Témata
Reklama

Svařování mostních konstrukcí

Společnost OK-BE, s.r.o., vznikla v roce 1993 v Novém Kníně v okrese Příbram. Název společnosti vznikl spojením zkratek slov ocelové konstrukce a betony, čímž se firma zabývá dodnes. Za poměrně krátkou působnost si společnost vydobyla pevné místo na trhu kvalitou a výhodností svých nabídek prací, zejména ve výrobě, provádění povrchové ochrany a montáži ocelových konstrukcí.

Při příležitosti přílohy Spojování a dělení jsme pro vás připravili rozhovor s obchodním ředitelem a jednatelem společnosti OK-BE inženýrem Bohumilem Venderem.

Reklama
Reklama
Konstrukční hala v Praze, práce na mostní konstrukci.


Ložiska pro mostní konstrukce

Protihlukový tubus D8
Most v Roudné (Langrův trám), postavený v roce 2008.

MM: Mohl byste nám v krátkosti představit firmu OK-BE?

Ing. Vender: Jsme společnost zabývající se výrobou a instalací ocelových konstrukcí. Máme tradici již od roku 1993. Já jsem v minulosti pracoval pro mostní stavitelství a po revoluci jsem chtěl dělat raději do oblasti zámečnictví, vyrábět zábradlí, točité schody a různé speciální výrobky. V Novém Kníně jsme si pronajali halu a začali vyrábět. Vcelku se začínající firmě i dařilo, ale postupně jsme dostávali zakázky od bývalých kolegů z oboru mostního stavitelství. A tak jsme začali vyrábět mostní zábradlí, konstrukce apod. Dostali jsme se až k mostu na Karlštejně, a tím jsme začali pracovat již úplně v mostním stavitelství. Firma se začala rozrůstat a z původních pěti zaměstnanců jich máme nyní osmdesát. V současnosti firma i přes krizi dobře funguje, protože není zatížena žádným finančním dluhem. Myslím se, že spousta konkurenčních firem nyní odchází z tohoto trhu, a proto by se nám do budoucna mohlo dařit.

Firma vyrábí kromě konstrukcí pro mostní stavitelství také mostní ložiska, a to jak ocelová, která se používala v minulosti, tak i ta novodobá hrncová a  elastomerová ložiska. Do tohoto vývoje jsme investovali spoustu prostředků a doufáme v jejich brzkou návratnost. Chtěli bychom mít i stálou výrobu, aby nezáležel osud firmy jen na zakázkách z oblasti mostního stavitelství.

MM: Výroba mostů a jejich komponent je poměrně složitá záležitost, spojená se složitou legislativou. Jak dokáže relativně malá firma konkurovat velkým stavebním firmám?

Ing. Vender: Velkým stavebním firmám prakticky konkurovat nemůžeme, protože systém výběrových řízení je nastaven tak, že ho mohou vyhrát prakticky jen velké firmy. My pak můžeme dostat zakázku od těchto velkých firem na část stavby, ale se stlačením financí na minimum. Hlavní, čím se firma OK-BE drží tak dobře na trhu, je to, že má a vyvíjí nové technologie, kvůli kterým dostává složité zakázky.

Co je opravdu složité, je legislativa. Například jen certifikáty, které potřebujeme k práci, nás stojí cca 200 000 Kč ročně.

MM: Můžete nám přiblížit nějaké zajímavé zakázky, které jste realizovali?

Ing. Vender: Začalo to již zmíněným mostem na Karlštejně. Zajímavá je výměna mostů v Klášterci nad Ohří, kde nýtovaná konstrukce, která byla pro každou kolej samostatná, byla nahrazena konstrukcí příhradovou, opět pro každou kolej samostatnou. Montáž spočívala v technologii vyjmutí staré konstrukce na pomocných věžích s použitím pevnostních tyčí a namontování nové konstrukce na původní místo.

Teď v poslední době jsme udělali velký most u Chomutova s hmotností 1 300 tun konstrukcí. Zajímavou zakázkou byl také most v Českém Těšíně, který byl postaven před dvěma lety a má růžovou barvu.

MM: Jaké tedy používáte výrobní technologie?

Ing. Vender: Máme k dispozici veškeré výrobní technologie potřebné k výrobě mostních konstrukcí a jejich příslušenství. Pro přípravu materiálu používáme jak mechanické řezání a stříhání, tak i zařízení pro automatické řezání kyslíkem a plazmatem. Nejdůležitější z výrobního hlediska je pro nás především svařování – zde máme automaty na svařování pod tavidlem, dále používáme svařování elektrickým obloukem obalenými elektrodami i v ochranných atmosférách (metody 131, 135, 138, 141 apod.). Ve velké míře používáme také tzv. přivařování svorníků pro přivařování spřahovacích trnů na železobetonové konstrukce. Kromě toho vlastníme i technologii termického nástřiku elektrickým obloukem (metalizace), k tomu je dále potřeba mobilní tryskací zařízení a samozřejmě obráběcí procesy.

Firma má proto několik provozů: kromě původního sídla v Novém Kníně máme provozy i v Dublovicích a v Praze.

Abychom udrželi krok s požadavky ve stavebnictví a mohli dále naši firmu provozovat, je důležité se věnovat i výzkumným aktivitám a vlastnímu vývoji. Máme k dispozici vlastní konstrukci, ale snažíme se spolupracovat např. s vysokými školami a různými dalšími výzkumnými ústavy.

V poslední době jsme např. s Fakultou strojní a stavební ČVUT v Praze řešili výzkumný projekt na návrh nového typu zábradelního svodidla pro mosty pozemních komunikací pro vyšší stupeň zadržení. Spolupráce s fakultami nabízí možnost proměňovat myšlenky ve skutečnost a napomáhá nám získat pro tuto činnost dotace, které vše urychlí, případně rozšíří naše možnosti. Zmíněný projekt v současné době dokončujeme, a přestože se během řešení vyskytla celá řada problémů, myslím, že jsme se s nimi dokázali vypořádat. V současné době se dokončuje ošetření právní ochrany tohoto nového typu výrobku. V letošním roce bychom tedy chtěli na trh uvést nový typ zábradelního svodidla (zatím pro úroveň zadržení H3 dle EN 1317) s názvem PZSH3, které by mělo být výrobně i montážně jednodušší, s možností stavebnicového řešení a snadné vyměnitelnosti se stejnou nebo vyšší úrovní bezpečnosti. Dále plánujeme další výzkumný projekt na inovaci a modernizaci výroby mostních závěrů.

MM: Jak vidíte budoucnost firmy?

Ing. Vender: Budoucnost vidím velice dobře, protože naše služby budou zapotřebí pořád. Práce v mostním stavitelství se budou muset v České republice rozvíjet stále více, protože bude třeba přiblížit se městům, jako je např. Mnichov, se svými obchvaty a celkovým řešením dopravní situace (včetně stavby nadjezdů, mostů a víceúrovňových křižovatek), které má ulehčit přetížené dopravě ve městě. Praha je přece jenom srdce Evropy a vede přes ni mnoho obchodních cest. Do budoucna (a v podstatě již i nyní) je nutné spousty mostů rekonstruovat. Naše vize je také ve vývoji nových dilatačních systémů. Rekonstrukce mostů je časově náročná a mnohdy omezí dopravu i na několik měsíců. Jednou z nejčastějších oprav je právě kompletní výměna tzv. mostních závěrů. Naším cílem je vymyslet systém, který se po opotřebování bude moci jen vyměnit. Což by znamenalo například omezení provozu třeba na jedinou noc. Toto je budoucnost naší firmy, která dává čím dále více příležitostí i novým mladým pracovníkům – protože toto jsou již problémy, které musí řešit především nová, mladá generace.

MM: Jsou nějaké výrobní trendy v této oblasti?

Ing. Vender: Mostní stavitelství je krásný obor, protože člověk za sebou vidí hezkou práci a výrazný výsledek, který se bude používat desítky dalších let. Výpočetní technika a technologie pokročila tolik, že opravdu lze vymýšlet skoro nemožné. Co se týče trendů, tak ty jsou nyní hlavně v kvalitě a celkové údržbě. To znamená například, aby se po dostavbě mostu na dálnici nemuselo deset dvacet let nic opravovat a měnit. Budoucnost je právě ve snadné vyměnitelnosti, nízké údržbě a vysoké životnosti.

Velice děkuji za rozhovor a přeji spoustu zajímavých zakázek do dalších let.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

ok-be@ok-be.cz

Článek byl zveřejněn v monotematické příloze strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum SPOJOVÁNÍ A DĚLENÍ MATERIÁLŮ na straně IV.

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140151
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Základní principy ověřování stálosti vlastností základního materiálu

V tomto článku je popsán souhrn požadavků kladených na výrobce ocelového základního materiálu použitého ve stavebnictví, tak aby se zabezpečilo posouzení původu stavebního výrobku jako celku uváděného na trh EU již od prvopočátku.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Profesionální nůžky a nástroje pro textilní průmysl

Kvalitní nůžky jsou stále jedním z nepostradatelných nástrojů, používaných v textilním průmyslu. V dnešní době moderních technických textilií jsou již klasické krejčovské nůžky nevyhovující pro celou řadu aplikací. Jejich místo nahrazují speciální průmyslové nůžky, které obstojí při zpracování i těch nejkomplikovanějších materiálů a látek.

Související články
Metody svařování při výstavbě plynovodu

Obyvatelé Plzeňského a Ústeckého kraje si v loňském roce mohli povšimnout zvýšeného ruchu stavebních a jiných mechanizmů pohybujících se po území obou krajů a táhnoucí se linie ocelového potrubí o průměru 1 400 mm.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojní nože pro řezání fólií

Rázové zatížení a boční síly, aditiva při zpracování, tuhé a zároveň elastická fólie - je nepochybné, že výroba a řezání fólií je náročný proces, při kterém je nutné zohledňovat mnoho faktorů, které ovlivňují finální výsledek a tím i produktivitu a s ní související náklady.

Řezné nástroje

Společnost Techni Trade se zabývá vývojem, výrobou a prodejem řezných nástrojů, strojních nožů a spotřebního materiálu. Posláním této společnosti je neustálé zlepšování svých služeb, vývoj nových výrobků prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje a nalézání takových řešení, která snižují výrobní náklady na straně zákazníků.

HiLASE - superlasery pro skutečný svět

Lasery nové generace, jež doposud nemají ve světě obdoby, se vyvíjejí a testují v nově postaveném centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy. Využití najdou v průmyslu i ve výzkumu. V nové budově působí téměř 60 laserových specialistů a techniků, z nichž přibližně polovina je ze zahraničních, často i velmi renomovaných pracovišť.

Technologické lasery a trendy vývoje za rok 2015

Letošní rok v oblasti laserových technologií byl neobyčejně bohatý na nové poznatky a přinesl i řadu nových jevů v metodice dalšího vývoje. Vznikala nová komplexní střediska laserového výzkumu a nás může těšit, že ani Česká republika nezůstala pozadu. Rozvíjí se program HiLASE, zaměřený na laserové technologie a vývoj optických komponentů, a nedávno bylo slavnostně otevřeno i středisko ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure – jako součást evropského plánu budování center nové generace vybavených nejvýkonnější technikou vhodnou pro naplnění programu bádání až na samé hranici poznání.

Praktické aplikace metody SAT

Metoda SAT (Swift Arc Transfer) je jednou z možností, která zákazníkovi dokáže přinést mnoho pozitiv. SAT je velmi vhodný pro robotizované a plně automatizované mechanizované svařování a zároveň je v některých aplikacích vhodný i pro ruční svařování. Lze jej využít pro koutové spoje v poloze PB a PA a výplně tupých spojů v poloze PA, od slabých plechů po silné.

Svařovací procesy MSG Tandem

Dnešní požadavky na spojovací procesy ve svařovací technice jsou značné a nároky se stále zvyšují. Poptávka po svařovacích procesech, které zaručují vynikající kvalitu svařování, rovněž zvýšení produktivity a hospodárnosti, neustále roste. Obzvláště v oblasti výroby vozidel není poptávka po vozidlech o nižší hmotnosti se stále menší spotřebou paliva ještě uspokojena.

Spojování a dělení trubek laserem

Nejenom elektronika a komunikační zařízení se svými novými iPady, iPhony a tablety jde cestou technologických inovací. Stejným směrem se ubírá i vývoj strojírenských technologií. V  MM Průmyslovém spektru chceme ukázat na vybraných technologiích, případně na jejich navazujících operacích, inovační pokrok, jaký byl za poslední dobu vykonán. Toto vydání časopisu je zaměřené na spojování a tvarové dělení, proto jsme o názor na jednu z technologií z tohoto oboru, technologii spojování a řezání trubek dutých i otevřených profilů, požádali pana Romana Haltufa, ředitele firmy Trumpf Praha.

Školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí samozřejmě umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení. Pracovníky pro kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů lze pro jejich činnost připravit několika způsoby. (dle ČSN EN ISO 9712)

Plazmatron a jeho využití ve strojírenském průmyslu

Běžně se setkáváme se třemi skupenstvími hmoty - jsou to pevné látky, kapaliny a plyny. Existuje však ještě čtvrté skupenství - plazma - ionizovaný plyn obsahující ionty, elektrony a případně neutrální atomy a molekuly.

Nástroj pro monitorování procesu svařování

Základním indikačním bodem spolehlivosti finálního produktu je zavedení a dodržování normativních předpisů. Jedním z indikátorů v oblasti svařování a svařovaných konstrukcí je použití souboru norem ČSN EN ISO 3834, které zabezpečují požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Normativy jasně definují kvalifikační/kvalitativní požadavky a soubor nezbytných opatření pro kompletní tok výrobku, až k jeho finálnímu stavu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit