Témata
Reklama

E-learning v českém prostředí

Na stránkách tohoto časopisu již byla řeč o takovém systému zvyšování kvalifikace zaměstnanců, kterému se říká e-learning. Jde v podstatě o vzdělávání prostřednictvím vyspělé informační technologie, ať již formou živého přenosu po webu či multimediálních instrukčních výukových programů na CD-ROM.

Prostřednictvím e-learningu lze řešit mnohem účinněji především problematiku zkracování produkčního cyklu, přemosťování mezer v kvalifikaci pracovníků, zvyšování složitosti výrobků a využívání rychlých technologických změn, které vyžadují trvalou obnovu vědomostí. A platí i druhá strana rovnice, protože i zaměstnavatelé mají velký zájem na rychlém a efektivním školení zaměstnanců, kteří pak zase budou dokonaleji ovlivňovat prodej, servis a celkové užití jejich produktu.
Reklama
Reklama

Elektronicky v zemi Jana Amose

Všechno toto mají na paměti i v české firmě Kontis, která je úspěšným dodavatelem informačních technologií a již třetím rokem si velmi dobře vede právě ve sféře elektronického vzdělávání. Jejím pracovníkům se dokonale daří využívat bohatství nápadů a dovedností, které v tomto oboru zaznamenal svět, a navíc je dokáže tvořivě rozvíjet cestou vlastních inovací. Jistě není náhodou, že společnost click2learn.com z USA svěřila své výhradní zastoupení v ČR právě společnosti Kontis. Tato americká společnost, původně Asymetrix Learning Systems, která byla založena roku 1984 spoluzakladatelem firmy Microsoft Paulem Allenem, je hlavním dodavatelem řešení pro podnikatelské kruhy, vládní agencie a pedagogické instituce nejen v USA, ale prakticky po celém světě. To, že právě světová jednička v systému e-learningu svěřila fakticky i své jméno do péče české společnosti Kontis, je jistě významnou poctou, projevem vysoké důvěry a také poznáním, že Češi skýtají záruky kvality i odpovědnosti, protože už sami dokázali, že umějí.
Poslechněme si, co o tom říká Marek Láznička, obchodní manažer společnosti Kontis: "Jako jedni z mála na světě nabízíme zákazníkům okamžité řešení, které kombinuje robustní vývojové a publikační nástroje orientované na internet, profesionální vývoj kurzů, sofistikované řídicí systémy a tisíce hotových kurzů od světových dodavatelů. Nabízíme bohatou sadu nástrojů řady ToolBook II pro vývoj e-learning kurzů a prezentací. Profesionálním vývojářům dodáváme špičkový vývojový instrument Instructor pro vývoj komplexních multimediálních kurzů. Pro koncové uživatele je k dispozici Assistant, který umožňuje efektivně vytvářet jednoduché kurzy. Vše je doplněno bohatou sadou programů pro úpravu grafiky, videa a audia pro internet i ostatní média. Díky našim vývojovým zkušenostem s těmito produkty jsme schopni rovněž účinně školit firmy i jednolivce v jejich využívání."

Software pro e-learning

Také je nutno vidět, že v Kontisu působí nejen profesionální tým konzultantů, ale i vlastní firemní grafici a animátoři, kteří dokáží školení na jakékoliv téma "ušít na míru", což platí i o jakékoliv prezentaci. Samozřejmě že každý projekt je dodáván spolu se srozumitelnou analýzou s důrazem na dodržení všech kvalitativních i časových parametrů. Odborníci v Kontisu vyvíjejí jak kurzy, ke kterým si dodávají obsah sami zákazníci, tak i kurzy včetně obsahu. V této souvislosti lze říci, že společnost Kontis dodává zajímavé e-learningové systémy nejen v zastoupení zmiňované americké společnosti click2learn.com, jako například řídicí systém Ingenium (e-learning i klasické vzdělávání včetně řízení lidských zdrojů), ale dodává i kurzy klasického vzdělávání včetně řízení ve sféře personalistiky. Například řídicí systém Tutor2000, vyvinutý výhradně v Kontisu, je plně zaměřen na e-learning a zcela respektuje zvláštnosti tohoto vzdělávání v českém prostředí. Je vyvinut tak, aby komplexně zajistil potřeby řízení a vyhodnocování elektronických kurzů na jedné straně s potřebami maximalizovat návratnost investic do vzdělání na straně druhé. Posluchači učící se podle systému Tutor2000 jistě ocení, že studentské rozhraní jim umožňuje okamžitý přístup k přiděleným kurzům, katalogu kurzů, novinkám a identifikačním informacím. Rovněž obsahuje takové informace o kurzech, jako jsou doba trvání, obsah, strávená doba či počet dosažených bodů. Velkou výhodou je, že kurzy lze z tohoto rozhraní spouštět a vracet se do míst, kde student skončil. Pokud jde o správcovské rozhraní, umožňuje zde oprávněným osobám efektivně zadávat kurzy, vytvářet hierarchickou strukturu organizací a kurzů, přidělovat jednotlivým skupinám studentů požadované kurzy, sledovat aktivity jednotlivých studentů a hodnotit údaje o jednotlivých kurzech i studentech.

Jak se elektronicky studuje

Není divu, že o tyto a další produkty společnosti Kontis je značný zájem. Systém e-vzdělávání umožňuje například školení zaměstnanců v různých kurzech a seminářích levněji, rychleji a lépe než klasické varianty, které samy o sobě zcela objektivně představují vyšší náklady za honoráře přednášejícím, pronájem učeben, přípravu pomůcek, dopravu, stravu a podobně. Studenti mohou pracovat s e-learning systémem kdykoliv, když potřebují, stačí přece jen spustit počítač a začít. Mohou si také sami určovat tempo výuky, případně se vracet k libovolným tématům. Na druhé straně platí, že student je prostřednictvím řady otázek, doplňovaček a testů vtahován interaktivně do výuky, což pochopitelně zvyšuje účinnost výuky a zapamatování probrané látky. Programy Kontisu jsou rovněž nastaveny tak, že umožňují objektivně určit požadované cíle, a ty pak jednoduše změřit. Když student skončí nějaký kurz, musí správně odpovědět například na 95 ze 100 dotazů o látce. A systém e-learning pak ihned poskytuje informace o jednotlivých studentech, jaký počet kde dosáhli bodů, jak dlouho jim trvalo studium té či oné pasáže kurzu s tím, že rovněž dokáže ukázat na kurzy, které je třeba přepracovat.
"Máme více než 70 velmi dobrých referencí, které představují takové silné a s naší prací spokojené klienty, jako jsou především Český Telecom, eBanka, České dráhy, Československá obchodní banka, MacDonald's, Philip Morris, Řízení letového provozu, AGC, Scomp a Česká pojišťovna," říká Marek Láznička o konkretizaci e-learning kurzů společnosti Kontis ve vztahu ke klientům a dodává: "Právě pro posledně zmíněnou instituci jsme vyvinuli školení s tematickým pojmenováním Vyjednávání aneb klientský přístup, který formou animovaného příběhu posazeného do historie učí zaměstnance zásadám vyjednávání a vůbec přístupu ke klientům. Student prochází příběhem vyjednávání mezi piráty a domorodci na vzdáleném ostrově a v rozhodujících fázích jednání je vždy vtažen do děje, aby sám volil varianty odpovědí. Současně je seznamován se souvislostmi různých voleb reagování. Student může volně přecházet do oddílů teorie, cvičení nebo pomůcky (taháku), zaznamenávat si své vlastní postřehy a poznámky a tisknout si materiály. Podobné platí například i pro školení nazvané Hypoteční úvěry pro Československou obchodní banku nebo pro obecné a časté kurzy aplikací MS Office a jejich ovládání se závěrečným testem, který přezkouší uživatele z vyučované látky a provede bodové ohodnocení."

Živí lektoři do výslužby nepůjdou

Jistě není bez zajímavosti, že v Kontisu nepropadají žádné falešné iluzi, že by snad systém elektronického školení mohl nahradit klasické vzdělání vždy a všude. Podle racionálních představ lidí z této české firmy je e-learning vhodným doplňkem vzdělávání, zejména tehdy, když přímý kontakt s učitelem je z těch či oněch důvodů buď technicky nemožný, nebo ekonomicky nevýhodný. Proto jsou v Kontisu přesvědčeni, že je přece docela klidně možné, aby studenti byli "elektronicky předškoleni" s tím, že pak přicházejí do klasické výuky s řadou informací a dotazů. Vyučující se pak může věnovat pouze zajímavým nebo obtížnějším pasážím látky, a tak významně zkrátit dobu školení.
Ačkoliv má Kontis mladý tým, není žádným nezkušeným nováčkem, protože na českém trhu působí od roku 1994 v oboru vývoje, integrace a dodávek informačních systémů. A právě od tohoto data již v praxi mnohokrát prokázal, že dovede svým klientům poskytnout ve sféře informační technologie služby nejvyšší kvality.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 10621
Datum: 06. 06. 2001
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

MM Podcast: Glosa - Inovačních lídrů zašlá sláva

Většina ze stovky největších společností pochází z USA. Sídlo jich tam má na 60 a na celkové tržní kapitalizaci se podílí dvěma třetinami. Následuje 14 čínských společností, na které jsme se ještě nedávno dívali skrz prsty a viděli jsme v nich především plagiátory. To klíčové nám v naší neohroženosti a neomalenosti unikalo. A jakou v tom všem hraje roli Německo, Francie, Švýcarsko… potažmo celá Evropa? Hádejte. Odpověď je bohužel nasnadě. Nejhodnotnější evropské firmy, které byste spočítali na prstech jedné ruky, jsou spíše ze segmentu módy a luxusního zboží, nikoliv technologií.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit