Témata
Reklama

Řídicí systém pro všechny aplikace

Následující text navazuje na článek Dobrá volba pro produktivní obrábění, který představil frézovací centra Fanuc Robodrill řady Alfa DiA (MM Průmyslové spektrum č. 9/2013), a je věnován řídicímu systému 31i model B5 od téhož výrobce, jímž jsou zmíněná frézovací centra vybavena.

Velkou výhodou frézovacích center Robodrill je použití řídicích systémů Fanuc. Vzájemná komunikace mechanických, elektrických a elektronických částí z dílny jednoho výrobce musí být vždy bezprostřednější a lepší než v případě složení stroje této kategorie z komponentů různých dodavatelů. Nezanedbatelná je i vlastní kvalita firmy FANUC v oblasti řídicích systémů, která je mimo jiné dána i více než 55letou zkušeností v této oblasti. Dokladem toho je 2,4 milionu instalovaných CNC systémů pro různé aplikace a jejich 65% celosvětový podíl v CNC sektoru. Rozsah nabídky řídicích systémů Fanuc v průmyslové oblasti je velmi široký a zahrnuje cenově výhodné aplikace i vysoce výkonné řídicí systémy pro složité stroje s rychlým programováním a snadnou obsluhou.

Reklama
Reklama

Fanuc Robodrill Alfa DiA s řídicím systémem CNC 31iB5

Pro vertikální frézovací centra Fanuc Robodrill řady Alfa DiA je jako standardní řídicí systém užíván CNC systém stejného výrobce s označením Fanuc CNC 31iB5. Tento řídicí systém je uživatelsky velmi příjemný, s intuitivním a přirozeným ovládáním mnoha funkcí.

Řídicí systém Fanuc 31iBŘídicí systém 31i model B5 je možné použít pro aplikace frézování, soustružení, broušení, vysekávání a laserové obrábění. Ideálně splňuje požadavky vysoce produktivních strojů s mnoha osami, více kanály a velmi přesným obráběním vysokou rychlostí. Software i hardware tohoto systému zaručují spolehlivost, výkon spojený s přesností a kvalitou obráběného povrchu. K důležitým vlastnostem patří jeho schopnost řídit až 26 os ve čtyřech kanálech, zajistit „nano“ kvalitu povrchu, simultánně řídit plynulé 5osé obrábění, umožnit vysokorychlostní vyhlazování TCP a adaptivně řídit serva pohonů řízených strojů.

Standardní vybavení systému

Již v základním provedení je řídicí systém stroje velmi dobře vybaven a umožňuje komfortní ovládání stroje. Ruční kolečko usnadní odladění programu při ručním ovládání, barevný 10,4" LCD je dostatečně veliký a přehledný pro přímé programování na stroji. Plná alfanumerická klávesnice také zvyšuje komfort přímé komunikace mezi strojem a obsluhou. To je dále ulehčeno možností dialogové komunikace s řídicím systémem stroje prostřednictvím Manual Guide i. Pokud je varianta přímého programování na stroji pro uživatele z jakéhokoliv důvodu nevhodná, umožňuje otevřenost systému stroje uložení potřebných programů pomocí USB vstupu, ethernetové karty, CF karty, RS232C nebo RJ 45. Standardní vybavení stroje dále zahrnuje sadu 20 volných M kódů pro ovládání periferních zařízení. Propojení externích zařízení je možné díky sadě 16 + 16 digitálních vstupů a výstupů. PMC stroje obsahuje prostor pro vývoj dalších uživatelských funkcí. Pomocí funkce G54.1 je možné použít při definování obráběného výrobku až 48 párů přídavných souřadných systémů obrobku. Rychlost odladění zvyšuje možnost simulace řídicího programu a Quick Editor pro rychlé úpravy programu.

Obráběcí centrum Roodrill Alfa-D21MiA5 vybavené řídicím systémem Fanuc 31iBStandardní sestava řídicího systému dále zahrnuje čítač produkce, paměť korekce nástroje C, pevné závitování, volání podprogramu (M98 (M198)/M99), AI řízení obrábění obrysu, kompenzace tepelných deformací os X, Y, Z, interpolaci obrábění po šroubovici, pevné cykly pro vrtání, rotaci souřadnicového sytému a uživatelské PMC funkce.

Otevřenost řídicího systému

Dlouhodobé řízení a kontrolu stavu stroje ulehčuje Obrazovka údržby, s jejíž pomocí lze bez zdržování prověřit aktuální stav klíčových parametrů stroje (například izolační stav motorů). Současně má uživatel jistotu, kterou mu dává integrovaný systém výstrahy.

Příklad obrobku

V systému je zároveň integrována možnost řízení 5 os, stačí doplnit hardwarové vybavení rotačních, případně sklopně otočných stolů a k dispozici je hned stroj s úplně jinými možnostmi. Všechny požadavky související s řídicím systémem, jako je souběžná akcelerace a indexování stroje, jsou již integrovány.
Řídicí systém by byl bezzubý bez zajištění přesného polohování soustavy stroje s obrobkem. Zde se projeví přednosti motorů Fanuc vybavených pulzními kodéry s 16 miliony pulzů na otáčku a bezchybná komunikace těchto motorů a kodérů s řídicím systémem. Zároveň je možné do systému integrovat funkce měření nástroje a funkce kontroly obrobku od externích dodavatelů.

Již základní konfigurace řídicího systému Fanuc 31iB tedy umožňuje nastavení intenzivních a přesných procesů obrábění komfortně a uživatelsky přívětivě.

Daniel Havlíček
FANUC Czech
Daniel.Havlicek@fanuc.eu
www.fanucrobotics.cz

Reklama
Související články
Továrna budoucnosti otevřena v Německu

Technologický podnik, který otevřela společnost Festo v německém Scharnhausenu, je názornou ukázkou automatizace budoucnosti. Továrna, kde automatizační společnost vyrábí ventily, ventilové terminály a elektroniku, je charakterizována úspornými a energeticky efektivními procesy, výrobky nejvyšší kvality, výslovným zaměřením na zákazníka i udržitelnou a zelenou výrobou.

Monitorování energie

S rostoucími cenami energií a s tresty za nesplnění cílů Kjótského protokolu nelze ignorovat nutnost zlepšovat energetickou efektivitu. První krok k šetření energií představuje zjištění přesných informací o tom, kdy a kde ji spotřebováváme. Proto je klíčovým prvkem efektivního řešení vyspělé měření spotřeby energie. Systém APROL EnMon nabízí nepřetržité monitorování spotřeby energie v podobě samostatné jednotky nebo integrované součásti systému řízení procesů.

Kolaborativní roboty - potenciál automatizace v automobilovém průmyslu

Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci automobilového průmyslu. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

Související články
Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

V Brně se představí nová generace průmyslových robotů

Hlavním tématem letošního 61. mezinárodního strojírenského veletrhu je Digital Factory. Návštěvníci zde budou mít možnost se seznámit s posledními novinkami a trendy v oblasti průmyslových technologií. Pohled do budoucnosti inovací a automatizace jim představí expozice společnosti KUKA, která v Brně uvede novou generaci nejúspěšnějších robotů produktové řady KR Quantec-2 či vyhledávanou atrakci Robocoaster.

Inovované poloautomatické ohýbací centrum

Již před třemi lety uvedla společnost Prima Power na trh nové poloautomatické servo-elektrické ohýbací centrum BCe Smart 2220. Tlak na výrobce strojů je jednoznačný - stroje dnes musejí být stále inteligentnější a produktivnější. Je kladen důraz na ergonomii a flexibilitu i jednoduché ovládání stroje. Aktivní bezpečnost a spolehlivost představují klíčové požadavky na řešení nových úkolů. Společnost Prima Power požadavkům trhu naslouchá a v letošním roce uvádí na trh inovovanou verzi celé řady panelbenderů, včetně právě BCe Smart 2200.

Dokonale přilnavý povrch v kontinuálním provozu

Polský výrobce brzdového obložení Lumag se obrátil na firmu Rösler s požadavkem na vytvoření povrchu, který zajistí optimální přilnavost pro navazující proces lepení. Výsledkem je komplexní řešení pro odmašťování a omílání nosičů brzdového obložení propojené s vysekávacím lisem.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit