Témata

Již od počátku 20. století se píše historie firmy Attl. Její zakladatel, podnikavý zámečník Alois Attl, ze své původní dílny brzy vybudoval prosperující strojírenský podnik a v rozvoji firmy posléze – s přestávkou zhruba čtyř dekád – pokračovali další členové jeho rodiny. Této renomované společnosti k jejímu úspěchu již od roku 2019 pomáhá neméně renomovaný software SIDAS OEE z produkce společnosti SIDAT.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Data pro sofistikovanou výrobu

Přes nejrůznější peripetie, včetně znárodnění a o zhruba 40 let později opětovné restituce, si firma zachovala pověst vynikajícího výrobce, který tak řečeno „stojí na třech nohách“. Jednou z nich je vývoj a konstrukce válcovacích a profilovacích linek pro výrobu otevřených a svařovaných tenkostěnných profilů. Druhou pak výroba dílů pro automobilový průmysl. A tou třetí výroba obloukových hal technologií K-SPAN.

Ve velmi přívětivých prostorách společnosti Attl v obci Sibřina, z nichž jako by doslova čišela atmosféra skutečně rodinné firmy, nás společně přivítali pánové Pavel Štefan, programový manažer firmy Attl, Ing. Martin Hurda z divize průmyslové informatiky firmy SIDAT a Ing. Jan Fibír, CSc., z divize obchodního rozvoje téže firmy.

V prostorách společnosti Attl nás přivítali (zleva) Martin Farkaš, manažer automobilové výroby firmy Attl, Ing. Martin Hurda z firmy SIDAT, Pavel Štefan z firmy Attl, a Ing. Jan Fibír, CSc., ze společnosti SIDAT. (Foto: Ivan Heisler)

„Hlavní gró naší činnosti je postaveno na tváření plechu zastudena,“ řekl nám úvodem Pavel Štefan. „Naše společnost zaměstnává přibližně 120 pracovníků a obrat se pohybuje mezi sedmi a osmi miliony eur. V současné chvíli máme tři provozovny, jednu v Dolních Měcholupech v Praze, další zde v Sibřině a třetí v Bzenci. Ta se specializuje výhradně na automotive a Bzenec je svojí polohou optimální z pohledu dosahu našich největších zákazníků z této oblasti.“

Zdejší zakázková výroba linek a strojů zahrnuje profilovací linky pro tenkostěnné otevřené a děrované profily a jejich komponenty. (Zdroj: Attl)

Sídlo společnosti Attl je v současné době v Praze, ale vzhledem k potřebě dále se rozvíjet, a to včetně budování dalších výrobních a skladových prostor, se již pro letošní rok plánuje přesun sídla firmy právě do areálu v Sibřině, kde je dostatek místa pro výstavbu nových výrobních hal i skladů.

Reklama
Reklama
Reklama

Stabilita na třech nohách

Podívejme se nyní blíže na již zmíněné tři skupiny produktů společnosti Attl.

Zdejší zakázková výroba linek a strojů společnosti zahrnuje válcovací linky pro tenkostěnné podélně svařované trubky a profilovací linky pro tenkostěnné otevřené a děrované profily a jejich komponenty. Firma se přitom specializuje na vývoj a výrobu linek pro podélné svařování nerezových trubek a profilů laserem, přičemž spolupracuje s předními výrobci laserů, jako jsou Laserline a Trumpf.

Sériová výroba trubek a profilů firmy Attl je zaměřena především na vysokokapacitní výrobu tenkostěnných nerezových trubek pro automobilový průmysl a chladicí techniku. Výroba trubek do chladicích výměníků probíhá již od roku 2014 a stabilními koncovými odběrateli produktů jsou např. koncerny Volkswagen nebo TATA motors. Do stálého portfolia sériové výroby patří také výroba rámů pro kapsové filtry a jiné tenkostěnné profily. Mimo to však se zde vyrábějí i speciální jednoúčelové stroje a linky. Ty jsou určeny pro různé oblasti průmyslu, včetně například automobilové výroby a zdravotnictví.

Sériová výroba trubek a profilů firmy Attl je zaměřena především na vysokokapacitní výrobu tenkostěnných nerezových trubek pro automobilový průmysl a chladicí techniku. (Zdroj: Attl)

Firma Attl je také jedním z předních výrobců v oblasti výroby obloukových hal technologií K-SPAN. Tento systém je založen na profilování a ohýbání ve speciální výrobní lince. Zajímavostí je, že tato linka může být buď stacionární pro výrobu modulárních stavebnic halových dílců, nebo mobilní pro výrobu a montáž haly přímo na stavbě.

Od roku 2020 disponuje společnost též sekcí Attl Obchod se stroji. Ta se věnuje komplexním dodávkám průmyslových stříkacích a lakovacích zařízení, mycích zařízení, elektroerozivních strojů a CNC strojů.

Dále pak zdejší zakázková výroba zahrnuje válcovací linky pro tenkostěnné podélně svařované trubky a jejich komponenty. (Zdroj: Attl)

„Na konci loňského roku jsme dodávali strojní technologie nejen po celé Evropě, ale též mimo ni, například do Indie a do Číny,“ objasňuje Pavel Štefan a dodává: „Naše úsilí v současnosti významně zaměřujeme do oblasti technologií, především do těch, které jsou založeny na laserovém svařování, v němž vidíme velký potenciál. V této oblasti realizujeme i vlastní výzkum a vývoj, především s ohledem na potřebu zvyšování efektivity využívaných technologií, a to ve spolupráci například se Západočeskou univerzitou v Plzni nebo s ČVUT v Praze.“

Systém SIDAS OEE z produkce společnosti SIDAT je v rámci společnosti Attl zaveden nejen v závodě Sibřina, ale též v Bzenci. (Foto: Ivan Heisler)

Zajímavostí společnosti Attl je mimo jiné i skutečnost, že na rozdíl od mnoha jiných českých firem, jimž, především v důsledku „doby covidové“, vznikl významný propad obratu, zdejší obrat naopak zaznamenává v posledních letech kontinuální růst.

Systém SIDAS OEE je založen na monitoringu všech provozních dat z velkého množství zařízení, v současné době zejména v oblasti automotive výroby. (Foto: Ivan Heisler)

„Důvodem je právě naše diverzifikované portfolio,“ vysvětluje Pavel Štefan. „Když v průběhu pandemie klesal, jako ostatně všude, obrat v oblasti automotive, nahrazovali jsme tento úbytek z ostatních dvou našich oblastí výroby. Například naše haly mají opravdu široké možnosti využití, a proto byl zajištěn odbyt tak řečeno „covid – necovid“.“

Reklama

Motivační software

Vzhledem k náročnosti výroby a čím dál více sílícímu tlaku konkurence je pochopitelně jedním z hlavních požadavků výrobních firem zvyšování efektivity výroby. K tomu významně pomáhají mimo jiné i specializované softwary pro výrobu. Konkrétně ve společnosti Attl je v posledních letech, jak už bylo zmíněno, využíván systém SIDAS OEE z produkce společnosti SIDAT. Je založen na monitoringu všech provozních dat z velkého množství zařízení, v současné době zejména v oblasti automotive výroby.

Společnost SIDAT byla založena v roce 1990 a od té doby byla a stále je v držení českých fyzických osob, které dodnes působí v rolích vrcholového managementu firmy. Se zhruba stovkou zaměstnanců dosahuje v posledních letech obratu více než čtvrt miliardy ročně. Přibližně tři stovky jejích zákazníků patří mezi špičky ve svých oborech působnosti. Oblasti, v nichž poskytuje svým zákazníkům komplexní služby, jsou: komplexní automatizace, výrobní informatika, integrační projekty a Průmysl 4.0 a customer care. Společnost SIDAT je certifikovaným partnerem společnosti Siemens.

Pokud z portfolia jejích činností hovoříme o průmyslové automatizaci, pak lze říci, že její těžiště spočívá především ve výrobě nápojů a potravin, stavebních hmot, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v automotive a v čištění odpadních vod. Jde o realizace elektrozařízení od snímačů přes nejrůznější inteligentní, programovatelná zařízení, programovatelné automaty a hardware a software až po koncové technologie. Koncovými uživateli těchto systémů jsou v poměru přibližně 1 : 1 domácí i zahraniční výrobní podniky. Řada z nich představuje naprostou špičku ve svých oborech.

V oblasti zvané výrobní informatika se společnost zabývá zejména sběrem dat z výroby a jejich zobrazením, vyhodnocováním a následnou prezentací z hlediska klíčových parametrů.

„Náš systém se zde zabývá sběrem a následným zpracováním dat,“ vysvětluje Martin Hurda ze SIDATu a vzpomíná: „Projekt pro firmu Attl jsme začali připravovat na přelomu let 2018 a 2019, kdy jsme společně se zdejšími lidmi především analyzovali, co firma potřebuje k tomu, aby se maximálně zvýšila efektivita výroby.“

Podle jeho slov se díky využívání tohoto systému zvýšila od roku 2020 efektivita výroby o 10–15 %. Funkce systému SIDAS OEE je založena na sběru dat z výroby a jejich zpracování, a následné online prezentaci prostřednictvím velkoplošných vizualizací. Na jejich základě může vedoucí výroby například porovnat počet kusů, které by v daném čase měly být vyrobeny, s počtem těch skutečně vyrobených, a pokud je jich méně, pak díky analýze dat zjistit, co je příčinou a zjednat nápravu.

„Pracovníci mohou v každém okamžiku online sledovat stav právě probíhající výroby a porovnání s optimálním stavem a svoji práci tomu přizpůsobit,“ vysvětluje Pavel Štefan. (Foto: Hana Janišová)

„Tímto způsobem také motivujeme pracovníky u výrobních linek,“ vysvětluje Pavel Štefan. „Pracovníci totiž mohou v každém okamžiku online sledovat stav právě probíhající výroby a porovnání s optimálním stavem, a svoji práci tomu přizpůsobit. Výstupy ze systému však samozřejmě nevyužívají jen naši pracovníci, ale také vedení firmy, pro které jsou jedním z prvků pro řízení výroby.“

Data nejen z výroby

„Systém SIDAS s moduly pro sledování efektivity výroby – SIDAS OEE, efektivity provozu CNC strojů – SIDAS CNC, monitoring energií – SIDAS IEM a monitorování údržby – SIDAS MNT kontinuálně vyvíjíme přibližně od roku 2010 právě na základě poptávek středních firem. Ty dříve naším prostřednictvím využívaly jiné softwary, které však zcela neodpovídaly jejich potřebám, a to jak technicky, tak zejména cenově,“ říká Jan Fibír ze SIDATu a dodává: „Ve společnosti Attl máme v provozu větší množství monitorovaných zařízení, takže výrobu lze prostřednictvím systému SIDAS OEE monitorovat opravdu velmi detailně. V každém okamžiku své práce mohou zdejší zaměstnanci vidět, zda jejich práce odpovídá normě, nebo ne, a přizpůsobit tempo. Právě na základě toho se zde podařilo efektivitu skutečně navýšit.“

Vzhledem k náročnosti výroby a čím dál více sílícímu tlaku konkurence je pochopitelně jedním z hlavních požadavků výrobních firem zvyšování efektivity výroby. (Foto: Ivan Heisler)

„Nicméně požadavky každého z našich zákazníků na konkrétní ukazatele se poněkud liší, ale náš systém je schopen se jejich požadavkům dokonale přizpůsobit,“ doplňuje jej Martin Hurda.

Systém SIDAS OEE je však v rámci společnosti Attl zaveden nejen v závodě Sibřina, ale též v Bzenci. V měcholupském závodě, vzhledem k plánovanému přesunu zdejší výroby do Sibřiny, zaveden není.

Společnost Attl vznikla již ve 20. letech minulého století. V českých rukou rodiny původního zakladatele zůstala i během druhé světové války a po ní, až do roku 1952, kdy byla znárodněna. Rodina zakladatele zde nadále pracovala, avšak v rolích řadových zaměstnanců. Po pádu režimu v roce 1993 byla rodině v rámci restitucí firma vrácena a pod vedením Ing. Jana Attla vznikl současný rodinný podnik Attl a spol., Továrna na stroje. Postupně zde byla obnovena strojírenská výroba a došlo k významnému rozvoji výroby linek a strojů. V současné době firmu řídí Ing. Tomáš Attl, který se zaměřuje na posílení zakázkové výroby linek a strojů pro různá odvětví průmyslu a sériovou výrobu nerezových trubek pro automobilový průmysl a chladicí techniku. Za jeho působení byla firma obohacena o výrobu otevřených profilů a stavbu ocelových obloukových hal. Hlavním mottem firmy Attl je jít vlastní cestou konstrukce produktů s důrazem na kvalitu finálních výrobků. Mezi zákazníky firmy Attl jsou firmy, sídlící prakticky po celém světě, ať už ve většině evropských států, nebo třeba v Izraeli, Číně či Indii.

Data z výroby takového rozsahu pochopitelně vyžadují úložiště s dostatečnou kapacitou. Ve společnosti Attl je tedy v současné době na pořadu dne téma cloud. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že firma disponuje velmi cenným know-how, došlo její vedení k závěru, že cloud zatím využívat nebude, naopak data ukládá v rámci vlastních serverů.

V současné době je tedy systém SIDAS OEE ve společnosti Attl již velmi důkladně prověřen praxí a plánují se další kroky. Tím nejbližším je implementace ERP systému CITO, na jehož dodávce se SIDAT zejména prostřednictvím dceřiné společnosti SIDAT Digital rovněž podílí. Cílem je, aby softwarová řešení ve společnosti Attl byla opravdu komplexním a efektivním pomocníkem nejen pro výrobu, ale i pro další firemní procesy.

Vydání #5
Kód článku: 220546
Datum: 04. 05. 2022
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Attl

Attl je stabilní prosperující společností v oblasti vývoje a konstrukce válcovacích linek a strojů pro výrobu tenkostěnných profilů.
Samostatnou a velmi významnou činností je výroba nerezových dílů pro automobilový průmysl. Hlavním mottem je jít vlastní cestou konstrukce produktů s důrazem na kvalitu finálních výrobků.

Číst dál
SIDAT

Společnost SIDAT byla založena v roce 1990 a od té doby byla a stále je v držení českých fyzických osob, které dodnes působí v rolích vrcholového managementu firmy. Se zhruba stovkou zaměstnanců dosahuje v posledních letech obratu více než čtvrt miliardy ročně. Přibližně tři stovky jejích zákazníků patří mezi špičky ve svých oborech působnosti. Oblasti, v nichž poskytuje svým zákazníkům komplexní služby, jsou: komplexní automatizace, výrobní informatika, integrační projekty a Průmysl 4.0 a customer care. Společnost SIDAT je certifikovaným partnerem společnosti Siemens.

Pokud z portfolia jejích činností hovoříme o průmyslové automatizaci, pak lze říci, že její těžiště spočívá především ve výrobě nápojů a potravin, stavebních hmot, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v automotive a v čištění odpadních vod. Jde o realizace elektrozařízení od snímačů přes nejrůznější inteligentní, programovatelná zařízení, programovatelné automaty a hardware a software až po koncové technologie. Koncovými uživateli těchto systémů jsou v poměru přibližně 1 : 1 domácí i zahraniční výrobní podniky. Řada z nich představuje naprostou špičku ve svých oborech.

V oblasti zvané výrobní informatika se společnost zabývá zejména sběrem dat z výroby a jejich zobrazením, vyhodnocováním a následnou prezentací z hlediska klíčových parametrů.

Číst dál
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit