Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Důraz na transakční služby neustále roste

04. 02. 2009

Transakční služby od propuknutí úvěrové krize nabyly v rámci firemního bankovnictví značně na důležitosti. Jde totiž o činnost, která je oproti obchodování na kapitálových trzích charakterizována vysokou návratností kapitálu a jeho omezeným využíváním a současně zajišťuje dlouhodobé výnosy.

Podpora inovativním firmám

04. 02. 2009

Na současném přesyceném trhu není lehké uspět, zvláště pro začínající firmy. Pokud však vlastníte zajímavý inovační nápad, máte dveře otevřené. V dnešní době již existují státem, místní a regionální správou i Evropskou unií podporované organizace, zabývající se pomocí firmám i začínajícím podnikatelům vlastnícím zajímavou podnikatelskou myšlenku.

Nejdostupnější forma financování investic

04. 02. 2009

Leasingové financování si na českém trhu vydobylo postavení nejoblíbenější formy financování automobilů, strojů a zařízení. Finanční leasing je trvale nejdostupnější formou financování nových investic k rozvoji podnikání. Jeho hlavní výhodou je rychlost, uzavírání v místě prodeje financovaného předmětu, doprovodné služby - především výhodné pojištění, administrativní jednoduchost (minimum podkladů požadované od žadatele o leasing) a schopnost leasingové společnosti pružně reagovat na potřeby a specifika zákazníka.

Pohled finančních institucí na současnou krizi

04. 02. 2009

V současné době se řada průmyslových podniků potýká s problémem získání cizích zdrojů pro financování svých potřeb. Proto redakce MM Průmyslového spektra oslovila několik finančních institucí s krátkou anketou a možností prezentovat svou nabídku služeb průmyslovým podnikům v období finanční a rozvíjející se ekonomické krize. Jak na tuto situaci pohlížejí samotné finanční instituce a jak jejich nabídka a hodnocení situace koresponduje s realitou? Posuďte sami z následujících odpovědí (v abecedním pořadí) na dvě položené otázky.

Nebankovní finanční produkty krize zatím nepoznamenala

04. 02. 2009

Východiskem všech analýz současné situace na finančním trhu i prognóz jeho vývoje v letošním roce je omezení dostupnosti úvěrů, růst problémů klientů finančních institucí se splácením a dopady poklesu temp růstu naší ekonomiky spojené s recesí v řadě velkých států. Tyto trendy začaly ovlivňovat náš finanční trh od poloviny loňského roku. Projevily se i u nebankovních finančních produktů a v leasingovém, factoringovém a nebankovním úvěrovém sektoru?

Význam doprovodných služeb v průmyslu

Doprovodné či zákaznické služby (v angličtině často označované jako customer services) jsou takové služby, které podniky nabízejí ke svým produktům. Doprovodné služby můžeme nalézt ve všech sférách ekonomiky, ať již v primární, sekundární či terciární.