Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Přesnost zvyšující produktivitu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Z historie je ověřeno, že spojením různých přístupů a kultur často vznikají zajímavé projekty, které velmi dobře obstojí na trhu.

Tajmac-ZPS je součástí skupiny Tajmac Group, jejímiž členy je v současnosti mnoho různých společností působících v rozmanitých oborech po celém světě. Tato skupina vznikla sloučením dvou společností. Firmu Tajmac založil ve třicátých letech dvacátého století Amedeo Tajariol. Česká společnost ZPS působí již sto let jako výrobce nástrojů. Ačkoli se od sebe tyto společnosti liší, byly schopny propojit se tak dokonale, že mohou nabízet svým zákazníkům více než 35 různých typů strojů, kdy zaměření na detaily u jednotlivých typů je shodné a stejná je také kvalita produktů. „Skupina Tajmac Group, holdingová společnost s celkovým počtem 1 500 zaměstnanců, zaštiťuje veškeré podnikatelské aktivity. Navzdory své velikosti zůstala firma Tajmac-ZPS rodinnou firmou se všemi výhodami, které takové uspořádání nabízí,“ vysvětluje Michele Tajariol, generální ředitel společnosti Tajmac-ZPS a vnuk zakladatele Amedea Tajariola. „V českých závodech vyrábíme nejrůznější typy obráběcích strojů v několika produktových řadách. Našim zákazníkům nabízíme především obráběcí centra, dlouhotočné automaty a vícevřetenové automaty.“

Vysoká kvalita výrobků firmy vyžaduje velice přesné vybavení, a proto byla pozornost při výběru nového vybavení zaměřena na italskou společnost.


Kvůli složitosti vyráběných dílů v Tajmac-ZPS bylo u starších strojů nutné provádět pět či šest druhotných operací. Obráběcí centrum Speedmat HP od společnosti Pama umožnilo snížit procesní kontroly a počet upnutí pouze na jedno při současném dodržování vysokého standardu.

Italská přesnost

Stroje společnosti Tajmac-ZPS jsou konstruovány pro dlouhou a produktivní životnost. Všechny mají litinový podstavec, který poskytuje tradiční pevnost a umožňuje soustruhům vysokou rychlost obrábění při minimalizaci vibrací. To má zřejmé výhody s ohledem na kvalitu povrchu obráběných dílů.

Jak uvádí Michele Tajariol: „Naše stroje patří do vyšší třídy – naši zákazníci nás znají a jsou si vědomi vysoké kvality strojů, které pořizují. Pro garanci takové kvality je nezbytné, abychom disponovali vybavením, které bude moci vyrobit komponenty našich strojů s vysokou přesností. Když jsme dosáhli bodu, kde naše stávající vybavení již nebylo schopno dostát našim požadavkům na kvalitu, hledali jsme firmu, která nám pomůže v procesu výroby velkých a komplexních dílů. Poté, co jsme prověřili rozličné návrhy, padla volba na společnost Pama a její výrobky. Naše rozhodování ulehčila skutečnost, že tato společnost disponovala profesionály i léty zkušeností v našem oboru vícevřetenových soustružnických automatů. Zvolili jsme stroj Speedmat HP, multifunkční CNC obráběcí horizontální centrum vhodné k obrábění složitých materiálů i pro operace vyžadující vysokou přesnost.“ Na stroji lze obrábět díly o rozměru až 4 600 mm a hmotnosti až 35 tun (v závislosti na zvoleném modelu).


Stroj firmy Pama v Tajmac-ZPS slouží pro výrobu dvou komponent automatického soustruhu, a to krytu převodovky a nosné konstrukce bubnu, které jsou vysoké přibližně jeden a půl metru.

„Stroj firmy Pama jsme vybrali pro výrobu dvou komponent automatického soustružnického soustruhu, a to krytu převodovky a nosné konstrukce bubnu, které jsou vysoké přibližně metr a půl. Úroveň přesnosti, které jsme schopni dosáhnout pomocí obráběcího centra Speedmat HP, představovala skutečně výraznou změnu kvality, což nám umožnilo vyhnout se dodatečným nákladům spojeným s opracováním dílů.“ Tento stroj přináší hmatatelné výhody především při finálních operacích – dosahuje přesnosti, která je v řádu dvou setin milimetru, což vedlo k výraznému snížení procesních kontrol.

„Z důvodu složitosti námi vyráběných dílů jsme u starších strojů museli provádět pět či šest druhotných operací. Obráběcí centrum Speedmat HP od společnosti Pama nám umožnilo snížit procesní kontroly a počet upnutí pouze na jedno, přičemž je stále dodržován vysoký standard, který je pro naše produkty nezbytný.“
Jedná se o úspěšné partnerství, kde jsou obě strany schopny komunikovat a vyměňovat si zkušenosti tak, aby dosahovaly cíle, který si stanovily – vynikající kvality za všech okolností. Velmi důležitá pro dosahování tohoto výsledku je konstrukce obráběcího centra Speedmat HP, která garantuje stejnou přesnost kdekoli v pracovním prostoru se stabilním výkonem a krouticím momentem vřetena.

Partnerství, které funguje

Při volbě stroje byla jednou ze zásadních priorit společnosti Tajmac-ZPS schopnost provádět potřebné operace s požadovanou přesnosti, a to za současného udržení flexibility.

Kromě toho, že stroj byl dodán včas, jak bylo slíbeno, nabídla firma Pama společnosti Tajmac-ZPS také školení operátorů zaměřené na správné používání stroje, aby jeho potenciál byl využíván plně, bez jakýchkoli komplikací nebo nedorozumění způsobených novou technologií.

„Jsme spokojeni se servisem, který nám byl poskytnut pro optimální zacházení se strojem. Pro dosahování vysokého standardu, který jsme si stanovili, nestačí pouze stroj nejvyšší kvality, ale všichni, včetně operátorů, musejí být schopni nový nástroj využívat v maximální míře. V opačném případě bychom mohli dosahovat neuspokojivých výsledků nebo bychom mohli zabřednout do technických potíží, které by ovlivnily naši výrobu. Tomu jsme se vyhnuli díky profesionálnímu přístupu společnosti Pama, a to jak z hlediska technického, tak i díky jejím pracovníkům.“


Článek byl převzat z Pama Journal 2019, dodání stroje zprostředkovala firma MRM Machinery, která je výhradním zástupcem společnosti Pama pro Českou republiku a Slovensko.

 

Vendula Švajková

svajkova@mrm-machinery.cz

MRM: https://mrm-machinery.cz/

PAMA: https://mrm-machinery.cz/cnc-stroje/pama/  

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: