Témata
Reklama

Další z řady technologických seminářů uspořádala ve svém sídle v polovině dubna ve spolupráci s partnery společnost Mazak, tentokrát na téma automatizace se zaměřením na robotizaci, paletizaci, inteligentní výrobu a další řešení zvyšující efektivitu a produktivitu. Na cyklus dopoledních přednášek po obědě navázaly ukázky strojů v předváděcí hale v Jažlovicích u Prahy.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Slavnostního zahájení se již tradičně ujal branch manažer Petr Šimáček, který po uvítání všech přítomných hostů nastínil pořadí a témata následujících přednášek a pak si již vzal slovo vedoucí obchodu Jiří Mýtina. A věnoval se hlavnímu tématu – tedy automatizačním řešením dodávaným společností Mazak. Nejprve pohovořil o paletizačních systémech Palletech s vysokým zdvihem pro zakládání do více soustruhů v jedné lince. Jsou koncipovány tak, aby po instalování základního setu umožňovaly postupné rozšiřování v případě zvýšených výrobních požadavků zákazníka. Tyto automatické zakládací systémy se plně osvědčily v nově otevřeném výrobním závodě v Oguchi, již šestém na území Japonska.

Reklama
Reklama
V předváděcí hale se čile diskutovalo nejen o automatizačních řešeních.


Následovalo několik slov o automatickém systému výměny obrobků (AWC) nabízejícím ve standardní verzi 32 a v rozšířené verzi až 42 pozic pro obrobky a dále o rozšiřitelném zásobníku s velkou kapacitou až pro 500 nástrojů, které společně doplňují například kompaktní centrum pro simultánní obrábění v pěti osách Variaxis i-300 AWC a umožňují flexibilní práci a různorodou nízkoobjemovou výrobu.

Brand manažer Petr Šimáček představil návštěvníkům tým spolupracovníků.


Pro provozy s omezeným prostorem doporučil pan Mýtina kompaktní karuselový zásobník palet Pallet Pool (MPP), který ve srovnání se systémem Palletech má až o 40 % menší rozměry a umožňuje podle své konfigurace vysokorychlostní přesun deseti nebo šestnácti palet a je speciálně zkonstruován pro bezobslužný provoz. Je řízen pomocí jednotky Smooth CNC, která používá softwarovou aplikaci Smooth MPP, obsahující pokročilé funkce pro plánování, rychlejší analýzu výsledků z výroby a efektivnější využití systému. Přístup k aplikaci je možný dálkově z PC nebo chytrých telefonů.
Jako další varianta obsluhy výrobních soustružnických center byla panem Mýtinou představena automatizační buňka TA-12 (Turn Asist, nosnost 12 kg), jejímž ústředním prvkem je robot Fanuc M-10iA/12 pro nakládání a vykládání obrobků. Návštěvníci akce si jej mohli později prohlédnout během praktických ukázek jako obsluhu soustružnického centra Quick Turn 250 MY. Podrobnosti o tomto řešení naleznete v samostatném článku.

Návštěvníci se zájmem využili možnost prohlédnout si pracovní prostor strojů při obrábění.

Po předvedení automatizačních řešení hostitelské společnosti Mazak se hostům představil Petr Kučera z ABB Robotika. V úvodu se zmínil o školicím centru ve Vestci u Prahy a Globálním opravárenském centru a centru pro repase robotů v Ostravě. Dále promluvil o zapojení odborníků z ABB už v počáteční fázi přípravy automatizačních řešení a o spolupráci s realizátorem od výběru vhodného robota pro automatizační linku přes projektovou studii i animaci a simulaci cyklů až po ověření činnosti robota v konkrétní aplikaci včetně posouzení zatížení, rychlostí chapadel a v neposlední řadě také bezpečnosti. Na konci vymezeného času účastníkům pustil několik videí s referenčními ukázkami od nejjednodušších činností, jako je vrtání, až po tzv. bin-picking, tedy vyjímání dílů ze sloupku z boxu a zakládání podle cyklového času stroje.

Prokuristé společnosti Strojírna Vehovský promluvili také o zapojení společnosti do kampaně Perspektiva, která si klade za cíl změnit pohled společnosti na uplatnění mladé generace v životě spolu s rehabilitací dobrého jména technických profesí na trhu práce.


Jako další řečník přišel na řadu obchodní ředitel společnosti Renihaw Daniel Zeman. Ve své řeči krátce představil kontrolní systém Equator, jenž umožňuje rozměrovou kontrolu dílců a okamžitou korekci strojů v dílenském prostředí. Dále zdůraznil nutnost dobré komunikace mezi odděleními konstrukce, výroby a kvality ve všech výrobních podnicích, k čemuž mohou přispět právě i kontrolní systémy pro rychlé ověření vyrobitelnosti navržených výrobků a také kvality těch již obrobených.
Po krátké přestávce předstoupil před posluchače Karel Suchna, jednatel společnosti Zoller Czech, který z portfolia společnosti vybral a posluchačům představil možnosti automatizovaného měření a seřizování nástrojů mimo stroj, dále správu nástrojů pracující s centrálním úložištěm Zoller TMS (Tool Management Solutions) a také nástroje pro sledování jejich životnosti či optické kamerové systémy, pro změření a seřízení nástrojů, které jsou mimo střed osy obrábění.

Zájmu návštěvníků se těšila i partnerská stanoviště společností Pilz, Renishaw a ABB.
Zájmu návštěvníků se těšila i partnerská stanoviště společností Pilz, Renishaw a ABB.


Jako další se chopil slova Michal Nevěřil, generální manažer společnosti Pilz. Ve své přednášce nejprve položil otázkou, proč si firmy pořizují roboty? V první řadě je to snaha zvýšit produktivitu a kvalitu výroby, za druhé možnost nahradit chybějící pracovní sílu a v neposlední řadě také snaha zastoupit stávající pracovníky v nebezpečných provozech, jakou jsou svařovny, lakovny, laserová pracoviště či pracoviště vyžadující manipulace s těžkými břemeny. Dále posluchačům nastínil celou šíři legislativních požadavků, které je nutné splnit pro úspěšnou certifikaci začlenění nových robotických zařízení do strojního celku. Nakonec upozornil na pravidla bezpečnosti spojená s aplikací průmyslových robotů ve výrobě, která dnes musejí podniky uplatňovat. Samostatný rozhovor s panem Nevěřilem přineseme v letním červencovém vydání.


David Jůza, šéf aplikací firmy Mazak, ve svém příspěvku promluvil o aplikování moderních technologií na strojích Mazak a představil stroje, které bude možné zhlédnout v odpoledních hodinách v předváděcí hale.

David Jůza, šéf aplikací firmy Mazak, u demonstračního panelu představujícího řešení Smooth Technology.Poslední prezentace dopoledního bloku přivedla před řečnický pultík hned dva řečníky – sourozence Lucii a Matěje Vehovské, kteří představili historii a aktuální situaci rozvíjející se rodinné firmy Strojírna Vehovský z Otic u Opavy, kterou před více než dvaceti lety založil jejich otec Miroslav Vehovský. Strojírna patří mezi významné odběratele strojů Mazak, na kterých vyrábí velké a komplikované dílce podle výkresové dokumentace zákazníků z celého světa. Čtenáři našeho časopisu se mohou těšit na reportáž z provozu této společnosti v jednom z podzimních veletržních vydání.


Po ukončení přednášek se účastníci přesunuli z přednáškové místnosti do přízemí, kde po výtečném obědě prezentace pokračovaly praktickou částí. Návštěvníci byli rozděleni do několika skupin, které se pravidelně střídaly u jednotlivých strojů, a to v rytmu, který udávala marketingová manažerka Ivana Geistová, jež měla celý den organizačně na starosti. Návštěvníci si tak mohli na jednotlivých stanovištích prohlédnout demonstrace obrábění na strojích Intergrex i-300ST, VTC-530CX, HCN-4000, Quick Turn 250MY + TA-20 a vyslechnout si k nim komentáře aplikačních inženýrů společnosti Mazak.

Kromě odborníků byli u vystavených strojů Mazak k dispozici také zástupci všech partnerů Dnů automatizace, aby si návštěvníci mohli individuálně prohlédnout robotizovaná pracoviště a stánky jednotlivých partnerů a prodiskutovat s představiteli firem ABB, Pilz, Renishaw, Schunk či Zoller konkrétní vystavené výrobky i technologická řešení.

Pro lepší seznámení se soustružnickým centrem Quick Turn 250 MY, obsluhovaným zakládacím robotem Fanuc, navštivte stánek společnosti Mazak na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře.

Další ze setkání z cyklu odborných seminářů, tentokrát s nástroji Seco Tool a stroji Mazak, se v Jažlovicích uskuteční na začátku června a technologický den zaměřený na pětiosé obrábění a kontrolní systém Mazatrol Smooth je naplánován na 14. listopadu 2019.

Gabriela Jedličková, Jažlovice

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Technologický den HSC obrábění

Společnost Mazak pro své zákazníky uspořádala šest hodin plných technického poznání a osobních setkání. Pomyslně tím zahájila maraton open houses výrobců a dodavatelů obráběcích strojů, které si v tomto prezentačním konceptu drží stále velkou oblibu mezi technickou veřejností.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Související články
Sázka na věrnost a inovace

Ve druhém dílu seriálu reportáží u klíčových zákazníků společnosti Yamazaki Mazak představujeme firmu Astro Kovo Plzeň, která se specializuje převážně na sériovou výrobu přesných rotačních součástí. Již sedmnáct let využívá strojních kapacit CNC obráběcích center Mazak.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na zemi i ve vesmíru

Tisíce metrů čtverečních, bezmála 200 zaměstnanců a roční obrat 250 milionů Kč. Tak v kostce vypadají čísla výhradně české, soukromé společnosti Startech. Její výrobní haly a další prostory najdeme ve dvou obcích poblíž Brna – v Říčanech a Rosicích. Společnost se mimo jiné zabývá přesným obráběním prakticky všech myslitelných materiálů pomocí nejmodernějších CNC technologií. To logicky znamená, že v rámci zdejšího – vskutku úctyhodného – strojního parku hrají hlavní roli stroje značky Mazak.

Technologický seminář s důrazem na upínání obrobků

V Technologickém centru společnosti Yamazaki Mazak v Jažlovicích se pravidelně pořádají odborné semináře často ve spolupráci s některým z průmyslových partnerů. Centrum je vybaveno špičkovými obráběcími stroji Mazak, které v druhé polovině ledna byly osazeny upínací a uchopovací technikou společnosti Schunk. Odborný seminář navštívily desítky zájemců .

Hodnoty rodinného podnikání

S Miroslavem Vehovským jsem se poprvé setkal před necelými šesti lety v Lovani nedaleko Bruselu při příležitosti slavnostního otevření automatizovaného skladu náhradních dílů společnosti Yamazaki Mazak, které je firma pana Vehovského klíčovým zákazníkem. V nejednom případě instalovali v Oticích u Opavy nový typ stroje jako jedni z prvních v Evropě.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

International Automotive Forum

Společnost Makino uspořádala koncem listopadu ve svém technologickém centru v Bratislavě zákaznickou konferenci nazvanou International Automotive Forum, na níž seznámila účastníky s trendy v automobilovém průmyslu a se svými novinkami v oblasti obráběcích strojů a automatizační techniky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit