Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové technologie jako motor inovací
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu sejdou vystavovatelé a odborní návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví. Využijte šanci, kterou vám veletrh K jako unikátní příležitost nabízí: místo setkání pro inovace i výhledy do budoucnosti a současně jedinečnou platformu pro výměnu informací a networking – akce, které se nelze nezúčastnit. Nikde jinde nenajdete možnost poznat tak širokou paletu výsledků vývoje, řešení a trendů v přímém mezinárodním srovnání či podiskutovat s experty. Nikde jinde se nekoná takové množství světových premiér jako na veletrhu K v Düsseldorfu. Žádný jiný plastikářský veletrh na světě se jeho významu, byť jen trochu, nepřibližuje.

Z Evropy i zbytku světa

Veletrh K 2019 se koná od 16. do 23. října a je již od uzávěrky přihlášek vyprodaný. Přihlášeno je více než 3 000 vystavovatelů z více než 60 zemí. Obzvláště silně zastoupení jsou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemí a Turecka, a z mimoevropských států především z USA. Veletrh K zároveň zřetelně zrcadlí změny na světovém trhu: počet vystavovatelů z Asie se již několik let pohybuje na konstantně vysoké úrovni, stejně tak i obsazené výstavní plochy. Silnými prezentacemi zapůsobí především Čína, Tchaj-wan, Indie, Japonsko a Jižní Korea. Různorodost a mezinárodnost přítomných společností je zárukou, že budou představena všechna velká témata oboru, především efektivní nakládání s energiemi, zdroji a materiály, stejně jako speciální segmenty.


K Düsseldorf je již 67 let symbolem největšího světového setkání průmyslu 
plastů a kaučuku.

Veletrh K 2019 obsadí celé výstaviště v Düsseldorfu s výstavní plochou přibližně 175 000 m2. Jednotlivé oblasti nabídky jsou do 18 veletržních hal rozloženy takto:

  • stroje a zařízení: haly 1, 3–4, 9–17
  • suroviny, výrobní materiály (pomocné látky): haly 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b
  • polotovary, technické díly a výrobky ze zesílených plastů: haly 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b

Gumová ulice

Na veletrhu K 2019 se představí celý řetězec tvorby hodnot v jedinečné šířce a hloubce. Rozhodující roli zde hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory však hraje hlavní roli, a je navíc vysoce inovativní. Gumová ulice v hale 6 je neodmyslitelnou součástí veletrhu K Düsseldorf a současně návštěvnickým magnetem.

Veletrh K je barometrem výkonnosti celého oboru a současně globálním tržištěm inovací. Sjíždějí se na něj experti z celého světa plastů a kaučuku, aby demonstrovali výkonnost svého oboru a představili profesionálům z výroby vozidel i obalů, elektrotechniky, elektroniky a komunikace, stavebnictví, zdravotnické techniky i leteckého a kosmického průmyslu aktuální i budoucí možnosti použití umělých hmot a kaučuku. Nepodtrhuje svou výsadní pozici pouze velkým zájmem globálního průmyslu, nýbrž tematizuje i letos aktuální stěžejní otázky této doby, a zejména svého oboru.


Veletrh K nabízí místo setkání pro inovace i výhledy do budoucnosti a současně jedinečnou platformu pro výměnu informací a networking.

Od proměny klimatu až po digitalizaci – lidstvo stojí před globálními výzvami, které mají svůj původ v působení člověka. Všichni sdílíme zodpovědnost utvářet tento vývoj pomocí trvale udržitelných, perspektivních řešení tak, aby naše planeta zůstala prostorem k životu i pro následující generace. Mezinárodní obor plastů a kaučuku, který se v říjnu sejde na výstavišti v Düsseldorfu na veletrhu K 2019, se hlásí k této zodpovědnosti a chce přispět k řešení nadcházejících úkolů.

Vysoce výkonné polymery

Energeticky šetrné postupy a technologie s omezenými emisemi jsou žádanější než kdykoliv dříve, stejně tak inteligentní, vysoce výkonné materiály, které se příkladně dají uzpůsobit dané aplikaci, aniž by byly zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Polymerní materiály v tomto kontextu poskytují cenný příspěvek určující směr vývoje. Již dnes přesvědčují uživatele z téměř všech oblastí použití – jako obaly, které udržují snadno se kazící potraviny čerstvé, při ekologické výrobě elektrické energie či při redukci emise škodlivin v silniční dopravě. Plasty a kaučuk dělají mnohé moderní aplikace teprve možnými.

Polymerní materiály staví nás samotné před velké výzvy, například co se týče jejich likvidace nebo nakládání s nimi po jejich použití. Plasty a kaučuk jsou cennými látkami, které je nutno vyrábět trvale udržitelným způsobem a které by měly být ideálně kompletně znovu použitelné pro výrobu kvalitních produktů. K tomu je ale nutno je navrhnout tak, aby byl automaticky zaručen vysoký podíl recyklace a maximální využití recyklátů. U všech těchto bodů přichází plastikářský a gumárenský průmysl na veletrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recyklované plasty se stále více stávají alternativou a jsou důležitou surovinou pro nové plastové výrobky. Co všechno je možné a na čem obor pracuje v kooperaci s nejrůznějšími institucemi, to ukáže právě veletrh K 2019.

Pokračování najdete v MM Průmyslovém spektru č. 10.

Messe Düsseldorf

lcad@medea.cz

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Exportní příležitosti
Nekonvenční technologie
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: