Témata
Reklama

Normy a rozpočty jsou (a budou) opět v kurzu

Na pozadí hospodářské krize se odehrává skutečná bitva, která má své vítěze i poražené: bitva o hospodárnost. Vede se zbraněmi, které jsme se možná již chystali odložit. O čem hovoříme? Nepřeslechli jste se: normy a rozpočty jsou (a budou) opět v kurzu.

ČÁST 4. BITVA O HOSPODÁRNOST

Zatímco mimo období krize je přežití spíše otázkou vnitřní udržitelnosti (dostačuje míra zisku představám investorů?), ve zlých časech jde mnohem více o udržitelnost vnější: dokážu odolat útokům konkurence? A pokud umí konkurence dodat na trh levněji, naplňuje své truhly větší rychlostí; záleží jen na ní, kdy získané bohatství použije lstivě proti vám – stačí přece nabídnout dočasně výhodnější podmínky vašemu hlavnímu zákazníkovi.

Reklama
Reklama

Co znamená hospodárnost?

Totéž co „efektivně“? Rozhodně ne v angličtině: tady bychom měli vždy použít slovo efficient (efficiency). Rozdíl je v tom, stručně řečeno, že česká efektivita, jak ji používáme, má dvě roviny: dělat věci správně (z ekonomického pohledu „neplýtvat“) – právě to je hospodárnost –, a dělat správné věci (ekonomicky „neprodělat na tom“). A je zjevné, že můžeme neplýtvat, a přesto prodělat, stejně jako plýtvat a neprodělat. Boj se tedy vede v rovině hospodárnosti, neplýtvání – a jak brzy ukážeme, tradiční, konvenční a občas dokonce nefungující zbraně v podobě norem a rozpočtů zde mají nenahraditelnou pozici.

Rozsvítit, nebo zhasnout?

Znáte pojem jednicová spotřeba nebo jednicové náklady? Jen někteří pamětníci si vzpomenou, že k tomuto výrazu se váže pojem norma na jednici. Jednicové náklady ve výrobě představují materiál, jehož potřebné množství je uvedeno v technologickém popisu výrobku (kusovník, receptura), a také práci, pokud si někdo dal tu námahu změřit, jak dlouho mají jednotlivé pracovní úkony na výrobku trvat. A jsme u jádra problému: výkonová norma je etalonem, nástrojem a zbraní v bitvě o hospodárnost, tedy neplýtvání. Je nástrojem jednoduchým a účinným: určuje, jak mnoho materiálu nebo pracovního času je hospodárné spotřebovat na určitý produkt. Zároveň je však taková norma považována za nástroj tvrdého a stresujícího přístupu zaměstnavatele k zaměstnanci: co si má počít ten, kdo se se svými schopnostmi do stanoveného limitu nevejde?

RNDr. Tomáš Nekvapil, vedoucí poradenského týmu, Controller Institut„Výkonová norma je etalonem, nástrojem a zbraní v bitvě o hospodárnost, tedy neplýtvání. Je nástrojem jednoduchým a účinným. Zároveň je však taková norma považována za nástroj tvrdého a stresujícího přístupu zaměstnavatele k zaměstnanci.“

Pravda je však jinde: norma je naopak výrazem objektivity, rovných podmínek pro všechny. A boj proti normám představuje podnikatelskou variantu „politické korektnosti“: raději zhasněme, ať nejsou vidět rozdíly mezi námi… Málokdo si pak vůbec uvědomí, že kvůli normám spotřeby práce odpadají diskuze, kdo si zaslouží jakou odměnu, pokud nejsou pracovní výkony přímo porovnatelné. Časová norma také brání přetížení, neboť každému je přiděleno jen tolik práce, kolik podle příslušné normy může zvládnout. A tak bychom my, „nenormovaní“, měli vlastně závidět dělníkům ve výrobě, kdykoli nám nadřízený uloží úkol, který si odnášíme z práce domů, protože „jinak to nejde stihnout“.

Dovolím si tedy malou prognózu: role výkonových norem bude spíše posilována, a to i tam, kde jsme si to dříve neuměli představit: u spotřeby času „drahých profesí“, jakými mohou být vývojáři nebo obchodníci. Co jiného znamená všeobecně uplatňovaný postup target costing například pro práci designérů? „Musíš to zvládnout a nesmí to stát více než…“ je vlastně skryté „Musíš to zvládnout a nespotřebovat (materiálu, práce) více než…“.

Špatný? Ne, ještě horší…

Pokud vám výkonové normování připomíná svět Charlese Dickense, pak možná přijmete poslední, těžko odmítnutelný argument. Je-li použití normy na jednotku výkonu špatné řešení, je plán B ve skutečnosti řešením ještě horším. Vítejte ve světě režijních nákladů: aniž si to uvědomujeme, opakem jednicové spotřeby není nic jiného než spotřeba režijní. Všechny položky zdrojů, které neumíme nebo nechceme ve spotřebě podřídit výkonové normě, potká totiž stejný osud: vytvoří balík režijních nákladů, který – světe, div se – bude mít také svoji normu. Bude to ovšem norma na jednotku času měsíc nebo rok daná určitým rozpočtovým limitem, přiděleným v rámci plánování každému útvaru. Rozpočty jsou tedy soubory časových norem, jimi stanovená „pevná dávka spotřeby na určité období“ bude etalonem hospodárnosti pro režijní náklad.

Takové řešení je ovšem špatné ze své podstaty. Fungovalo by skvěle, kdyby bylo použito pouze u fixních režií. Problém ovšem nastane, jakmile do režijního balíku spadne některá z variabilních položek. A k tomu, bohužel, dojde pokaždé, když pro určitý variabilní náklad nestanovíme normu spotřeby na jednotku výkonu. Jak je možné stanovit pevný roční limit tam, kde spotřeba závisí na výkonu, jehož přesná výše v budoucím období není při stanovení limitu známá? Neustálé odchylky v rozpočtech, neprůhledné výmluvy a bezmocnost controllingu oddělit pravdu od účelové prezentace jsou vlastně důsledkem toho, že rozpočtový limit je systémově špatným nástrojem pro řízení hospodárnosti variabilní spotřeby.

Řečeno po pravdě na závěr: bitvu o hospodárnost vedeme se zbraněmi, které mají zjevné nedostatky: první (výkonová norma) se obtížně prosazuje a koneckonců i stanovuje, druhá (rozpočtový limit) je špatná ve své podstatě, pokud se neomezí na oblast, pro kterou je určena. Jiné zbraně však nemáte – a naštěstí ani vaše konkurence. Půjde tedy o to, jak dané zbraně použít. I tady existují chytří vedle nepoučených, budoucí vítězové vedle budoucích poražených.

RNDr. Tomáš Nekvapil


Reklama
Související články
Mýty o digitální budoucnosti

Téma digitalizace, robotizace a čtvrté průmyslové revoluce naplňují média už několik let. Tak jako v jiných případech, je-li na obzoru změna, jejichž důsledky se mohou dotknout širokých vrstev společnosti, najdeme vedle střízlivých předpovědí také nejrůznější typy mýtů, které, ač vesměs nepodpořené logickými argumenty, přežívají často jako to jediné, co si o digitální budoucnosti dokážeme vybavit. V čase, který dává jedinečné šance a zároveň přináší specifické druhy hrozeb, však štěstí přeje především připraveným – a ti, kteří se oddávají pohádkám, k nim mohou patřit jen těžko. Zaměřili jsme se na pět podobných mýtů – více či méně souvisejících s pozicí financí a controllingu v podnicích budoucnosti.

Krycí příspěvek z hodiny produkce

Poměrové ukazatele vycházející z nekompletního hospodářského výsledku (třeba hrubého zisku nebo krycího příspěvku) jsou většinou založeny na poměru k tržbám. Pro takovou konstrukci jsme si dokonce vyhradili specifický název marže (při jehož užívání jsme však většinou nepozorní a často jím plýtváme pro úplně jiné případy). Příspěvková marže – contribution margin – by měla vyjadřovat poměr krycího příspěvku (contribution profit) k tržbám, hrubá marže – gross margin – označuje tentýž zlomek pro případ hrubého zisku (gross profit).

Jak digitalizace mění pracovní náplň

Budou některá zaměstnání, jež vyžadují plánování a operativní rozhodování, díky automatizaci založené na umělé inteligenci v budoucnosti dokonce zbytečná?

Související články
Více účetních dat nepotřebujete

Rozhodnutí, na kterých můžete vydělat i prodělat miliony, přicházejí často bez varování a pod časovým tlakem. Příležitost ani konkurence na vás nepočká. Právě to je zásadní změna, kterou do podnikání vnesla globální konkurence ruku v ruce s prudkým rozvojem informačních technologií. Tichá revoluce, v mnoha ohledech ještě významnější než očekávaná éra Průmyslu 4.0. Zareagovali jsme na ni správně?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dobrá nebo špatná?

Práce s daty je jedním z nejdůležitějších témat pro malé a střední podniky. Důvodem je digitalizace a Průmysl 4.0. Ale musíme začít od píky, musíme vědět, že se můžeme spolehnout na informace v datech uložené a adekvátně posoudit jejich kvalitu. Další díl seriálu z produkce společnosti Controller Institut upozorňuje na problematiku práce s daty v digitální době.

S pravdou ven

Společnost ráda podléhá zjednodušeným receptům. Když je zjednodušení příliš velké, stává se necitlivým a mezi skutečností a jejím obrazem se objevuje mezera - prozíravější však mluví o nafouknuté bublině. To proto, že nafouknutá bublina musí brzy prasknout. Další díl z režie odborníků z Controller Institutu upozorňuje na nedostatky ve firemních systémech v otázkách opotřebování majetku firmy.

Technicky vzato…

Mám rád techniku. A techniky. Techničky samozřejmě taky. To, co mi imponuje, je jejich nekomplikovaný, ale přesto systémový přístup. Kde použije makroekonom složitou myšlenkovou konstrukci, připomínající známý bonmot o motýlích křídlech, má technik kovovou páku, rameno, výztuhu. A ta prostě musí držet. Další díl seriálu v režii odborníků z Controller Institutu se zabývá výpočtem celkové efektivity zařízení.

Zombie se probouzí

Podnikové ekonomy rozhodně nečekají klidná léta. Globální recesi a dluhovou krizi můžeme protentokrát pominout, faktické hrozby mohou být mnohem přízemnější. Jednou z nich bude zcela nepochybně znovuobnovená vláda fixních nákladů. Další díl seriálu v režii odborníků z Controller Institutu poukazuje na problémy spojené se zaváděním automatizace a dalších nástrojů Průmyslu 4.0.

Vymačkejte z dat to nejlepší pro váš byznys

Řízení podniku v rychle se měnící době vyžaduje rozsáhlé analytické, manažerské i finanční schopnosti. Controlling, systém moderního řízení podniku, který rozvíjí společnost podle stanovených cílů, pomáhá dosáhnout podnikatelských záměrů (zejména zisku) a zajišťuje dlouhodobou existenci firmy, se pro stále více firem stává nezbytnou pomůckou k úspěšnému podnikání. Seriál, který připravují odborníci z Controller Institutu, si klade za cíl představit způsoby zapojení controllingu do úloh souvisejících s financemi, účetnictvím a kontrolním systémem neboli co mohou controlleři nabídnout své firmě, která zřejmě bude požadovat více specializací, více znalostí, více profesionality?

Setkání výrobních ředitelů

Výrobní ředitelé průmyslových podniků jsou denně stavěni před problémy, které musejí zvládat efektivně řešit. Stojí někde v polovině pomyslné pyramidy podnikové hierarchie, kdy musejí vyhovovat požadavkům shora a proměňují je v praxi, komunikují nastalé změny svým podřízeným a zase "nahoře" vysvětlují, proč se např. nepodařilo požadované výsledky dosáhnout. Leckdy uvítají radu od zkušenějšího kolegy, či možnost porovnání, jakým způsobem to dělají v podobném provozu. Debatu nad tématy, která spojují většinu průmyslových podniků, každoročně zprostředkovává společnost Controller Institut, poskytovatel vzdělávacích služeb v oblasti controllingu a financí.

Strojaři na hrad prostě patří!

Strojírenství je páteří průmyslu. Dokazuje to i skutečnost, že na podzim loňského roku si ve Španělském sále Pražského hradu významné strojařské firmy převzaly ocenění v rámci vyhlášení 26. ročníku Českých 100 nejlepších.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit