Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Software pro řízení zakázkové výroby
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Software pro řízení zakázkové výroby

Výrobci nástrojů, forem, jednoúčelových zařízení apod. jsou charakterem své zakázkové výroby stále pod tlakem nároků zákazníků, kteří požadují zkracování výrobních časů, snižování cen, a to vše v návaznosti na neustále se zvyšující kvalitu.

Tito výrobci se také velmi často potýkají s nepředvídatelnými problémy, jako jsou změny zadání, a to i v průběhu již započaté výroby, zpoždění dodávek, havárie apod. V takovýchto případech je nutné mít neustále aktuální důležité informace, jako jsou reálné stavy zakázek, plánování výroby, vytížení strojů, kapacity, zbytkové časy atd.

Systém WorkPLAN

Tyto informace je schopen poskytovat, a tedy uvedené problémy pomáhá účinně řešit komplexní software pro řízení výroby WorkPLAN. Tento systém byl vyvinut firmou Sescoi, tedy odborníky, kteří důvěrně znají prostředí nástrojáren (díky svému 3D CAM produktu WorkNC), a proto je WorkPLAN od svého začátku obrazně řečeno "ušit na míru" pro kusovou, zakázkovou výrobu, tedy zahrnuje a řeší specifika s ní spojená.
Mezi největší výhody systému WorkPLAN patří jeho komplexnost a rozdělení na jednotlivé moduly. Svou konfigurací je jednoduše přizpůsobitelný potřebám firmy, a to bez nutnosti dalšího programování. Centralizace dat pro řízení zajišťuje vyvarování se tvorbě stejných dat na několika místech. WorkPLAN přináší on-line zprávy z výroby, zprůhledňuje celý proces výroby, což umožňuje optimalizaci nákladů. V závislosti na požadavku zobrazuje detailní plánování, nebo naopak jen hrubý náhled. V neposlední řadě je výhodou tohoto softwaru jeho příjemné uživatelské prostředí (WorkPLAN pracuje na bázi Windows).

Jednotlivé moduly

Modul Nabídky rychle vypracovává globální nebo detailní nabídky, vyhledává v databázi veškeré podobné nabídky i zakázky, které byly uloženy dle různých kritérií, provádí simulaci nabídek do stávajícího plánu výroby.
Modul Zakázky řeší vedení objednávek od zákazníků, počítá náklady na zakázku, stanovuje rezervy, ukazuje porovnání nákladů předpokládaných a skutečně realizovaných, generuje potvrzení objednávek, faktury na zakázky, dodací listy, vyhodnocuje náklady v časových úsecích, statisticky porovnává atd.
Modul Výroba udává v každém okamžiku reálný stav zakázek, zavádí materiálové kusovníky, technologické postupy, ukládá a sleduje výrobní časy, zapisuje problémy s kvalitou i jejich vyhodnocování a řešení, analyzuje spotřebu času, řeší zbytkové časy, graficky zobrazuje aktivity pracovišť, pracovní vytížení, zpracování operací, pokroky v zakázce.
Modul Plánování simuluje nové zakázky do stávajícího plánu, zavádí plánované i neplánované operace, vytváří sloupové diagramy v celkovém pohledu na vytížení, kapacity pro pracovníky i pracoviště, graficky znázorňuje zakázky ve skutečném plánu, analyzuje odchylky a upravuje změny plánu po opětovných simulacích.
Modul Sledování času pro zaměstnance eviduje pomocí čárových kódů nebo dotykové obrazovky přítomnost, absence, přesčasy, dovolené, zaznamenává průběhy operací na zakázkách, je zde možnost propojení na software mzdového oddělení.
Modul Nákup/Sklad zadává technické specifikace položek, materiálů do skladových karet, generuje automaticky objednávky na materiál a nakupované díly dle vypracovaných kusovníků, přijímá a rozděluje materiál do skladového hospodářství, zpracovává inventury.
Modul Kvalita sleduje výsledky kontrol a následných zásahů z hlediska nekvality, eviduje nutné vícenáklady, rozděluje dle různých hledisek a graficky zobrazuje ve formě grafů.
Modul Konfigurace přizpůsobuje software pracovnímu prostředí jednotlivých firem, ukládá informace o vlastní firmě, zákaznících, dodavatelích, rozčleňuje pracovníky a pracoviště na oddělení, úseky, dílny a určuje jednoznačné vazby mezi nimi, zadává standardní i dynamická schémata pro plánování vytížení a kapacit.
Modul Systém kalkuluje veškeré požadované aktivity a připravuje tisky a rozhraní jednotlivých požadovaných výstupů.
Všechny tyto moduly dohromady tvoří WorkPLAN, který poskytuje komfort komplexního řízení firmy, zrychluje a zjednodušuje práci, zvyšuje produktivitu, efektivitu a zisk.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: