Témata
Zdroj foto: Tyc Kooperace

Začít podnikat ve strojírenské výrobě je jak ze znalostního, tak samozřejmě finančního hlediska velmi náročné. Pokud chcete vyrábět výrobky s velkou přidanou hodnotou, musíte si především pořídit špičkové výrobní technologie, které jsou logicky velmi drahé, a k nim získat zkušené operátory, programátory, konstruktéry... A pokud jste k tomu mladý člověk s minimálním finančním kapitálem, ale již s dostatečnými zkušenostmi a odhodláním, mise se vydaří. A o tom je příběh Ondřeje Tyce a jeho firmy Tyc Kooperace.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Jeho počáteční kroky na podnikatelské cestě jsme poprvé v MM Průmyslovém spektru představili v roce 2016, kdy měl Ondřej za sebou necelé dva roky zkušeností s vlastním podnikáním (viz článek Z rodinné firmy do vlastního podnikání).

Od té doby uplynulo mnoho náročných měsíců a let, a nyní se začíná psát další etapa v nových výrobních prostorech opřená o partnerství se společností TOS Varnsdorf. Jsme rádi, že ji můžeme zprostředkovat našim čtenářům.

Ondřej Tyc a obchodní ředitel TOS Varnsdorf Miloš Holakovský nás přivítali ve zbrusu nových prostorech společnosti Tyc Kooperace ve Strašicích u Rokycan, kde jsou položeny základy společného pracoviště těchto dvou subjektů. Loňský rok byl pro Ondřeje Tyce a jeho tým stejně tak náročný jako pro celý strojírenský sektor zasažený koronakrizí. Propad obratu o třetinu však neznamenal, že by se stejným poměrem snížily jejich výkony, naopak. V dosavadní historii lze považovat toto období za zásadní a přelomové. Ondřej zrealizoval svůj plán přesunu z kapacitně nevyhovujících prostor v Mýtě do nedalekých Strašic, kde vybudoval novou halu, která je základem nového výrobního a administrativního areálu jeho společnosti. Během pouhého jednoho roku zde nainstalovali dva nové stroje TOS Varnsdorf a jeden sem přestěhovali z původních prostor. Přitom výroba jela na plné obrátky. Nevídaný úkol v době, kdy celý svět byl sevřený pandemií.

Ve společnosti Tyc Kooperace vzniká reprezentační sídlo pro představení průřezu produkce TOS Varnsdorf. Její aktéři, Ondřej Tyc a Miloš Holakovský, v pracovním prostoru prototypu portálového centra, který zde již pracuje v plném záběru dvousměnného provozu. (Foto: Roman Dvořák)

Od začátku roku registrujeme postupný nárůst zakázek a na konci dubna došlo k raketovému nárůstu a dvousměnný provoz všech strojů máme aktuálně téměř plně kapacitně vytížen,“ popisuje Ondřej aktuální situaci. Avšak každá mince má dvě strany – stejně jako všichni výrobci, tak i Ondřej Tyc vidí exponenciální nárůst cen vstupního materiálu jako aktuální zásadní problém, který se promítá do ekonomiky fungování výrobních firem. Jeho slova potvrzuje i Miloš Holakovský: „V covidové době jsme pociťovali obrovský tlak zákazníků na snižování cen. Proti tomu hraje enormní nárůst cen vstupních materiálů, například plechy meziročně vzrostly o 150 %, což s ohledem na rozsah krytování stroje hraje zásadní roli ve výsledné ceně stroje. A to nemluvím o valorizaci mezd. Tento trend je dlouhodobě absolutně neudržitelný.“

Reklama
Reklama

Rok 2020 pro TOS Varnsdorf podle slov jeho obchodního ředitele Miloše Holakovského znamenal 23% propad tržeb oproti roku předchozímu. Což by se podle něho v běžném období mohlo zdát jako tragédie, ale aktuálně to lze považovat za úspěch v kontextu toho, kam se propadl trh velkých obráběcích strojů jako takový.

Ve Varnsdorfu se vloni potýkali s celou řadou nenadálých situací, které zásadně zasáhly do fungování firmy. První loňský lockdown jim přinesl komplikace v podobě nemožnosti osobní realizace zákaznických přejímek vyrobených strojů, neboť přes 90 % produkce je určeno pro zahraniční trh. Pořídili si tedy audiovizuální techniku a pomocí ní realizovali na dálku přejímky strojů. Toto úskalí, které se v první chvíli jevilo jako zásadní, bylo ve finále tím nejmenším. Stejně tak i nedošlo k žádným komplikacím ve výrobě kvůli masivnímu onemocnění či karanténě. Doprava fungovala i nadále, takže stroje zákazníkům po celém světě dodávali, ale jejich instalace a uvedení do provozu nebyly možné. Jednalo se přibližně o 25 strojů pro zákazníky, mj. z Austrálie, Kanady, USA, Thajska, Saúdské Arábie. „A začal největší problém loňského roku – cestování. Jak postavit a dostavět stroje u zákazníků, abychom dostáli svým závazkům, uvedli stroje do provozu a zákazníci mohli na našich strojích začít vydělávat peníze?“ vzpomíná dnes již s úsměvem Miloš Holakovský. V této chvíli jim pomohly jejich dceřiné společnosti, které mají v USA, Číně a Rusku, a pomocí nich uvedli stroje do provozu. To, co měli v loňském roce nasmlouváno, se nakonec podařilo zrealizovat, a to jak díky dceřiným společnostem, tak i nakonec zásluhou varnsdorfských montérů – i přes časové průtahy způsobenými povinnými karanténami při příjezdu do dané destinace.

Reklama

Loňský rok byl, co se týče nových objednávek, poznamenaný zásadní redukcí firemních investic do nových technologií. Avšak letošní rok již od svého samého začátku je ve znamení nárůstu nových objednávek napříč celým světem, ale především ze strany Číny, Ruska, Běloruska a celé Evropy, a dá se tedy očekávat, že letošní plán 15% meziročního nárůstu bude splněn. „Bohužel se nám začínají projevovat problémy našich subdodavatelů, kteří nejsou schopni dodávat své komponenty v daném termínu – pokud vůbec, což se samozřejmě projevuje na posunu dodacích lhůt našich strojů a vyvstávají rizika smluvních sankcí z toho vyplývajících,“ uvádí Miloš Holakovský černá místa a pokračuje, „Naopak bych zde chtěl vyzdvihnout přístup společnosti Heidenhain, která predikovala možné problémy globálního rázu a vytvořila si skladové zásoby svých řídicích systémů, a tudíž zatím k žádným zpožděním z jejich strany nedochází.“

Partnerství břehy přenáší

Ondřej Tyc dlouhodobě preferuje dva technologické směry obrábění. Jednak soustružení, a to v partnerství se společností Mazak, což byl i začátek jeho podnikání. Avšak soustružení malých dílců již nadále rozvíjet nehodlá. Naopak prohlubuje své kompetence v obrábění rozměrnějších dílců. Proto tedy horizontální vyvrtávačku WHQ 105 CNC vloni doplnil o typově větší WHQ 15. Tím to ale neskončilo. Po delším jednání nakonec dospěli k dohodě, že TOS Varnsdorf dodá prototyp nové řady portálových center WVM 2600 T s velikostí stolu 2 000 x 4 000 mm a zdvihy 5 000 mm x 3 500 mm. Stroj je vybaven integrovanou dvouosou obráběcí hlavou. Instalace probíhala během října a listopadu 2020, kdy po dalším měsíci záběhu jede stroj od ledna na dvě směny.

Jsem rád za toto partnerství, které s TOS Varnsdorf máme,“ říká Ondřej Tyc a pokračuje, „Jdeme společnou cestou, na které se osobní vazby ukazují jako klíčové ve vzájemně budovaném vztahu, servisní podpora je na maximální úrovni a kvalita strojů je dána historickými zkušenostmi, které ve Varnsdorfu mají.“


3D animace portálového obráběcího centra WVM 2600T, jehož prototyp je v plné zátěžové zkoušce ostrého provozu ve firmě Tyc Kooperace. (Zdroj video: TOS Varnsdorf)

Každý prototyp, který se nasadí do provozu, samozřejmě vykazuje určité nesrovnalosti. Proto je snahou výrobce jej umístit lokačně co nejblíže a ideálně u zákazníka, který již zkušenosti s jejich stroji má. Impulz k rozšíření výrobního sortimentu tímto směrem o portálové stroje podle slov Miloše Holakovského prý přišel z ruského trhu, kde jsou kombinované požadavky zákazníků na dodávky strojů typu horizontálních vyvrtávaček a portálových strojů.

Pro TOS Varnsdorf, jako jediného dodavatele strojů, jsem se rozhodl primárně z důvodu, že jsem k firmě vždy vzhlížel s respektem a každá návštěva ve fabrice ve mně zanechala nesmazatelnou strojařskou stopu. Dále se jedná o tuzemského výrobce a já se snažím tuzemské výrobce preferovat,“ uvádí Ondřej své důvody volby a pokračuje: „Samozřejmě pořízení první horizontky v začátcích mého podnikání bylo o velké důvěře, kterou ke mně výrobce měl a vyšel mi maximálně vstříc. Byl jsem šťastný, že nemusím měnit své životní přesvědčení a že mi umožnili po třech letech existence mé firmy pořídit jejich stroj v řádech několika milionů korun.

Na Ondřeje Tyce v diskuzi navazuje Miloš Holakovský: „Při prodeji prvního stroje jsme samozřejmě brali v potaz, zdali firma v této své rané fázi má vůbec sílu na to pořídit si stroj takového charakteru. Co nás ale přesvědčilo o výsledku našeho rozhodnutí, byla technická zdatnost a jasnost Ondřejových požadavků na to, o jaký stroj a proč má zájem, co na něm chce vyrábět a jak to chce financovat. Musím s úsměvem říci, že nás i trochu trénoval ve splnění svých technických očekávání.“ Jak vidno, během té doby se ze zákazníka stal velmi stabilní partner, pořídil si další dva stroje a podle Miloše Holakovského se prý role obrátily. Nyní je prý on tím, který jim pomáhá, a společně zde budují předváděcí středisko. „Ondřejovy zkušenosti, zdejší průřez našeho výrobního sortimentu, který věřím bude časem rozšířen o deskový stroj, a v neposlední řadě výhodná lokace místa, jsou důvody tohoto našeho rozhodnutí.“

Společnost Tyc Kooperace disponuje vlastní konstrukcí, technologiemi obrábění a rozsáhlou vazbou na spolupracující subjekty pro kompletní dodávky na klíč, od obrábění tvarově složitých dílů, modelů přes převodové skříně až po výrobu forem. Na 90 % zakázek v rámci kooperací je již schopna zajišťovat svými technologiemi i kapacitou. (Zdroj foto: Tyc Kooperace)

Budoucnost konstrukce i výroby

Podle Miloše Holakovského jsou parametry strojů výrobců dané kategorie srovnány, jejich kinematika je na svých limitech, a tak výrobci hledají něco nového, s čím by přišli a poskytli zákazníkovi větší přidanou hodnotu, než má konkurence. Klíčové je vybudování partnerské sítě v regionech, kde prodáváte. Zákazník požaduje 100% servis a dodávky náhradních dílů. Očekává promptní reakci a disponibilitu dílů strojů minimálně do 15 let stáří. „Pracujeme na dálkové diagnostice zajišťované z Varnsdorfu do celého světa, aby všechny naše partnerské organizace v 15 zemích světa měly proškolené servisní pracovníky, a ti byli díky certifikátu kompetentní v řešení nastalých problémů,“osvětluje realitu Miloš Holakovský. TOS Varnsdorf, prý jako jediný ve své kategorii strojů, přišel se systémem pro komfortní přístup ke stroji. Systém TOS Control se postupně vyvíjí, aktuálně je rozšířen o aplikaci inprocesního měření obrobku přímo na stroji, který přes metrologický software následně na stroji provede korekce a při dalším obrobení se docílí požadovaných rozměrů.


(Pozn. redakce: podrobnější informace o aktuální podobě TOS Control jsou dostupné na následujícím odkazu článku).

Softwarový systém
pro řízení obráběcích strojů

Snahou každého výrobce obráběcích strojů je uspět na trhu, kde se pohybuje celá řada konkurentů. Všechny obráběcí stroje jsou svázány obecně platnými fyzikálními zákony, a proto se základní technické parametry obráběcích strojů různých výrobců v poslední době srovnávají – otáčky, posuvy, výkony... Co tedy navíc nabídnout zákazníkovi, aby se rozhodl právě pro nás? V čem tkví vyšší přidaná hodnota našeho stroje oproti konkurenci?


Ve výhledech do budoucna je pro Ondřeje Tyce a jeho tým klíčový výrobní prostor. Areál mají připravený na tři stupně dostavby. Po sanaci stávajících investic chtějí po dvou letech expandovat ve výrobních prostorech dostavbou stávající haly do délky 65 metrů a jeřábové dráhy se dvěma jeřáby, přičemž každý bude mít nosnost 16 tun. Navazovat na výrobní halu by prý mělo administrativní zázemí a třetí fáze dostavby je pak boční část lodi haly. „Nemám v úmyslu firmu nadále rozšiřovat, co se týče počtu poboček a lidí. Tím jsem si již dříve prošel v rodinné firmě a nechci se k tomu vracet,“ dostáváme od Ondřeje odpověď na dotaz tohoto rázu.

Co se týče následných investic do obslužných a výrobních zařízení, zmiňuje Ondřej Tyc nezbytnou potřebu stacionárního měřicího pracoviště s nosností stolu až 16 tun pro splnění požadavků zákazníků dodávat proměřené velké díly, včetně garantované kvality a přesnosti, dále pak zproduktivnění technologie hlubokého vrtání, a jak již bylo zmíněno, pořízení deskové vyvrtávačky řady WRD s karuselovacím stolem.

Na otázku, kam v řádu několika let míří TOS Varnsdorf, dostávám od Miloše Holakovského odpověď, že chtějí jít cestou unifikací dílců strojů v daných typových řadách pro širší řadu strojů, které jsou odrazem rukopisu různých konstruktérů v průběhu mnoha let. Sortiment používaných komponent je prý velmi roztříštěný, a tak chtějí docílit sjednocení komponent hydrauliky, vzduchotechniky, automatické výměny nástrojů, paletových systémů. Dále chtějí dosáhnout propojení TOS Control s ERP systémem firmy zákazníka.

Co se týče konstrukce strojů jako takové, u obráběcích center prý mají proces konstrukčních variant již aktuálně uzavřený. Portálové stroje budou rozšiřovat o větší stroje a typy se spodním gantry. A co je klíčové sdělení – na základě analýzy trhu by se prý chtěli zaměřit na segment frézovacích strojů–tedy v jejich provedení horizontka s výsuvným smykadlem bez výsuvného vřetene s frézovací hlavou s deskovým polem pro dlouhé štíhlé obrobky.


Partnerství v dodavatelsko-odběratelských vztazích je na výsost důležité. Musí zde platit pravidlo win-win, kdy každý ze spolupráce profituje a cítí se jako vítěz. Na tom jsme se všichni shodli a myslím, že výstižnější charakteristika na závěr našeho setkání nemohla padnout. Přeji oběma společnostem, které v mém strojařském srdci zaujímají místa nejvyšší, prohlubování vzájemné spolupráce, zodpovědnosti a důvěry.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit