Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Veletrh SPS IPC Drives ve znamení inovací a highlights

Veletrh SPS IPC Drives ve znamení inovací a highlights


30.11.2018

Celkem 65 700 návštěvníků proudilo do Norimberka, aby se v rámci včera ukončeného 61. ročníku veletrhu SPS IPC Drives informovali o nejnovějších produktech a řešeních v odvětí automatizace a aby nastavili kurz pro úspěšný obchodní rok 2019.

V 17 výstavních halách o celkové ploše 136 000 m2 se prezentovalo 1 630 vystavovatelů z celého světa. Uživatelé a řídicí pracovníci  navštěvovali veletržní stánky a vyměňovali si tam informace o aktuálních trendech a pokrokových technologiích v průmyslové automatizaci.Vedle rozsáhlé nabídky poznatků a informační nabídky a u veletržních stánků přesvědčil také obsáhlý rámcový program: komentované prohlídky k tématům smart production, smart connectivity a bezpečnost IT v automatizaci měly u účastníků stejně dobrý ohlas jako četné pódiové diskuze a odborné přednášky na celkem čtyřech veletržních fórech. Kromě toho se v první den veletrhu konala prezentace výsledků prvního Hackathonu. Před veletrhem měly start-upy 48 hodin čas vyvinout inovativní digitální myšlenky pro inteligentní automatizaci. Ve svůj prospěch dokázal soutěž rozhodnout Othermo s řešením pro firmu WAGO Kontaktechnik a odvezl si s sebou domů cenu ve výši 8 000 eur.Část veletrhu „Software a IT ve výrobě“ opět vyrostla a na veletrhu SPS IPC Drives 2018 obsadila vedle haly 6 nyní také halu 5. Návštěvníci z řad odborné veřejnosti se mohli zde, ale i na celém veletrhu, informovat mimo jiné o digitálních řešeních pro průmysl, kybernetickou bezpečnost, cloudové služby a 5G. Oblíbenými kontaktními místy byly také společné stánky „Automation meets IT“ a „wireless in automation“, jejichž klíčová témata Průmysl 4.0 a inovativní bezdrátové technologie mají také vliv na budoucí svět automatizace.Od roku 2019 ponese veletrh SPS IPC Drives nové jméno: SPS – Smart Production Solutions. Jméno již 30 let etablovaného odborného veletrhu se změnilo, osvědčený koncept a obsahové zaměření zůstávají zachované. Pořadatel Mesago Messe Frankfurt GmbH tímto zohledňuje digitální transformaci průmyslu a slibuje i nadále relevanci, kompetenci a výměnu informací na rovnocenné úrovni.

Příští ročník tohoto odborného veletrhu pro průmyslovou automatizaci se bude v norimberském veletržním centru konat od 26. do 28. 11. 2019. Další informace najdete online na adrese sps-messe.de.

Zdroj: Tisková zpráva Mesago Messe Frankfurt

Zpracováno redakcí.
 Nomenklatura

Průmysl 4.0
Inovace
Novinky z veletrhů a výstav
Informační technologie/E-business
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: