Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti

Oblast Ledče nad Sázavou je historicky spjata s technologiemi povrchových úprav. Existovala zde celá řada fabrik, na nichž se však bohužel podepsaly nešťastně provedené privatizace. Česká republika tímto skutkem pak ztratila svoji velkou konkurenční výhodu, kterou ji právě historické kořeny oboru povrchových úprav dávaly do vínku v celosvětovém srovnání.

Naštěstí pádem firem nezmizeli z povrchu ledečského schopní odborníci, kteří se dále drželi svého řemesla, založili soukromé firmy a s nimi nadále hájí čest České republiky v oboru povrchových úprav. Jedním z nich je pan Zikmunda, bývalý „kovofinišák", který vedle budování své rodinné firmy Aquacomp Hard se nyní i odkupem toho, co v Kovofiniši ještě zůstalo, zasloužil o udržení a postupné renomé této značky na světových trzích. 

MM Průmyslové spektrum využilo pozvání a společně s naším guru v oblasti povrchových úprav  - docentem Viktorem Kreibichem z FS ČVUT v Praze - se do obou firem vlastněných Ing. Josefem Zikmundou vypravilo.

Anotace
Obr. 1. Ing. Josef Zikmunda, jednatel firmy Aquacomp Hard

Jak to vše začalo...

Firma Aquacomp Hard vznikla začátkem 90. let. V prvopočátku se zaměřovala na komplexní dodávky zařízení na čištění odpadních vod v průmyslu a postupně se pustila do dodávek především z oblasti galvaniky. V současné době je firma komplexním dodavatelem zařízení pro povrchové úpravy, zejména v galvanických procesech a zařízení pro čištění veškerých odpadních vod z průmyslu, zároveň dodává také mořírny, linky na předúpravy povrchu, zařízení na mezioperační praní, ale i specializované celky pro strojírenskou výrobu.

Anotace
Obr. 2. Pracoviště galvanických povrchových úprav

Tradiční východní trhy

Posledních osm let se firma aktivně zapojuje do dodávek především na východ od naší republiky. Nejvíce dodává do Běloruska a Ruska, v poslední době zejména pro potřeby leteckých firem. I když většina dodávek směřuje za hranice, neznamená to, že firma nedodává i pro tuzemské firmy. „Právě jsme dokončili dodávku linky na moření svitků drátů do ŽDB Group v Bohumíně," říká majitel pan Zikmunda a pokračuje: „V posledních letech jsme byli hodně aktivní na Slovensku, především v oblasti výroby automobilů, resp. subdodavatelů pro automobilový průmysl. Právě nyní uvádíme do provozu zařízení na čištění odpadních vod v KIA Motors v Žilině. Dodáváme i pro ostatní automobilky, např. TPCA a jejich subdodavatele."

Export je realizován za pomoci obchodních zástupců, a to zejména v Bělorusku, ale i ve spolupráci s obchodními partnery, kteří se o odbyt jejich výrobků starají třeba na ruském trhu. Přímo ve firmě Aquacomp Hard pracuje několik mladých spolupracovníků z Ruska. Zúčastňují se na tamním teritoriu pravidelně celé řady výstav. A podle slov majitele firmy jsou na východním trhu úspěšní a dost známí. Úzce spolupracují s agenturou CzechTrade, která jim pomáhá při expanzi na nová teritoria.

Aquacomp Hard realizuje roční obraty od 250 do 350 mil. korun. Jedná se o stabilní, ekonomicky silnou firmu. Poskytuje svým zákazníkům dodavatelské úvěry z vlastních zdrojů, nepracuje s úvěry od bankovní sféry.

Anotace
Obr. 3. Čistírna odpadních vod

Krizi jsme překonali bez zásadních šrámů

V objemu zakázek firma samozřejmě určité snížení zaznamenala. Ale jelikož investiční celky se připravují rok, dva a mnohdy i déle dopředu, překlenovací období bylo delší, a tudíž nedocházelo k okamžitým propadům výroby a prodeje. Teď například dokončili dlouhodobě připravovanou zakázku do Ruska. Firma se však musí neustále vyrovnávat s trvalým snižováním cen, které určuje celosvětový trh.

Euro samozřejmě vítáme

Firmě Aquacomp Hard, jejíž produkce je především exportována, neexistence eura dělá vrásky. Ale má svůj „polštář" a obchoduje s eury jen v případě, když koruna oslabuje. Pokud jsou v konkurenci s firmami, které v eurech nabízejí a přitom koruna posiluje, jsou méně konkurenceschopní. Náklady jsou v korunách a příjmy v eurech, a pak je každý pohyb kurzu velice znát. Celkově si však mohou říci „zvládneme to".

Každá dodávka je originál

Linky jsou projektovány přímo na míru potřebám zákazníka s vysokým podílem customizace. Jedná se o specifické produkty definované vždy zákazníkem. Firma prý nikdy neprodala stejné zařízení dvakrát.

Galvanická linka se vyvíjí podle definovaných potřeb. Nejdříve se stanoví technologie, následně se vyvíjí zařízení a mnohdy se projektuje i stavba. Práce je vždy snazší, pokud už má zákazník nějaké zkušenosti. Zavést galvaniku ve firmě, která s ní nemá vůbec žádné zkušenosti, je náročnější. Není to jen o dodání a zprovoznění linky, je zde potřeba dotvořit mnoho věcí podle zkušeností a zacvičit obsluhu. Galvanizér se má stále čemu učit v souvislosti s aktuálními požadavky," uznale konstatuje pan Zikmunda.

Průběh zakázky výrobou

Na začátku má zákazník obvykle představy - buď konkrétní s ohledem na novou výrobu nebo plánuje obnovu stávající. Většinou se ale prý dojde k závěru, že se vyrobí zařízení nové. Zákazníci osloví konkurenční firmy například v Itálii, Německu a Polsku. V České republice v podstatě nemá Aquacomp Hard v dodávkách velkých povrchářských celků konkurenci. „Jsou zde ale menší firmy, které nám i v některých menších zakázkách úspěšně konkurují nebo s některými v subdodávkách spolupracujeme," říká pan Zikmunda. Zákazníkům se většinou nejdříve zpracovávají první předprojektové nabídky a teprve pak po odsouhlasení, resp. připomínkách zákazníka se touto novou akcí zabývají technici v projekci. Následně se připraví náležitosti komerční. S takto připravenou nabídkou se jde k zákazníkovi. Nabídek i změn se během této přípravy zakázky dělá celá řada. Dochází ke změně technologie, ke změně technického vybavení - to vše podle potřeb a možností zákazníka.

Na každou zakázku se sestaví konkrétní projektový tým, který pak řeší celou zakázku. Konstruktéři jsou vedeni spíše tak, aby zařízení stoprocentně fungovalo, cena zařízení je až druhořadá.

Kooperace a subdodávky

Standardní věci, jako jsou čerpadla, ventily a elektrická zařízení, Aquacomp Hard kupuje od předních světových výrobců, kteří se na tento sortiment přímo specializují. Vše, z čeho se zařízení skládá, jako například manipulační prostředky, vanová zařízení, ocelové konstrukce, si vyrábějí sami.  Vše se musí navrhnout, naplánovat a pak připravit výrobu. Jde o stovky komponent. Vlastní výroba je velice široká, zpracovávají všechny druhy materiálů - od plastů přes ocel až po všechny druhy korozivzdorných materiálů.

Z důvodu konstrukční rozsáhlosti se linka poprvé kompletně sestaví až u zákazníka - ne u výrobce, jak tomu bývá u jednodušších sestav zvykem. Podle slov pana Zikmundy to není možné především díky celé řadě potrubí, kilometrů kabelů, odsávacího a řídicího systému a navazujících inženýrských sítí, které jsou až na místě dodávky. U výrobce se zkoušejí jednotlivé uzly před expedicí zákazníkovi. Zákazníci tento postup akceptují. Sami se mohou přesvědčit o kvalitě výroby kdykoliv během přípravy zakázky.

Eliminace problémů během provozu

I přes fakt, že Aquacomp Hard má například na ruském trhu své servisní zastoupení, snaží se případné nedostatky odstranit a eliminovat jejich vznik již v době, kdy probíhá zkušební provoz. Subdodávky, které nakupuje od prověřených dodavatelů, by měly snižovat riziko následných technických problémů během provozu. Kupují raději dražší komponenty, ale se zárukou vysoké životnosti. 

Za relativně dlouhou dobu své existence mají bohaté zkušenosti a většinu zařízení si vyrábějí sami včetně softwaru. „U většiny linek se snažíme, abychom měli zpětnou vazbu, abychom se mohli podívat v případě problému, co se vlastně stalo. To nám umožňuje dálková diagnostika z naší kanceláře po internetu. Případné poruchy jdou většinou na vrub obsluhy." říká pan Zikmunda.

Zákazník, který si pořizuje galvanovnu, si musí uvědomit, že další výdaje je třeba vynaložit ještě na neutralizační stanici. U soustruhu se počítá s cenou dva tři miliony, za čtyři je obráběcí centrum, kdežto galvanika začíná třeba na dvaceti milionech. Technologický proces má tedy vliv na doplňování zařízení k ochraně životního prostředí a tudíž na cenu celkového projektu. Stále se kladou velké požadavky na ekologii. Nové zařízení musí mít řádově lepší hodnoty než stávající zařízení.

Spolupráce firem s akademickou sférou

Propojenost firmy Aquacomp Hard s technickými vysokými školami je oboustranná. Dlouhodobá spolupráce existuje především s FS ČVUT v Praze. Spolupráce je po několika liniích, které se vzájemně prolínají. Odborné konzultace, společné řešení diplomových i bakalářských prací, společné řešení technických úkolů, výuka s odborným zaměřením, ale i například celoživotní vzdělávání galvanizérů.

Výsledkem spolupráce jsou mimo jiné i získané prostředky z MPO, evropských fondů apod. Jak uvádí docent Kreibich, pro školu to má velký význam. Například byl vytvořen základ laboratoře korozního zkušebnictví. Firma se snaží o neformální spolupráci, především ve zkušebnictví, legislativě a při výchově nových absolventů se specializací pro obor povrchových úprav. Při ČVUT vznikla sekce legislativy, normalizace.

Úroveň stávajících absolventů VŠ pan Zikmunda hodnotí velice kladně. Nevidí rozdíl mezi studenty či absolventy z Brna a z Prahy. Jsou to velice šikovní mladí lidé s perspektivou. Výrobní praxe však potřebuje absolventy s dokončeným vysokoškolským vzděláním - tedy inženýry, ne bakaláře.

Strojařina má smysl

Závěrem našeho setkání pan Zikmunda konstatuje, že v žádném případě nelituje úsilí, které podnikání věnoval. „Za těch dvacet let je za námi něco vidět. Vybudovali jsme stabilní firmu s dobrým jménem. Zachránili jsme firmu Kovofiniš v konkurzu, která se také velmi dobře rozvíjí." A kdyby byl znovu před rozhodnutím, zda podnikat, či ne, zvolil by stejně. Se svými lidmi se budoucnosti bát nemusí.

Zpracovala Dana Benešová

sales@aquahard.cz

Aquacomp Hard

Další články

Výzkum/ vývoj
Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: