Témata
Reklama

Studenti a obrábění v pěti osách

Přijíždíte-li na návštěvu Technické univerzity v Liberci, konkrétně její Strojní fakulty, zmocní se vás pocit cesty časem. Míjíte budovy, které vznikly někdy v polovině minulého století, a posléze ty, které už pamatují jen letopočty začínající dvojkou. Nakonec vejdete do dveří, které se, jak se zdá, otvírají do 21. století. Cesta časem však nekončí. V laboratoři CNC strojů zdejší Katedry výrobních systémů a automatizace totiž od 30. ledna můžete vidět stroj, který jako by vystoupil z výpravné sci-fi: obráběcí centrum Hermle C 250 U.

Dostali jsme se do zdejších prostor několik dnů poté, kdy sem byl stroj dopraven a instalován. Byl pořízen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zde bude sloužit především pro podporu doktorských studijních programů, ale i pro výuku v magisterských a bakalářských programech. V rámci zdejší univerzity je nyní prvním a také jediným frézovacím centrem s plynulým pětiosým obráběním. Jeho hlavním úkolem nyní bude pomáhat realizovat projekty zdejším doktorandům a jejich týmům – například ty, při nichž vznikají elektrody a další součásti strojů pro výrobu nanovláken.

Reklama
Reklama
Stěhování nové frézky do laboratoře CNC strojů

Rozšíření možností

C 250 U vychází z ověřené koncepce pětiosých obráběcích center vyvinutých firmou Hermle, která jsou vyráběna již více než 20 let. Základem stroje je polymerbeton, který díky své vlastnosti, malé teplotní roztažnosti, umožňuje dosahovat dlouhodobě vysokých přesností při obrábění. Polymerbeton při obrábění zároveň tlumí případné vibrace od nástrojů. Ty díky tomu dosahují vyšší životnosti.

Petr Zelený, vedoucí Katedry výrobních systémů a automatizace, k tomu říká: „Je to jediné frézovací centrum s plynulým pětiosým obráběním na naší univerzitě. Vzhledem k tomu, že zde máme výraznou, zejména interní poptávku po výrobě dílů, které právě tento typ obrábění vyžaduje, představuje pro nás možnost rozšíření našeho výzkumu. I proto, že se velmi dobře doplňuje s různými dalšími stroji, které jsou na půdě naší katedry instalovány.“

Tým zabývající se instalací stroje. Zleva Ing. Martin Ševic, Ing. Petr Zelený, Ph.D., Ing. Petr Keller, Ph.D., (všichni TUL), Pavel Němeček (Hermle)

Patenty a vychytávky

Stroj C 250 U patří k těm lidským výtvorům, u nichž slovo „specifikum“ není prázdné klišé. Společnost Hermle vyvinula kinematiku otočně-naklápěcího stolu, takže má v této oblasti hluboké, dlouholeté zkušenosti. To je patrné na detailech stroje, jako je například portálové uložení celku X, Y, Z, nebo skutečnost, že pro dosažení vysoké tuhosti a stability stroje je použito třetí středové vedení, které zamezuje tzv. šuplíkovému efektu, a to při použití portálové konstrukce. Toto řešení, které je ostatně firmou Hermle patentováno, zajišťuje stabilní dosahování vysoké přesnosti stroje po celou životnost stroje.

Pohled do pracovního prostoru frézovacího centra Hermle C 250U

„Hermle používá na svých obráběcích centrech vřetena a otočné stoly vlastní výroby, čímž dosahuje vysoké integrity a maximálního využití pracovního prostoru,“ vysvětluje Pavel Němeček, obchodní zástupce firmy Hermle, který je spoluprací s TUL pověřen, a dodává: „Další zajímavostí je uložení otočného stolu v rámu stroje s možností mechanického nastavení. To zaručuje dlouhodobou přesnost, tuhost stroje a možnost seřízení geometrie otočného stolu velmi jednoduchým způsobem.“

Obráběcí centrum C 250 U je poměrem zastavěného prostoru k pojezdu os maximálně univerzálním pětiosým strojem pro indexované i souvislé obrábění dílů. Velmi důležitý je u něj i fakt, že pohon hlavní osy A funguje pomocí planetární převodovky – též patentu firmy Hermle.

Základní sada nástrojů

Řízení i ochrana

Centrum je vybaveno vřetenem s patentovanou mechanickou ochranou. To znamená, že v případě kolize vřetena s obrobkem dojde k deformaci ochranných pouzder a tím následně ke spotřebování negativní energie a zabránění poškození vřetena.

Výměna ochranných pouzder je poté realizována během několika hodin a cena opravy je minimální. A co víc: mechanická ochrana vřetena slouží i k ochraně dalších částí stroje, jako jsou např. vedení osy Y, X, Z či otočný stůl.

Montáž břitových destiček na tělo frézyCo se týče řídicího systému k tomuto obráběcímu centru, dobrá zpráva je, že pro ně lze použít řídicí systém Heidenhain TNC 640, který je nejrozšířenějším řídicím systémem na frézovacích CNC centrech v České republice.
Ruční vkládání nástroje do vřetena obráběcího centra

Další využití

C 250 U rozhodně není žádný drobeček. Nejen že tým zodpovědný za jeho instalaci zažil při jeho dopravě na místo určení horké chvilky, protože chodbou, která k hale vede, prošel s tolerancí jen několika málo centimetrů. Navíc kvůli své hmotnosti musí být podložen silnými kovovými pláty pro rovnoměrné zatížení podlahy. Všechny „porodní bolesti“ se však rozhodně vyplatí. Nejen kvůli nanovláknům.

Kontrola přesnosti polohování nového stroje

„V rámci naší katedry se dá využít i pro kooperaci s dalšími pracovišti,“ říká Petr Keller, který je za TUL „otcem“ celého projektu. „Máme zde například i stroje pro aditivní výrobu (tzv. 3D tisk) i kovových dílů a na Hermle C 250 U tak můžeme tyto vytištěné díly doobrábět. A to samozřejmě zdaleka není kompletní výčet jeho využití. Navíc veškerá naše výuka probíhá nejen v češtině, ale také v angličtině. Máme zde například studenty z Indie, v rámci denního studia, ale i z mnoha dalších zemí, například z programu Erasmus. Pro profesní život jich všech bude tato praktická výuka nanejvýš přínosná,“ dodává.

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Péče o zákazníky se vyplácí

Pro rok 2018 připravila společnost Ceratizit několik odborných seminářů s různými tématy, které jsou zaměřeny na optimální využívání řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění. Semináře konané v Technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí jsou souhrnem teoretických a praktických poznatků, které posléze mohou zákazníci aplikovat ve své výrobě a zvyšovat si tak svoji konkurenceschopnost. Odborné semináře jsou tzv. profesní školení, kde je možné obnovit či zvýšit znalosti v oboru obrábění. Vedle těchto setkání, určených pro více zákazníků, poskytuje Ceratizit také individuální školení pro jednotlivé firmy. Takto specificky zaměřená školení jsou přizpůsobena přání zákazníka a je možné se tak lépe soustředit pouze na jejich výrobní požadavky.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Školení zaměstnanců v technickém centru WNT

Společnost WNT Česká republika zahájila zároveň s otevřením nového centra ve Velkém Meziříčí v roce 2016 program odborných seminářů na téma třískového obrábění pro své zákazníky. V nabídce jsou téměř všechna témata, která jsou spojena s technologií třískového obrábění.

Výrobou strojů krok za krokem

V prvním květnovém týdnu uspořádala společnost Hermle ve svém sídle tradiční čtyřdenní open house. Akce přilákala do malebného německého městečka Gosheim zákazníky z celého světa. Česká a slovenská kancelář Hermle zorganizovala pro více než šedesátku svých klientů návštěvu spojenou s prohlídkou výroby, praktickými ukázkami obrábění, partnerskou výstavou a následnou panelovou diskuzí.

Porodnice dokonalých strojů

Gosheim. Malebné horské městečko v srdci německého regionu Bádensko-Württembersko. Na jeho okraji dominuje komplex moderních, technologicky dokonale vybavených budov strojírenské společnosti Hermle. Dnes zde panuje ještě čilejší ruch než obvykle, protože v prostorách firmy, jako již tradičně v dubnu, právě probíhá každoroční akce „Open House“.

Studentské práce oboru obráběcích strojů a technologií

V rámci programu odborného semináře pořádaného začátkem února 2022 Technologickou platformou strojírenská výrobní technika ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení při FS ČVUT v Praze a Společnosti pro obráběcí stroje byly technické veřejnosti představeny diplomové a disertační práce oboru obráběcích strojů a strojírenské technologie nominované do soutěže o nejlepší studentské práce každoročně pořádané společností SpOS.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit