Témata
Reklama

Přichází pátá generace lineární EDM technologie

17. 05. 2010

Již přes 30 let se japonská firma Sodick zabývá výrobou elektroerozivních strojů. Jejich nekonvenční koncepce využívající řadu patentovaných řešení se v praxi projevuje extrémní dynamikou, rychlými posuvy, vysokou přesností a nadstandardní kvalitou.

Použití systému pohonu lineárními motory umožňuje u hloubicích elektroerozivních strojů a drátových řezaček Sodick provádět obtížné operace obrábění, kterých není možné s konvenčními typy strojů s kuličkovými šrouby dosáhnout. Elektroerozivní stroje s lineárními motory eliminují nutnost užívání kuličkových šroubů a umožňují nekontaktní jiskrové obrábění. Použití lineárních motorů odstraňuje nepřesnosti obrábění způsobené opotřebením kuličkových šroubů během životnosti stroje. Nesporným důkazem o kvalitě těchto strojů je desetiletá záruka přesnosti polohování poskytovaná výrobcem na všechny stroje s lineárními pohony.

Reklama
Reklama
Nová EDM drátová řezačka AG600L

Vysoká tuhost a teplotní stabilita

Pátá generace EDM strojů Sodick se vyznačuje vylepšenou základní konstrukcí s optimalizovaným žebrovým uspořádáním, která byla vyvinuta s pomocí nejnovějších CAD a CAE technologií včetně numerických simulací. Tuhost strojů tak byla zvýšena přibližně o 70 %. Minimalizace deformací umožňuje využít optimální výkon vysokorychlostních lineárních motorů s velkou akcelerací.

Teplota rámu stroje je harmonizována s okolní teplotou místnosti, čehož je dosaženo pomocí cirkulace dielektrické kapaliny tepelně namáhanými částmi stroje v kombinaci s řízeným oběhem atmosférického vzduchu. V závislosti nejen na okolní teplotě je efektivně regulována vnější a vnitřní teplota odlitku, optimalizované zakrytování zabezpečuje efektivní řízení teploty. Izolační materiál pokrývající celý rám stroje jej izoluje proti tepelným vlivům okolního prostředí. Počítačem řízený Aero Harmonic System účinně nastavuje systémy vnitřního a vnějšího chlazení, a tím minimalizuje vliv kolísání teploty okolního prostředí v různých výrobních podmínkách.

Keramické komponenty

Konstrukce EDM drátových řezaček AG400L a AG600L využívá keramické komponenty vlastní výroby pro pracovní stůl a ostatní kritické díly pro zajištění vysoké přesnosti obrábění, zlepšené elektrické izolace a odolnosti proti otěru a velké tuhosti. Keramické komponenty jsou ideální pro dosažení vysoké přesnosti obrábění vzhledem k jejich nízkému koeficientu tepelné roztažnosti (méně než jedna třetina hodnoty pro litinu), vysoké tuhosti a odolnosti proti stárnutí. Rovněž u elektroerozivních EDM hloubiček AG40L, AG60L a AG80L jsou použity keramické komponenty pro pracovní stůl, pinolu a další díly.

Pohon lineárním motorem

Nejvýznamnějšími rysy lineárních motorů vyvinutých a vyráběných firmou Sodick jsou vysokorychlostní pohyb os a rychlá odezva při polohování. Zatímco konvenční pohony používají pro převod rotačního pohybu motoru na lineární pohyb osy kuličkové šrouby, u kterých následkem zpoždění při velkých rychlostech nebo chyby při změně směru pohybu dochází ke zhoršení odezvy servopohonů, lineární motory poskytují přímý pohyb pro každou osu bez potřeby převodu točivého pohybu. Výsledkem je velká dynamická citlivost, stabilita, výkon a dlouhá životnost pohonu os, přičemž lineární motory po celou dobu životnosti nevyžadují žádnou údržbu.

Pro dosažení maximálního výkonu lineárního motoru je použita řídicí jednotka pohybu motoru K-SMC vyvinutá firmou Sodick. Odezva z jiskřiště je přivedena přímo do obvodu K-SMC, který může okamžitě měnit podmínky jiskření.

Kvalita povrchu

Super Pika-W je název dokončovacího modulu pro drátové řezačky. Technologie Super Pika byla vyvinuta za účelem minimalizace spotřeby energie pro obrábění. Kromě toho umožňuje dosáhnout vysokou kvalitu výsledného povrchu s drsností Ra pod 0,1 µm, což minimalizuje a v některých případech dokonce i odstraňuje potřebu následného leštění a dalších dokončovacích operací.

Řídicí systém

Firma Sodick používá svůj vlastní řídicí systém umožňující simultánní řízení až osmi os, což žádný jiný výrobce EDM technologií nenabízí. Multiosé EDM obrábění se používá hlavně v leteckém a zdravotnickém průmyslu, ale i v dalších oblastech. Možnost jednorázového upnutí obrobku pro komplexní řešení složitých operací výrazně zvyšuje produktivitu a přesnost výroby.

Automatický programovací systém Intelligent Q3vic EDW je součástí vybavení drátových řezaček řady Premium. Systém rozpozná oblast obrobku, která může být EDM strojem obrobena a jednoduše vyexportuje celou konturu určenou k obrábění. Díky této funkci, která dokáže jedním příkazem exportovat i složité tvary, je výrazně urychlena práce obsluhy.

Pro hloubicí elektroerozivní stroje je určen software Inteligent Q3vic EDM. Řídicí jednotce umožňuje přímo importovat data trojrozměrných 3D modelů, což velmi zvyšuje efektivitu práce. Problémové ruční vkládání dat pro polohování bylo nahrazeno jednoduchou operací spočívající v pouhém kliknutí myší na požadovaný trojrozměrný model zobrazený na obrazovce řídicího systému. Jednotlivé operace je možné zadávat a spouštět přesně a jednoduše a tím předcházet chybám způsobeným lidským faktorem.

Pro standardní obráběcí operace je k dispozici přehledný LN Asistent, který ukládá data pro více než 10 000 obráběcích podmínek. Optimální obráběcí podmínka je automaticky vybrána poté, co obsluha jednoduchým způsobem zadá data pro obrábění, jako jsou materiál a rozměrové zmenšení elektrody.

EDM drátové řezačky AG400L a AG600L

Aktivní řízení obráběcího procesu zajišťuje obvod Thinking Circuit 2, který automaticky rozeznává tloušťku obrobku a vypočítává pro všechny tloušťky optimální nastavení obráběcího procesu počínaje hrubováním až po dokončovací operace, přičemž zabraňuje přetržení drátu. Stroje řady Premium jsou vybaveny nejnovějším generátorem LP2WH, který se vyznačuje významnou rychlostí řezání oproti předešlým generacím generátorů. Tento zdokonalený generátor přináší výjimečné výsledky při použití jak mosazného, tak povlakovaného drátu.

Volitelné doplňky

Pro řadu Premium je k dispozici nový antikorozní systém ANCS, který slouží k ochraně proti korozi či změně barvy obrobku během obrábění nebo v době, kdy je obrobek ponechán v dielektriku. Je účinný pro ocel i tvrdokov.

Pro mimořádnou a extrémní geometrii je pro řadu Premium k dispozici funkce DSM (Dynamic Shape Master), umožňující přesné a efektivní obrábění na drátové řezačce. DSM přináší následující výhody:

  • vysokou řeznou stabilitu při obrábění extrémně stupňovitých částí, kapes a průchozích děr;
  • 2 nezávislá čerpadla pro výplachy;
  • zvětšenou přesnost a kvalitu povrchu;
  • zvýšenou řeznou rychlost.

Elektroerozivní EDM hloubičky AG40L, AG60L a AG80L

Nová jednotka generátoru LP2 je vybavena vybíjecím obvodem SGF2, jenž minimalizuje opotřebení grafitové elektrody, maximalizuje obráběcí rychlost a umožňuje dosáhnout vysokého výkonu, při kterém lze obrábět s „nulovým" opotřebením. Díky obvodu SGF2 lze pro hrubování i dokončování použít pouze jedinou grafitovou elektrodu, což přináší úsporu výrobního času. Tato inovace je možná právě díky použití lineárního motoru.

Generátory nových hloubiček Sodick jsou nyní standardně vybaveny jednotkou TMP3, která umožňuje dosáhnout dramatického zvýšení řezné rychlosti při obrábění materiálů z karbidu.

Možnosti strojů Sodick

Výrobní sortiment firmy Sodick je velmi široký a sahá od základních ekonomických modelů drátových řezaček, hloubiček a elektroerozivních vyvrtávaček přes vyšší střední třídu určenou pro nástrojárny, kterou představuje řada Premium, a vysoce přesné drátové řezačky řady AP s možností variantního výběru obrábění ve vodě nebo v oleji až po exkluzivní model EXC 100L, který je charakterizován jako nejpřesnější elektroerozivní stroj na světě, jenž pracuje s drátem o průměru až 20 mikrometrů. Vysokým nárokům vyhovuje i přesná vyvrtávačka K1BL s možností vrtání přesných otvorů o minimálním průměru až 0,08 mm.

Vedle elektroerozivních strojů patří do sortimentu firmy Sodick i velmi přesná obráběcí centra s pohonem lineárními motory. Speciální výrobní řady jsou přímo určeny k použití v mikro- a nanotechnologiích pro vysoce přesné obrábění miniaturních dílů. Na opačném konci výrobní řady pak stojí největší elektroerozivní hloubička s lineárními pohony na světě typu AQ 15 s úctyhodnými osovými pojezdy 900 x 1 500 x 600 mm a hmotností obrobku až 10 000 kg či drátová řezačka AQ 900L Premium s pojezdy 900 x 600 x 400 mm a nosností 2 000 kg.

Hloubička AP1L

V reakci na potřebu vyšší úrovně přesnosti obrábění byla do České republiky dodána hloubička AP1L od firmy Sodick, určená pro vysoce přesnou práci v oblasti mikroobrábění. Technologie firmy Sodick zde zajišťuje extrémně přesné vysokorychlostní obrábění tvrdých a obtížně zpracovatelných materiálů při výrobě na mini- a mikroforem. Česká republika se tím zařadila k několika málo evropským zemím, kde je k dispozici tato nejpřesnější technologie s lineárním pohonem na světě.

Ing. Viktor Künstler

Zenit

www.zenit.cz

zeman@zenit.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 100628
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Inovace a zvýšení produktivity obrábění v leteckém průmyslu

Svět se pod tlakem pandemie mění a s ním se mění i pohled na letecký průmysl. Kvůli těmto změnám je třeba pomáhat zákazníkům jejich výrobu nejen znovu rozbíhat, ale i optimalizovat. O to důležitější je pro firmu Gühring dívat se do budoucnosti a nepodléhat krizovým tendencím. Gühring je tradičním dodavatelem pro letecký průmysl, a to nejen u nás v České republice, ale i celosvětově.

Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Na cestě stát se globálním jazykem produkce

V loňském roce na veletrhu EMO se uskutečnila první "live" prezentace univerzálního rozhraní obráběcích strojů umati (universal machine tool interface), do které se na výstavě zapojilo na sedmdesát firem z deseti zemí se 110 stroji a 28 softwary. Tato inciativa vytvořit standardizované rozhraní, které uživatelům umožní snadnou a bezpečnou integraci nových strojů, softwarů a dalších zařízení do vlastních IT ekosystémů na principu plug and play, vznikla v roce 2017 pod záštitou VDW (Německá asociace výrobců obráběcích strojů). VDW nyní spojuje své síly s VDMA (Svaz německých strojírenských podniků), aby společně podporovaly šíření a používání standardů OPC UA v celém strojírenském sektoru pod značkou umati.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit