábění dnes vypadá úplně jinak než ještě před dvaceti lety, zdůrazňuje Ing. Jiří Marek, jednatel společnosti DMG Mori Czech, na tiskové konferenci při příležitosti otevření nového firemního showroomu v Brně. Ne každý to ovšem ví - představa o zašpiněných montérkách u veřejnosti přetrvává. A co se týká obsluhy, dnešní technici si se stroji víceméně hrají, dodává vzápětí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Známé a neznámé v laserových technologiích

Využití laserů v průmyslu je přesný a naprosto výstižný název konference, kterou v dubnu pořádala plzeňská společnost Raptech. První konferenci na toto téma pořádal docent Stanislav Němeček, jednatel společnosti Raptech, již před deseti lety, a přestože je dnes v průmyslových podnicích laserů konajících nejrůznější činnosti o poznání více, stále se v souvislosti s jejich využíváním v průmyslu ukazuje spousta neznámých (faktorů, parametrů, vlastností, …), které je potřeba důkladně prověřit. A právě takovéto konference slouží k výměně a sdílení poznatků získaných z různých projektů a výzkumů.

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

Strojírenské fórum 2019: Moderní výrobní technologie a materiály

V pořadí již šesté Strojírenské fórum, které je už tradičně platformou pro setkávání odborníků z oblasti výroby i souvisejících oborů, se odehrálo 27. března. Tentokrát se místem konání staly architektonicky nadmíru zajímavé prostory Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci.
Důvodem, proč bylo zvoleno právě toto místo, však nebyla architektura, ale téma setkání – Moderní výrobní technologie a materiály. TUL je totiž vyhlášeným místem, kde moderní technologie, jejich výzkum i užití, byly a jsou jednou z hlavních priorit.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

O laserové technologie stále roste zájem

Jsme svědkem doby, kdy se laserové technologie již běžně využívají v průmyslu v nejrůznější podobě, důležitou roli hrají zejména ve strojírenství. Důvodem je rychlý rozvoj těchto technologií a s ním přicházející zlevňovaní. To logicky přivádí také větší zájem uživatelů. Rostoucí poptávku si uvědomuje společnost Lascam systems, která se zaměřuje na běžné i speciální aplikace laserů v průmyslu jako je značení, řezání, svařování, ale také přesné laserové obrábění a dodává kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit