Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Systémy pro řízení obráběcích strojů počítačem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Systémy pro řízení obráběcích strojů počítačem

Jméno společnosti Fanuc je po mnoho let synonymem pro číslicové řízení obráběcích strojů (CNC).

V londýnském Technickém muzeu je možné spatřit jeden z prvních systémů číslicového řízení Fanuc CNC, typ 6-TB namontovaný na soustruh Colchester. Text u exponátu vysvětluje, k jak obrovskému nárůstu poptávky po číslicově řízených obráběcích strojích došlo v éře studené války. Tyto systémy však tehdy byly drahé a mimo sektory zbrojního průmyslu, leteckého průmyslu a kosmonautiky nacházely jen málo zákazníků. Byla to právě společnost Fanuc, která si uvědomila potřebu uživatelů obráběcích strojů mít cenově dostupný, snadno provozovatelný a standardní CNC systém a skutečnost, že pro takový výrobek existuje významný tržní potenciál.
Dr. Seuinemon Inaba, zakladatel společnosti Fanuc a dnes její čestný předseda představenstva, pracoval na vývoji pevně zapojených NC systémů u společnosti Fujitsu od roku 1952 a tyto práce pak vedly k zavedení prvého CNC systému do běžné praxe v roce 1975. Zakrátko se objevil masově vyráběný systém CNC Fanuc řada 0. Do poloviny devadesátých let bylo do celého světa dodáno více než 300 000 těchto systémů.
Výsledkem toho bylo, že se CNC systémy staly běžnou praxí pro svou vysokou produktivitu a reprodukovatelnost výsledků, vysokou přesnost a výkonnost.

Zavedení výrobkové řady CNC i

V roce 1996 Fanuc, který mezitím spojil síly s americkou společností General Electric pro zajištění účinnější distribuce systémů Fanuc CNC v Americe a Evropě, uvedl na trh novou výrobkovou řadu CNC systémů - řadu i, aby zaplnila místa na trhu, která řada 0 nepokrývala.
Jedním z prvých výrobců, kteří zavedli novou řadu CNC i do svých nových typů strojů, byla společnost 600 Group Company, 600 Lathes, která vyrábí více než 5000 soustruhů ročně. Po veletrhu MACH 98 v Birminghamu přešla zcela na novou řadu CNC i.
Zakrátko následovali i oba vedoucí výrobci velkých obráběcích center ve Velké Británii, společnosti Bridgeport Machines a Cincinnati Machine. Posledně jmenovaná společnost pak stanula v popředí vývoje nejnovější technologie systému výroby DFT (Demand Flow Technology). Cílem procesu DFT je urychlit odezvu na zákazníkovu objednávku při současném snížení objemu prostředků, které jsou vázány v rozpracované výrobě a nákupu zboží. Tento proces znamená velký krok kupředu ve srovnání s předchozím přístupem JIT (Just In Time), ale přináší také zvýšené nároky na subdodavatele, kteří musí být schopni dodávat jakýkoliv specifický CNC systém na míru v kratších dodacích lhůtách. To vše jsou nároky, které GE Fanuc splňuje.
V kontinentální Evropě mezitím špičkoví výrobci obráběcích strojů, jako Gildemeister, Amada, Chiron, Focep, Kondia, Mandelli, Studer, Schaublin, Tornos-Bechler a mnoho dalších, rovněž zakomponovali novou řadu CNC i do svých strojů. Aplikace nové řady CNC je pak velmi rozsáhlá, počínaje soustružením, vyvrtáváním a frézováním a konče broušením, tvářením a řezáním laserem.
Řada CNC i je přínosem i pro firmy z oboru konstrukce a projekce vysoce specializovaných obráběcích strojů, protože všechny výkonnostní parametry velkých strojů pracujících ve více osách lze povýšit na zcela nové úrovně flexibility a efektivnosti. Typickým příkladem je volba systému GE Fanuc160i-TA pro jednu z největších a nejsložitějších brusek, které byly kdy vyrobeny. Jedná se o dvanáctiosou brusku pro broušení rotorů turbín fy Newall International, vybavenou novými vstupními/výstupními jednotkami GE Fanuc CNC, servozesilovači a motory výrobkové řady Alpha. Kromě broušení špiček lopatek a ložiskových čepů rotorových sestav CNC systém vykonává navíc celou řadu podpůrných činností včetně úpravy povrchu a odstraňování ostřin dvojkol. Otevřená architektura je mimořádným přínosem pro specializované výrobce, kteří si nevyhnutelně musí vytvářet svůj vlastní, vysoce specializovaný aplikační software.

Neustále na špičce vývoje

Odolnost proti morálnímu zastarání je zaručena častými programy aktualizace (upgrady) řady i. V dvouletém období mezi roky 1998 a 2000 byly například zavedeny následující aktualizace: prvý CNC systém na světě pracující v prostředí Windows NT a Windows CE, prvý systém CNC na světě s umělou inteligencí, systémy Manual Guide (dílenské programování s grafikou, animací a nápovědou bez nutnosti znalosti ISO kódu) pro soustružení a frézování, systém Dual Check Safety (pro bezpečné aplikace splňující kritéria normy EN 954-1 kategorie 3) s vyhodnocováním a kontrolou důležitých údajů ve dvou nezávislých kanálech, Focas1/Ethernet, Level-up HRV (rychlá serva s rychlou odezvou proudové regulační smyčky), Compound Machining (umožňuje využívat na jednom systému jak soustružnické, tak i frézovací operace, tento systém spojuje vlastnosti systémů T a M), ATA flash karta nahrazující hard disk, systém SuperCAP (Conversational Automatic Programming = vysoce komfortní konverzační systém s grafickou simulací a animací) pro soustružení i frézování a systém Nurbs s rozšířenou funkcí "look ahead" (zpracování velkého počtu následných bloků v programu a tím zrychlení obrábění).
Nový vývoj v dalším rozšiřování řady i CNC je průběžně prováděn v rozsáhlém středisku výzkumu a vývoje v ústředí společnosti Fanuc v Japonsku. Na nedávném dnu otevřených dveří, který společnost Fanuc pořádala v Japonsku, bylo oznámeno zavedení mnoha nových uživatelsky orientovaných funkcí řady i CNC. Tyto funkce zahrnují např. nový panel displeje s dotykovým ovládáním (touch panel), inteligentní terminál s funkcemi PC používající nejnovější procesory řady Pentium a diagnostiku na dálku.
Rozšíření řady i CNC
Na mezinárodním veletrhu EMO v Paříži v roce 1999 bylo možné sledovat velké rozšíření nové řady i CNC v celém odvětví výroby obráběcích strojů v Evropě. Z více než 1200 vystavovaných CNC strojů měl přinejmenším každý třetí řídicí systém Fanuc/GE Fanuc, což bylo dvakrát více než objem, kterým se mohl pyšnit největší konkurent jako druhý v řadě. Okolo 80 % řídicích systémů Fanuc/GE Fanuc na výstavě bylo osazeno novou řadou i CNC.
Na výstavě IMTS 2000 v Chicagu mělo více než 48 % všech CNC obráběcích strojů zabudován řídicí systém GE Fanuc, což je rekord ze všech srovnatelných období.
Obdobný průběh měly i říjnová (2000) výstava BI-MU v Miláně a výstava obráběcích strojů JIMTOF 2000 v Tokiu (28. října - 4. listopadu). Společnost Fanuc na druhé jmenované výstavě uvedla svůj Model B řady i CNC. Nově vystavovaná řada servomotorů Alpha byla shledána mnohem kompaktnější než řady předchozí. Tato řada úzce navazuje na pokrok v komunikační technice a umožňuje tak dálkový přístup ke stavovým údajům o chodu stroje a diagnostice. Dále byla vystavena nová laserová jednotka C1000i pro pokrokové technologie řezání kovů s novým Handy Operator Panelem (přenosný strojní/ovládací panel) pro připojení k řídicímu systému CNC a PLC GE Fanuc.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Automatizace, regulace
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: