Témata
Zdroj foto: Tyc Kooperace

Začít podnikat ve strojírenské výrobě je jak ze znalostního, tak samozřejmě finančního hlediska velmi náročné. Pokud chcete vyrábět výrobky s velkou přidanou hodnotou, musíte si především pořídit špičkové výrobní technologie, které jsou logicky velmi drahé, a k nim získat zkušené operátory, programátory, konstruktéry... A pokud jste k tomu mladý člověk s minimálním finančním kapitálem, ale již s dostatečnými zkušenostmi a odhodláním, mise se vydaří. A o tom je příběh Ondřeje Tyce a jeho firmy Tyc Kooperace.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Jeho počáteční kroky na podnikatelské cestě jsme poprvé v MM Průmyslovém spektru představili v roce 2016, kdy měl Ondřej za sebou necelé dva roky zkušeností s vlastním podnikáním (viz článek Z rodinné firmy do vlastního podnikání).

Od té doby uplynulo mnoho náročných měsíců a let, a nyní se začíná psát další etapa v nových výrobních prostorech opřená o partnerství se společností TOS Varnsdorf. Jsme rádi, že ji můžeme zprostředkovat našim čtenářům.

Ondřej Tyc a obchodní ředitel TOS Varnsdorf Miloš Holakovský nás přivítali ve zbrusu nových prostorech společnosti Tyc Kooperace ve Strašicích u Rokycan, kde jsou položeny základy společného pracoviště těchto dvou subjektů. Loňský rok byl pro Ondřeje Tyce a jeho tým stejně tak náročný jako pro celý strojírenský sektor zasažený koronakrizí. Propad obratu o třetinu však neznamenal, že by se stejným poměrem snížily jejich výkony, naopak. V dosavadní historii lze považovat toto období za zásadní a přelomové. Ondřej zrealizoval svůj plán přesunu z kapacitně nevyhovujících prostor v Mýtě do nedalekých Strašic, kde vybudoval novou halu, která je základem nového výrobního a administrativního areálu jeho společnosti. Během pouhého jednoho roku zde nainstalovali dva nové stroje TOS Varnsdorf a jeden sem přestěhovali z původních prostor. Přitom výroba jela na plné obrátky. Nevídaný úkol v době, kdy celý svět byl sevřený pandemií.

Ve společnosti Tyc Kooperace vzniká reprezentační sídlo pro představení průřezu produkce TOS Varnsdorf. Její aktéři, Ondřej Tyc a Miloš Holakovský, v pracovním prostoru prototypu portálového centra, který zde již pracuje v plném záběru dvousměnného provozu. (Foto: Roman Dvořák)

Od začátku roku registrujeme postupný nárůst zakázek a na konci dubna došlo k raketovému nárůstu a dvousměnný provoz všech strojů máme aktuálně téměř plně kapacitně vytížen,“ popisuje Ondřej aktuální situaci. Avšak každá mince má dvě strany – stejně jako všichni výrobci, tak i Ondřej Tyc vidí exponenciální nárůst cen vstupního materiálu jako aktuální zásadní problém, který se promítá do ekonomiky fungování výrobních firem. Jeho slova potvrzuje i Miloš Holakovský: „V covidové době jsme pociťovali obrovský tlak zákazníků na snižování cen. Proti tomu hraje enormní nárůst cen vstupních materiálů, například plechy meziročně vzrostly o 150 %, což s ohledem na rozsah krytování stroje hraje zásadní roli ve výsledné ceně stroje. A to nemluvím o valorizaci mezd. Tento trend je dlouhodobě absolutně neudržitelný.“

Reklama
Reklama

Rok 2020 pro TOS Varnsdorf podle slov jeho obchodního ředitele Miloše Holakovského znamenal 23% propad tržeb oproti roku předchozímu. Což by se podle něho v běžném období mohlo zdát jako tragédie, ale aktuálně to lze považovat za úspěch v kontextu toho, kam se propadl trh velkých obráběcích strojů jako takový.

Ve Varnsdorfu se vloni potýkali s celou řadou nenadálých situací, které zásadně zasáhly do fungování firmy. První loňský lockdown jim přinesl komplikace v podobě nemožnosti osobní realizace zákaznických přejímek vyrobených strojů, neboť přes 90 % produkce je určeno pro zahraniční trh. Pořídili si tedy audiovizuální techniku a pomocí ní realizovali na dálku přejímky strojů. Toto úskalí, které se v první chvíli jevilo jako zásadní, bylo ve finále tím nejmenším. Stejně tak i nedošlo k žádným komplikacím ve výrobě kvůli masivnímu onemocnění či karanténě. Doprava fungovala i nadále, takže stroje zákazníkům po celém světě dodávali, ale jejich instalace a uvedení do provozu nebyly možné. Jednalo se přibližně o 25 strojů pro zákazníky, mj. z Austrálie, Kanady, USA, Thajska, Saúdské Arábie. „A začal největší problém loňského roku – cestování. Jak postavit a dostavět stroje u zákazníků, abychom dostáli svým závazkům, uvedli stroje do provozu a zákazníci mohli na našich strojích začít vydělávat peníze?“ vzpomíná dnes již s úsměvem Miloš Holakovský. V této chvíli jim pomohly jejich dceřiné společnosti, které mají v USA, Číně a Rusku, a pomocí nich uvedli stroje do provozu. To, co měli v loňském roce nasmlouváno, se nakonec podařilo zrealizovat, a to jak díky dceřiným společnostem, tak i nakonec zásluhou varnsdorfských montérů – i přes časové průtahy způsobenými povinnými karanténami při příjezdu do dané destinace.

Reklama

Loňský rok byl, co se týče nových objednávek, poznamenaný zásadní redukcí firemních investic do nových technologií. Avšak letošní rok již od svého samého začátku je ve znamení nárůstu nových objednávek napříč celým světem, ale především ze strany Číny, Ruska, Běloruska a celé Evropy, a dá se tedy očekávat, že letošní plán 15% meziročního nárůstu bude splněn. „Bohužel se nám začínají projevovat problémy našich subdodavatelů, kteří nejsou schopni dodávat své komponenty v daném termínu – pokud vůbec, což se samozřejmě projevuje na posunu dodacích lhůt našich strojů a vyvstávají rizika smluvních sankcí z toho vyplývajících,“ uvádí Miloš Holakovský černá místa a pokračuje, „Naopak bych zde chtěl vyzdvihnout přístup společnosti Heidenhain, která predikovala možné problémy globálního rázu a vytvořila si skladové zásoby svých řídicích systémů, a tudíž zatím k žádným zpožděním z jejich strany nedochází.“

Partnerství břehy přenáší

Ondřej Tyc dlouhodobě preferuje dva technologické směry obrábění. Jednak soustružení, a to v partnerství se společností Mazak, což byl i začátek jeho podnikání. Avšak soustružení malých dílců již nadále rozvíjet nehodlá. Naopak prohlubuje své kompetence v obrábění rozměrnějších dílců. Proto tedy horizontální vyvrtávačku WHQ 105 CNC vloni doplnil o typově větší WHQ 15. Tím to ale neskončilo. Po delším jednání nakonec dospěli k dohodě, že TOS Varnsdorf dodá prototyp nové řady portálových center WVM 2600 T s velikostí stolu 2 000 x 4 000 mm a zdvihy 5 000 mm x 3 500 mm. Stroj je vybaven integrovanou dvouosou obráběcí hlavou. Instalace probíhala během října a listopadu 2020, kdy po dalším měsíci záběhu jede stroj od ledna na dvě směny.

Jsem rád za toto partnerství, které s TOS Varnsdorf máme,“ říká Ondřej Tyc a pokračuje, „Jdeme společnou cestou, na které se osobní vazby ukazují jako klíčové ve vzájemně budovaném vztahu, servisní podpora je na maximální úrovni a kvalita strojů je dána historickými zkušenostmi, které ve Varnsdorfu mají.“


3D animace portálového obráběcího centra WVM 2600T, jehož prototyp je v plné zátěžové zkoušce ostrého provozu ve firmě Tyc Kooperace. (Zdroj video: TOS Varnsdorf)

Každý prototyp, který se nasadí do provozu, samozřejmě vykazuje určité nesrovnalosti. Proto je snahou výrobce jej umístit lokačně co nejblíže a ideálně u zákazníka, který již zkušenosti s jejich stroji má. Impulz k rozšíření výrobního sortimentu tímto směrem o portálové stroje podle slov Miloše Holakovského prý přišel z ruského trhu, kde jsou kombinované požadavky zákazníků na dodávky strojů typu horizontálních vyvrtávaček a portálových strojů.

Pro TOS Varnsdorf, jako jediného dodavatele strojů, jsem se rozhodl primárně z důvodu, že jsem k firmě vždy vzhlížel s respektem a každá návštěva ve fabrice ve mně zanechala nesmazatelnou strojařskou stopu. Dále se jedná o tuzemského výrobce a já se snažím tuzemské výrobce preferovat,“ uvádí Ondřej své důvody volby a pokračuje: „Samozřejmě pořízení první horizontky v začátcích mého podnikání bylo o velké důvěře, kterou ke mně výrobce měl a vyšel mi maximálně vstříc. Byl jsem šťastný, že nemusím měnit své životní přesvědčení a že mi umožnili po třech letech existence mé firmy pořídit jejich stroj v řádech několika milionů korun.

Na Ondřeje Tyce v diskuzi navazuje Miloš Holakovský: „Při prodeji prvního stroje jsme samozřejmě brali v potaz, zdali firma v této své rané fázi má vůbec sílu na to pořídit si stroj takového charakteru. Co nás ale přesvědčilo o výsledku našeho rozhodnutí, byla technická zdatnost a jasnost Ondřejových požadavků na to, o jaký stroj a proč má zájem, co na něm chce vyrábět a jak to chce financovat. Musím s úsměvem říci, že nás i trochu trénoval ve splnění svých technických očekávání.“ Jak vidno, během té doby se ze zákazníka stal velmi stabilní partner, pořídil si další dva stroje a podle Miloše Holakovského se prý role obrátily. Nyní je prý on tím, který jim pomáhá, a společně zde budují předváděcí středisko. „Ondřejovy zkušenosti, zdejší průřez našeho výrobního sortimentu, který věřím bude časem rozšířen o deskový stroj, a v neposlední řadě výhodná lokace místa, jsou důvody tohoto našeho rozhodnutí.“

Společnost Tyc Kooperace disponuje vlastní konstrukcí, technologiemi obrábění a rozsáhlou vazbou na spolupracující subjekty pro kompletní dodávky na klíč, od obrábění tvarově složitých dílů, modelů přes převodové skříně až po výrobu forem. Na 90 % zakázek v rámci kooperací je již schopna zajišťovat svými technologiemi i kapacitou. (Zdroj foto: Tyc Kooperace)

Budoucnost konstrukce i výroby

Podle Miloše Holakovského jsou parametry strojů výrobců dané kategorie srovnány, jejich kinematika je na svých limitech, a tak výrobci hledají něco nového, s čím by přišli a poskytli zákazníkovi větší přidanou hodnotu, než má konkurence. Klíčové je vybudování partnerské sítě v regionech, kde prodáváte. Zákazník požaduje 100% servis a dodávky náhradních dílů. Očekává promptní reakci a disponibilitu dílů strojů minimálně do 15 let stáří. „Pracujeme na dálkové diagnostice zajišťované z Varnsdorfu do celého světa, aby všechny naše partnerské organizace v 15 zemích světa měly proškolené servisní pracovníky, a ti byli díky certifikátu kompetentní v řešení nastalých problémů,“osvětluje realitu Miloš Holakovský. TOS Varnsdorf, prý jako jediný ve své kategorii strojů, přišel se systémem pro komfortní přístup ke stroji. Systém TOS Control se postupně vyvíjí, aktuálně je rozšířen o aplikaci inprocesního měření obrobku přímo na stroji, který přes metrologický software následně na stroji provede korekce a při dalším obrobení se docílí požadovaných rozměrů.


(Pozn. redakce: podrobnější informace o aktuální podobě TOS Control jsou dostupné na následujícím odkazu článku).

Softwarový systém
pro řízení obráběcích strojů

Snahou každého výrobce obráběcích strojů je uspět na trhu, kde se pohybuje celá řada konkurentů. Všechny obráběcí stroje jsou svázány obecně platnými fyzikálními zákony, a proto se základní technické parametry obráběcích strojů různých výrobců v poslední době srovnávají – otáčky, posuvy, výkony... Co tedy navíc nabídnout zákazníkovi, aby se rozhodl právě pro nás? V čem tkví vyšší přidaná hodnota našeho stroje oproti konkurenci?


Ve výhledech do budoucna je pro Ondřeje Tyce a jeho tým klíčový výrobní prostor. Areál mají připravený na tři stupně dostavby. Po sanaci stávajících investic chtějí po dvou letech expandovat ve výrobních prostorech dostavbou stávající haly do délky 65 metrů a jeřábové dráhy se dvěma jeřáby, přičemž každý bude mít nosnost 16 tun. Navazovat na výrobní halu by prý mělo administrativní zázemí a třetí fáze dostavby je pak boční část lodi haly. „Nemám v úmyslu firmu nadále rozšiřovat, co se týče počtu poboček a lidí. Tím jsem si již dříve prošel v rodinné firmě a nechci se k tomu vracet,“ dostáváme od Ondřeje odpověď na dotaz tohoto rázu.

Co se týče následných investic do obslužných a výrobních zařízení, zmiňuje Ondřej Tyc nezbytnou potřebu stacionárního měřicího pracoviště s nosností stolu až 16 tun pro splnění požadavků zákazníků dodávat proměřené velké díly, včetně garantované kvality a přesnosti, dále pak zproduktivnění technologie hlubokého vrtání, a jak již bylo zmíněno, pořízení deskové vyvrtávačky řady WRD s karuselovacím stolem.

Na otázku, kam v řádu několika let míří TOS Varnsdorf, dostávám od Miloše Holakovského odpověď, že chtějí jít cestou unifikací dílců strojů v daných typových řadách pro širší řadu strojů, které jsou odrazem rukopisu různých konstruktérů v průběhu mnoha let. Sortiment používaných komponent je prý velmi roztříštěný, a tak chtějí docílit sjednocení komponent hydrauliky, vzduchotechniky, automatické výměny nástrojů, paletových systémů. Dále chtějí dosáhnout propojení TOS Control s ERP systémem firmy zákazníka.

Co se týče konstrukce strojů jako takové, u obráběcích center prý mají proces konstrukčních variant již aktuálně uzavřený. Portálové stroje budou rozšiřovat o větší stroje a typy se spodním gantry. A co je klíčové sdělení – na základě analýzy trhu by se prý chtěli zaměřit na segment frézovacích strojů–tedy v jejich provedení horizontka s výsuvným smykadlem bez výsuvného vřetene s frézovací hlavou s deskovým polem pro dlouhé štíhlé obrobky.


Partnerství v dodavatelsko-odběratelských vztazích je na výsost důležité. Musí zde platit pravidlo win-win, kdy každý ze spolupráce profituje a cítí se jako vítěz. Na tom jsme se všichni shodli a myslím, že výstižnější charakteristika na závěr našeho setkání nemohla padnout. Přeji oběma společnostem, které v mém strojařském srdci zaujímají místa nejvyšší, prohlubování vzájemné spolupráce, zodpovědnosti a důvěry.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Reference Made in CZ , část 6. TRIGA-MF

Společnost TOS VARNSDORF patří mezi tradiční výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Spolehlivost strojů, jejich výkonnost a technické řešení v sobě nese po generace budované know-how již téměř 120 let. Postupně vám v MM Průmyslovém spektru představujeme partnerství, které mezi tímto výrobcem a jeho tuzemskými zákazníky vzniká a nadále se upevňuje. Dnes se podíváme do Lomnice nad Popelkou, kde sídlí společnost TRIGA-MF.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Reference Made in CZ, Část 4. Tools+

Společnost TOS Varnsdorf patří mezi tradiční výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Spolehlivost strojů, jejich výkonnost a technické řešení v sobě nese po generace budované know-how již téměř 120 let. Postupně vám v MM Průmyslovém spektru představujeme partnerství, které mezi tímto výrobcem a jeho tuzemskými zákazníky vzniká a nadále se upevňuje. Dnes se podíváme do jižních Čech, konkrétně obce Zlivice-Čížová, kde sídlí společnost Tools+.

Reference Made in CZ, část 3: Hopax

Společnost TOS Varnsdorf patří mezi tradiční výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Spolehlivost strojů, jejich výkonnost a technické řešení v sobě nese po generace budované know-how již téměř 120 let. Postupně vám v MM Průmyslovém spektru představujeme partnerství, které mezi tímto výrobcem a jeho tuzemskými zákazníky vzniká a nadále se upevňuje. Dnes se podíváme do Červenky u Litovle, kde sídlí společnost Hopax.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit