Témata
Zdroj: Fanuc.eu

Škola programování řídicího systému – 3. díl

Sérii tří článků na téma řídicího systému Fanuc Manual Guide i nyní končíme posledním, jehož tématem je frézování. V předchozích dvou dílech jsme se seznámili se základním ovládáním softwaru, s aplikací řídicího systému na soustruhu a nyní své znalosti využijeme a rozšíříme pro programování frézky. Poznáme, že programování frézky se podstatně neliší od programování soustruhu, ale vzhledem k rozdílné technologii potřebujeme alespoň základní znalosti z oblasti frézování.

Pro začátek máme k dispozici výkres a řešený příklad (obr. 1), není to příklad těžký. Je potřeba si úlohu rozložit na jednotlivé operační úseky, jak uvádí pracovní postup. Jsou zde ukázkově uvedeny ty jednodušší oblasti programování frézky, a kromě nich i tzv. volné tvary, což znamená kreslení náročnějších geometrických tvarů, pro které nelze uvést pouze tabulku a tu vyplnit.

Obr. 1. Příklad úlohy frézování. (Zdroj: M. Štulpa)

Další příklad (obr. 2) je zaměřen na osu C soustruhu, která je již v dílenské praxi běžně využívána. To platí pro ty ŘS soustruhu, kde jsou mimo kulatých tlačítek start-cyklus-konec i hranatá, učená pro frézařské technologie – použije se pouze tlačítko cyklus. Tato tlačítka známe z frézování, podstatná změna se týká použitých nástrojů a jejich korekcí a bloků programu, které aktivizují zmíněnou osu C.

Obr. 2. Příklad úlohy frézování na soustruhu s využitím osy C. (Zdroj: M. Štulpa)

Nebudeme se již zdržovat tím, co jsme již probrali, co snad známe, i když někdy se tomu nevyhneme. Tedy k jednotlivým krokům programu (viz obr. 1):

1. Frézovat kruhový čep Ø 100

Obrobit vnější konturu: ikonka cyklus, kurzorem najet na tvar. obrab a na pozici 1 – tvarové obrábění (hrubování). Enterem otevřeme a vyplňujeme technologii a též kurzorem její druhou část. Po zmáčknutí tlačítka vložit se automaticky objeví část geometrie a zde volíme 2 – xy konvex. kružnice, kde vyplníme geometrické údaje čepu Ø 100. Dále použijeme tlačítko vložit.

Poznámka: v tabulkách potvrzujeme vyplněné údaje enterem. Pokud potřebujeme opravit chyby – kurzorem žlutě rozzářený blok otevřeme enterem. Pokud potřebujeme pracovat přímo s geometrií, použije se tlačítko tvar– je vpravo od tří tlačítek start-cyklus-konec. V těchto tabulkách bývá u některých řádků hvězdička – ta značí, že dané pole není nutné vyplňovat, neboť souvisí s jinými údaji, které je třeba vyplnit.

2. Frézovat vnější konturu

Kontura je lichoběžníková a neobráběnou část je nutno přejet v dostatečné vzdálenosti nástroje rychloposuvem. Cyklus je obdobou předchozího – kurzorem najedeme na 9 – částečné tvarové obrábění. Po vyplnění technologie pokračujeme geometrií, kde použijeme 1 – xy-volný otevřený tvar. Po dokončení kreslení tlačítko vytvoř a následně vyplňujeme štítek (viz níže).

3. Frézovat čtvercovou kapsu s vnitřním tvarovým čepem (ostrovem)

V cyklu volíme frez. kapsy, poté 1 – frézování kapsy (hrubování). Dále platí totéž, co výše. V geometrii kreslíme čtvercovou kapsu – je to nutné, protože obsahuje čep (ostrov). V případě, že by nebylo třeba obrábět čep, stačilo by pouze vyplnit tabulku. Je výhodné nakreslenou kapsu uložit prostřednictvím tlačítka vytvořit, poté znovu otevřít a použít tlačítko ostrov, kdepak nakreslíme vnitřní čep. Pokud máme kapsu hotovou i s čepem a otevíráme ji (např. z důvodu změny), nejprve se zobrazí pouze kapsa, po zmáčknutí tlačítka vytvoř se zobrazí pouze čep. Dalším zmáčknutím tlačítka vytvoř již uvidíme kompletní kapsu v bloku programu.

4. Vrtat 4x Ø 10

Po zvládnutí předchozích cyklů již tato operace pro nás nebude problém. Je třeba mít na paměti, že v cyklu se uvádějí souřadnice osy prvého otvoru, který je vlevo dole. Je potřebné ověřit si, zda nástroj přejíždí překážky v dostatečné výšce nad nimi (při vyplňování tabulky viz tři obrázky pod písmenem I). Je nutné věnovat pozornost tomu, zda nástroj sjíždí k materiálu rychloposuvem (nevrtá vzduch) a zda nevrtá příliš do hloubky pod materiál (do stolu, do svěráku). To znamená nechat si při simulaci zobrazit též dráhy nástroje.

5. Odjehlit kapsu s čepem

Zde je činnost jednoduchá, ale problémem bývá nástroj, který v dílnách bývá různého tvaru a velikosti. Z toho důvodu je zadání nástroje nejednoznačné. Zde je uveden nástroj ve špičce s R1, na horním průměru 30. V programu pro simulaci je pro lepší rozpoznání zadána větší sražená hrana. Po zadání technologie je nutné geometrii odmítnout a použít kopii z N10.

Tabulka nástrojů a jejich korekcí

Z hlediska našeho příkladu jde o nástroje CISL 10, 11, 12. Horní část tabulky (obr. 3) řeší délkové korekce, které při simulaci nejsou potřebné, ale před obráběním je nutno je doplnit podle nástrojů na stroji. Dále jsou zde korekce rádiusu (neuvádějí se průměry nástrojů, ale jejich poloměry). V dolní části jsou vloženy obrázky nástrojů, je zde uvedena pozice k obrobku a další údaje.

Obr. 3. Tabulka nástrojů a jejich korekcí. (Zdroj: M. Štulpa)

Kreslení geometrie

Obrázek 4 ukazuje základní nabídku prvků pro kreslení a níže další lištu, kde jsou již varianty použití přímek (CARA) v různých pozicích. V horní části je uvedeno devět symbolů, které jsme již použili při kreslení. Kurzorem se můžeme po těchto prvcích pohybovat a provést jejich případnou opravu, mazání nebo vložení. Pokud je vhodné využít souměrnost kresby, využijeme zrcadlení.

Obr. 4. Kreslení geometrie. (Zdroj: M. Štulpa)

Štítek pro vytvoření geometrie (v cyklu M98)

Po zhotovení obrázku použijeme tlačítko vytvoř a před námi se objeví uvedený štítek (obr. 5). Kurzorem posuneme tečku níže (vytvořit jako podprogram). Rozzáří se dva řádky pro vyplnění – zde použijeme číslo začínající písmenem P, dolní řádek vyplníme dle potřeby. Vše bude následně uloženo pod M98. Pokud je zapotřebí tento blok znovu otevřít a provést změnu, při zavření postupujeme takto: tečku necháme v původní poloze nahoře a odsouhlasíme tlačítkem OK, změna bude provedena.

Obr. 5. Štítek pro vytvoření geometrie (v cyklu M98). (Zdroj: M. Štulpa)

Simulace

Při simulaci potřebujeme vidět dráhy nástroje – příslušné tlačítko je vedle tlačítka vypínání simulace. Pokud potřebujeme obrobek zvětšit, zmenšit, posunout nebo pootočit, otočíme lištou vpravo. Zde, pokud zmáčkneme prostřední tlačítko otočit, volíme další změny polohy obrobku.

Obr. 6. Simulace. (Zdroj: M. Štulpa)

Zrcadlení

Zde uvedené zrcadlení je specifické. Najdeme je po otočení lišty vpravo (té, na které je základní kreslení), a použijeme tlačítko vytvoř.

Závěr

Tímto končí seriál tří článků představujících prostřednictvím příkladů řídicí systém Fanuc Manual Guide i. Objasňuje základy tak, aby budoucímu programátorovi pomohl a zpříjemnil začátky při ovládání tohoto ŘS CNC strojů typu soustruh a frézka. V rámci daného rozsahu nelze obsáhnout další zajímavé vlastnosti tohoto řídicího systému, k jakým patří například nastavení češtiny, desetinných čárek, rychlosti simulace, zahlubování ve šroubovici a mnohé další. Velkou předností tohoto systému je jednoduché a rychlé převedení programu s cykly na G nebo M kódy pro použití na strojích s jiným řídicím systémem.

Rychlost a jednoduchost programování tohoto ŘS se osvědčila v mnoha dílnách, kde si i obsluha stroje sama v překrytém čase programuje své výrobky. Řekl bych, že i tam, kde pracuje nekvalifikovaná obsluha na automatech, by měli mít vedoucí pracovníci zájem o zvyšování kvalifikace podřízených, neboť pro podnik je výhodnější vyrábět náročnější výrobky o vyšší přidané hodnotě.


Škola programování řídicího systému – 1. díl
Škola programování řídicího systému – 2. díl

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit