Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> CCMT 2018 China CNC Machine Tool Fair - Zastavení druhé

CCMT 2018 China CNC Machine Tool Fair - Zastavení druhé


11.04.2018

Šanghajské výstaviště druhý den plně pulsuje. Davy čínských techniků toužící po nejnovějších trendech světových firem a progresu domácích výrobců, se prodírá bezpečnostními kontrolami a všemi vstupy se doslova hrnou dovnitř.  Již od samého rána teploměr atakuje třicítk.

I přes značný inovativní rust čínských firem je stále velmi patrný rozdíl mezi nimi a “overseas” vystavovateli. Zatímco domácí firmy jsou ve svých expozicích ryze pragmatiční a nabízejí to, co “běžná” čínská výroba aktuálně vyžaduje – tedy v ideálním případě CNC obráběcí stroj s robotickou obsluhou (často prezentované na obrábění disku kol automobilů), japonské, korejské, evropské a USA firmy představují smart řešení, digitální výrobu, nové byznys modely. Samozřejmě pozornost Číňanů to přitahuje, otázkou však zůstává reálná poptávka po těchto řešeních.

Vloni v Pekingu na setkání čínských výrobních firem, které organizovala naše čínská sesterská redakce MM, zaznělo od firem napříč velikosti a technické vyspělosti stěžejní heslo: máme obrovské množství levné pracovní síly, které musíme nabídnout práci. A to to trvá samozřejmě do dnes a nejinak tomu bude i v budoucnosti.


Nezbytné květiny v expozicích – forma úcty a poděkování.

Focus on Digitalization. Fenomén evropské čtvrté průmyslové revoluce, který skrze “šířitele” po letech zavál i na asijský kontinent a v jeho idee je pořádán letošní ročník CCMT. Pokud ještě vloni v Pekingu se hesla Industrie 4.0 zřídka objevovala v expozicích německých a švýcarských vystavovatelů, letos v Šanghaji si heslo přijali za své („v podobě robotizace“) i někteří čínští TOP výrobci.

Čínská vláda vědoma si zdejší komparativní výhody spočívající v levné pracovní síle a klesajícího výkonu ekonomiky, spustila vlastní program na zvýšení konkurenceschopnosti svého průmyslu a nazvala jej Made in China 2025. Klade si za cíl do roku 2025 zvýšit podíl lokálně vyrobených komponent a materiálů ve vyráběných produktech na 70 %. Program se z velké části otevřeně inspiruje německou Industrie 4.0 a soustředí se na deset prioritních průmyslových segmentů, jako jsou např. nové pokročilé informační technologie, letecký průmysl, výroba automatizovaných obráběcích strojů a robotů, železničních dopravních prostředků nebo energetických zařízení. Pokrývá celé oblasti výrobního průmyslu, včetně procesů, standardů, ochrany práv duševního vlastnictví a rozvoje lidských zdrojů. Součástí plánu je rovněž zřízení celkem čtyřiceti výzkumných pracovišť do roku 2025.

Pro úplnost a komplexní pohled vyspělé jihokorejské ekonomiky nahlédněme do její strategie.  Jihokorejská vláda před necelými čtyřmi lety představila program Manufacturing Industry Innovation 3.0, který usiluje o rozšíření užívání moderních technologií v průmyslové výrobě a podporuje budování inteligentních továren. Společné investice soukromého a veřejného sektoru v celkové výši přesahující 750 mil. EUR mají za cíl do roku 2020 postavit 10 000 nových inteligentních továren. Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky současně zpracovalo dílčí akční plány pro 13 klíčových průmyslových segmentů zahrnujících například nositelná inteligentní zařízení (tzv. „wearables“) nebo na moderní zdravotnictví.

Zpět do Číny, velmi důležitému obchodnímu parnerovi Koree. Nosná témata vyvěšena na různých místech šanghajského výstaviště jsou Digitalization –Interconnection - Intelligent Manufacturing a přitahují pozornost čínských návštěvníků. Toto aktuální téma dne, která si našlo cestu z Německa doslova do celého světa, patří ke zdejším headlinům, ale stále především u německých a švýcarských vystavovatelů . Dále je veletrh ve znamení podpory efektivní výroby a její funkcionality, inteligentních technologií a v neposlední míře se snaží podporovat kreativitu a vynalézavost, o čemž svědčí i expozice špičkového pekingského designového studia Purifying Design, které si za rok připsalo na své konto nejedno z úspěšných realizací a s patřičnou hrdostí a elegancí je ve své expozici prezentuje.

A nyní několik pohledů do expozic automatizací, digitalizací a smart řešení.


Heslo letošního ročníku veletrhu CCMT se promítlo do expozic zahraničních tradičních vystavovatelů, čínští dodavatelé řeší aktuální potřeby zdejšího trhu.


Společná účast českých firem na šanghajském veletrhu CCMT 2018 s dlouholetou tradicí na zdejším čínském trhu – konkrétně TOS Varnsdorf a ReTOS, Škoda Machine Tool, Fermat, TOS Kuřim, ČKD Blansko-OS, Toshulin Kuličkové šrouby Kuřim, Žďas, Kovosvit MAS a výčet ukončuje Pilana. Slavnostního otevření české expozice se ujala ing. Zelinková z MPO, ing. Musil ze SST, zástupci zdejšího obchodního konzulátu ČR a v neposlední řadě host nejcennější – viceprezident čínské asociace CMTBA profesor Wang Liming, který ve své krátké řeči vyzdvihl historickou důležitost česko-čínské spolupráce na poli obráběcích a tvářecích strojů. Za stavbu expozice, stejně jako ročníky předešlé CCMT i pekingského CIMT,  zodpovídá společnost Veletrhy Brno, která v čele s vedoucím příslušné skupiny Michalem Čechurou i v letošním roce odvedla velmi profesionální práci, za který jí patří dík a uznání.
 
Industry 4.0 v pojetí západoevropských a japonských vystavovatelů. Témata expozic shodné zaměření, jako na loňském hannoverském EMO. Je to správně zvolená strategie s dopadem na koncového zákazníka, nebo ctění nastavené koncepce propagace aktuálního marketingového tématu pro celý svět bez ohledu na aktuální potřeby lokálního trhu?


Čínské firmy se s digitalizací a smart řešeními (i když v několika případech těmito řešeními Made in China disponují  „drží při zemi“ a jejich expozice adekvátně odpovídají současné aktuální potřebě – zavádění robotizace. Pokud se zde staví zahraničním investorem super high-tec moderní výroba, je již od projektu osazena řešením přeneseném z mateřského závodu z Evropy či USA.

Roman Dvořák

Šanghaj 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: