Témata

MM Podcast: Glosa - Ocelové město zní ocelovým tónem

30. 06. 2021

Průmysl v podstatě ničím netrpěl, „pouze“ mu chyběli lidé. Nyní chybí i materiál a kvůli čipům stojí i automobilky. Nějak se nám ta přehřátá ekonomika zadrhla. Fungovala na vysoké obrátky, než covid zapůsobil jako vhozený písek do soukolí. Nastala řetězová reakce. Do ekonomiky zasáhli investoři, jejichž cílem bylo kompenzovat ztráty zvýšením cen nedostatkového materiálu. Stačí se podívat na železo. Není ho nedostatek, pece již dávno jedou na plný plyn, ale patří těm, kteří spekulují s cenou.

Tento článek je součástí seriálu:
MM Podcast
Díly
Reklama


Ale co to zase zhltne materiálu. To máte písek, vápno, cement, cihly, tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky… líčí v kultovním filmu Na samotě u lesa stavitel Kos koučovaný fachmanem Lorencem, který sice cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to prý na slovo vzatej. Bohužel aktuálně by měl pan Lorenc problém konzultovat i stavbu základů pod kůlnu, natož deklarované tři vily.

Na průmyslníky udeřila další vlna pandemie v podobě bezprecedentního nedostatku surovin, který se táhne napříč materiálovou škálou i obory. Od výrobců rýsovacích pravítek přes betonářské roxory až po dodavatele kompozitních dílů. Všichni v posledních týdnech zažívají stresové stavy. Neřeší již za kolik, ale zdali se objednaného materiálu v oddalovaných termínech vůbec dočkají. V první polovině loňského roku došlo u strojařů a stavařů k prudkému poklesu poptávky po oceli, což způsobilo propad výroby železa i eliminaci skladových zásob. Situace se záhy obrátila o 180 stupňů, vysoké pece se na celém světě opět rozpálily do běla a oceláři začali chrlit miliony tun. 

Pokud vycházíme z definice poptávky a nabídky, vysvětlení skutečnosti, že surová ocel a výrobky z ní jsou nyní zhruba na dvojnásobné ceně než před rokem, je asi nasnadě. Ale proč vzrostly i ceny železné rudy a klíčových surovin pro výrobu ocele? Teorie ekonomie má pro první tvrzení jasné vysvětlení, druhým se pro jistou raději nezabývá. Podíváme-li se na indexy cenového vývoje hutního materiálu dle thesteel.com, je skokový nárůst cen u železa, oceli a výrobků z nich patrný již mezi prosincem a lednem. Tehdy se ale nikdo touto exponenciální změnou a jejími možnými konsekvencemi neznepokojoval, všichni rádoby „ekonomové“ řešili dopad zavřených restaurací a papírnictví na makroekonomický stav země. Strategické výhledy s doporučením, jak se mají průmyslníci chovat v kontextu pravděpodobného vývoje, nikdo nenabídl. Až aktuálně mají na všechno jasné vysvětlení a trumfují se ciframi, jak se bude vyvíjet inflace, podobně jako vloni při odhadu propadu HDP (…).

Největším producentem surové ocele je podle World Steel Organization Čína, která vyrobí x-násobně více než celý svět dohromady (i přes vyhaslé pece vloni 1 mld. tun), následuje Indie se 100 mil. tun, Japonsko s 83 mil. tun, USA a Rusko se 72 mil. tun. Čínská strana a vláda se ve druhé polovině loňského roku rozhodly podpořit postcovidovou ekonomiku rozsáhlými infrastrukturními a stavebními projekty. Z největšího světového exportéra se tak během několika měsíců stal plně, ze svých zdrojů, soběstačný subjekt a do světa posílá minimum. Do hry se tak dostávají ti, kdo byli v pořadí druzí, třetí, čtvrtí… a hledají vzájemný konsensus.

Ocelárny kvůli výpadku zakázek vloni odstavily vysoké pece, opětovné spuštění bylo velmi komplikované a představovalo na jednu pec vícenáklady až 30 milionů eur. Tyto ztráty je třeba kompenzovat. Než se po prvním lockdownu nastartovala výroba automobilů, velcí obchodníci s ocelí v očekávání slabé poptávky a nízkých cen komodit nejprve vyprázdnili sklady, aby následně nebyli schopni plně pokrývat potřeby průmyslu. Německo má údajně již několikátý týden zásoby ploché oceli nejnižší za posledních 33 let. Oživení v automobilovém průmyslu však bylo trvalejšího rázu, vyprodané sklady a omezení produkčních kapacit výrobců oceli proto okamžitě vyvolalo vlnu zdražování (…). U Spojených států, které důsledkem opatření zavedených bývalým prezidentem Trumpem zvýšily cla na dovoz oceli, je růst ještě výraznější. Třeba ceny za tepla válcovaných plechů vzrostly téměř třikrát a jsou na historickém maximu. 

A naše bárka na vlnách oceánu? Ročně spotřebujeme zhruba sedm milionů tun oceli, přes čtyři miliony tun vyvezeme a přes šest milionů tun naopak dovezeme. Loňský propad tuzemské výroby surové oceli oproti roku 2019 činil pouze 2,6 procenta. Tak kde je vlastně problém?

Buďte zdrávi na těle i na duchu, mějte hezké léto a udržujte si zdravý rozum.

Související články
Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 6. Jak nemluvit s vedením

V rámci našeho seriálu komunikačních dovedností jsme se v předchozích dvou částech zabývali aspekty přijímacího pohovoru, čeho se vyvarovat, a na co se naopak zaměřit. Nyní bychom vám rádi nabídli doporučení, jak si získat sympatie v komunikaci se svým nadřízeným nebo nadřízenou.

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Dnešní téma se týká otázky personálního obsazení vašich akademických a vědeckých pracovišť. Jak se vám daří je naplňovat jednak z řad absolventů – po kterých firmy bezesporu okamžitě sáhnou, protože s nimi již mají vazby z dob studií, ale i z řad odborníků z praxe, kteří po ukončení aktivní činnosti hledají prostor pro uplatnění svých znalostí a jejich předávání dále?
Odpověď jsme bohužel obdrželi pouze od dvou ze všech oslovených děkanů strojních fakult (…).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Podvrtnutý kotník českého Honzy

Dostali jsme se do slepé uličky. Inflační spirála roztočila míru požadavků na valorizaci mezd v komerční sféře, která bohužel aktuálně při snižování subdodavatelských marží není možná. To vše je přikrmováno neustálým zvyšováním platů ve státní správě na úkor většího zadlužování státu v době krize. Kdo by měl v komerční sféře v pozici řádného hospodáře odvahu na takovéto populistické činy? 

Fórum výrobních manažerů

Jak se odráží ve vaší výrobě stále přetrvávající nedostatek materiálových vstupů? Jak to ovlivňuje chod vaší firmy, plánování průchodu zakázky výrobou? Navýšení cen surovin musíte pravděpodobně promítnout do výsledných cen vašich produktů. Jak na to reagují odběratelé?

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 5. Přijímací pohovor se blíží...

V rámci našeho seriálu komunikačních dovedností jsme v minulém díle nastínili podstatu prvního kroku, který si musíme uvědomit, rozhodneme-li se v rámci přijímacího pohovoru ucházet o novou pracovní pozici.
Nyní jsme před rozhodnutím, jaký postoj vlastně zaujmout. Obdrželi jsme spoustu rad, ale jak je použít?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

MM Podcast: Glosa - Osvobozující léčivá moc

Vedou-li naše kroky po široké cestě a neusilujeme-li vstoupit úzkými dveřmi do těch míst, kam je třeba navzdory překážkám dojít, záhy zjistíme, že nám něco zásadního v životě chybí. Musíme se ale v pragmatické rovině o sebe postarat sami, neboť státní zřízení tak neučiní, a dosluhující vláda již vůbec ne. Ta aktuálně finišuje svůj předvolební boj o skupování hlasů. Stále ani 30 let po změně režimu neumíme žít v kapitalismu, nedokážeme jasně dát najevo svoji nespokojenost. Nadále stojíme ve vichřici, sklápíme hlavu, oklepeme se a říkáme si, že by mohlo být ještě hůř. Nevystoupíme ze své komfortní zóny, kde je nám dobře a odkud pobízíme ostatní, aby to udělali za nás. Bouchněme pěstí do stolu a snažme se stopnout maškarní ples za vypůjčené peníze v pronajatém sále.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 3. Hodnoticí pohovor

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký registrujete zájem pro akademický rok 2021/22 o studium na vaší fakultě v bakalářském stupni v porovnání s roky předchozími a jaký byl za poslední období trend? Jaký je dlouhodobý poměr gymnazistů a absolventů odborných škol, kteří k vám nastupují do bakalářského stupně?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit