Témata
Reklama

Transformace výroby

Ještě zcela nedávno se spolupráce výrobních provozů a dodavatelů obráběcích nástrojů soustředila téměř výhradně na optimalizaci procesů obrábění kovů. Každý z dodavatelů spoluzodpovídal za výsledky, jichž dosahovaly jeho nástroje v jednotlivých operacích. Současná situace moderní průmyslové výroby však vyžaduje spolupráci daleko hlubší. Pouze důkladná znalost všech skutečností a souvislostí činnosti výrobního provozu totiž umožní využít jeho potenciál naplno.

Dnešní realita se stále více kloní k produkci s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (HMLV). Taková situace vede k tomu, že se výroba mění daleko častěji – a se vším, co s ní souvisí. Pro zachování rychlé reakce a nezbytné flexibility musejí být všechny procesy připraveny a nastaveny tak, aby plně podporovaly tok výroby, vzájemně na sebe navazovaly a prolínaly se. Veškerou činnost je vlastně třeba skládat z hotových bloků, které jsou jasně dány a odzkoušeny – teprve pak je vše dostatečně rychlé, pružné, ovladatelné a měřitelné.

Reklama
Reklama
Transformace výroby směřuje k přizpůsobení stávajícího stavu nové realitě, kterou charakterizuje produkce s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (HMLV). (Zdroj: Seco)

Cíle transformace výroby

Transformace výroby – tedy přizpůsobování stávajícího stavu nové realitě – je sama o sobě vysoce komplexní proces. Kdo se na takovou cestu vydává, musí mít jasný cíl – tím je dnes často skloňovaná, ale ne vždy úplně dobře chápaná či vykládaná úroveň Průmyslu 4.0. Ta vlastně zahrnuje všechny kroky nutné pro zvládnutí situace HMLV. Jedná se o dosažení provozní dokonalosti procesů, která se prolíná s interní digitalizací vlastního provozu a je následována externí digitalizací v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Na základě vlastních zkušeností

Společnost Seco Tools, známá jako dodavatel špičkových obráběcích nástrojů, je současně i jejich výrobcem. To znamená, že má velké zkušenosti i praxi v obou obchodních úlohách – prodejce i zákazníka. Proces transformace výroby sama realizuje ve všech svých 17 výrobních pobočkách po celém světě. Snaha o sjednocení procesů tak musí zohledňovat například i místní kulturní odlišnosti. Znalosti a zkušenosti nabyté v průběhu tohoto procesu se společnost rozhodla nabízet v rámci partnerské spolupráce i svým zákazníkům.

Znalost výchozího stavu

Základem pro jakoukoli cílenou změnu musí být vždy detailní znalost výchozího stavu. Jinak totiž nepoznáme, o čem všem vlastně nevíme – a pokud se to nezmění, nikdy se to nedozvíme. Nebo až ve chvíli, kdy bude příliš pozdě. Seco Consultancy proto nabízí svým partnerům možnost podpory pro zahájení, postup i završení transformačních aktivit. Stanovit všechny situace a okolnosti aktuálního stavu není snadné, zejména pro pracovníky uvnitř organizace. Ti jsou totiž podvědomě ovlivňováni svými znalostmi a zkušenostmi s provozem a postupy a některé skutečnosti nevědomky přehlížejí či podceňují. Zároveň mají předem formovaný názor ohledně priorit problémů, kterým ve své praxi čelí. Tato „provozní slepota“ pak brání objektivnímu posuzování a získání správných informací, ze kterých bude vycházet další postup.

Zaměření konceptu

Koncept Seco se zaměřuje na několik zásadních oblastí, které dosažení provozní dokonalosti umožní:

 • využívání moderního nástrojového vybavení a technologií k udržení konkurenceschopnosti;
 • zajištění rozvoje znalostí a schopností pracovníků;
 • zvýšení přesnosti nabízených cen, termínů dodání a profitability u jednotlivých zákaznických poptávek;
 • dodržování přesných termínů dodání slíbených zákazníkům v nabídce i při objednávce zakázky;
 • potlačování úzkých míst v toku produkce;
 • snižování zmetkovitosti, potřeby přepracování neshodných kusů a prostojů ve výrobě.

Analytické konzultační programy

Možnosti a postup dosažení potřebné úrovně v jednotlivých bodech vycházejí z aktuální situace ve třech souvisejících oblastech – obráběcích procesech, systému výroby a výrobním prostředí. Takový komplexní náhled do všech činností výrobního provozu mohou poskytnout analytické konzultační programy Seco pro transformaci výroby. I zde jsou k dispozici tři úrovně – analýza připravenosti k transformaci (MTR = Manufacturing Transformation Readiness), hodnocení efektivity výroby (MEE – Manufacturing Efficiency Evaluation) a implementace navržených změn (MIP – Manufacturing Improvement Process).

Projekt MTR představuje dvoudenní analýzu základních procesů, kterou provádějí dva konzultanti přímo v konkrétním výrobním provozu. Jeho výstupem je hodnotící zpráva prezentovaná na závěr projektu, která poukazuje na silné stránky v činnostech firmy a potenciální možnosti zlepšení v těch slabších. Stanovuje tři oblasti, na něž by se nejvíce vyplatilo zaměřit v rámci dalšího rozvoje firmy.

Analýza efektivity výroby – MEE – navazuje na výsledky MTR a vstupuje hlouběji do všech procesů, se zvláštním zřetelem na tři stanovené oblasti zaměření. Zde se jedná o práci dvou až tří konzultantů v rozsahu pěti pracovních dnů. Závěrečná zpráva zde prezentuje potenciál navrhovaných změn vyjádřený v hodnotách finančních a časových úspor a přínosů zlepšení procesů.

Nejvyšší úrovní je potom spolupráce na implementaci navrhovaných změn – projekty MIP. Zde se už jedná o úzkou součinnost konkrétních zaměstnanců firmy s konzultanty a techniky Seco, zaměřenou na dílčí projekty zlepšování procesů a s cílem dosažení skutečné provozní dokonalosti.

Samostatné projekty

Tyto projekty tvoří logický celek, avšak zákazník si sám může vybrat, které stupně, případně jejich části chce ve spolupráci realizovat. Žádný z nich přitom nezavazuje k jakémukoli dalšímu kroku. Analýzy jsou také zcela nezávislé na značkách používaného vybavení a nevymiňují žádné změny v této oblasti. Spolupráce je ve všech fázích zcela důvěrná a podložená vzájemnou smlouvou o mlčenlivosti. Výsledky jsou výlučným vlastnictvím zákazníka, který je může použít podle vlastního uvážení a pracovat na navrhovaných krocích vlastními silami. Výhodou spolupráce se Seco je rychlost procesů změn. Dosavadní realizované projekty ukazují, že čas je zhruba o 1/3 kratší než při samostatné činnosti.

V červenci 2020 byl realizován i první cílený projekt Seco Consultancy v České republice. Jednalo se o analýzu připravenosti k transformaci výroby (MTR) pro soukromou výrobní společnost na severní Moravě. Bližší informace o tomto projektu přineseme v některém z následujících článků.

Transformace výroby v oblasti digitalizace

Prostředky transformace výroby jsou kromě analytické, konzultační a technické činnosti nabízeny také v oblasti digitalizace. Systém správy skladových zásob, monitoring strojů, identifikace nástrojů a podpora CAM programování jsou nedílnou součástí nabídky služeb Seco Consultancy. Další možnosti pak tvoří hodnocení opotřebení obráběcích nástrojů a program technického vzdělávání STEP.

Model transformace výroby Seco řeší situaci produkce s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (HMLV) i dalších moderních výrobních ekosystémů prostřednictvím unikátních řešení odborného poradenství a průmyslového internetu věcí (IIoT), která jsou navržena tak, aby vyhovovala všem typům výrobních provozů a obráběcích strojů, a to bez ohledu na značky používaného vybavení. Kombinuje nejnovější a osvědčené postupy štíhlé výroby, hardware a software pro Průmysl 4.0 s více než osmi desetiletími zkušeností a odborných znalostí Seco Tools v oblasti obrábění kovů, které pomohou vytvořit stabilní základy a rozvíjet udržitelnou budoucnost i ve vašem podnikání.

Seco Tools CZ

www.secotools.com

Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompaktní robotický systém

Od doby, kdy Hermle-Leibinger Systemtechnik, 100% dceřiná společnost firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle, vyvinula první kompaktní robotický systém, došlo k vývoji mnoha dalších variant. Robotický systém RS 05 lze nyní připojit k více modelům strojů, individuální řešení modulů zásobníků systému uvítají nároční zákazníci. Četné instalace dokládají úspěšnost tohoto automatizačního řešení pro obrobky do 10 kg.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Japonská kvalita s automatizací

Japonská společnost Takisawa zareagovala na celosvětový trend nárůstu poptávky po víceúčelových strojích s dvojitou revolverovou hlavou a dvěma osami Y představením nového CNC víceúčelového soustruhu TM-4000Y2. Automatizovaný soustruh s podavačem tyčového materiálu a integrovaným vykladačem je vynikajícím řešením zejména pro obrábění tyčového materiálu.

Značení s Mopa lasery

V posledních letech se lasery stávají dominantním způsobem značení produktů. V oblasti značicích technologií kontinuálně dochází k inovacím a lasery tak nahrazují čím dál více konvenční technologie.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

Zkušenosti z propojení výroby

Tímto článkem chceme navázat na seminář t-cimco, propojení výroby, který byl realizován ve spolupráci se společností Yamazaki Mazak Central Europe, s. r. o., a na kterém byla propojena čtyři výrobní pracoviště v České republice za použití technologie t-cimco a protokolu MT Connect.

Vytvořit si náskok v těžkých podmínkách

Společnost F. Zimmermann vyvíjí kompaktní, výkonnou a cenově výhodnou portálovou frézku, pomocí níž mohou uživatelé velmi flexibilně obrábět hliník i vysoce pevnou ocel.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit