Témata
Reklama

Společnost Elesa+Ganter CZ nabízí výrobky dvou předních světových výrobců normalizovaných součástí a to Elesa a Otto Ganter. Všechny výrobky vedle vysokého standardu kvality také jsou v souladu evropskou direktivou RoHS conform, což znamená, že při výrobě dílů jsou vyloučeny některé nebezpečné látky.

Společnost má také řady výrobků se speciálními vlastnostmi, určené pro použití ve speciálních podmínkách nebo v prostředí vyžadujícím další nároky na používané součásti.

Reklama
Reklama

Bílá proti špíně

Průmyslové rukojeti, kulové a vroubkované rukojeti z bílé barvy RAL 9002 s lesklým barevným povrchem usnadňují čisticí operace. Kovové vložky AISI 303 z nerezové oceli splňují i ty nejpřísnější hygienické předpisy. Kompaktní tvar a minimální množství prohlubní zabraňují ukládání nečistot, prachu a zbytků z obrábění – to jsou hlavní funkční charakteristiky řady Elesa+Ganter Clean, k čemuž je třeba přidat moderní konstrukci a vysoký výkon.

Rukojeti jsou určeny pro lékařské přístroje a zdravotní techniku, operační sály, vybavení nemocnic.

Výrobky z nerezové oceli

Díky své vysoké odolnosti proti korozi se nerezová ocel stala v mnoha průmyslových odvětvích jedním z nejvyhledávanějších materiálů. Výrobková řada Elesa+Ganter Inox zahrnuje široký sortiment výrobků odolných proti korozi v rámci všech skupin produktů. Zahrnuje jak standardní součásti, které jsou celé vyrobeny z nerez oceli, tak i součásti vyrobené kombinací nerezové oceli a umělých hmot. Mezi používané materiály patří AISI303, AISI304 a AISI316, odolné proti rzi, kyselinám a teplu v závislosti na slitinách.

Výrobky z nerezové oceli jsou určeny pro potravinářský průmysl, chemický průmysl, výrobu zdravotní techniky, náročné klimatické podmínky a atmosféru nebo agresivní látky.

Antimikrobiální ochrana

Výrobky společnosti Elesa+Ganter San Line zabraňují ukládání nežádoucích organismů, jako jsou mikroby, bakterie, plísně a houby, které bývají hlavním zdrojem nepříjemných zápachů, rozkladu a vytváření biofilmu na povrchu a zabraňují jejich rozmnožování. V důsledku toho působí hygienická a preventivní opatření dlouhodobě i po několika čisticích cyklech prováděných s použitím mýdla a rozpouštědel při vysokých teplotách. Speciální technopolymer obsahuje antimikrobiální přísady – směs stříbrných iontů na anorganickém keramickém základě – bez použití chemikálií a jakýchkoliv antibiotických drog nebo pesticidů, které by se mohly uvolňovat na rukou dělníků. Výrobky jsou určeny pro lékařské přístroje a zdravotní techniku, pomůcky pro postižené osoby, stroje a zařízení pro potravinářský a farmaceutický průmysl, zařízení pro stravovací služby, městské a veřejné vybavení.

Pro bezpečnější uchopení

Oválné nebo drážkované rukojeti společně s dvojitými nebo vroubkovanými rukojeťmi představují řadu Soft. Tyto nové součásti, které jsou obecně známé jako součásti měkké na dotek (soft-touch), vyvinulo výzkumné a vývojové oddělení společnosti Elesa+Ganter pro použití ve strojírenství a u zařízení, která vyžadují časté uchopování, nebo pro aplikace vystavené silnému namáhání. Mezi hlavní charakteristiky produktů Soft patří schopnost zajistit bezpečnější a stabilnější ergonomické uchopení a zlepšit pohodlí obslužného personálu zvýšením přilnavosti ruky k součásti a absorpce vibrací i v ekologicky nepříznivých okolnostech, jako je vlhkost, příliš suché prostředí, teplo, chlad a mastnota.

Oválné nebo drážkované rukojeti jsou určeny pro pomůcky pro postižené osoby, vysoce přesné nástroje, vybavení fitness center, zahradní práce a nepříznivé klimatické podmínky.

Antistatické prvky

Speciální vodivý technopolymer (ESD-C vodivý elektrostatický náboj) brání přenosu elektrostatického náboje mezi tělesy s odlišným elektrickým potenciálem. Nová řada antistatických součástí je vhodná pro oblasti chráněné ESD (EPA), kde se součástmi, jež jsou citlivé vůči elektrostatickým nábojům bude nakládat s minimálním rizikem poškození. Vytištěná značka ESD-C na povrchu každé součásti identifikuje konkrétní antistatické vlastnosti na základě EN 100015/1 a IEC 61340-5-1. Antistatické součásti jsou určeny pro montážní linky a pro elektronické součásti.

Olejoznaky pro speciální aplikace

Široká řada olejoznaků od společnosti Elesa+Ganter nabízí rovněž řešení pro vysoce náročné podmínky, například vysoké teploty, vysoké tlakové zatížení nebo agresivní látky. Nejnovějším výrobkem je pozorovací okénko Atex určené pro použití v prostředí, kde existuje riziko výbuchu.

Olejoznaky jsou určeny pro průmyslové výrobky, jako například hnací ústrojí používaná v aplikacích, kde musí součásti splňovat směrnice Atex.

Estetika a uživatelská přívětivost

Součásti řady Ergostyle byly vyvinuty pro široké spektrum použití typických pro nové tržní segmenty – například pro zdravotnická a lékařská zařízení, vybavení laboratoří, kanceláří a sportovní vybavení a obecně ve všech aplikacích, kde je mezi klíčovými požadavky pro úspěch výrobku na trhu také estetika a uživatelská přívětivost. Mezi základní rysy nových součástí patří vedle jejich dokonalé ergonomické funkce i zvýšení kvality a vysoké užitné hodnoty zařízení, pro něž jsou určeny, tím, že s ním tyto součásti plně splynou.

Pavel Kozel

Elesa+Ganter CZ
info@elesa-ganter.cz
www.elesa-ganter.cz

Reklama
Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Na povrchové úpravě záleží

V průmyslovém prostředí jsou často kladeny velmi vysoké nároky na vlastnosti jednotlivých komponent strojů a zařízení, jež jsou v provozu používána. Výrobci jsou nuceni zohledňovat specifické podmínky koncových aplikací již při samotném vývoji svých produktů – důležitá je přitom nejen konstrukce prvku, ale též užitý materiál a jeho povrchová úprava.

Nové možnosti průmyslového využití plastů

Supertechnopolymery představují nejnovější a nejvyspělejší článek ve vývoji polymerových materiálů. Od tradičních plastů se liší především vysokým obsahem vyztužujících skelných vláken, případně i přítomností syntetických vláken z aramidu, která dávají supertechnopolymerům výborné mechanické i tepelné vlastnosti. Díky své vysoké odolnosti se tyto moderní inženýrské plasty stále častěji stávají vhodnou alternativou za oceli, přičemž nabízejí i řadu výhod:

Související články
EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

Letecký servis z Mošnova cílí na nové zákazníky

Letos na podzim získala česká opravna letadel v Mošnově licenci na servis tzv. wide-body (širokotrupých) letadel Airbus A330. Udělením této licence se jí otevírají dveře k novým zákazníkům především na Blízkém a Středním východě. Až do této doby prováděla Job Air Technic údržbu narrow-body (úzkotrupých) letadel Boeing 737 a Airbus A320. Díky své výhodné poloze uprostřed Evropy má zakázky zajištěné. Přesto ji na cestě v dalšímu rozvoji brzdí některé překážky.

Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Podnikové výzkumné centrum formuje budoucnost vývoje materiálů

Eureka je aplikační laboratoř společnosti JSP, výrobce materiálu Arpro, která nabízí vývoj a výrobu prototypů, jejich testování a ověřování prvních sériových výrobků. Umožňuje dokonce experimenty s technologiemi, jako je například laminace či zalisovávání vkládaných dílů s možností ověření 3D tolerancí.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit