Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Optické systémy měření a kontroly
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Optické systémy měření a kontroly

Při kontrole výroby, monitorování pohybu výrobků nebo při měření vzdáleností jsou požadovány rychlost, přesnost a spolehlivost. Tyto požadavky jsou schopny splnit například optické systémy měření a kontroly.

Systémy elektronického zpracování obrazu se používají v mnoha různých průmyslových oborech. Poskytují objektivní výsledky kontroly, které pak mohou být kdykoliv reprodukovány. Díky velmi vysoké rychlosti kontroly je možné provádět průběžnou kontrolu kvality výrobků dokonce i u velmi rychlých procesů.
Systémy představované firmou Leuze na Hannoverském veletrhu 2000 jsou navrženy tak, aby dovolily velmi snadné nastavení bez jakýchkoli předchozích programovacích zkušeností. Spektrum výrobků sahá od vysoce výkonných SmartCameras, které jsou - po počátečním nastavení parametrů - schopny pracovat i bez PC, přes oddělené systémy založené na PC až po špičkové systémy zpracování obrazu.
Speciálně pro činnosti, které se opakují stejným nebo jen mírně odlišným způsobem, je navržen levný systém SmartCamera s označením redCAM. Typické použití systému redCAM zahrnuje aplikace, kde zpracovávání informací z dané povrchové plochy (např. rozpoznávání symbolů) překračuje schopnosti standardních optických čidel, ale kde by běžné systémy zpracování obrazu byly předimenzované. Po počátečním nastavení za použití notebooku nebo PC na určitou kontrolní funkci je systém redCAM schopen samostatně, tj. bez připojení k PC, převádět prováděné kontrolní funkce na dále snadno zpracovatelný signál typu "dobrý" a "špatný". Na výrobní lince tak není třeba zajišťovat místo pro další PC. Digitální vstupy a výstupy zajišťují bezproblémovou integraci do existujícího prostředí řídicího systému. Typické aplikace zahrnují balicí technologie a strojírenství.
Vrchol výkonnostní řady systémů zpracování obrazu od Leuze electronic představuje špičkový systém zpracování obrazu proCHECK, který umožňuje připojení až devíti kamer. Rychlosti prohlídek zde mohou dosáhnout až 3600 kontrol za minutu. Typické příklady aplikace můžeme nalézt v tabákovém a tiskařském průmyslu, dále ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském a nápojovém průmyslu.

Optický snímač vzdáleností

ODS 96 je další výrobek firmy Leuze představený na loňském Hannoverském veletrhu. Optický snímač měřící vzdálenosti pracuje s technologií CCD. Spolu s viditelným červeným laserovým světlem a schváleným triangulačním principem zajišťuje ODS 96 velmi přesné výsledky měření. Dokonce i při použití v náročných okolních podmínkách může tento nový snímač měřit vzdálenosti do 2000 mm. Výsledky jsou reprodukovatelné s přesností do 0,5 %. Technologie CCD poskytuje výsledky měření, které jsou do značné míry nezávislé na povrchu detekovaného předmětu. Typickou aplikací je určování poloh, obrysů a objemu, jakož i zjišťování výšky hromad a hladin náplní.

Měření vzdáleností ve skladištích

V dnešní době jsou běžnou součástí řídicích technologií optické systémy měření vzdáleností pro ukládání skladových jednotek stejně jako jednotky optického přenosu dat pro sběrnicové systémy. Optický měřicí systém OMS1 používá reflektor o rozměrech 200 x 200 mm a měří viditelným červeným laserem vzdálenosti s milimetrovou přesností. V celém rozsahu od 0,2 do 100 m zjišťuje OMS každé 2 milisekundy novou naměřenou hodnotu, kterou předává ke zpracování jednotce pro řízení polohy. Naměřené hodnoty mohou být načítány pomocí sběrnic Profibus, Interbus S nebo přes rozhraní SSI. OMS1 lze bez jakéhokoli rizika nebo vzájemné interference kombinovat s jednotkou optického přenosu dat firmy Leuze.

Vícebarevný kontrastní skener

Vícebarevný kontrastní skener KRTM 20 je opravdovým profesionálem pro detekci nejjemnějších kontrastů a barevných rozdílů, jak je můžeme najít například u tištěných registračních známek v obalovém průmyslu, v papírenském a tiskařském průmyslu apod.
Výběrem jedné ze tří používaných barev - konkrétně té, která vytváří maximální kontrast - zjistí až 2% odchylky odstínů šedi na jakékoli podkladové barvě. Kromě detekce tištěných známek je KRTM 20 ideální k zjišťování minimálních výškových rozdílů, otisků nebo velmi tenkých kousků drátu. Je schopen provést až 25 000 detekcí za sekundu.

CCD vidlicový skener

Vidlicový CCD skener může být díky svým schopnostem "učení se" a možnosti nastavení parametrů přizpůsoben pro potřeby různých aplikací. V jednom okamžiku umožňuje monitorování polohy nebo hrany až 3 objektů. Integrovaný procesor poskytuje v reálném čase údaj o průměru, středu nebo hraně. Vidlicový skener lze ideálně použít při kontrole hran papírových, textilních nebo plastových potahů stejně jako ke zjištění průměru nebo pro aplikace řízení jakosti.
Výše uvedené produkty firmy Leuze electronic dodává na český a slovenský trh firma Schmachtl CZ, s. r. o.

Další články

Měření ve strojírenství
Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: