Témata
Reklama

Studenti a obrábění v pěti osách

Přijíždíte-li na návštěvu Technické univerzity v Liberci, konkrétně její Strojní fakulty, zmocní se vás pocit cesty časem. Míjíte budovy, které vznikly někdy v polovině minulého století, a posléze ty, které už pamatují jen letopočty začínající dvojkou. Nakonec vejdete do dveří, které se, jak se zdá, otvírají do 21. století. Cesta časem však nekončí. V laboratoři CNC strojů zdejší Katedry výrobních systémů a automatizace totiž od 30. ledna můžete vidět stroj, který jako by vystoupil z výpravné sci-fi: obráběcí centrum Hermle C 250 U.

Dostali jsme se do zdejších prostor několik dnů poté, kdy sem byl stroj dopraven a instalován. Byl pořízen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zde bude sloužit především pro podporu doktorských studijních programů, ale i pro výuku v magisterských a bakalářských programech. V rámci zdejší univerzity je nyní prvním a také jediným frézovacím centrem s plynulým pětiosým obráběním. Jeho hlavním úkolem nyní bude pomáhat realizovat projekty zdejším doktorandům a jejich týmům – například ty, při nichž vznikají elektrody a další součásti strojů pro výrobu nanovláken.

Reklama
Reklama
Stěhování nové frézky do laboratoře CNC strojů

Rozšíření možností

C 250 U vychází z ověřené koncepce pětiosých obráběcích center vyvinutých firmou Hermle, která jsou vyráběna již více než 20 let. Základem stroje je polymerbeton, který díky své vlastnosti, malé teplotní roztažnosti, umožňuje dosahovat dlouhodobě vysokých přesností při obrábění. Polymerbeton při obrábění zároveň tlumí případné vibrace od nástrojů. Ty díky tomu dosahují vyšší životnosti.

Petr Zelený, vedoucí Katedry výrobních systémů a automatizace, k tomu říká: „Je to jediné frézovací centrum s plynulým pětiosým obráběním na naší univerzitě. Vzhledem k tomu, že zde máme výraznou, zejména interní poptávku po výrobě dílů, které právě tento typ obrábění vyžaduje, představuje pro nás možnost rozšíření našeho výzkumu. I proto, že se velmi dobře doplňuje s různými dalšími stroji, které jsou na půdě naší katedry instalovány.“

Tým zabývající se instalací stroje. Zleva Ing. Martin Ševic, Ing. Petr Zelený, Ph.D., Ing. Petr Keller, Ph.D., (všichni TUL), Pavel Němeček (Hermle)

Patenty a vychytávky

Stroj C 250 U patří k těm lidským výtvorům, u nichž slovo „specifikum“ není prázdné klišé. Společnost Hermle vyvinula kinematiku otočně-naklápěcího stolu, takže má v této oblasti hluboké, dlouholeté zkušenosti. To je patrné na detailech stroje, jako je například portálové uložení celku X, Y, Z, nebo skutečnost, že pro dosažení vysoké tuhosti a stability stroje je použito třetí středové vedení, které zamezuje tzv. šuplíkovému efektu, a to při použití portálové konstrukce. Toto řešení, které je ostatně firmou Hermle patentováno, zajišťuje stabilní dosahování vysoké přesnosti stroje po celou životnost stroje.

Pohled do pracovního prostoru frézovacího centra Hermle C 250U

„Hermle používá na svých obráběcích centrech vřetena a otočné stoly vlastní výroby, čímž dosahuje vysoké integrity a maximálního využití pracovního prostoru,“ vysvětluje Pavel Němeček, obchodní zástupce firmy Hermle, který je spoluprací s TUL pověřen, a dodává: „Další zajímavostí je uložení otočného stolu v rámu stroje s možností mechanického nastavení. To zaručuje dlouhodobou přesnost, tuhost stroje a možnost seřízení geometrie otočného stolu velmi jednoduchým způsobem.“

Obráběcí centrum C 250 U je poměrem zastavěného prostoru k pojezdu os maximálně univerzálním pětiosým strojem pro indexované i souvislé obrábění dílů. Velmi důležitý je u něj i fakt, že pohon hlavní osy A funguje pomocí planetární převodovky – též patentu firmy Hermle.

Základní sada nástrojů

Řízení i ochrana

Centrum je vybaveno vřetenem s patentovanou mechanickou ochranou. To znamená, že v případě kolize vřetena s obrobkem dojde k deformaci ochranných pouzder a tím následně ke spotřebování negativní energie a zabránění poškození vřetena.

Výměna ochranných pouzder je poté realizována během několika hodin a cena opravy je minimální. A co víc: mechanická ochrana vřetena slouží i k ochraně dalších částí stroje, jako jsou např. vedení osy Y, X, Z či otočný stůl.

Montáž břitových destiček na tělo frézyCo se týče řídicího systému k tomuto obráběcímu centru, dobrá zpráva je, že pro ně lze použít řídicí systém Heidenhain TNC 640, který je nejrozšířenějším řídicím systémem na frézovacích CNC centrech v České republice.
Ruční vkládání nástroje do vřetena obráběcího centra

Další využití

C 250 U rozhodně není žádný drobeček. Nejen že tým zodpovědný za jeho instalaci zažil při jeho dopravě na místo určení horké chvilky, protože chodbou, která k hale vede, prošel s tolerancí jen několika málo centimetrů. Navíc kvůli své hmotnosti musí být podložen silnými kovovými pláty pro rovnoměrné zatížení podlahy. Všechny „porodní bolesti“ se však rozhodně vyplatí. Nejen kvůli nanovláknům.

Kontrola přesnosti polohování nového stroje

„V rámci naší katedry se dá využít i pro kooperaci s dalšími pracovišti,“ říká Petr Keller, který je za TUL „otcem“ celého projektu. „Máme zde například i stroje pro aditivní výrobu (tzv. 3D tisk) i kovových dílů a na Hermle C 250 U tak můžeme tyto vytištěné díly doobrábět. A to samozřejmě zdaleka není kompletní výčet jeho využití. Navíc veškerá naše výuka probíhá nejen v češtině, ale také v angličtině. Máme zde například studenty z Indie, v rámci denního studia, ale i z mnoha dalších zemí, například z programu Erasmus. Pro profesní život jich všech bude tato praktická výuka nanejvýš přínosná,“ dodává.

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Jarní odborné semináře

Společnost Imtos spolu s předními světovými výrobci strojírenských technologií a zařízení připravila letos na jaře pro specialisty z České republiky a Slovenska dva odborné semináře.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Související články
Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Péče o zákazníky se vyplácí

Pro rok 2018 připravila společnost Ceratizit několik odborných seminářů s různými tématy, které jsou zaměřeny na optimální využívání řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění. Semináře konané v Technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí jsou souhrnem teoretických a praktických poznatků, které posléze mohou zákazníci aplikovat ve své výrobě a zvyšovat si tak svoji konkurenceschopnost. Odborné semináře jsou tzv. profesní školení, kde je možné obnovit či zvýšit znalosti v oboru obrábění. Vedle těchto setkání, určených pro více zákazníků, poskytuje Ceratizit také individuální školení pro jednotlivé firmy. Takto specificky zaměřená školení jsou přizpůsobena přání zákazníka a je možné se tak lépe soustředit pouze na jejich výrobní požadavky.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Školení zaměstnanců v technickém centru WNT

Společnost WNT Česká republika zahájila zároveň s otevřením nového centra ve Velkém Meziříčí v roce 2016 program odborných seminářů na téma třískového obrábění pro své zákazníky. V nabídce jsou téměř všechna témata, která jsou spojena s technologií třískového obrábění.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Výroba správně opracovaného komponentu je přeměna hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně věcí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a metody frézování (řezné podmínky)).

Výuka programování obráběcích strojů

Na počátku devadesátých let minulého století vtrhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech života. Rovněž na středních školách se zaváděli počítače do výuky, hledala se náplň a metodika použití informatiky ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit