Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat

Systémový dodavatel Kelch GmbH uvádí na trh řešení Kelch QR pro kompletní, procesně spolehlivou identifikaci nástrojů, která zároveň přenáší data nástrojů do obráběcího stroje. Kelch QR je koncipováno jako jednoduché ekonomické řešení, které umožňuje podnikům zavést bez velkých dodatečných nákladů standardy Smart Factory a Průmyslu 4.0. Následující text představuje běžné metody, jako jsou tištěné etikety, postprocesor a moderní systémy, například RFID čipy a systémy pro správu nástrojů, a porovnává je s Kelch QR jako s jednoduchou a ekonomickou alternativou.

„Pro Kelch QR není třeba připojovat k obráběcím strojům žádný nový systém ani instalovat nová softwarová řešení. Naše řešení lze snadno a během několika hodin integrovat do stávajícího prostředí. Přitom mohou být zachovány jak dosavadní struktury číslování nástrojů, tak i stávající řídicí systémy strojů,“ vysvětluje B.Eng. Viktor Grauer, člen představenstva a vedoucí managementu inovací ve společnosti Kelch. Cílem je nabídnout výrobním firmám kompletní, snadno konfigurovatelné řešení pro optimalizaci procesů a jejich přizpůsobení ve smyslu Smart Factory a Průmyslu 4.0.

Běžné metody pod lupou

Dnes existují rozmanité možnosti pro identifikaci nástrojů ve výrobním prostředí a pro procesně spolehlivý přenos nástrojových dat. Náš přehled představuje dnes nejběžnější metody identifikace nástrojů a přenosu dat a porovnává jejich procesní spolehlivost a náklady.


Kelch QR kód se načítá pomocí ručního skeneru.


Po načtení se plně automaticky spustí proces měření.

Tisk etiket

Tisk etiket slouží jak pro identifikaci nástroje, tak i pro přenos dat. Při přepisování korekcí z etikety do řízení stroje mohou ovšem vzniknout chyby způsobené operátorem při manuálním zadávání přes klávesnici. V případě hrubých chyb, například záměny čísel při zadávání do řídicího systému stroje, hrozí velké nebezpečí, že dojde ke kolizi a k poškození vřetena stroje.

Postprocesor

Postprocesor představuje metodu přenosu dat. To znamená, že se změřené nebo nastavené hodnoty nástroje přenášejí do stroje elektronicky prostřednictvím sítě. Samotný postprocesor však neposkytuje žádnou možnost identifikace fyzického nástroje.

Technologie RFID

Jako procesně spolehlivý nástroj pro identifikaci a přenos dat nástrojů se etablovala technologie RFID. U tohoto komplexního systému je každý nástroj vybaven pamětí v podobě RFID čipů. Tento identifikační čip obsahuje veškeré relevantní informace o nástroji, které lze kdykoliv načíst. Chyby obsluhy, překlepy nebo jiné chyby jsou téměř vyloučeny. Tato vysoká procesní spolehlivost má ovšem svou cenu, protože každý nástroj musí mít svůj čip a pro zápis a čtení dat z čipů je na všech místech potřebný příslušný hardware a software.

Systémy pro správu nástrojů

Systémy pro správu nástrojů se v minulosti vyvinuly z doplňkového systému pro snižování nákladů a zvyšování efektivity v rámci centrálních informačních systémů pro správu a plánování. Pro zavedení takového systému je ale většinou nutný velmi dlouhý a nákladný proces, který může trvat i několik let.

QR kód: efektivita na každé úrovni

Požadavky ve výrobě jsou vlastně velmi jednoduché. Jde přece o zvýšení procesní spolehlivosti, a ještě více o vyloučení nákladných řešení s dlouhou dobou integrace. Ne všichni zákazníci vyžadují možnost načítání životnosti nástrojů ze stroje, takže RFID systém v plném rozsahu je pak pro ně předimenzovaný. Při použití postprocesoru může být často limitujícím faktorem IT architektura. Přístup ke společné diskové jednotce, obavy ohledně IT bezpečnosti a zabezpečení proti výpadkům a především skutečnost, že každá obsluha stroje musí vědět, jak se takový datový soubor s korekcemi (nazývaný také offsetfile) do řídicího systému stroje správně načítá – to všechno jsou překážky pro rychlou bezproblémovou realizaci. Zavedení komplexního systému pro správu nástrojů není hlavně u menších firem vždy ekonomické a smysluplné.


Kelch QR kód obsahuje jednoznačné identifikační číslo kompletního nástroje.

Právě touto problematikou se firma Kelch GmbH intenzivně zabývala a nyní nabízí řešení, které výrazně zvyšuje jak procesní spolehlivost, tak i identifikaci nástrojů při minimálních investičních nákladech. U Kelch QR slouží QR kód jednak jako nástroj pro identifikaci nástrojů, jednak také jako nástroj pro procesně spolehlivý přenos dat – a to hned na více procesních úrovních.

Kelch QR v praxi

Použití Kelch QR je velmi jednoduché a lze jej rozdělit do tří postupných kroků.

Krok 1: Identifikace nástroje na seřizovacím přístroji
Jednoduchý QR kód umístěný na držáku nástroje obsahuje pouze jednoznačné identifikační číslo kompletního nástroje. Načítá se pomocí ručního skeneru a dokáže plně automaticky spustit proces měření.

Krok 2: Měření a vytvoření datového záznamu
Naměřené hodnoty nástroje a všechny informace relevantní pro řídicí systém stroje jsou zakódované do QR kódu a vytištěné na etiketě. Navíc jsou data nástroje na etiketě také napsaná, aby byla možná okamžitá identifikace i bez nutnosti použití skeneru.

Krok 3: Přenos dat do stroje
Etiketa s QR kódem se do řídicího systému stroje pohodlně načte pomocí ručního skeneru. Díky přídavnému mobilnímu modulu lze všechna data automaticky zadat do řídicího systému. Tím jsou vyloučeny chyby při zadávání. Tento způsob je zcela nezávislý na řídicím systému stroje, protože lze simulovat zadávání do každého řídicího systému a provádět ho pomocí přídavného modulu. Jediným předpokladem je volný USB port na řídicím systému stroje. Kromě toho ho lze flexibilně používat pro více strojů.


Kelch QR je flexibilní a data lze načítat do různých typů řídicích systémů.

Přednosti a možnosti nasazení

Výsledkem zavedení řešení Kelch QR je:

  • identifikace nástrojů v každém okamžiku i bez pomůcek;
  • vytvoření QR kódu pro identifikaci a přenos pomocí stávajících, cenově dostupných prostředků (tiskárny);
  • procesně spolehlivý přenos dat bez chyb při zadávání pomocí běžně dostupných skenerů;
  • zvýšení komfortu, například v podobě časové úspory (skenování místo ručního zadávání);
  • nezávislost na stroji a řídicím systému;
  • minimální náklady;
  • nejsou nutné nákladné úpravy nebo dovybavení u seřizovacího přístroje nebo ve stroji.

 

Kelch QR je vhodný pro všechny seřizovací přístroje se systémy Easy od verze 7 a kOne a je tedy nezávislý na typu přístroje. Díky tomu podporují tento systém i starší modely seřizovacích přístrojů. Technici firmy Kelch při zavádění systému pomáhají podnikům se správnou konfigurací a poskytují podporu při realizaci.

Ing. Oldřich Bosman s využitím podkladů společnosti Kelch

BTS Technik

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz

Další články

Průmysl 4.0
Automatizace, regulace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: