Témata
Zdroj: WFL

Technologie zpracování plastů par excellence

Plasty, konstrukční materiály impozantních technických vlastností, lze najít v mnoha oblastech našeho života. A tyto materiály jsou také oblastí, ve které exceluje rakouská společnost Wittmann Battenfeld, jež v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. Obráběcí centrum M30 Millturn „domovské“ společnosti WFL nedávno zaujalo ústřední postavení ve výrobě vysoce přesných rotačních strojních komponent.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Pozvolné vinice jižně od Vídně s jejich typickými „Heuriger“ vinárničkami a vydatné termální zdroje s léčivými účinky opravdu potěší. Nejenže je oblast proslulá svým dovedným využitím chutných a zdraví prospěšných nápojů, které příroda poskytuje, ale je též známá užitím zcela jiného druhu tekutiny v podobě volně tekoucího plastu. Protože prvotní materiál vůbec není kapalný a má ve srovnání s výsledným produktem zcela jiné vlastnosti, je potřeba důmyslných strojů, komplexních procesů a velice speciálních odborných znalostí. Nejmodernější vstřikovací technologie od firmy Wittmann Battenfeld se používají k tvorbě high-tech výrobků pro průmyslové a zdravotnické aplikace a rovněž pro výrobky každodenního užití.

Tým, který pracuje na strojích Millturn ve firmě Wittmann Battenfeld – zleva Mario Kreppenhofer, operátor stroje, Martin Gorzolla, vedoucí strojní výroby, Christian Grafl, vedoucí údržby, a Marc Zachmann, vedoucí výroby. (Zdroj: WFL)

Wittmann Battenfeld je bezesporu jedním z klíčových hráčů ve svém oboru s moderním a různorodým rozsahem servohydraulických nebo elektrických strojů, které mohou být horizontální nebo vertikální podle potřeby zákazníka. Výrobky zahrnují roboty a automatizační systémy, zásobovací systémy, sušičky, gravimetrické a volumetrické dávkovací jednotky, granulátory a popouštěcí a chladicí zařízení.

Reklama
Reklama

V rychlém sledu

„Budování kompetencí technologie obrábění jsme ve firmě zavedli již v roce 1993, a to pořízením obráběcího centra M70 Millturn. O dva roky později jsme pořídili centrum M50 Millturn. Předtím jsme technologie soustružení a frézování realizovali na několika samostatných strojích,“ říká Martin Gorzolla, vedoucí výroby Wittmann Battenfeld. A proto se již tehdy rozhodli všechno soustružení, vrtání a frézování provádět na jediném stroji. Koncepce komplexního obrábění činí výrobu efektivnější, odstraňuje čekací doby a zaručuje pružnost. V obecné rovině je cílem snižovat čas potřebný na přípravu.

Vysokotlaké chlazení. Běžné frézovací vřeteno umožňuje nejen vysoký tlak do 150 barů, ale i velký průtok chladiva středem vřetena, a zajišťuje tak stabilitu procesu obrábění. (Zdroj: WFL)

„Nejdůležitějším požadavkem při volbě stroje byla jeho maximální přesnost,“ vysvětluje Gorzolla. V dalších letech pak do zdejší výroby přibyla centra M60, M65 a M40. Původní dva modely center, M70 a M50, byly nahrazeny v roce 2020 novým centrem Millturn 30.

Skupina Wittmann zaměstnává ve svém sídle v rakouském Kottingbrunnu více než 450 zaměstnanců a je jedním z vedoucích výrobců vstřikovacích lisů, robotů a periferního vybavení pro plastikářský průmysl. Společnost má dvě divize Wittmann Battenfeld a Wittmann. Celosvětově ve skupině Wittmann, která je aktivní zejména v automobilovém, zdravotnickém a obalovém průmyslu, pracuje více než 2 200 zaměstnanců.

Kromě dosahování vysokého stupně přesnosti byla společně s finančním hlediskem klíčová i spolehlivost stroje a servisní přístup. „Dalším rozhodujícím faktorem byla blízkost WFL,“ vysvětluje Martin Gorzoll. „Servisní oddělení je velmi rychlé, tým může být na místě do dvou hodin. Byli jsme vždy velice spokojeni se stroji WFL, takže jsme nepomýšleli na to, že bychom snad měnili dodavatele,“ dodává Gorzolla.

Reklama

Produkty s vysokou mírou customizace

Centra Millturn jsou schopna obrábět široké spektrum komponent. „Používáme tyto stroje pro všechno, co vyžaduje vysokou přesnost. Obvykle potřebujeme od určitého výrobku pouze jeden kus. Dodávané vstřikovací lisy jsou totiž hodně přizpůsobené potřebám zákazníka, takže série nejsou velké. Vše musí být připraveno včas,“ vysvětluje Christian Gaft, vedoucí údržby. K tomu slouží nejenom výroba a montáž, ale i programování je přizpůsobeno potřebám zákazníka. Mistry tohoto oboru jsou programátoři. Pro vytvoření simulačního modelu ve virtuálním prostředí používají programovací systém EXAPT Plus. Díky dokonale optimalizovanému postprocesoru jsou programy plně automaticky konvertovány do strojově čitelných programů a skrze interní síť odeslány do PC umístěného vedle konkrétního stroje. Operátor vyhledá úkoly, nahraje program do NC ovladače stroje, a pokud nejsou nástroje již v zásobníku, požadované objedná ze skladu prostřednictvím interního systému hospodaření s nástroji. Na různých centrech Millturn se běžně obrábějí dílce průměru 85 mm a délky 4 200 mm. „To nám umožnilo snížit strojní časy přibližně o 20 %, což je skutečnou předností vysoce efektivní výroby,“ říká Martin Gorzolla, vedoucí strojní výroby.

V současné době Wittmann Battenfeld provozuje čtyři multifunkční obráběcí centra Millturn, mj. typy M40 a M65, které především slouží k obrábění tvarově složitých rotačních dílů. (Zdroj: WFL)

Nový přírůstek do rodiny Millturn

V roce 2020 pořídili do zdejší výroby multifunkční centrum M30 Millturn jako náhradu za centra M50 a M70. S frézovacím výkonem 20 kW je stroj schopen obrábět dílce až do průměru 520 mm a maximální délky 2 000 mm. V současné době jsou na stroji vyráběny převážně extrémně rozmanité obrobky v sériích po jednom kusu. Model vyniká svojí extrémní stabilitou, spolehlivostí a přesností. Pro veškeré zadané úkoly nabízí výkon o rychlosti 4 000 nebo 9 000 ot.min-1 na hlavním pohonu a také jednotku pro soustružení, vrtání a frézování. Tato jednotka se silným ozubeným vřetenem bez vůle v ose B také umožňuje použití velkých vrtáků a fréz, a tím pádem vysoké rychlosti posuvu s velkou hloubkou řezu. Nezbytností je stabilita – té je dosaženo díky tuhému šikmému loži, vyrobenému ze šedé litiny a uspořádáním os, typickém pro WFL, které směřují hlavní řezné síly vertikálně do lože. Zvláště široká rozteč vedení, velká vodítka a minimální vzdálenosti mezi místem obrábění a vodítky pomáhají zajistit stabilitu obrábění během obtížných operací a rovněž zachovávají teplotní stabilitu pro vysoce přesné obrábění. Optimální odvod třísek je zajištěn pevnou, zcela hladkou vodicí deskou na spodních saních. Nejnižší tolerance ve všech úhlech naklopení lze dosáhnout díky vysoce stabilní a přesné ose B s přímým měřicím systémem a díky přídavnému mechanickému indexování prostřednictvím spojky Hirth. Firma Wittmann Battenfeld obecně používá stroje s koníkem. Tato konfigurace s automatickou samostředicí lunetou nabízí velkou flexibilitu výroby a umožňuje obrábění široké škály obrobků a jejich jednoduchou výměnu.

Široké spektrum dílů vysoké přesnosti vyráběných ve firmě Wittmann Battenfeld na multifunkčních centrech Millturn firmy WFL. (Zdroj: WFL)

Požadavek zásobníku nástrojů s kapacitou 40 kusů byl důvodem, proč firma Wittmann Battenfeld zvolila systém upínání Capto C6. Disponuje rozsáhlým výběrem nástrojů se stopkou C6 a rovněž i vynikající stabilitou a přesností. Je možné použít nástroje až do délky 450 mm. Zejména pro širokou škálu vnitřních obráběcích operací je použito čerpadlo o síle 80 barů. Standardní konstrukce frézovacího vřetena umožňuje nejen vysoký tlak až 150 barů, ale také extrémně vysoký průtok chladicího média jeho středem. Zvýšený podíl vysokopevnostních materiálů vyžaduje technologie, které tyto „supermateriály“ dovede rovněž spolehlivě zpracovat. Nežádoucí zahřívání obrobku je omezeno na minimum.

Budoucí cíle

Logickou cestou firmy Wittmann Battenfeld je zvýšit svůj podíl na světovém trhu. To ovšem znamená postupovat podle definované, dlouhodobé výrobní a prodejní strategie. „Nejdůležitější je udržovat vnitřní výrobní a produktovou expertizu kritických částí, a rozšiřování nutného výrobního know-how ke zvýšení efektivity a optimalizace,“ říká Mark Zachmann, vedoucí výroby.

Multifunkční obráběcí centrum Millturn M30 mělo svoji premiéru v roce 2017 na veletrhu EMO Hannover.
Video představuje výrobu polotovaru klikové hřídele o délce 550 mm a průměru 150 mm.

Wittmann Battenfeld nabízí pro své produkty vlastní pojetí Průmyslu 4.0 spočívající v kompletní vstřikovací jednotce, která se skládá ze vstřikovacího lisu, automatizace procesu a periferního zařízení. Toto řešení umožňuje, aby byly dílčí výrobní jednotky integrovány do celkové platformy, což umožňuje jednotlivým komponentům vzájemně komunikovat přes rozhraní OPC UA, sdílet nastavení, a dokonce provádět sebeoptimalizaci. Tento unikátní ekosystém inovativních výrobků a efektivní výroby by měl zaručit firmě Wittmann Battenfeld obstát ve výzvách, které budoucnost přinese.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit