Témata
Zdroj: WFL

Technologie zpracování plastů par excellence

Plasty, konstrukční materiály impozantních technických vlastností, lze najít v mnoha oblastech našeho života. A tyto materiály jsou také oblastí, ve které exceluje rakouská společnost Wittmann Battenfeld, jež v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. Obráběcí centrum M30 Millturn „domovské“ společnosti WFL nedávno zaujalo ústřední postavení ve výrobě vysoce přesných rotačních strojních komponent.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Pozvolné vinice jižně od Vídně s jejich typickými „Heuriger“ vinárničkami a vydatné termální zdroje s léčivými účinky opravdu potěší. Nejenže je oblast proslulá svým dovedným využitím chutných a zdraví prospěšných nápojů, které příroda poskytuje, ale je též známá užitím zcela jiného druhu tekutiny v podobě volně tekoucího plastu. Protože prvotní materiál vůbec není kapalný a má ve srovnání s výsledným produktem zcela jiné vlastnosti, je potřeba důmyslných strojů, komplexních procesů a velice speciálních odborných znalostí. Nejmodernější vstřikovací technologie od firmy Wittmann Battenfeld se používají k tvorbě high-tech výrobků pro průmyslové a zdravotnické aplikace a rovněž pro výrobky každodenního užití.

Tým, který pracuje na strojích Millturn ve firmě Wittmann Battenfeld – zleva Mario Kreppenhofer, operátor stroje, Martin Gorzolla, vedoucí strojní výroby, Christian Grafl, vedoucí údržby, a Marc Zachmann, vedoucí výroby. (Zdroj: WFL)

Wittmann Battenfeld je bezesporu jedním z klíčových hráčů ve svém oboru s moderním a různorodým rozsahem servohydraulických nebo elektrických strojů, které mohou být horizontální nebo vertikální podle potřeby zákazníka. Výrobky zahrnují roboty a automatizační systémy, zásobovací systémy, sušičky, gravimetrické a volumetrické dávkovací jednotky, granulátory a popouštěcí a chladicí zařízení.

Reklama
Reklama

V rychlém sledu

„Budování kompetencí technologie obrábění jsme ve firmě zavedli již v roce 1993, a to pořízením obráběcího centra M70 Millturn. O dva roky později jsme pořídili centrum M50 Millturn. Předtím jsme technologie soustružení a frézování realizovali na několika samostatných strojích,“ říká Martin Gorzolla, vedoucí výroby Wittmann Battenfeld. A proto se již tehdy rozhodli všechno soustružení, vrtání a frézování provádět na jediném stroji. Koncepce komplexního obrábění činí výrobu efektivnější, odstraňuje čekací doby a zaručuje pružnost. V obecné rovině je cílem snižovat čas potřebný na přípravu.

Vysokotlaké chlazení. Běžné frézovací vřeteno umožňuje nejen vysoký tlak do 150 barů, ale i velký průtok chladiva středem vřetena, a zajišťuje tak stabilitu procesu obrábění. (Zdroj: WFL)

„Nejdůležitějším požadavkem při volbě stroje byla jeho maximální přesnost,“ vysvětluje Gorzolla. V dalších letech pak do zdejší výroby přibyla centra M60, M65 a M40. Původní dva modely center, M70 a M50, byly nahrazeny v roce 2020 novým centrem Millturn 30.

Skupina Wittmann zaměstnává ve svém sídle v rakouském Kottingbrunnu více než 450 zaměstnanců a je jedním z vedoucích výrobců vstřikovacích lisů, robotů a periferního vybavení pro plastikářský průmysl. Společnost má dvě divize Wittmann Battenfeld a Wittmann. Celosvětově ve skupině Wittmann, která je aktivní zejména v automobilovém, zdravotnickém a obalovém průmyslu, pracuje více než 2 200 zaměstnanců.

Kromě dosahování vysokého stupně přesnosti byla společně s finančním hlediskem klíčová i spolehlivost stroje a servisní přístup. „Dalším rozhodujícím faktorem byla blízkost WFL,“ vysvětluje Martin Gorzoll. „Servisní oddělení je velmi rychlé, tým může být na místě do dvou hodin. Byli jsme vždy velice spokojeni se stroji WFL, takže jsme nepomýšleli na to, že bychom snad měnili dodavatele,“ dodává Gorzolla.

Reklama

Produkty s vysokou mírou customizace

Centra Millturn jsou schopna obrábět široké spektrum komponent. „Používáme tyto stroje pro všechno, co vyžaduje vysokou přesnost. Obvykle potřebujeme od určitého výrobku pouze jeden kus. Dodávané vstřikovací lisy jsou totiž hodně přizpůsobené potřebám zákazníka, takže série nejsou velké. Vše musí být připraveno včas,“ vysvětluje Christian Gaft, vedoucí údržby. K tomu slouží nejenom výroba a montáž, ale i programování je přizpůsobeno potřebám zákazníka. Mistry tohoto oboru jsou programátoři. Pro vytvoření simulačního modelu ve virtuálním prostředí používají programovací systém EXAPT Plus. Díky dokonale optimalizovanému postprocesoru jsou programy plně automaticky konvertovány do strojově čitelných programů a skrze interní síť odeslány do PC umístěného vedle konkrétního stroje. Operátor vyhledá úkoly, nahraje program do NC ovladače stroje, a pokud nejsou nástroje již v zásobníku, požadované objedná ze skladu prostřednictvím interního systému hospodaření s nástroji. Na různých centrech Millturn se běžně obrábějí dílce průměru 85 mm a délky 4 200 mm. „To nám umožnilo snížit strojní časy přibližně o 20 %, což je skutečnou předností vysoce efektivní výroby,“ říká Martin Gorzolla, vedoucí strojní výroby.

V současné době Wittmann Battenfeld provozuje čtyři multifunkční obráběcí centra Millturn, mj. typy M40 a M65, které především slouží k obrábění tvarově složitých rotačních dílů. (Zdroj: WFL)

Nový přírůstek do rodiny Millturn

V roce 2020 pořídili do zdejší výroby multifunkční centrum M30 Millturn jako náhradu za centra M50 a M70. S frézovacím výkonem 20 kW je stroj schopen obrábět dílce až do průměru 520 mm a maximální délky 2 000 mm. V současné době jsou na stroji vyráběny převážně extrémně rozmanité obrobky v sériích po jednom kusu. Model vyniká svojí extrémní stabilitou, spolehlivostí a přesností. Pro veškeré zadané úkoly nabízí výkon o rychlosti 4 000 nebo 9 000 ot.min-1 na hlavním pohonu a také jednotku pro soustružení, vrtání a frézování. Tato jednotka se silným ozubeným vřetenem bez vůle v ose B také umožňuje použití velkých vrtáků a fréz, a tím pádem vysoké rychlosti posuvu s velkou hloubkou řezu. Nezbytností je stabilita – té je dosaženo díky tuhému šikmému loži, vyrobenému ze šedé litiny a uspořádáním os, typickém pro WFL, které směřují hlavní řezné síly vertikálně do lože. Zvláště široká rozteč vedení, velká vodítka a minimální vzdálenosti mezi místem obrábění a vodítky pomáhají zajistit stabilitu obrábění během obtížných operací a rovněž zachovávají teplotní stabilitu pro vysoce přesné obrábění. Optimální odvod třísek je zajištěn pevnou, zcela hladkou vodicí deskou na spodních saních. Nejnižší tolerance ve všech úhlech naklopení lze dosáhnout díky vysoce stabilní a přesné ose B s přímým měřicím systémem a díky přídavnému mechanickému indexování prostřednictvím spojky Hirth. Firma Wittmann Battenfeld obecně používá stroje s koníkem. Tato konfigurace s automatickou samostředicí lunetou nabízí velkou flexibilitu výroby a umožňuje obrábění široké škály obrobků a jejich jednoduchou výměnu.

Široké spektrum dílů vysoké přesnosti vyráběných ve firmě Wittmann Battenfeld na multifunkčních centrech Millturn firmy WFL. (Zdroj: WFL)

Požadavek zásobníku nástrojů s kapacitou 40 kusů byl důvodem, proč firma Wittmann Battenfeld zvolila systém upínání Capto C6. Disponuje rozsáhlým výběrem nástrojů se stopkou C6 a rovněž i vynikající stabilitou a přesností. Je možné použít nástroje až do délky 450 mm. Zejména pro širokou škálu vnitřních obráběcích operací je použito čerpadlo o síle 80 barů. Standardní konstrukce frézovacího vřetena umožňuje nejen vysoký tlak až 150 barů, ale také extrémně vysoký průtok chladicího média jeho středem. Zvýšený podíl vysokopevnostních materiálů vyžaduje technologie, které tyto „supermateriály“ dovede rovněž spolehlivě zpracovat. Nežádoucí zahřívání obrobku je omezeno na minimum.

Budoucí cíle

Logickou cestou firmy Wittmann Battenfeld je zvýšit svůj podíl na světovém trhu. To ovšem znamená postupovat podle definované, dlouhodobé výrobní a prodejní strategie. „Nejdůležitější je udržovat vnitřní výrobní a produktovou expertizu kritických částí, a rozšiřování nutného výrobního know-how ke zvýšení efektivity a optimalizace,“ říká Mark Zachmann, vedoucí výroby.

Multifunkční obráběcí centrum Millturn M30 mělo svoji premiéru v roce 2017 na veletrhu EMO Hannover.
Video představuje výrobu polotovaru klikové hřídele o délce 550 mm a průměru 150 mm.

Wittmann Battenfeld nabízí pro své produkty vlastní pojetí Průmyslu 4.0 spočívající v kompletní vstřikovací jednotce, která se skládá ze vstřikovacího lisu, automatizace procesu a periferního zařízení. Toto řešení umožňuje, aby byly dílčí výrobní jednotky integrovány do celkové platformy, což umožňuje jednotlivým komponentům vzájemně komunikovat přes rozhraní OPC UA, sdílet nastavení, a dokonce provádět sebeoptimalizaci. Tento unikátní ekosystém inovativních výrobků a efektivní výroby by měl zaručit firmě Wittmann Battenfeld obstát ve výzvách, které budoucnost přinese.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit