Témata
Reklama

Zkušenosti Made in Siemens v partnerství se školami

Technické vzdělání - téměř by se dalo říci, že se jedná o jakési módní téma, protože kam se podíváme, všude se o něm hovoří. Pořádají se různé konference, semináře a workshopy, na kterých se snažíme přijít na to, proč nám tak trochu před lety ujel vlak a jak celou situaci s tím, že je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků, nějak rychle a hlavně systémově vyřešit.

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Společnost Siemens nemá na tuto otázku univerzální odpověď, nicméně může široké veřejnosti ukázat, jakým směrem se při podpoře technického vzdělání vydala ona. Vsadila na partnerství.

Reklama
Reklama

Partnerství jako forma spolupráce

Pojem Siemens partner představuje označení firem nebo škol, které aktivně spolupracují se společností Siemens. Partnerství znamená určitý jasně definovaný vztah obou účastníků. Aby se v partnerství obě strany cítily dobře a spokojeně (a o to jde), je třeba ujasnit si, že ve vztahu obecně není možné pouze brát, ale také dávat. Mimo jiné to znamená, že spolupráce musí být aktivní a vzájemně prospěšná. Do tohoto vzorce přesně zapadl koncept společnosti Siemens ve vztahu k technickým školám, jehož pevným základem se stal výukový software Sinutrain. Postupně se však nabídka rozšířila a technické školy dostaly k dispozici přístup k nejnovějším poznatkům v oblasti programování a obsluhy obráběcích strojů. Od svých partnerů v technickém školství pak Siemens očekává, že budou šířit tyto poznatky dále, a to nejen prostřednictvím k tomu určených vyučovacích hodin, ale i formou certifikovaných školení, určených pro širokou veřejnost.

To je on – putovní pohár partnerských škol. Kdo asi bude první, jehož jméno bude vygravírováno na štítku a upevněno na podstavci poháru?

Sinutrain – velký a nenápadný pomocník

Vzdělávací software Sinutrain dnes již není třeba představovat. Siemens ho poprvé představil již v roce 1995 a od té doby si program našel ve světě obrábění své místo. S trochou nadsázky jsme tento software před časem nazvali „fitness v obrábění“ a myslíme to opravdu vážně. Nejde totiž jen o klasickou školní pomůcku, která provází hodiny programování na školách – tedy úplné začátečníky, ale pomáhá i opravdovým profesionálům. Uživatelé si podle svých znalostí mohou přesně definovat, co ze softwaru právě budou používat – právě proto tento software vyhovuje jak těm, kteří s programováním začínají, tak i například zkušeným technologům. Sinutrain obsahuje reálné jádro řídicího systému Sinumerik. Proto je, oproti jiným výukovým programům, jeho hlavní výhodou, že je identický s řídicím systémem obráběcího stroje. Uživatel se seznámí s grafickým prostředím řídicího systému Sinumerik a naučí se postupně jednotlivé kroky přesně tak, jak je později bude používat na reálném stroji. Právě díky vysoké funkcionalitě a bezpečnému ovládání, které umožňuje odstranit kolize v programu ještě na počítači, a minimalizovat tak poruchy na reálném stroji, je tento produkt považován za prvotřídní volbu pro základní i nadstavbové vzdělávání. Nový Sinutrain Operate ve verzi 4.5 nabízí uživatelům maximální komfort a příjemné ovládání. Veškeré výše uvedené vlastnosti si mohou uživatelé vyzkoušet sami, pokud si na stránkách www.cnc4you.com stáhnou trialovou verzi programu Sinutrain Operate. Aby bylo ovládací prostředí dokonalé, lze nainstalovat do programu rovněž české jazykové prostředí, které je také k dispozici na výše uvedené adrese. To, že Sinutrain v našich technicky zaměřených školách své pevné místo již má, je skutečnost, kterou každoročně potvrzuje účast studentů středních škol na soutěži v CNC programování. Tu pořádá Svaz strojírenské technologie v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Jsme velice potěšeni, že po skončení soutěžního dne můžeme studenty a profesory u nás na stánku přivítat.

Setkání partnerských škol Siemens v Domažlicích

Myšlenka o setkání našich tří partnerských škol (SOŠ a VOŠ Jičín, SOU Domažlice a SSZT Mohelnice) vznikla před rokem v německém Erlangenu. Impulzem k jejímu vzniku byl tradiční vzdělávací workshop pro partnerské školy, kterého se účastní střední odborné školy z Německa, Rakouska, Švýcarska a  České republiky. Toto setkání s sebou nese tradiční hodnoty – výměnu zkušeností a ničím nenahraditelné osobní kontakty. A protože učitelé CNC programování i můj kolega David Suchý, který je na workshopu doprovázel, nenechali nic náhodě, základní body pro setkání škol v rámci České republiky připravili ještě před odjezdem z Erlangenu. Při vlastní organizaci setkání jsme tuto skutečnost velmi ocenili, protože není nic lepšího, než když přesně víte, co účastníci setkání chtějí a jaký výstup očekávají. Rozhodli jsme se tedy zorganizovat první ročník setkání s nosnou myšlenkou, aby se naše partnerské školy navzájem představily, navázaly osobní kontakty a tak trošku si nechaly nahlédnout do kuchyně pod pokličku s mottem „Jak to děláme u nás“.

Prezentace firmy Iscar proběhla v prostorách praktického vyučování SOU Domažlice v Rohově ulici. Výrobky a technologie světové značky Iscar představil pan Evžen Horváth z českého zastoupení této firmy. Přednáška se těšila zasloužené pozornosti všech zúčastněných.

První škola, která se stala pořadatelem letošního říjnového setkání a představila se ostatním, byla SOU Domažlice. Spolupráce se školou ohledně organizace byla fantastická, ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková je neutuchající studnice nápadů a prakticky vůbec nic nebyl a obecně není problém. Prostory školy nám posloužily ke slavnostnímu zahájení setkání. Přivítali jsme Karla-Heinze Engelse ze Siemens AG, který se podpoře technického vzdělání dlouhodobě věnuje, dále naše pozvání pan Karel Liška, zástupce firmy DMG-Mori, za regionální společnost Siemens se akce zúčastnili Jiří Karas, David Suchý a Eva Klocová.

Den otevřených dveří firmy Gerresheimer – produkty této firmy zaujaly opravdu každého. Skvělý pocit z návštěvy firmy doplnila i velmi pěkná interaktivní hra, kterou pro nás marketingové oddělení firmy Gerresheimer na závěr prohlídky připravilo.

Pan Engels představil školám německý způsob vzdělávání, který je založen zejména u technických oborů na duálním vzdělání (pozn. přednášku tlumočila profesorka Bebarová ze SOU Domažlice, která zde němčinu učí, což je skvělá vizitka školy). Zajímavá pro školy byla rovněž přednáška pana Lišky, který představil světoznámého výrobce obráběcích strojů firmu DMG-Mori a její produkty (dvě ze škol používají pro výuku obráběcí stroje od firmy DMG). Během odpoledne jsme spolu s kolegy Jiřím Karasem a Davidem Suchým vyhlásili soutěž o putovní pohár v CNC programování našich tří partnerských škol. Celá akce je v rukou škol – úkolem bylo do konce setkání najít jak název soutěže, tak i přesnou definici, jak soutěž bude konkrétně vypadat, tedy kde se bude soutěžit, jaké bude zadání, jak se bude vyhodnocovat a kdy a jak se zadání rozešle. Jak se ukázalo, laťka byla hodně vysoko a při ukončení semináře jsme zvládli jen některé body. Aby nám ale přemýšlení o názvu poháru šlo od ruky, byl po celou dobu našeho setkání tento nový pohár s námi. A že mají školy opravdu oč soutěžit, můžete posoudit sami podle obrázků. Pracovní setkání pro tento den zakončila přednáška pana Kříže z firmy Merkur.

Uvítání účastníků setkání partnerských škol v SOU Domažlice: zleva K-H. Engels (Sie AG, Německo), Karel Liška (zástupce firmy DMG-Mori), Jiří Karas, David Suchý, Eva Klocová (zástupci společnosti Siemens)

Dalším pokračováním akce byla neformální večeře a mohli jsme se těšit na následující den, jenž byl plný předvádění a praktických ukázek. Začali jsme ráno v budově školy v Rohově ulici velmi pěknou přednáškou firmy Iscar. Nejprve nám pan Evžen Horváth představil izraelskou firmu Iscar – světového výrobce nástrojů. Kolegové z Iscaru si ve spolupráci s učiteli CNC programování z Domažlic připravili ukázky soustružení na strojích výrobce DMG. To, jak zajímavé praktické prezentace obrábění pro učitele programování byly, je z fotografií patrné. I když se nám od obrábění nechtělo, čas nás neúprosně tlačil. Bylo třeba splnit základní zadání úvodního dne – tedy dokončit pravidla soutěže a také zhodnotit setkání. Všichni jsme se shodli, že myšlenka o pravidelné výměně zkušeností a osobní setkání jednotlivých škol je výborná. Říjnový termín byl vyhodnocen jako vyhovující i pro nadcházející setkání, hostitelem a organizátorem pro příští rok byla zvolena SOŠ a VOŠ Jičín.

Základní věc, kterou si účastníci setkání ohledně soutěže potvrdili, je, že nebudou soutěžit jednotlivci, nýbrž školní týmy. Detailů k rozpracování zbylo hodně, nicméně vzhledem k tomu, že jsou všichni zainteresovaní v neustálém kontaktu, určitě se vše potřebné včas zvládne.

Na závěr setkání jeho účastníky čekal ještě jeden příjemný zážitek, kterým byla návštěva firmy Gerresheimer v Horšovském Týně, jež pro SOU Domažlice zajišťuje duální vzdělávání. Učební obor, kterého se duální koncepce týká, má název strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, a proto je moderní školicí středisko ve firmě Gerresheimer vybaveno vstřikovacími lisy. Firma Gerresheimer je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních speciálních výrobků ze skla a plastů, jež se používají v globálním farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. Návštěva v Horšovském Týně byla pro účastníky setkání velmi příjemným zážitkem a celá řada z nich podobný provoz viděla jistě zcela poprvé.

Ing. Eva Klocová

Siemens

eva.klocova@siemens.com

Reklama
Související články
Projekt Svazu strojírenské technologie zaměřený na podporu rozvoje tech školstvi

V březnu 2011 Svaz strojírenské technologie zahájil realizaci projektu s názvem "Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož vyhlašovatelem byl Jihočeský kraj.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Související články
Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Výroba správně opracovaného komponentu je přeměna hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně věcí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a metody frézování (řezné podmínky)).

Výuka programování obráběcích strojů

Na počátku devadesátých let minulého století vtrhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech života. Rovněž na středních školách se zaváděli počítače do výuky, hledala se náplň a metodika použití informatiky ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Péče o zákazníky se vyplácí

Pro rok 2018 připravila společnost Ceratizit několik odborných seminářů s různými tématy, které jsou zaměřeny na optimální využívání řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění. Semináře konané v Technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí jsou souhrnem teoretických a praktických poznatků, které posléze mohou zákazníci aplikovat ve své výrobě a zvyšovat si tak svoji konkurenceschopnost. Odborné semináře jsou tzv. profesní školení, kde je možné obnovit či zvýšit znalosti v oboru obrábění. Vedle těchto setkání, určených pro více zákazníků, poskytuje Ceratizit také individuální školení pro jednotlivé firmy. Takto specificky zaměřená školení jsou přizpůsobena přání zákazníka a je možné se tak lépe soustředit pouze na jejich výrobní požadavky.

Zkušenosti Made in Siemens ve vzdělávacím procesu

Technické vzdělání je dnes beze sporu snad nejvíce používané spojení v souvislosti s naším odborným školstvím. Proč náhle toto téma, do nedávné doby ne příliš přitažlivé, najednou plní stránky časopisů? Co se to stalo a proč má řada z nás nyní pocit, že jsou klasické technické obory na ústupu a není snadné najít lidi, kteří se v podnicích postaví k reálným strojům?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit