Témata
Zdroj: TOS Varnsdorf

Společnost TOS Varnsdorf patří mezi tradiční výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Spolehlivost strojů, jejich výkonnost a technické řešení v sobě nese po generace budované know-how již téměř 120 let. Postupně vám v MM Průmyslovém spektru představujeme partnerství, které mezi tímto výrobcem a jeho tuzemskými zákazníky vzniká a nadále se upevňuje. Dnes se podíváme do Červenky u Litovle, kde sídlí společnost Hopax.

Reklama

Společnost Hopax, založená v roce 1994, je činná v oblasti výroby svařovaných ocelových konstrukcí z nelegovaných ocelí třídy kvality S235JR až po vysokopevnostní třídu S960QL. Výrobní prostory firmy a nosnosti jeřábů umožňují výrobu svařenců do hmotnosti 35 tun a délky 35 m.

Hlavním portfoliem výroby jsou svařované konstrukce strojních dílů, včetně opracování a výroba ocelových konstrukcí průmyslových hal. Společnost Hopax provádí nejen stavbu ocelových konstrukcí hal, ale i jejich kompletní montáž, včetně stěn, střech, vrat, oken atd. Haly je schopna vybavovat rovněž jeřábovými drahami a jeřáby. Jeřáby jsou vyráběny na základě licenční smlouvy s francouzskou firmou Verlinde. Maximální rozpětí hal je 60 m, jeřábů 24 m, maximální nosnost vyráběných jeřábů je 80 tun.

Od roku 2020 je ve zcela nové provozovně Víska prováděna komplexní mechanická montáž manipulačních zařízení a lodních jeřábů, a to včetně hydraulických systémů a elektroinstalace. Venkovní plocha provozovny je vybavena pro uvádění smontovaných lodních jeřábů do provozu a realizaci zátěžových testů.

Pan Jozef Pavlík, zakladatel úspěšné rodinné firmy Hopax, a jeho syn Roman společně s Janem Rýdlem ml., generálním ředitelem TOS Varnsdorf. (Zdroj: TOS Varnsdorf)

Moderní technologie

Společnost Hopax se od svého vzniku dynamicky přizpůsobuje požadavkům svých zákazníků. Rychle reaguje na potřeby investic do nových technologií, umožňujících náročnou produktivní výrobu nových výrobků. Vždy bylo cílem špičkové technologie ovládat a nespoléhat se na kooperace. Firma tak v průběhu let investovala do moderních strojů pro přípravu materiálu – dělení plamenem/plazmou, ale i laserem s výkonem 4 kW, zakružování plechů až do šířky 3 000 mm a tloušťky 60 mm, ohraňování na třech CNC lisech různých velikostí 240 t – 3 100 mm, 400 t – 6 100 mm a 1000 t – 9 100 mm.

Svařování je prováděno moderními, každoročně obnovovanými, svařovacími zdroji renomovaného výrobce Fronius. Obrábění probíhá na celé plejádě CNC horizontálních vyvrtávaček od velikosti řady 105 až po největší s průměrem vřetene 160 mm a osami X: 13 700 mm, Y: 6 000 mm. Dále pak na CNC soustruzích a svislém karuselu.

Povrchové úpravy zahrnují veškeré potřebné technologie předúpravy a kontroly kvality povrchu pro provádění nátěrových systémů s nejnáročnějšími požadavky na antikorozní ochranu v přímořském prostředí a na moři. Technologie zahrnují odmašťování, tryskání, metalizaci elektrickým obloukem a lakování ve dvou prostorových lakovnách 40 x 24 m s účinným odsáváním.

Nejvyšší přidanou hodnotu přináší montáž mechanických, hydraulických a elektrických systémů manipulačních technologií. Společnost Hopax úzce spolupracuje s norskými společnostmi na vývoji prototypů nových robotizovaných či automatizovaných technologií pro provádění průzkumu a dobývání mořského dna nebo obsluhy offshore energetických zařízení, a to již od fáze technologičnosti konstrukce. Na základě výrobní dokumentace, na které se takto aktivně firma podílí, je pak realizována výroba vysoce přesných svařenců, navazující montáž, uvedení do provozu a zátěžové testy zařízení.

Do rozsáhlého strojního parku společnosti Hopax patří i dvě horizontky WHN 13 CNC s nosnostmi stolu 12 tun a 20 tun. (Zdroj: TOS Varnsdorf)

Proč právě technologie TOS Varnsdorf

Spolupráce společností Hopax a TOS Varnsdorf trvá více než 20 let a za tuto dobu bylo dodáno celkem sedm strojů. Společnost Hopax provozuje horizontální vyvrtávačky stolového i deskového provedení. První horizontka typu WHN 13 byla dokonce dodána barterovým obchodem – za rekonstrukci a zastřešení výrobní haly.

V loňském roce byly dodány a vyměněny dvě horizontky WH 105 a WHN 13 vybavené nadstavbovou aplikací externího měření obrobené součásti. Tento unikátní systém inprocesního měření vyvinutý inženýry ve Varnsdorfu je součástí vlastního nadstavbového systému správy stroje TOS control. Systém výrazným způsobem zkracuje a zefektivňuje celý proces výroby dané součásti, neboť funkcionalita CMM je implementována přímo do obráběcího stroje. Do řídicího systému obráběcího stroje je integrován metrologický software, který řídí stroj v režimu měření stejným způsobem jako běžný souřadnicový měřicí stroj. Z důvodu eliminace chyb stroje je celý systém navíc vybaven externím odměřovacím zařízením (laser trackerem). Laser tracker nezávisle sleduje polohu odražeče umístěného na dotykové sondě, která je nedílnou součástí navrženého řešení. Laser tracker (Leica AT 960, ev. jiné) je propojen s řídicím systémem, kterému v reálném čase zasílá informace o poloze dotykové sondy. Aby celý systém fungoval správně a jako jeden celek, jsou provedeny úpravy softwaru řídicího systému stroje a metrologického softwaru tak, aby mohla probíhat oboustranná online komunikace. Jednou z výhod celého řešení pak je, že v případě režimu obrábění je stroj řízen z řídicího systému stroje, ale při přepnutí do režimu CMM je stroj řízen metrologickým softwarem zobrazeným přímo na panelu řídicího systému. Příkazy z metrologického softwaru jsou online přeneseny do řídicího systému stroje, který je interně převede na NC kód a ihned odbaví. Informace o pohybu stroje a dotyku sondy jsou online zobrazovány v metrologickém softwaru. Vyvinutý systém inprocesního měření, kterým stroje z Varnsdorfu disponují, má několik zcela zásadních výhod:

• není nutné přesouvat vyráběnou součást mezi obráběcím strojem a CMM – zásadní zefektivnění procesu výroby;

• obráběcí stroj je v režimu měření řízen přímo metrologickým softwarem se všemi jeho funkcionalitami a při zachování bezpečnosti provozu;

• naměřená data (odchylky od nominálního tvaru – např. CAD modelu) mohou být automaticky aktivována jako korekce v řídicím systému stroje – není tedy nutné ručně korigovat NC program;

• systém je jednoduše přenositelný na kterýkoliv stroj z produkce TOS Varnsdorf;

• po dokončení měření je možné uložení dat a tisk protokolů z měření;

• nejsou vyžadovány žádné zásahy do mechanické konstrukce stroje.

Laser tracker jako nezávislé odměřování. Aplikace CMM (neboli inprocesní měření) dokáže proměnit obráběcí stroj v měřicí stroj. Díky této aplikaci a dalšímu příslušenství stroje (TOS Control, obrobková sonda, Laser tracker, metrologický SW) je možné provádět mezioperační měření a korekce, avšak bez zanesení chyby stroje. (Zdroj: TOS Varnsdorf)

Stavební kameny partnerství

Vysoké cíle a náročné realizace produktů vyžadují špičkové výrobní technologie. To znamená nutnost spolehlivého partnerství se společnostmi, které podnikají s obdobně vysokými cíli a nasazením.

Cení se zejména takové partnerství, které se neodbývá pouze základním obchodním vztahem prodat-koupit, ale partnerství, kde se společně hledají nové cesty a možnosti, kde se řeší vysoké požadavky na nové technologie konečných zákazníků.

Téměř čtvrt století trvající spolupráce nejen v oboustranných dodávkách technologií, z jedné strany v dodávkách horizontek, ze strany druhé v dodávkách rámů obráběcích center, ale i servisních službách v případě potřeby rychlého zajištění ze servisního střediska TOS Olomouc jsou známkou důvěry a partnerství obou společností.

Komerční prezentace

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Související články
E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit