Témata
Zdroj: JPB Système

Chytrý krok k efektivnější a bezpečnější údržbě

Bez ohledu na svou velikost nebo průmyslový segment, ve kterém působí, výrobní společnosti neustále usilují o zvyšování efektivity různých procesů, jež využívají. Jednou z hlavních oblastí, v nichž společnosti neustále hledají způsoby, jak snížit náklady a zkrátit čas potřebný k provedení základních úkolů, je pravděpodobně údržba.

Reklama

Mnoho operací údržby je stále plánováno a prováděno ručně, často zkušenými operátory, kteří provádějí někdy základní, ale časově náročné úkony. Proto je snadné pochopit, že výrobci někdy plavou proti proudu, když se do hry dostane efektivita.

Při úsilí o zlepšení v této oblasti se stále více společností obrací k inovativním a převratným technologiím, aby zefektivnily procesy a snížily čas a náklady spojené s prováděním údržby.

Jonathan Beaumel, konstruktér v JPB Système

„Z našeho vlastního pohledu je náš ‚domovský‘ letecký průmysl jedním z nejvýznamnějších vertikálních odvětví, v nichž procesy údržby, oprav a provozu vyžadují efektivní a standardizované bezpečné postupy,“
(Zdroj: JPB Système)

Jedním z pracných, ale velmi důležitých úkolů je to, aby technici údržby ručně kontrolovali úroveň utahovacího momentu každého jednotlivého šroubu, který se nachází v určitém strojním zařízení, motoru nebo bezpočtu dalších konstrukcí či vozidel.

To vedlo ke vzniku určitých řešení, která jsou navržena tak, aby eliminovala vysokou časovou náročnost takových případů. Příkladem jsou řešení, která k provedení kontrol využívají ultrazvukové vlny. Přestože však tato metoda umožňuje přesná měření, má mnoho kritiků poukazujících na některá zásadní omezení. Taková zařízení vyžadují především fyzický přístup ke šroubu, jelikož zařízení musí být připojeno k jeho horní části. Ultrazvuková řešení rovněž vyžadují informace, jako je délka šroubu, které nemusí být známé nebo snadno dostupné.

Reklama
Reklama

Chytřejší přístup k provádění údržby

Z našeho vlastního pohledu je náš „domovský“ letecký průmysl jedním z nejvýznamnějších vertikálních odvětví, v nichž procesy údržby, oprav a provozu vyžadují efektivní a standardizované bezpečné postupy. Jako oblíbený dodavatel a poskytovatel řešení, který řeší klíčové problémy výrobců v této oblasti – stejně jako v jiných odvětvích – jsme proto před několika lety začali hledat způsoby, jak tento zásadní problém řešit. Bylo zřejmé, že technici údržby potřebují něco, co by dokázalo čelit zásadním výzvám v rámci samotných procesů a zároveň překonalo nedostatky stávajících řešení.

Mnoho operací údržby je stále plánováno a prováděno ručně, často zkušenými operátory, kteří provádějí někdy základní, ale časově náročné úkony. (Zdroj: JPB Système)

Díky tomu jsme vyvinuli převratné řešení nazvané Smart Washer, což je nová generace těsnicí technologie, která umožňuje bezdotykové a bezdrátové měření axiálního zatížení šroubu. To znamená, že namísto ručního ověřování úrovně utahovacího momentu každého jednotlivého tradičního šroubu jsou technici údržby informováni o těch konkrétních spojovacích prvcích, které jsou buď příliš utažené, nebo příliš volné, takže se jim mohou příslušně věnovat, a to během několika sekund. To přináší další okamžitou výhodu z bezpečnostního hlediska, protože zařízení může omezit případné zlomení šroubů způsobené opakovaným nadměrným utahováním během ručních kontrol.

Řešení Smart Washer je navrženo tak, aby zlepšilo efektivitu v rámci údržby, oprav a provozu, a plní základní úlohu standardní podložky, ale využívá inteligentní konektivitu, která technikům údržby a servisu poskytuje jasný přehled o axiálním zatížení. Toho bylo dosaženo zabudováním patentovaného tenzometru a přenosového systému do podložky, která prostřednictvím doprovázejícího čtecího zařízení (Smart Reader) předává informace technikům údržby.

Reklama

Kvantifikovatelné zvýšení efektivity

Řešení Smart Washer, které je v současné době ve fázi beta testování u několika zákazníků, již prokázalo neocenitelný přínos. To potvrzuje i náš zákazník, společnost Airbus Helicopters, která zaznamenala kvantifikovatelné zvýšení efektivity při údržbě motorů vrtulníků. V tomto případě může vrtulník vyžadovat pravidelnou kontrolu, která si vyžádá demontáž motorů a vnitřního obložení ještě předtím, než se k němu technici údržby mohou dostat a zkontrolovat šrouby. Po kontrole je třeba motor znovu namontovat a provést pozemní zkoušku, aby se zajistila správná instalace motorů. Není třeba vysvětlovat, že se jedná o velmi pracný proces náročné údržby, který obvykle trvá přibližně dva dny a vyžaduje dva techniky, aby zkontrolovali přibližně 12 šroubů. Společnost Airbus Helicopters oznámila, že s použitím řešení Smart Washer je schopna provést stejný úkol přibližně za dvě hodiny a s jedním technikem.

Řešení Smart Washer je navrženo tak, aby zlepšilo efektivitu v rámci údržby, oprav a provozu. (Zdroj: JPB Système)

Startování v dalších odvětvích

Kromě leteckého a kosmického průmyslu by převratná technologie Smart Washer mohla být potenciálně určena pro několik dalších odvětví, která vyžadují mimořádně vysoké bezpečnostní standardy a efektivní procesy údržby.

Příležitosti vidíme například na trzích s energií a obnovitelnými zdroji. Jedním z takových scénářů aplikace je jaderná energetika, kde by společnosti zabývající se jadernou energetikou mohly snadno provádět základní kontroly nádrží s radioaktivním odpadem pomocí dronu z bezpečné vzdálenosti. Podobně by výrobci turbín větrných motorů pro výrobu elektřiny mohli využít výhod řešení Smart Washer ve spojení s dronem, čímž by ušetřili čas (a v konečném důsledku náklady) a překonali bezpečnostní problémy spojené s obtížně přístupnými lopatkami větrných turbín. Existuje mnoho dalších příkladů, kdy lze tyto zásadní problémy řešit a překonávat tímto způsobem– například sedačkové lanovky a vleky v lyžařských střediscích nebo vysokoúrovňové dráhy v zábavních parcích.

Kromě leteckého a kosmického průmyslu by technologie Smart Washer mohla být potenciálně určena pro několik dalších odvětví, která vyžadují mimořádně vysoké bezpečnostní standardy a efektivní procesy údržby. (Zdroj: JPB Système)

Zpracování dat pro prediktivní údržbu

Dalekosáhlejší potenciál se projevuje při používání těchto chytrých technologií. Množství a úroveň dat poskytovaných řešením Smart Washer – ke kterým lze přistupovat, analyzovat je a zpracovávat – by časem mohly umožnit přesné sledování v reálném čase a nabídnout možnost prediktivní údržby. Mezi parametry, které by mohly být zaznamenávány, patří například napětí, datum, umístění a teplota.

To znamená, že ať už jde o motor výrobce letadel, větrnou turbínu, nebo atrakci v zábavním parku, tyto společnosti by mohly být upozorněny, pokud se vyskytne požadavek na provedení údržby – ať už jde o náhlý a bezprostřední problém, nebo jen o údržbu podle plánu.

Nakonec si většina výrobců nebo společností, které musí provádět kontroly údržbové kontroly strojů nebo jiné infrastruktury, stanoví jasné cíle, pokud jde o snížení času a nákladů na takové procesy. Díky inovativním poskytovatelům, kteří se zavázali řešit a vyřešit tyto zásadní problémy pomocí chytrých technologických řešení, budou tito výrobci dobře vybaveni při své trvalé snaze o neustálé zvyšování efektivity.

Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Konference Rolling Future se blíží

Česká SKF pozvala Alrika Danielsona, CEO SKF AB, aby byl jedním z keynote speakerů na konferenci, kterou pořádá ke svému stému výročí působení v českých zemích. Účastníci budou mít díky reálnému modelu a rozšířené realitě (augmented reality) možnost vyzkoušet si, jak funguje zcela nová technologie SKF Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek pomocí optických vláken), která namísto elektřiny využívá světla. Konference Rolling Future se uskuteční 21. května v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Související články
Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu "smartifikace průmyslu", který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Smart technologie pro prediktivní údržbu

V posledních letech se masová produkce stejných výrobků pomalu snižuje, a to díky výrobě upravované na míru potřebám zákazníků. Tyto změny jsou způsobeny narůstajícími schopnostmi dnešních výrobců poskytovat individuální řešení a rozvíjejícími se možnostmi komunikace jejich výrobků. Náročná práce ve složitějších podmínkách je mnohem častěji vykonávána pomocí robotů. Lidé jsou těmi, kdo výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují, a to velmi často i na dálku. Právě díky těmto změnám se služby poskytované k průmyslovým výrobkům stávají velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení.

Slavnostní otevření Centra vzdálené diagnostiky

Společnost SKF dne 12. září 2019 slavnostně otevřela Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. Otevření se zúčastnili jak zástupci výrobních firem, pro něž jsou služby centra určeny, tak mezinárodní tým SKF.

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem na prediktivní údržbu pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech.

Jak změnit Big data na Smart data

Sběr dat je jedna věc, avšak dát jim smysl je to, co přidává hodnotu. V moderní průmyslové hantýrce se jedná o změnu dat z „big data“ na „smart data“.

Digitalizace ve vyhodnocování stavu strojů

Posuzování stavu strojů bez nutnosti odstavení je dnes důležitější než kdy dříve. SKF proto vyvinula systém SKF Enlight založený na sběru dat pomocí mobilních zařízení a jejich ukládání a analýze v cloudové aplikaci, který je vhodný pro potřeby globálního průmyslu. Nové řešení zvyšuje účinnost kontroly a snižuje náklady na údržbu. Provozovatelům také poskytuje v reálném čase rozsáhlá data o výkonnosti a spolehlivosti strojů.

Nový zdokonalený vizuální IR teploměr

V katalogu výrobků společnosti Fluke Corporation se objevil další přírůstek v kategorii vizuálních IR teploměrů.

Jak zpracovat plán kontroly a údržby

V České republice je v provozu vedle velkých zpracovatelských průmyslových celků také překvapivě velké množství celků středních a malých. Dostupné statistiky hovoří o desítkách tisíc podnikatelských subjektů, které provozují technické celky ve zpracovatelském průmyslu. Pro všechny tyto celky, bez ohledu na jejich velikost, složitost, nebo stáří platí jedna základní skutečnost. Jejich porucha může v důsledku znamenat zastavení produkce se všemi důsledky.

Výzvy pro inovativní metody měření a diagnostiky

Když se na začátku milénia utvářela ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při ČVUT v Praze, Fakultě strojní skupina měření a diagnostiky, netušili jsme, že naším chlebem nebudou jen obráběcí stroje, jejichž konstrukci jsme na Fakultě strojní studovali, ale že nás čas zavede i do odvětví na hony vzdálených našemu oboru.

Nová termokamera pro průmyslovou termografii

S novým měřicím přístrojem testo 875i uvádí německý výrobce Testo AG na trh technologicky propracovanou a promyšlenou termokameru pro oblast průmyslové termografie.

Lidé a stroje tvoří sehraný tým

Psal se rok 1908, když začala v detroitském Fordu výroba modelu T, hovorově zvaného jako Tin Lizzie aneb plechová Líza. Jednalo se o milník, který „postavil Ameriku na kola“. Přesně v tom samém roce založil Hermann Gebauer v Görlitz firmu Mewa. Továrny se ocitly na vlně průmyslu 2.0 a začaly s automatizací výroby. Produkty měly být vyráběny rychleji a levněji, aby si je mohli dopřát i lidé s nižšími příjmy. Mewa tuto myšlenku následovala a podporovala továrny svým inovativním systémem čisticích utěrek. S ním je i po 112 letech v celé Evropě důležitým partnerem podniků, které svou výrobu právě přizpůsobují průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit