Témata
Zdroj: Veskom

Jedním z hlavních prvků koncepce Průmysl 4.0, spojené s digitalizací průmyslu, je přechod k prediktivní údržbě. Praktické implementace techniky preventivní údržby nacházíme již v několika průmyslových oblastech, zejména ve výrobních procesech: částečně v podobě periodické či diagnostické údržby a v podobě skutečné predikce, pokud jde o opotřebení zařízení a podle toho plánovanou údržbu.

Jiří Rach

Vystudoval SPŠT v Jablonci nad Nisou, poté pracoval jako technik CNC strojů Zeiss, Agie a Fehlmann. Následně působil jako přejímací technik a vedoucí v autorizovaných servisech firem Fiat, Toyota a Mazda. Od roku 2003 působí ve společnosti Veskom, kde již šest let vykonává funkci ředitele divize servisních služeb.

Reklama

Technika prediktivní údržby zahrnuje sledování dat z provozu zařízení a z údržby, aby bylo možné předvídat závady dříve, než k nim dojde, což umožňuje naplánovat servis zařízení během plánovaných odstávek. V této souvislosti se můžeme setkat i s pojmem monitorování kondicí, který zahrnuje sledování stavu stroje a předvídaní poruchy.

Jednoduché schéma znázorňuje rozdělení typů údržby. Vyplatí se klást důraz na údržbu preventivní. (Zdroj: Veskom)

Ve společnosti Veskom se již několik let věnujeme efektivní údržbě a hledání řešení, jak prostřednictvím této údržby snížit náklady na provoz zařízení.

Zásada: Aplikujte prediktivní údržbu všude tam, kde je to technicky možné a kde to dává ekonomicky smysl.

Co lze od prediktivní údržby očekávat?

Dnes se o prediktivní údržbě hodně mluví, ale plně funkčních aplikací v provozu je stále velmi málo. Na základě praktických zkušeností můžeme uvést několik hlavních výhod tohoto přístupu ke správě strojů, nesmíme však zapomínat ani na to, že prediktivní údržba má z pohledu uživatele i nevýhody v podobě větších nároků na organizaci a plánování a že přináší i zvýšení některých nákladů. Lze však říci, že výhody převažují.

Díky průběžnému sledování dat z provozu zařízení lze predikovat riziko poruchy a prostřednictvím efektivní údržby snížit náklady na provoz zařízení. (Zdroj: Veskom)
Reklama
Reklama

Výhody:

•  vyšší využití celkové životnosti zařízení (v případě firmy Veskom jde o kompresorové stanice, vakuové stanice a strojovny chlazení);

•  lepší předcházení výskytu poruch;

•  omezení havarijních stavů – odstávek zřízení;

• snížení provozních a servisních nákladů na zařízení;

• monitorování stavu zařízení v reálném čase (využíváme cloudovou technologii iConn).

Nevýhody:

• technický stav zařízení musí být průběžně monitorován a vyhodnocován;

• zvýšené náklady na monitorování (příslušné nástroje jsou součástí standardního vybavení většiny strojů dodávaných firmou Veskom);

• potřeba individuálního plánování – dochází k časovému souběhu servisních činností.

Více monitoringu a plánované údržby, méně havárií

Na základě výše popsaných faktů jsou ve Veskomu minulostí havarijní výjezdy o víkendech – v současné době řešíme především pravidelnou a preventivní činnost, ne takříkajíc infarktové situace spojené i s odstávkou výroby a zastavením stroje. Odpadlo také to, co stojí hodně peněz a co vyvolává velkou nervozitu především na straně uživatele zařízení.

Společnost Veskom poskytuje ucelené poradenství. (Zdroj: Veskom)

Veskom ví, jak na to, umíme to a dnes máme podloženo výpočty, že náklady na servis včetně oprav lze za dobu životnosti zařízení významně snížit.

Reklama

Preventivní servis a údržba se vyplácí, o tom ve Veskomu nepochybujeme. V rámci dlouhodobého vztahu s provozovatelem využíváme servisní smlouvy nabízející pravidelná měření, diagnostiku a monitoring zařízení. Na jejich základě mají partneři prodlouženou záruční dobu, stálý partnerský vztah a bezplatnou technickou podporu. Neříkáme, že mimořádné opravy zcela vymizely, ty jsou a budou. Dříve však zabíraly až polovinu odstávek provozovaných zařízení kvůli aplikované „údržbě po poruše“.

Tříminutové video představuje technologii iConn – otevřenou digitální cloudovou platformu pro systémy stlačeného vzduchu. (Zdroj: Veskom)
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Související články
Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MM Podcast: Glosa - Podvrtnutý kotník českého Honzy

Dostali jsme se do slepé uličky. Inflační spirála roztočila míru požadavků na valorizaci mezd v komerční sféře, která bohužel aktuálně při snižování subdodavatelských marží není možná. To vše je přikrmováno neustálým zvyšováním platů ve státní správě na úkor většího zadlužování státu v době krize. Kdo by měl v komerční sféře v pozici řádného hospodáře odvahu na takovéto populistické činy? 

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit