Témata
Foto: I. Heisler

Zásada z nadpisu platí nejen v osobním životě, ale ve stejné míře také v podnikání. Dokonalá znalost partnera, jeho možností a potřeb je dobrým základem pro oboustranně prospěšnou spolupráci. Dokázala nám to návštěva ve slavičínském výrobním závodě společnosti NTS Prometal, kam jsme se za reportáží vypravili společně se zástupci firmy Walter CZ, která do zdejší obrobny dodává řezné nástroje.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Slavičín leží v předhůří Bílých Karpat, poblíž lázní Luhačovice v jižní části zlínského okresu. V této malebné krajině již 26 let působí firma NTS Prometal, jejíž hlavní náplní činnosti je výroba vysoce přesných komponentů, modulů a mechatronických sestav pro čisté prostory.

Ve své kanceláři nás přivítal ředitel slavičínského závodu Miroslav Mičík spolu s výrobním ředitelem Alešem Nevrlkou. Miroslav Mičík nám nejprve stručně představil historii firmy a její výrobní program a také strukturu mezinárodní skupiny NTS Group, jejíž součástí je česká společnost NTS Prometal.

Skupina NTS Group a historie společnosti NTS Prometal

Skupina NTS Group s centrálou v nizozemském Eindhovenu svou dnešní podobu dostala v roce 2005, kdy se spojily firmy Nebato (ta byla založena v roce 1954) a Te Strake (založená roku 1947). Skupina je rodinným podnikem, od roku 2013 je ve vlastnictví rodiny Wintermansů. Historie slavičínského Prometalu je však delší. Firma byla založena v roce 1997, oslavila tedy už 26. narozeniny. Lokalita ve Slavičíně byla vybrána hlavně proto, že zde byl dostatek kvalifikovaných strojařů po zániku nedalekých Vlárských strojíren, které fungovaly od poloviny 30. let a v 90. letech zanikly v souvislosti s konverzí zbrojního průmyslu.

Dnes má skupina NTS Group kromě sedmi závodů v Nizozemsku a dvou v České republice své výrobní závody v Singapuru a v čínské Šanghaji a kancelář v San Jose v USA. Skupina celkem zaměstnává 1 700 lidí, 300 z nich pracuje ve dvou závodech NTS Prometal v České republice, a to ve Slavičíně (cca 210 zaměstnanců) a v Brně (cca 90 zaměstnanců). Slavičínský závod se specializuje na výrobu dílů pro segmenty náročné na přesnost – pro elektroniku a pro výrobu analytických přístrojů. Jde zejména o zpracování plechů, o obrábění různých materiálů, o povrchové úpravy dílů a montáž zařízení. Firma svým zákazníkům nabízí jak výrobu širokého spektra dílů podle dodané dokumentace, tak související služby v oblasti inženýringu. Nejčastěji jde o výrobu malých sérií, která zahrnuje značný podíl ruční práce a vyžaduje vysokou odbornou úroveň zaměstnanců.

U obráběcího centra Heller FP6000 osazeného nástroji Walter stojí (zleva) ředitel slavičínského závodu NTS Prometal Miroslav Mičík, výrobní ředitel Aleš Nevrlka a obchodně-technický zástupce společnosti Walter CZ Ladislav Blažek. (Foto: I. Heisler)

Vakuové komory pro elektronové mikroskopy

Významnou součástí výrobního programu slavičínského závodu je výroba a montáž mechanických částí elektronových mikroskopů pro významného tuzemského výrobce těchto zařízení. Společnost NTS Prometal vyrábí rámy, kryty a vakuové komory mikroskopů. S touto zakázkou souvisí i zahájení úzké spolupráce firmy s dodavatelem řezných nástrojů Walter, která se datuje od roku 2015. Tehdy vybraný výrobce obráběcích center, firma Heller, dodal do Slavičína dvě obráběcí centra, včetně celé technologie obrábění zmíněných vakuových komor. Při návrhu technologie tento výrobce osadil stroje řeznými nástroji značky Walter, a to na základě svých předchozích zkušeností s těmito nástroji. Výroba jedné komory na těchto strojích trvá 19 hodin a podílí se na ní v rámci jednotlivých hrubovacích i dokončovacích operací asi 130 různých nástrojů. Většinou jde právě o nástroje od společnosti Walter, jež zde provádějí více než 80 % operací.

Nástroje od firmy Walter využíváme ke všem klasickým obráběcím operacím – primárně k soustružení a frézování, ale i k vrtání a závitování,“ vysvětluje výrobní ředitel Aleš Nevrlka. „V případě obrábění vakuových komor, kde jde o činnosti opakované ve větší sérii, jsme dosáhli téměř optimálního využití těchto nástrojů a jejich životnosti až na hranici jejich maximálního výkonu.

Reklama
Reklama
Reklama

Ředitel závodu Miroslav Mičík k tomu dodává: „Šlo o první podobné partnerství jak s firmou Heller, tak s firmou Walter – do té doby jsme se moc neznali. Přesto díky profesionálnímu přístupu obou partnerů a jejich zkušenostem všechno vyšlo perfektně a velmi brzy jsme dosáhli požadovaných výsledků.

Zástupce společnosti Walter CZ Ladislav Blažek přidává pohled ze své strany: „Pro nás je vždy rozhodující, abychom včas dostali ty správné informace o tom, co zákazník potřebuje a co od nás očekává. Když se to nestane, nemáme s čím pracovat. Ale v této firmě nejen technologové, ale všichni zaměstnanci věděli, co chtějí a co potřebují, tyto informace nám poskytovali a všechno jsme mohli společně rychle řešit. Otevřenost a vzájemná důvěra byla od začátku klíčem k úspěšné spolupráci. Za ta léta, kdy sem pravidelně jezdím, už se s kolegy z Prometalu dobře známe a fungujeme spolu jako jeden tým.

Z předkovaného bloku oceli o hmotnosti 900 kg obráběcí centra pomocí 130 různých nástrojů během 19 hodin postupně odeberou dvě třetiny materiálu. Hotový díl váží přibližně 300 kg. (Foto: I. Heisler)

Výhody spolupráce se silným partnerem

Spolupráce s dodavatelem však nespočívá jen v dodávkách nástrojů. Jak zdůrazňuje ředitel závodu Miroslav Mičík, při vysokých cenách kvalitních řezných nástrojů musí každý výrobce dbát na to, aby tento materiál naplno a efektivně využil. V tomto ohledu vždy existují nějaké rezervy a optimálního výkonu lze dosáhnout jen s pomocí kompetentního dodavatele, který dokonale zná možnosti svých produktů. Zároveň však musí dobře znát potřeby zákazníka a podmínky v jeho výrobě, a tak úspěch závisí na dlouhodobé intenzivní spolupráci spočívající ve společném řešení problémů. Nízká katalogová cena nemůže být jediným kritériem při výběru dodavatele a při nákupu nástrojů platí stará zásada „nakupujte u odborníků“. V rámci dlouhodobé spolupráce navíc silný dodavatel, jakým je společnost Walter CZ, dokáže průběžně nabízet nová řešení, jež vedou k optimalizaci výrobního procesu a zvyšování jeho efektivity.

Reklama

Kromě zmíněné technické podpory v Prometalu oceňují i zkušenosti dodavatele v oblasti správy nástrojů, s jejichž využitím se daří tyto prostředky efektivněji využívat. Výhoda silného partnera se projevila například i tehdy, když firma Walter pomohla Prometalu zvládnout velkou počáteční investici do vybavení prodloužením termínů splatnosti. Dalším benefitem této spolupráce je kvalita servisu: Walter například dokáže zajistit přebroušení použitých monolitních nástrojů tak, aby bylo přesně dosaženo původních geometrií.

Konsignační sklad a automaty na výdej nástrojů

Vzhledem k rostoucímu objemu spolupráce a množství dodávaných nástrojů se obě firmy dohodly na zavedení tzv. toolboxů – výdejních automatů. Společnost Walter dodá do Slavičína automatické skříně, z nichž budou pověření pracovníci Prometalu odebírat nástroje podle potřeby. Skříň, prostřednictvím internetu připojená k informačnímu systému dodavatele, si pak bude sama automaticky objednávat doplnění odebraných nástrojů.

V porovnání s dosavadním způsobem objednávání nástrojů na sklad automatické toolboxy ušetří odběrateli značnou část administrativní práce spojené se správou zásob nástrojů a eliminují riziko lidské chyby v tomto procesu. Objednávání se totiž děje automaticky a veškerou starost o doplňování zásob nástrojů ve výdejních skříních přebírá dodavatel. K dispozici je rovněž automaticky generovaná přesná evidence odebraných nástrojů. Další výhodou pro odběratele je snížení finančních nákladů. Každý nástroj totiž firma „nakoupí“ až v okamžiku, kdy jej pověřená osoba fyzicky odebere z výdejního automatu. Do té doby je nástroj majetkem dodavatele, a až na konci kalendářního měsíce proběhne fakturace skutečně odebraných nástrojů. Dochází tedy k faktickému oddálení plateb, a tím k finanční úspoře na straně odběratele. V první fázi budou toolboxy využity na dodávky nástrojů pro zmiňovaná obráběcí centra Heller, do budoucna se plánuje tento systém používat v celé obrobně, a to nejen na dodávky nástrojů značky Walter. Také v tomto ohledu může společnost NTS Prometal profitovat ze spolupráce s firmou Walter CZ, jejíž zkušenosti v oblasti správy nástrojů budou využity ve prospěch obou stran.

Nástroje značky Walter, připravené na umístění do zásobníku v obráběcím centru. (Foto: I. Heisler)

Na návštěvě ve výrobě

V druhé části návštěvy jsme rádi přijali pozvání na exkurzi do výrobních hal slavičínského závodu, který má v současnosti 5 000 m2 plochy. V doprovodu pánů Mičíka a Nevrlky jsme si společně se zástupci firmy Walter CZ prohlédli provoz tváření a zpracování plechů s řezacím laserem, ohraňovacími lisy a svařovacími roboty, lakovnu s poloautomatickou linkou pro povrchové úpravy, logistický terminál, montáž i obrobnu vybavenou soustružnickými a frézovacími centry. Nejdéle jsme se pochopitelně zdrželi právě v hale, kde jsou umístěna velká obráběcí centra Heller FP6000, která pracují v režimu nepřetržitého provozu. Jeden ze dvou strojů je vybaven automatizací, díky níž může pracovat více než 140 hodin týdně; v plánu je propojit oba stroje jedním automatizačním řešením, které umožní zvýšit jejich produktivitu bez nároku na navýšení počtu pracovníků.

Pan ředitel nás rovněž seznámil s plány na rozšíření výrobních prostor slavičínského závodu NTS Prometal. Firma ve svém areálu staví novou halu, díky níž bude moci od roku 2025 rozšířit obrobnu ze stávajících zhruba 800 m2 na 1 700 m2. Nová hala navíc nabídne prostředí se stabilní teplotou, která umožní dosahovat ještě vyšších přesností obrábění než dosud. Nemalá investice do nových výrobních kapacit je důkazem důvěry v budoucnost. „Stejně jako úzce spolupracujeme s našimi klíčovými dodavateli, mezi něž patří firma Walter CZ, budujeme stálá partnerství i s našimi zákazníky. I s nimi máme dojednány určité dohody o budoucích zakázkách, navzájem se dobře známe a věříme, že když jim nabídneme větší výrobní kapacitu s určitým vybavením na příslušné úrovni, potřebné zakázky k naplnění této kapacity přijdou. Optimálním zdrojem budoucích zakázek je podporovat zákazníka už při návrhu produktu nebo služby a v rámci partnerství mu nabídnout soubor našich specifických znalostí a kompetencí, jež lze využít ve prospěch konečného produktu. A to se nám daří mimo jiné proto, že máme silné partnery mezi svými dodavateli, kteří zase s využitím svého know-how takto podporují nás. Osvědčuje se nám, že technik od Waltru u nás není jako návštěva, ale zná naši výrobu tak dobře, že je de facto jedním z nás,“ uzavřel naše povídání Miroslav Mičík.

Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

V Ostravě vznikají díly pro podmořskou těžbu ropy

Historie společnosti V-NASS sahá do roku 1917. Po 2. svštové válce se stala nástrojárnou podniku Vítkovice. Pod současným názvem je známa od roku 1997, kdy byla privatizována a postupně přeměněna n azakázkovou obrobnu, která se specializuje na přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Související články
Udržitelná výroba obráběcích nástrojů

U společnosti Walter, odborníka na obráběcí nástroje, je udržitelnost důležitou součástí firemní strategie. Již od roku 2013 firma nabízí pod značkou Walter Green obráběcí nástroje s plnou kompenzací CO2. Prostřednictvím svého renovačního servisu Walter již několik let rovněž poskytuje službu, která může až ztrojnásobit životnost vysoce kvalitních obráběcích nástrojů. Firma si stanovila i ambiciózní cíle pro tuto dekádu: Do roku 2030 se emise CO2 celé společnosti mají snížit na polovinu a produkty i obaly se budou vyrábět z 90 % z recyklovaných materiálů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

International Automotive Forum

Společnost Makino uspořádala koncem listopadu ve svém technologickém centru v Bratislavě zákaznickou konferenci nazvanou International Automotive Forum, na níž seznámila účastníky s trendy v automobilovém průmyslu a se svými novinkami v oblasti obráběcích strojů a automatizační techniky.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit