Témata
Zdroj: Grafton Recruitment

Trh práce stále ovlivňuje nejistota

Napříč obory i regiony dochází k mírnému růstu mezd, který kompenzuje stagnaci v loňském roce. V části firem se zároveň vracejí na původní úroveň finanční i nefinanční benefity, které byly v uplynulém pandemickém roce sníženy či zcela pozastaveny. Trh práce v České republice však stále značnou měrou ovlivňuje nejistota způsobená pandemií. Kromě nedostatku kvalifikovaných pracovníků brzdí ekonomiku také chybějící zdroje či komponenty. O výši finančního ohodnocení, stejně jako o případných benefitech, začínají rozhodovat opět kandidáti. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, který mapuje aktuální finanční ohodnocení stovek pracovních pozic v devíti oborech a 13 regionech.

Reklama

„Napjatý trh práce nevyřešila ani pandemie. Do jisté míry za to mohou vládní programy, které jej paralyzovaly uměle udržovanou nízkou nezaměstnaností. Firmám navíc chybí i zahraniční pracovníci, kteří vloni opustili Česko a dosud se v plné míře nevrátili,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Záchranu dle něj nelze očekávat ani od technologií, které by nahradily jednoduché manuální úkony. Investice do nich se totiž odkládají na dobu, než si podniky vytvoří finanční rezervy, které padly na loňské odstávky a udržení personálu.

Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group

„Pokud mzdy klesají, tak většinou jen u manažerských pozic, což je způsobeno jednak nižšími bonusy a jednak dostatkem volných manažerských kandidátů.“
(Zdroj: Grafton Recruitment)

IT a telekomunikace:
dochází opět k přehřívání trhu

Zatímco loňský rok byl ve znamení pozastavování nových, a často i plánovaných projektů, letošní rok přinesl oživení a s ním výrazně vyšší požadavky na obsazování IT pozic. Asi nejhůř se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti bezpečnosti, stále větší nedostatek je i Java developerů. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT řešení. Průměrné mzdy se letos zvedaly zejména na vedoucích pozicích a růst se dal zaznamenat i v regionech. Naopak pokles byl patrný na pozicích business analytiků.

Reklama
Reklama

Inženýring a výroba: nedostatek uchazečů na výrobní pozice

Letos došlo ke zvýšení poptávky po kvalifikovaných i nekvalifikovaných uchazečích do výroby, dále pak do sektoru automotive nebo do konstrukčních týmů. Nejvíce chybí pracovníci elektra, svářeči, zámečníci, brusiči, konstruktéři nebo zkušení operátoři a technologové ve výrobě. Dlouhodobý nedostatek těchto zaměstnanců ještě umocnil odliv zahraničních pracovníků v loňském roce. Nedostatek kvalifikovaných dělníků a řemeslníků se rostoucí počet firem snaží zčásti řešit financováním rekvalifikačních kurzů a certifikátů. K navyšování mezd docházelo převážně u odborných pozic, u nekvalifikovaných pozic zůstávala mzda spíše neměnná.

Nákup a logistika:
chybí zahraniční pracovníci

Po loňském boomu e-commerce, se kterým souvisel i rozmach logistiky, došlo letos k. poklesu poptávky po těchto službách. Společnosti poptávaly především skladníky, které částečně vykrývali lidé ze segmentu hotelnictví a gastronomických provozů. Část z nich se navrátila zpět ke své původní profesi, a zaměstnanci do skladů tak opět chybí. Nedostatek lidí ještě prohloubil loňský odliv zahraničních pracovníků, kteří v tomto segmentu měli vždy silné zastoupení. V oblasti nákupu není nábor nových zaměstnanců nyní tak silný jako před pandemií. Souvisí to především s větší automatizací a reorganizací nákupních týmů. Růst mezd v logistice nebyl nijak výrazný. Firmy navyšovaly mzdy pouze v případě, kdy chtěly přilákat více kandidátů a předstihnout konkurenci. Navyšování se tedy pohybovalo v rámci jednotek procent, a to nejvíce v oblasti přímé logistiky.

Uvedené částky představují hrubé základní mzdy oproštěné od variabilních složek platu, přesčasů nebo jakýchkoliv příspěvků, které se mohou u jednotlivých zaměstnavatelů velmi výrazně lišit. Jedná se o nabídky mezd, které jsou firmy ochotné zaplatit tzv. hotovému člověku – kandidátovi, který je již v okamžiku nástupu zcela nebo téměř zcela připraven plnit pracovní úkoly na dané pozici, nepotřebuje rozsáhlé zaškolení či zapracování. (Zdroj: Grafton Recruitment)

Stavebnictví a reality:
obor vzrůstá, brzdí jej však nedostatek materiálu i pracovníků

Objem práce i poptávka po zaměstnancích v odvětví stavebnictví a realit stále vzrůstá. Tento boom však brzdí jak nedostatek stavebního materiálu a jeho ceny, které výrazně vzrostly, tak i situace na trhu práce. Nejhůře se náborářům obsazují pozice jako přípravář, rozpočtář, stavbyvedoucí nebo projektový manažer. S nedostatkem těchto pracovníků se přitom potýkají jak stavební a konzultační firmy, tak i developeři. Mzdy na pozicích projektových manažerů či stavbyvedoucích rostou napříč všemi regiony.

Bankovnictví a finanční služby:
trend sdružování pracovních pozic posiluje

I v oboru bankovnictví a finančních služeb stoupla oproti minulému roku poptávka po nových zaměstnancích. Ve většině případů se nejedná o nová místa, ale o náhrady za bývalé zaměstnance, kteří se rozhodli změnit obor. Kandidátů na trhu práce je však málo a zaměstnavatelé často hledají uchazeče z jiných sektorů a slevují ze svých požadavků. Nejhůře se obsazují pozice z front office, jako jsou pracovníci přepážky nebo klientští poradci, a dále pak role účetních nebo fakturantů, které mají uchazeči o práci spojené s velkým stresem, časovou náročností a vysokou mírou zodpovědnosti. I nadále tak posiluje trend sdružování pracovních pozic, kdy zaměstnanci zastávají za stejnou mzdu dvě pozice najednou. Startovací mzdy finančních manažerů klesly. Nižší mzdu však kompenzuje menší tlak, lepší pracovní prostředí a více benefitů. Největší pokles mezd zaznamenává Ústecký kraj. Bankéři si polepšili zejména v menších krajích, v těch velkých spolu s Prahou jsou mzdy téměř na stejné úrovni.

„I přes mírný růst ekonomiky se dá očekávat, že návrat na před covidovou úroveň bude ve většině odvětví pomalejší, než by si firmy přály. Jedním z důvodů je pokračující nedostatek lidí, ve výrobě pak i zdrojů a komponentů,“ vysvětluje Martin Malo.

Obchod, retail a marketing:
obchodu i marketingu se dařilo

V uplynulém roce rostly zejména firmy s rychloobrátkovým spotřebním zbožím a ze segmentu e-commerce. Poptávka po nových zaměstnancích se však oproti předchozím rokům nijak výrazně nezměnila, a to především kvůli nízké fluktuaci pracovníků a jejich nižší pracovní vytíženosti v době pandemie. Nábor je aktivnější jen v oblasti e-commerce. Nejhůře se lidé hledají na pozice v rámci digitálního marketingu a zaměstnanci mluvící německy. Startovací mzdy obchodníků vzrostly prakticky ve všech regionech a růst zaznamenaly také marketingové pozice.

Lidské zdroje, administrativa a právo:
během pandemie největší nápor práce

Největší pracovní nápor zaznamenal během pandemie obor lidských zdrojů. Jeho pracovníci museli řešit nejen úkony spojené s covid-19, ale také nedostatek kandidátů na trhu práce. Oproti minulému roku se mírně zvyšuje poptávka zejména po pracovnících HR a zákaznického servisu. Nejčastěji se však jedná spíše o náhradu za jiného pracovníka než o rozšiřování stavu. Po pandemii totiž potřebovala řada pracovníků změnu, a proto tento obor opustila. Konkrétně do zákaznického servisu se však lidé hledají složitě, pro kandidáty není tato práce příliš atraktivní a lukrativní. Ke zvyšování mezd docházelo zejména u HR pracovníků, mzdy se naopak snižovaly u právníků v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Reklama

Zdravotnictví a farmacie:
kritický nedostatek kvalifikovaného personálu

V důsledku pandemie covid-19 mají společnosti z oboru farmacie a zdravotnictví více práce a zakázek než v předchozích letech, a došlo proto k výraznému růstu poptávky po nových pracovnících. Hlad po lidech panuje jak ve farmacii, a to především v oblasti výzkumu, obchodu a e-commerce, tak i ve zdravotnictví a lékárnictví. Kritický nedostatek kvalifikovaného personálu je prohlubován i tím, že řada pracovníků odtud odchází za kariérními příležitostmi do zahraničí. Na nové i stávající zaměstnance je tak kladen velký tlak, a často musí pracovat i přesčas. Zdravotnická zařízení se snaží situaci řešit náborem cizinců s potřebnou uznanou atestací či ratifikací zkoušek. Navzdory přesčasům a nedostatku personálu došlo k poklesu mezd u všeobecných lékařů, a to napříč všemi kraji. Mzdy zdravotních sester oproti tomu vzrostly a polepšily si i obchodní pozice spojené s farmacií.

Sdílené podnikové služby:
obor roste a nadále nabírá

I když obor podnikových služeb fungoval bez výpadků a rostl i navzdory pandemii, mzdy se oproti loňskému roku příliš nezměnily. Výjimku tvoří jen oblast IT, některé komplexnější finanční pozice a dále pozice vyžadující znalost nedostatkové němčiny, francouzštiny a severských jazyků. Nové zaměstnance hledala a nabírala většina center i v době nouzového stavu, a i nyní v oboru vládne vysoká náborová aktivita. Nejvíce obsazovaných pozic je v oblasti financí, IT a zákaznických služeb, objevují se však i obchodní a marketingové role. Kvalifikovaných uchazečů je však málo, a tak si mohou vybírat z mnoha nabídek, a svým způsobem i určovat výši mzdy.

Související články
Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Několik manažerských postřehů…zapojení nových kolegů do procesu firmy

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme spustili nový seriál nazvaný Manažérské postřehy…, který již svým názvem napovídá, čím se bude zabývat. Jeho autorem je ing. Martin Belza, dlouholetý vrcholový manažér celé řady společností, jenž o zde získané zkušenosti se bude v tématických vstupech dělit s našimi čtenáři.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaké poznatky z aktuální situace si přinášíte jak do svého manažerského přístupu vedení fakulty, tak i jejího samotného provozu (ve vztahu k výuce VaV, spolupráce s praxí) počínaje zimním semestrem příštího akademického roku?

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Inženýrská akademie ČR - Nedostatek technických pracovníků?

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

Na kapitánském můstku strojíren

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. vloni oslavil sedmdesáté narozeniny a je znám svými velmi zajímavými, až kontroverzními názory, které ale mají svou logiku. Stojí v čele společnosti Slovácké strojírny ve funkci generálního ředitele od roku 1997, v roce 1999 se stal předsedou představenstva, v dozorčí radě ale působil již od roku 1993. Za přínos regionu a podnikání v něm se stal v roce 2014 Osobností roku Zlínského kraje a v roce 2017 se pak dostal do finále soutěže EY podnikatel roku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit