Témata
Reklama

SolidWorks 2014 - atraktivní 3D návrhy kdykoliv a kdekoliv

19. 11. 2013

Letošní podzim přináší jednu z velmi očekávaných novinek - čerstvou verzi i u nás velmi oblíbeného řešení pro navrhování inovativních výrobků. Pod značkou SolidWorks konstruktéři nenajdou jen uživatelský přívětivý 3D CAD systém, ale také praktické nástroje pro simulace, správu dokumentace, technickou komunikaci či elektrotechnické návrhy. Přibyla i podpora stále populárnějších mobilních zařízení. Hlavním mottem nové verze je uvolnit uživatelům ruce pro tvůrčí práci díky usnadnění a zefektivnění každodenních činností při navrhování.

Stále důležitější roli při našem rozhodování o zakoupení výrobku – od průmyslového vybavení přes lékařské přístroje až po spotřební elektroniku – hraje jeho estetická stránka. Skloubit fungující design, ergonomii, spolehlivost, cenovou dostupnost a tisíce dalších požadavků a  funkčních parametrů přitom není tak snadné, nemají-li konstruktéři po ruce moderní nástroje pro počítačem podporované navrhování, simulace, analýzy či správu stále většího objemu dat.

Reklama
Reklama
Reklama

Vzájemně provázaná řešení

Přenést tvůrčí myšlenky od prvotních konceptů až do věrných 3D návrhů a dále do technické dokumentace a výroby je jedním z hlavních úkolů řešení SolidWorks 2014, a to ve firmách všech velikostí a napříč průmyslovými odvětvími. Posílení každodenní produktivity a další zdokonalení pracovních postupů a spolupráce nejsou prázdná hesla. Tyto záležitosti intenzivně řeší většina konstrukčních týmů a často jde o  zásadní kroky k vyšší konkurenceschopnosti našich firem na českém, evropském i globálním trhu. Díky přesným simulacím a analýzám věrných 3D modelů se jednotlivci ani širší týmy nemusejí spoléhat jen na drahé fyzické prototypy. Kompletní balíček vzájemně provázaných řešení jim usnadňuje práci i komunikaci a přináší také výhodnější celkové náklady na vlastnictví a správu softwaru. Doplnění o mobilní technologie s  podporou tabletů a chytrých telefonů s Androidem či iOS navíc umožňuje více než 2,1 milionu uživatelů SolidWorksu prohlížet 3D návrhy doslova kdykoliv a kdekoliv.

Vylepšené funkce SolidWorksu 2014 pomáhají s rychlejší tvorbou sestav a jejich věrnou vizualizací pro snazší a názornější komunikaci.

Na přání uživatelů

Jednou ze sympatických snah vývojářů SolidWorksu je naslouchat přáním uživatelů a co nejvíce z nich zapracovat do dalších verzí softwaru. Že jde o dlouhodobý přístup, potvrzuje i Zdeněk Bašta, vedoucí českého zastoupení DS SolidWorks: „Máme velmi propracovaný systém, jak návrhy a  požadavky uživatelů – včetně českých a slovenských – zachytit a přenést zpět k vývojářům. V letošní verzi tak například najdeme nové funkce pro týmovou spolupráci, které umožňují různým uživatelům rychle zobrazovat a  sledovat nedávno provedené změny nebo zdokonalení vlastností vazeb v  kontextovém menu.“ Ohlasy uživatelů na konferencích a SolidWorks 2014 jsou potvrzením, že jde o dobře zvolenou cestu.

Vybíráme ze žhavých novinek

Podívejme se krátce na deset z řady zásadních i drobných vylepšení SolidWorksu 2014, které konstruktéři mnohdy se zaujetím vyhlíželi už od zimní konference SolidWorks World.

Vylepšení výkonu a vizualizace sestav

Vylepšení výkonu a vizualizace sestav znamená zásadní přínos pro každodenní práci, například s nástroji rychlá vazba, vazba drážky nebo se sekcí pohled (pro zahrnutí, či vyloučení vybraných součástí). Došlo k  významnému zlepšení funkce pro řezy, přidání rotace v krocích rozložení (části nyní automaticky rotují). Průvodce dírami dokáže pomoci s  tvorbou drážek.

Zdokonalení skicování

Zdokonalení skicování usnadňuje a zjednodušuje tvorbu prvotních návrhových konceptů díky robustnějším a výkonnějším skicovacím funkcím. Lze nahrazovat jednotlivé entity skici, nastavovat měřítka obrázku a  skici při vložení první kóty. U 2D splajnů byly upraveny délkové kóty – a  zvláště u řemenů, řetězů, kabelů či obvodů se uplatní kóta délky dráhy pro vícenásobné entity skici.

Rozšířené řízení tvaru

Rozšířené řízení tvaru přináší rychlejší, jednodušší a přesnější tvorbu složitých povrchů a organických tvarů. Pro složité geometrie lze využít nové funkce Styl splajnu, zlepšilo se a zjednodušilo ovládání křivosti geometrie splajnu. U kónických zaoblení lze s pomocí nových ovládacích prvků dosáhnout hladších přechodů.

Komunikační nástroje a nástroje pro spolupráci
Tyto nástroje usnadňují sdílení a prohlížení návrhů, a to kdykoliv a  kdekoliv, díky podpoře mobilní aplikace eDrawings pro zařízení s  Androidem (verze 4.0 a novější). 3D návrhy lze vyzkoušet v reálném prostředí i s mobilními aplikacemi eDrawings a eDrawings Professional pro zařízení s iOS. Jedním kliknutím lze nyní vytvořit soubor eDrawings také ze schématu v řešení SolidWorks Electrical.

Nové prvky plechových dílů

Nové prvky plechových dílů pomáhají s přesnou geometrií i vylepšením výstupních dat pro výrobu. Kromě vylepšeného ovládání chování rohů jde třeba o novou funkci vyztužení plechového dílu pro tvorbu žeber. Panel nástrojů Plechové díly a příkaz spojení plechových profilů nyní zahrnují údaje potřebné pro výrobu postupným ohýbáním.


SolidWorks 2014 přináší konstruktérům přesnější kontrolu při vytváření složitých povrchů a organických tvarů.

Zjednodušené nastavení simulace

Zjednodušené nastavení simulace pomáhá mj. vyloučit duplicitní činnosti při souběžné tvorbě. SolidWorks Simulation automaticky zpracovává data pro simulace – od přenosu definice upevňovacích prvků, materiálů šroubů a předpětí do šroubových spojení v řešení SolidWorks Simulation přes přenos tepelných vlastností a definic PCB z elektrických součástí do řešení SolidWorks Flow Simulation až po zbytková napětí ve formě a data o teplotách z řešení SolidWorks Plastics.

Rychlejší příprava detailů

Rychlejší příprava detailů pomáhá konstruktérům automatizovat práci s  průběžnými úhlovými kótami, s poznámkami v popisech drážek, s  nastavením automatických limitů pro řádky v tabulkách či se změnami z  výkresů dílů na výkresy sestav bez ztráty odkazů.

Zjednodušené kalkulace a vykazování nákladů

Tyto funkce zrychlují nejen práci na přípravě rozpočtů, ale také efektivnější sdílení dat o nákladech ve výrobě. Nové volby – včetně kalkulace založené na průměrné ceně materiálu – usnadňují výběr a řízení metod pro kalkulaci nákladů. Integrace s Excelem a výstup dalších uživatelských vlastností modulu Costing pak zlepšují sdílení cenových dat.

Vylepšená integrace a výkon u SolidWorks Electrical

Nová verze SolidWorks Elektrical pro konstruktéry znamená jednodušší optimalizaci, sledování a sdílení elektrických schémat. Vylepšeny byly funkce pro kabely, vodiče a svazky s optimalizací trasování. Snadnější spolupráci pomáhá okamžité publikování schémat a souborů sestav pro komentáře, včetně ukládání a vyzvedávání dat v PDM systému.


Názorné porovnání výsledků až čtyř simulačních analýz usnadňuje rychlejší nalezení optimální varianty.

Jednodušší práce v SolidWorks Enterprise PDM

Zjednodušený pracovní postup v řešení SolidWorks Enterprise PDM šetří čas a úsilí při správě dat, včetně možnosti pracovat s úschovnou přímo v  uživatelském rozhraní kancelářských aplikací Microsoft Word, Excel a  PowerPoint.

Další zajímavé novinky navíc konstruktéři najdou v řešeních SolidWorks pro simulace, technickou komunikaci a správu dat. Podle ohlasů už mnohým pomáhají při vývoji originálních výrobků, se kterými se co nevidět setkáme na našem i světovém trhu.

-šk-


Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
Hroznová 11
603 00 Brno

+420 543 216 642
info@solidworks.cz
www.solidworks.cz

Z historie a současnosti SolidWorksu

V roce 1995 uvedla společnost SolidWorks Corporation na trh první verzi stejnojmenného řešení – SolidWorks 95. Hlavním cílem mladého týmu inženýrů a vývojářů pod vedením Johna Hirschticka bylo přinést na trh zcela nový, cenově dostupný a snadno ovladatelný 3D CAD systém běžící pod operačním systémem Windows. V době, kdy se hlavní CAD systémy na trhu prodávaly za nepoměrně vyšší ceny, vyžadovaly velmi nákladné pracovní stanice i vysokou specializaci konstruktérů kvůli velmi složitým uživatelským prostředím, smělý tah vyšel. Nové řešení si rychle získalo nadšenou komunitu uživatelů po celém světě a přilákalo investory. Od roku 1997 tak SolidWorks patří pod křídla Dassault Systèmes a produkty rodiny SolidWorks se dnes celosvětově řadí k vůbec nejoblíbenějším řešením ve svém oboru. Společnost Dassault Systèmes má přitom přes 170 tisíc zákazníků ve více než 140 zemích světa a  SolidWorks je pouze jednou z jejích hlavních rodin produktů pro širokou řadu průmyslových odvětví. Z dalších známých uveďme například produkty CATIA, SIMULIA, DELMIA či 3DVIA. Prostřednictvím platformy 3DExperience se Dassault Systèmes snaží přinášet firmám i jednotlivcům nástroje pro dlouhodobě udržitelné inovace, uskutečňování tvůrčích vizí a jejich prosazování na celosvětovém trhu.

Dassault Systèmes SolidWorks

Stepan.Kacena@grayling.com
www.solidworks.cz

Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Související články
Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem

Obstát na trhu průmyslových výrobců dnes není snadné. Klíčem je úzká spolupráce, přehledná dokumentace, efektivní procesy a co nejméně problémů s kvalitou. S tím vším vám pomůže platforma, která propojuje správu produktových dat (PDM) s cloudovým systémem pro řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

Ověřování koncepčních návrhů

Nyní v říjnu je to právě rok od okamžiku, kdy americká společnost Altair získala do svého portfolia revoluční výpočetní nástroj SimSolid, který se svým použitím zaměřuje především na konstrukční oddělení, jimž nabízí možnost snadno provádět překvapivě rychlé pevnostní analýzy koncepčních návrhů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Prémiové nástroje pro výpočet ložisek

Společnost SKF své lety nabyté zkušenosti a znalosti předává svým zákazníkům nejen prostřednictvím seminářů, brožur či katalogů, ale také poskytováním výpočetních nástrojů.

Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit