Témata
Reklama

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Úvodem malá, zjednodušená a stručná exkurze do problematiky mazání kompresorů chladicích soustav. Zjednodušené schéma chladicí soustavy je na obrázku. Základním prvkem soustavy je kompresor, který nasává odpařené chladivo z výparníku (1), stlačuje ho a jako páru (2) ho žene do kondenzátoru. Zde se chladivo ochlazuje a jako zkapalněné (3) přes expanzní ventil vstupuje do výparníku (4). Díky odpařování chladiva se odebírá teplo z okolí a zároveň se z kapaliny opět stává pára. Kruh se uzavírá a pára vstupuje opět do kompresoru. U velkých soustav se mezi kondenzátor a expanzní ventil vkládá nádrž, ve které se zkapalněné chladivo ukládá a z něho se oddělují nežádoucí úsady nebo nečistoty. Chladivo obíhá v uzavřeném okruhu odděleném od okolní atmosféry a je pod stálým tlakem.

Reklama
Reklama

Oleje pro kompresory

Co je však nejdůležitější, je fakt, že spolu s chladivem obíhá také olej, který slouží pro mazání kompresorů různých konstrukcí, počínaje lamelovými pro malé soustavy přes pístové i několikastupňové až po šroubové. Všechny vyžadují mazání hlavně kluzných částí, jako jsou lamely na vnitřní ploše pracovního prostoru, písty ve válcích nebo šnekové plochy odvalující se o sebe. To, k čemu směřuje tento článek, je právě vztah olej–chladivo.

Existuje mnoho druhů chladiv. V minulosti oblíbený freon s obsahem chloru způsobil nevratné změny v ochranné ozonové vrstvě atmosféry, proto byl nahrazen jinými vhodnými látkami. Všechny tyto látky mají větší či menší vliv na olej a jeho vlastnosti. Pro představení unikátního oleje ExxonMobil se zaměříme na amoniak neboli čpavek NH3, a to v podobě chladiva s označením R-717. Ukazuje se, že tato chladiva zaznamenávají stálý růst z důvodu jeho širokého využití v průmyslových chladicích zařízeních i v lehkých komerčních chladicích aplikacích. Jak již bylo zmíněno, olej, který je ve stálém kontaktu s chladivem, a to za různých teplot a tlaků, si musí zachovat vlastnosti zaručující hladké mazání. Běžné oleje v kontaktu s čpavkem rychle degradují. Protože oleje jsou ve své podstatě uhlovodíky a reagují s amoniakem, musejí pro toto chladivo obsahovat taková aditiva, která výrazně tento proces omezí nebo úplně zastaví. Specialisté ExxonMobil vyvinuli a v seznamu prodávaných maziv uvedli několik produktů vhodných pro soustavy plněné chladivem R-717. Zejména se jedná o oleje Mobil Gargoyle Arctic 68 NH a Mobil Gargoyle Arctic SHC 68 NH. A i když další jsou také použitelné pro chladivo R-717 (Mobil Gargoyle Arctic C Heavy, Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, Mobil Gargoyle Arctic Oil 300, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E, Mobil Gargoyle Arctic SHC 228, Mobil Gargoyle Arctic SHC 230), první dva jmenované si zachovávají mimořádné vlastnosti i v kontaktu se čpavkem.

Spolu s chladivem obíhá v kompresoru olej, který slouží mazání hlavně kluzkých částí.

Minerální olej s nízkou viskozitou

Olej Mobil Gargoyle Arctic 68 NH byl vyvinut speciálně pro mazání pístových a šroubových kompresorů. Je vyráběn z minerálních olejů parafínovou technologií poskytující výborné výkony při nízkých teplotách, nízkou volatilitu a tepelnou stabilitu. Velmi nízká mísitelnost oleje s čpavkem zabraňuje zředění vrstvy a minimalizuje přenášení oleje párou. Nízký tlak olejových par snižuje spotřebu oleje a potřebu doplnění, přičemž brání frakcionaci (zvýšení viskozity).

Výhody lze shrnout následovně:

  • nízká volatilita – pomáhá snížení spotřeby oleje a omezuje jeho ředění;
  • nízká viskozita podle Brookfielda (za nízkých teplot) – zaručuje správnou tekutost oleje při nízkých teplotách a správné vracení oleje z výparníku;
  • vysoký viskozitní index – zaručuje dobré mazání kompresoru v průběhu širokého rozmezí provozních teplot;
  • kompatibilita s chladivem (velmi nízká mísitelnost s NH3) – přispívá k účinnosti separátoru oleje.

Olej lze použít zejména pro mazání velkých průmyslových pístových a šroubových kompresorů používaných v potravinářském průmyslu nejen pro chlazení i mrazení, ale i pro hluboké mrazení potravin a chladírenské sklady.

Schéma funkce kompresoru

Syntetický olej odolný proti stárnutí

Olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je plně syntetický olej vyvinutý pro chladicí kompresorové systémy s vysokým výkonem a pro čpavek jako chladivo. Olej je vyroben z bezparafínových, syntetizovaných polyalfaolefinů a syntetických alkylbenzenových základových olejů, které vykazují vynikající odolnost proti stárnutí. I při nejtěžších provozních podmínkách je olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 odolný proti tvorbě úsad a snižuje možnost nebo brání ucpávání ventilů či filtrů. Olej se vyznačuje velmi nízkým bodem tuhnutí, který umožňuje využít nižší teploty výparníku ve srovnání s konvenčními naftenickými minerálními oleji. Tím, že olej neobsahuje parafín, má vynikající průtokové vlastnosti při nízkých teplotách a nedochází k usazování vosků. Výborná tepelná a oxidační stabilita oleje zaručuje dlouhou životnost v porovnání s minerálními mazivy, delší intervaly výměny a menší nároky na servis a nižší náklady na běžnou údržbu. Dobrá kompatibilita s materiály těsnění a ucpávek dříve používanými pro minerální oleje zaručuje snížení rizika úniku oleje při použití ve starších systémech. Nízká tendence oleje k odpařování zabraňuje nárůstu viskozity a snižuje spotřebu oleje.

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je určen pro použití ve šroubových nebo v pístových kompresorech v náročných a výkonných chladírenských aplikacích. Je kompatibilní s minerálními oleji. Nicméně při jejich záměně je nutné vzít v úvahu, že výkon oleje může být ovlivněn v závislosti na zbývajícím množství minerálního oleje v systému. V takovém případě se doporučuje analýza oleje a kontrola filtrů.

Vhodnou volbou olejů speciálně vyvinutých pro systémy s chladivem R 717 lze docílit zlepšení výkonu soustavy a tím i přispět k úsporám. Více informací poskytuje výhradní zástupce společnosti ExxonMobil – prachatická firma Maier & Korduletsch Maziva – na svých internetových stránkách.

Specialisté ExxonMobil vyvinuli a v seznamu prodávaných maziv uvedli několik produktů vhodných pro soustavy plněné chladivem R-717. Zejména se jedná o oleje s označením Mobil Gargoyle Arctic.

Nové řezné oleje mísitelné s vodou

Na začátku tohoto roku došlo ke změně v portfoliu řezných olejů mísitelných s vodou společnosti ExxonMobil a na trhu se objevily oleje Mobilcut s přídomkem New. Důvodem záměny řezných olejů není jen nařízení EU, ale hlavně snaha ochránit pracovní prostředí a tím zdraví pracovníků přicházejících do styku s těmito kapalinami. Řezné kapaliny dříve obsahovaly fenoly. Když EU vydala nařízení o ukončení používání olejů, které obsahují tyto karcinogenní preparáty, zareagoval na to ExxonMobil vývojem a zahájením produkce nové řady řezných kapalin. Přechodné období pro zavedení nových olejů vývojáři ExxonMobilu využili, aby uživatelům těchto speciálních kapalin nabídli řadu, která má shodné vlastnosti jako dosavadní produkty a přitom neobsahuje zmíněné fenoly – viz tabulka.

Pozn.
Mobilcut 230 zůstává beze změny (neobsahoval fenol) a i nadále bude prodáván pod původním označením.
Mobilcut 240 je nahrazen olejem Mobilcut 140 New a byl stažen z výroby. Jeho vlastnosti se v mnohém přibližují právě kapalině Mobilcut 140 New, a proto není nahrazen novým produktem.

Maier & Korduletsch Maziva

Ing. Václav Miškovský

honza.kistanov@gmail.com

https://www.maierkorduletsch.cz/

Reklama
Firma
Maier & Korduletsch Maziva

Jediný český autorizovaný distributor olejů a maziv značky Mobil již od roku 2011. Co ale konkrétně znamená autorizace a proč je důležitá i pro zákazníka?
Celý proces je veden a kontrolován samotným výrobcem, společností ExxonMobil, která jednou za dva roky provádí audit skladových zásob distributora a jeho logistických a obchodních aktivit. Zjišťuje si tím, zdali nedochází k nesprávnému skladování či stáčení produktů do jiných balení, než která máme povolena (cisterna -> IBC 1000l) a zda veškeré obchodní činnosti probíhají v souladu s pravidly ExxonMobil. Proto si zákazník můžete být jist, že všechny produkty, které si u certifikovaného distributora objedná, pocházejí přímo z výroby ExxonMobil.
Dalším hodnoticím kritériem pro získání autorizace jsou obchodní zástupci. Obchodně-techničtí zástupci společnosti Maier & Korduletsch Maziva jsou zkušenými odborníky, kteří dokážou poradit při výběru nejvhodnějšího oleje či maziva přímo pro konkrétní aplikaci. A pokud si čirou náhodou nevědí rady nebo potřebují konzultaci pro řešení složitějších problémů, přizvou si na pomoc Distributor Lubes Engineery.
2020–Circle of Excellence – Best Performance Awards – Highly Commended
2019–Circle of Excellence – Best Performance Awards – Winners
Od roku 2018 je společnost Maier & Korduletsch Maziva také autorizovaným distributorem produktů simatec pro ČR.

Číst dál
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Aplikace systémů managementu úspory energií

Premisou pro vznik normy ISO 50001 bylo snížení ekologické stopy procesu výroby, zejména snížení produkce skleníkových plynů a dalších derivátů zatěžujících životní prostředí, při redukci její energetické náročnosti.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Související články
Vždyť je to tak jednoduché

Šéfe, opravdu chcete, abych tam lezl dneska, když prší, střecha klouže a ty ventilátory nahoře jsem pořádně promazal minule? Pořád nám vtloukáte do hlavy to vaše safety first, a teď chcete, abych se kvůli pár maznicím skoro zabil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Koroze a konzervace

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Prodloužení životnosti olejů a strojů sledováním kondice oleje

Kondice a čistota oleje má zcela zásadní vliv na kondici stroje, resp. jeho spolehlivost, efektivitu a produktivitu a životnost. Problémy mazání, zasekávání ventilů, rychlé opotřebení komponent a tvorba úsad v kritických částech olejových systémů jsou příčinou dlouhých prostojů, snížené produktivity a nejdražších provozních problémů vůbec. Způsob, jak definovat příčiny a předcházet zvýšenému opotřebení komponent, je využití nových metod analýz olejů.

Řešení pro domazávání dopravníkových řetězů

Jedno z tradičních přísloví praví: "Kdo maže, ten jede." V průmyslu, resp. u všech rotačních strojů to platí dvounásob. Ono ale nestačí jenom mazat. Musí se vědět čím, co, jak často a jakým množstvím - teprve pak funguje vše správně a díky mazání jsme schopni zásadně prodloužit životnost zařízení. Není žádným překvapením, že mazaná místa, která jsou napojena na centrální mazací systém, mají delší životnost než zařízení, která jsou domazávána manuálně.

Olej, sprej, nebo pěna?

Klübersynth NH1 4-68 je sprej na pomezí oleje a pěny. Spojuje v sobě vynikající mazací vlastnosti syntetického oleje s výbornými adhezními vlastnostmi pěny. Sprej je určen pro mazání vřeten, otevřených převodů, závěsů, kluzných vedení a řetězů (délky 3 až 5 metrů), ale hodí se pro celé spektrum aplikací, kde nabídne kombinaci nejlepších vlastností oleje a pěny. Produkt je registrovaný u NSF pro kategorii H1, je tedy možné jeho použití i v potravinářském průmyslu.

Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit